Jak vybrat skleník

Skleník je stavba, kterou si budují pěstitelé, zahradníci, farmáři, ale i soukromí milovníci rostlin k tomu, aby mohli pěstovat takové plodiny, pro které jsou nezbytné specifické klimatické podmínky. Především se jedná o vyšší teplotu a vlhkost vzduchu než má okolí. Skleník je tvořen nosnou konstrukcí opatřenou průhlednými deskami, které jsou nejčastěji skleněné, popř. plastové. Tyto desky jsou velmi často upevněny v okenních rámech tak, aby bylo umožněno větrání. Vnitřní prostor skleníku je vyhříván působením slunečního záření, které prochází pláštěm skleníku, ten pak současně brání tepelným ztrátám. V oblastech, kde jsou drsnější klimatické podmínky, je možné zahradní skleníky vybavit vytápěním, aby byla udržena vyšší teplota i v průběhu zimních měsíců.

Do 90. let minulého století jste se u nás mohli setkat převážně s podomácku vyráběnými skleníky. Ale i tehdy už existovala nabídka skleníků na míru. Dnes je nabídka těchto výrobků opravdu bohatá, vybírat si můžete z různých typů skleníků, fóliovníků a pařenišť.

Stavba zahradního skleníku nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu do plochy 40 m² a výšky 5 metrů. Stavební úřad však musíte požádat o "územní souhlas". Žádost o něj podložíte oznámením o "stavebním záměru".  Pozor si musíte dát na konkrétní předpisy stavebního úřadu či obecní vyhlášky pro danou lokalitu. Někde může být stavba skleníků zakázána, popř. vám úřad povolí skleník pouze určitých rozměrů.

Skleník Hecht GREENGROCER

Co promyslet před pořízením skleníku

Než si skleník skutečně pořídíte, pečlivě promyslete, na co ho potřebujete a co od něj očekáváte. Řiďte se tím, co byste v něm chtěli pěstovat i finančním rozpočtem. Pokud si nevíte rady, neváhejte se zeptat odborníka, který vám pomůže vybrat ideální produkt. Záliba v zahradničení bývá nejsilnější příčinou k pořízení skleníku. Ten však nemusí sloužit pouze pro pěstování zeleniny. Ve skleníku je možné rostliny rychlit (např. letničky), pěstovat až do sklizně (např. zeleninu) a za určitých podmínek poslouží také k přezimování přenosných rostlin, které nesnesou mráz.

Skleník, fóliovník, pařeniště

Skleník

Základ skleníku tvoří nosná pozinková, hliníková konstrukce nebo ocelová konstrukce, která je ukotvena na pevných základech a je vyplněna průhlednými deskami. Desky jsou nejčastěji tvořeny sklem, ale také speciálním plastem, nebo speciální fólií. Konstrukce skleníku je opatřena okenními rámy, které jsou důležité z hlediska větrání a samozřejmě také dveřmi, které jsou rovněž prosklené. Dveře u skleníků bývají buď klasické, na pantech nebo posuvné, obě varianty mají své klady i zápory. Klasické dveře nabízejí bezproblémovou funkčnost a dlouhou životnost, předností dveří posuvných je úspora místa a možnost otevřít je jen o pár centimetrů. Posuvné dveře jsou náročnější na údržbu a čištění. Záleží pouze na vás, pro kterou možnost se rozhodnete, která je pro vás vhodnější. K oknům doporučujeme pořídit automatické otvírače, které zajistí přísun čerstvého vzduchu i během vaší nepřítomnosti. Vyhřívání skleníku se uskutečňuje prostřednictvím slunečního záření. Zvýšená vlhkost vzduchu uvnitř skleníku je zabezpečena díky uzavřenosti jeho konstrukce, díky čemuž zde dochází k tzv. skleníkovému efektu, tj. skleník znemožňuje tepelné ztráty. Setkat se můžete ale i se skleníky vytápěnými. Vytápějí se skleníky umístěné v oblastech s drsnějšími klimatickými podmínkami, nebo za účelem prodloužení pěstební sezóny.

Skleník LANITPLAST DODO 8x5 PC 4 mm zelený

Fóliovník

Fóliovník lze přirovnat k plastovému tunelu na jednoduché konstrukci, která je připevněna k zemi, aby odolala větrnému počasí. Hlavním úkolem fóliovníku je ochrana rostlin před nepříznivým počasím, přízemními mrazíky (pozor – fóliovníky nevykazují žádnou tepelnou izolaci) a vytvoření ideálního klimatu pro růst rostlin tím, že sníží odpařování závlahy do ovzduší. Například okurkám hadovkám se fóliovníku velmi daří. Zásadní rozdíl mezi skleníkem a fóliovníkem je v tom, že konstrukce fóliovníku je místo skla pokryta průhlednou, popř. poloprůhlednou fólií. Následujícím podstatným rozdílem je jeho mobilita. Fóliovník nestojí na pevných základech, z čehož vyplývá, že jeho stanoviště je možné dle aktuální potřeby měnit. Pořízení fóliovníku bývá často pouze dočasným řešením. Za jeho hlavní nevýhodu lze považovat poměrně rychlé opotřebení, především potrhání krycí fólie, kterou je nutné měnit maximálně po pěti letech.

