Jak vybrat kultivátor

Co je kultivátor a k čemu slouží

Kultivátor, někdy se také můžete setkat s označením rotavátor, je druh zemědělského nářadí určený k rozmělňování a kypření půdy a k ničení plevelů. Je to stroj, který se u zahrádkářů stal v posledních letech velmi oblíbeným pomocníkem. Především na začátku zahrádkářské sezóny vám ušetří mnoho práce. Jeho hlavní součástí je systém nožů, nožové ústrojí, které pracuje v poměrně velké rychlosti (přibližně 100 – 160 otáček za minutu) a svou činností tak narušuje půdu do hloubky cca 18 – 20 centimetrů. Díky tomu je možné zeminu snadno promíchat s hnojivy, kompostem nebo jen umožnit přístup vzduchu do půdy. Kultivátor může být ruční nebo může mít elektrický, popř. spalovací motor.

Abyste si vybrali správný typ kultivátoru, musíte v první řadě brát v úvahu velikost pozemku, který plánujete obdělávat a také to, jak často hodláte rotavátor používat.

Typ pohonu

Elektrické kultivátory

Elektrické kultivátory jsou vhodné pro menší a pravidelně obdělávané plochy, květinové a zeleninové záhony s lehkou půdou. Hmotnost elektrických kultivátorů je nižší, snadněji se ovládají a práce s nimi není tak fyzicky náročná, což ocení hlavně ženy a starší lidé. Na druhou stranu u elektrických rotavátorů musíte počítat s tím, že je nelze dlouhodobě využívat pro orbu na neobdělaných a kamenitých půdách. Výkon elektrických motorů má svá omezení, patří mezi ně počet a velikost nožů a s tím související záběr přístroje. Výhodou elektrických motorů je jejich jednoduchá obsluha a velice nenáročná údržba. Dbát musíte především na to, aby odvětrávací otvory byly stále průchodné, v opačném případě by totiž snadno mohlo dojít k přehřátí a poškození motoru. V krajním případě by mohlo dojít i k požáru.

Kultivátory se spalovacími benzínovými motory

Benzínový kultivátor se doporučuje pro použití ve středně velkých a velkých zahradách. Vzhledem k tomu, že tento typ kultivátorů není závislý na zdroji elektrické energie, je možné je používat i pro práci v odlehlých lokalitách. Pro kultivátory se používají dvoutaktní i čtyřtaktní motory s obsahem do 200 ccm. Výhodou rotavátorů s benzínovými spalovacími motory je bezpochyby jejich vyšší hmotnost, díky které působí na nožový systém větší silou než kultivátory elektrické. Jejich nože se tudíž do půdy zarývají mnohem lépe a snadněji. Za určitou nevýhodu nebo spíše omezení v porovnání s elektrickými kultivátory lze pokládat náročnější údržbu. Nezbytné je pravidelné doplňování a výměna provozních kapalin a udržování čistoty vzduchového filtru.

Kritéria pro výběr kultivátorů

Výkon kultivátoru

Výkon je úzce spjat s typem pohonu. Pro menší, elektrické kultivátory jsou za dostatečné považovány motory s výkonem do 1000 W (Wattů). Lehké a pravidelně obdělávané půdy ovšem zpracují bez problémů. U kultivátorů se spalovacími motory se ideální výkon pohybuje v rozmezí od cca 3 000 do 5 000 W.  Na paměti ale mějte skutečnost, že motory s vyšším výkonem bývají mnohem těžší a jejich obsluha je z tohoto hlediska fyzicky namáhavější.

Nože (Nožový systém)

Jak již bylo řečeno, prvním důležitým ukazatelem při volbě správného kultivátoru je velikost plochy, kterou chcete obdělávat a také kvalita půdy. S tím také úzce souvisí vhodný výběr nožového systému rotavátoru.

Pro práci na lehkých nebo písčitých půdách se doporučují kypřící hvězdice, které mají pravoúhle zakřivené nože. V takovémto terénu potom nedochází ke snadnému zahrabání kultivátoru. Naopak pro těžší a nepropustné typy půdy jsou mnohem vhodnější přístroje, které mají k dispozici kypřící hvězdice s kopinatými noži. Tento typ nožového systému lépe proniká do půdy a umožňuje zpracování zeminy do větší hloubky (až 20 centimetrů).

Pracovní záběr a průměr nožů

Menší elektrické rotavátory obvykle mívají čtyři kultivační nože o průměru 18 – 25 cm. Jejich záběr se pohybuje v rozmezí cca 30 – 40 cm. Takovéto stroje bezproblémově zvládají kypření půdy menších rozměrů, ideální jsou pro záhony s květinami, zeleninou či jinými drobnými rostlinami. Nejčastěji jsou hobby kultivátory osazeny šesti sadami nožů, které disponují záběrem od 35 do 80 centimetrů, průměr nožů bývá mezi 35 – 40 centimetry. U některých modelů je možné šířku záběru ovlivnit přidáním či odebráním nožů a tím přizpůsobit stroj práci v konkrétním prostředí.