Pařeniště Tomato Basic

Pařeniště

Kromě skleníku a fóliovníku se můžete setkat ještě pařeništěm, což je své podstatě kříženec, hybrid obou předchozích staveb. Pařeniště tvoří dřevěná nebo hliníková konstrukce, která je potažena fólií. Z hlediska rozměrů se pařeniště blíží skleníku, ale k zemi je ukotveno na rozdíl od skleníku pouze čtyřmi rohovými sloupky.

Pařeniště Palram COLD FRAME Double arch

Kritéria pro výběr skleníku

Mezi hlavní kritéria při výběru skleníku patří: umístění skleníku, velikost skleníku, materiál konstrukce a výplně, způsob větrání a v neposlední řadě také příslušenství ke skleníku a další.

Umístění skleníku

Výběr místa pro stavbu skleníku úzce souvisí s typem a velikostí skleníku. Hlavním parametrem je slunné místo, které je chráněné před větrem. Stejně tak je důležité i podloží, na kterém se chystáte skleník stavět. Mělo by být dostatečně pevné, aby spolehlivě udrželo skleníkovou konstrukci. Skleník lze umístit volně do prostoru nebo je možné ho postavit ke zdi a využít tak akumulační schopnosti zdiva. Stěna je totiž schopna vydávat teplo i po zapadnutí slunce, popř. po náhlém ochlazení či zatažení oblohy. Jestliže se jedná o stěnu obytného domu, je pak v takovém případě mnohem jednodušší do skleníku zavést elektřinu a vodu. Pochopitelně byste neměli zapomínat ani na vhodnou orientaci vzhledem ke světovým stranám. Větší část odborníků se přiklání k názoru, že osa skleníku by měla být ve směru sever – jih. V úvahu byste při volbě vhodného místa měli brát i riziko pádu sněhu a ledu ze střechy domu.

Velikost skleníku

Velikost skleníku by měla být přímo úměrná tomu, k čemu ho hodláte používat, na tom záleží nejvíc. Pro pěstování zeleniny vám bohatě postačí skleník o rozloze cca 8 m², tj. např. 2 x 4 metry. Pokud ale počítáte s větším množstvím pěstovaných rostlin, zvolte rozměr větší, 12 – 15 m². Pro pouhé předpěstovávání letniček vám naopak bude stačit skleník podstatně menší, např. 3 m².  Výška skleníku by uprostřed měla být alespoň 2 metry, abyste se v něm mohli pohodlně pohybovat.

Materiál konstrukce a výplně skleníku

Z hlediska konstrukcí skleníků se běžně setkáváme se třemi základními materiály. Nejčastěji se používá hliník, poté následuje pozinkovaný plech a třetím nejběžnějším materiálem je ocel. Dřevěné konstrukce nejsou z hlediska vysoké vlhkosti pro skleníky vhodné, tento materiál nemá tu správnou životnost a odolnost. Kvůli úspoře materiálu a hmotnosti se vyrábějí pro skleníkové konstrukce speciální profily.

Předností nejoblíbenějších hliníkových profilů je jejich lehkost, tvárnost a současně velmi vysoká pevnost. Tyto konstrukce snesou velké zatížení. Kvalitnější hliníkové skleníky se dodávají i s povrchovou úpravou elox nebo vypalovací barvou (většinou tmavě zelenou). Taková konstrukce se potom nešpiní jako čistý hliník.  Nevýhodou je ale jejich poměrně vysoká cena. Proto se pro skleníkové konstrukce často využívá i žárem zinkovaný ocelový plech, který je profilován tak, aby snesl zatížení větrem a sněhem. V této kategorii je asi největší výběr, a to jak v cenách, tak v kvalitě provedení a výsledných užitných vlastnostech. Ocelové svařované konstrukce jsou rovněž velmi stabilní a jejich montáž bývá poměrně jednoduchá.  Dodávají se buď v surovém stavu, což znamená, že si je pak musíte sami natřít, nebo jsou opatřeny vrstvou žárového zinku.

Pro výplň skleníkové konstrukce se používají materiály dva, speciální skleníkové rozptylové sklo, nebo komůrkové plastové desky. Nejpoužívanějším materiálem je právě sklo, které je výborným absorbentem ultrafialového záření. Sklo je však hodně křehké, proto se doporučuje používat skleněné tabulky o tloušťce minimálně 4 mm, aby se eliminovalo riziko jejich rozbití. Skleníky se sklem vyžadují postavit kvalitní betonové základy. Díky vysoké pevnosti a hmotnosti skel jsou tyto skleníky lépe odolné vůči větru a sněhu.

Alternativou skleněných desek používaných pro vyplnění skleníkových konstrukcí jsou plastové materiály. U skleníků z polykarbonátu se používají desky o síle 4 nebo 6 mm. Výhodou síly 6 mm je potom vyšší odolnost vůči větrnému počasí. Při použití takové desky, ale musíte počítat s tím, že ve skleníku budete muset častěji větrat, protože má výborné tepelně izolační vlastnosti. V první řadě se jedná o polykarbonátové dutinkové (komůrkové) desky. Druhým plastovým materiálem, který se využívá pro výplň skleníkových konstrukcí, je polymetylakrylát, který velmi dobře propouští UV záření, což je velmi důležité pro tropické rostliny. Další pozitivní vlastností plastových desek a potažmo i polykarbonátových skleníků je jejich vysoká ohebnost, z čehož vyplývá, že díky tomu může mít polykarbonátový skleník i obloukový tvar. Použitím plastových desek dosáhnete přibližně 4 krát nižšího zatížení konstrukce než v případě skla.

Elektrifikace skleníku