Materiál nožů

Kvalita materiálu kypřícího ústrojí (nožů) je velmi důležitá, protože nože kultivátoru pracují v prostředí, ve kterém dochází k jejich intenzivnímu obrušování. Dbejte na to, aby nože byly vyrobeny z kalené nebo kvalitní odolné oceli. U nekvalitních materiálů hrozí jejich rychlé opotřebení. Nože ubývají, ztenčují se a otupují se. V důsledku toho dochází k jejich deformaci, což má za následek to, že hůře pronikají do půdy a neplní tak správně svou úlohu. Kvalitu použitých nožů vám poměrně spolehlivě pomůže odhalit i finální cena rotavátoru. Kvalitní nože jsou drahé, což se samozřejmě na konečné ceně kultivátoru odráží. Je to ale investice, nad kterou byste váhat neměli, určitě se vám totiž vyplatí a zohlední se ve vyšší životnosti přístroje.

Kategorie kultivátorů

V současné době můžete na trhu nalézt celou řadu různých strojů, které se dělí do několika základních kategorií. Zatímco dříve byla nabídka v této oblasti značně omezená, dnes si můžete vybírat z celé řady jednoúčelových nebo všestranných kultivátorů.

Jednoúčelové minikultivátory se slabšími motory

Tento typ strojů je určen především pro přípravu a plení na malých záhonech, ale také je vhodný pro práci ve sklenících, kam se s nimi pohodlně vejdete. Objem motoru těchto kultivátorů bývá do 35 ccm a záběr nožů nepřekračuje 30 cm.

Malé víceúčelové kultivátory/stavebnice se čtyřtaktními motory

Jedná se o kultivátory s objemem motoru do 50 ccm a výkonem maximálně do 2000 W (neboli 2,5 HP/koňských sil), šíře jejich záběru je až 45 centimetrů. Jedná se o lehčí stroje (12 – 15 kg), které jsou snadno ovladatelné a práce s nimi není příliš fyzicky náročná. Kromě nástavců, které jsou určeny pro obdělávání půdy, disponuje tento typ kultivátorů také nástavci dalšími, např. nástavci pro údržbu trávníku (vertikutace, vyhrabávání stařiny, zařezávání okrajů trávníku apod.). Rotátory spadající do této kategorie mají malou šnekovou převodovku a jednoduchou spojku.

Jednoúčelové kultivátory se silnějšími motory

Technické parametry těchto strojů jsou následující. Objem motoru 135  - 160 ccm, výkon cca 2 600 – 3 300 W, šíře záběru nožů je do 60 cm. Jsou to konstrukčně jednoduché kultivátory, které jsou určené pouze na běžné obdělávání půdy.  Na péči o trávník nejsou vhodné vzhledem k jejich vysoké hmotnosti a pro víceúčelové využití jsou příliš slabé.

Malé stavebnicové systémy s propracovanějším rozvodem hnací síly

Výkon motoru u těchto rotavatorů je cca 4 000 W a šíře záběru nožů až 70 centimetrů. Tyto stroje disponují několikastupňovými převodovkami, mají zpátečku a jsou poměrně dobře ovladatelné. V případě, že u nich vyměníte nožový systém za kola, můžete k nim připojit příslušenství sloužící k úpravě půdy jako např. jednostranný pluh, radlici, kombinátor, hřebenové brány, transportní vozík a mnoho dalších.

Velké stavebnicové systémy

Základem těchto strojů je multifunkční jednoosý traktor (kultivátor), který je schopen kromě přepravy nákladu, odklízení sněhu nebo sekání trávy působit i jako kultivátor půdy. Tato funkce je podmíněna výměnou kol za kypřící nástroj, jehož šíře záběru může být až 110 cm. Podobně jako u předchozího typu kultivátoru je i v tomto případě možné připojení celé řady nástrojů určených pro obdělávání půdy.

Hobby nebo profesionální kultivátor

Kvalitní hobby kultivátory jsou určené pro pravidelné obdělávání půdy několikrát za rok a mají dlouhou životnost. Pro běžnou práci na zahradě jsou absolutně dostatečné.  Na rozdíl od profesionálních kultivátorů ale nejsou konstruovány tak, aby zvládly časté obdělávání rozměrných ploch, nekvalitní a kamenité půdy. Profesionální rotavátory mají jednotlivé součásti i motor vysoce předimenzované a jejich cena je velmi vysoká.

Konstrukce kultivátoru

Spínač

Bezpečné spouštění stroje do provozu by mělo být součástí všech typů kultivátorů. U elektrických kultivátorů je spuštění podmíněno stisknutím tlačítka společně se spouštěcí pákou. Pokud tak neučiníte, stroj se nerozběhne. U motorových rotavátorů bývá obvykle spojka zajištěna pojistkou, aby bylo zabráněno samovolnému rozběhnutí nožů.

Pojezdová kola

Kvalitní pojezdová kola jsou dalším prvkem, kterým bývají kvalitní kultivátory vybaveny. U strojů, jejichž hmotnost je vyšší než 20 kg, je oceníte zcela určitě, jsou pro ně téměř nezbytná. Naopak u lehkých elektrických rotavatorů s hmotností do 10 kg se bez nich obejdete celkem snadno. Použití kol určených pro pojezd by nemělo být složité, žádné komplikované nastavování a šroubování nečekejte.

Ocelový trn

Ocelový trn je důležitou součásti silných motorových rotavátorů, které se bez něj prakticky neobejdou. Někdy se pro ocelový trn také používá označení ostruha. Ocelový trn má u těchto strojů funkci přirozené brzdy, nastavením trnu lze korigovat rychlost a hloubku zpracování půdy.  Kvalitní by měl být nejen samotný ocelový trn ale i jeho uchycení, neboť při práci musí odolávat velké síle.

Převodovka hřídele

Převodovka se společně s noži pohybuje v půdě, proto jí hrozí různé mechanické poškození, např. kameny.  Aby se jejímu poničení předešlo, měla by být uložena v kvalitní kovové skříni. Někteří výrobci dokonce chrání takovéto převodové skříně ocelovým štítem.

Madlo a řídítka

Od madla a řídítek se očekává, že budou dostatečně odolná a že na nich bude dostatečné množství dobře rozmístěných a snadno dostupných ovládacích prvků. Ideální je, když jsou řídítka výškově nastavitelná a dobře vám padnou do ruky. Ergonomie přístroje je důležitý parametr, který by vás měl při výběru zajímat. Určitě se informujte na to, zda je možné nastavení ovládacích řídítek a také na to, zda je možné kultivátor vyvážit, tj. nastavit jeho optimální výkon tak, aby se během práce nevychyloval dopředu nebo aby naopak nedocházelo k jeho zaklánění. Úplně nejlepší variantou je, pokud vám prodejce, popř. výrobce umožní si stroj vyzkoušet v praxi.

Bezpečnost práce

Součástí kultivátoru jsou ostré nože, které při práci rotují a při nesprávném zacházení mohou způsobit nepříjemná zranění a škody.  Při použití rotavátoru je tedy nutné dodržovat několik základních bezpečnostních opatření.

Nikdy nenechávejte kultivátor bez ochranného krytu! Kryt namontovaný na kultivátor např. zabrání zranění obsluhy kameny, které jsou při práci v kamenitých půdách vymršťovány kypřící hvězdicí.

Doporučujeme vždy používat bezpečností vypínač zapalování, který je důležitý v případě, že nad strojem ztratíte kontrolu, např. při pádu.

Některé rotavátory jsou vybaveny zpátečkou. Před použitím zpátečky se vždy přesvědčte, že je za vámi dostatek volného prostoru. V případě, že couvání nezvládnete úplně ideálně, se nikdy nesnažte stroj přetlačit. Naopak rychle ustupte.

V případě, že se chystáte na kultivátoru provádět jakékoli opravy, úpravy nebo změny, vypněte motor, u elektrických kultivátorů zajistěte odpojení od sítě.

TOP výrobci

Kultivátor je pro každého zahrádkáře neocenitelným pomocníkem. Pokud si i vy vyberete ten správný stroj, budete s ním určitě spokojeni. Při výběru kultivátoru byste se neměli orientovat jen podle ceny a technických parametrů, ale svou pozornost byste měli soustředit rovněž na výrobce a jeho renomé. K osvědčeným producentům kultivátorů a multifunkčních stavebnicových systémů na českém trhu, na které bychom vás rádi upozornili, patří kultivátory Hecht a Riwall.

Kultivátory Hecht

Ryze česká společnost Hecht zabývající se výrobou zahradní techniky byla založena v roce 1994. Ochranná značka Hecht je chráněná Úřadem průmyslového vlastnictví (zápis č. 263315). Hlavním cílem této společnosti po celou dobu její působnosti je nabízet vysoce kvalitní produkty za příznivé ceny, což se jí také už více než dvacet let daří. Každý výrobek této značky splňuje vysoké požadavky na kvalitu, samozřejmostí je i dlouhodobá dostupnost veškerých náhradních dílů a nejrůznějšího příslušenství a také široká síť servisních středisek na celém území ČR. Pokud si vyberete výrobek značky Hecht, tak získáte pro vaši zahradu kvalitního a moderního pomocníka, který vás v žádném případě nezklame.

Kultivátory Riwall

Riwall je vlastní značka firmy Garland, která se zabývá zahradní technikou již déle než dvacet let a má s ní bohaté zkušenosti. Společnost nabízí svým zákazníkům velmi kvalitní produkty za velice příznivé ceny, které úzce souvisí s moderními vývojovými procesy a samotnou výrobou a v neposlední řadě také s nízkou poruchovostí a s nízkými náklady na záruční servis. Každý nový model značky Riwall prochází důkladnou kontrolou, většina výrobků byla testována i v klimatických podmínkách České republiky. Veškeré výsledky získané na základě prováděných testů se posléze velmi rychle odráží ve výrobě, což umožňuje jejich neustále zdokonalování.  Jestliže tedy hledáte pro svou zahradu kvalitní kultivátor, potom je značka Riwall tou správnou volbou.

Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru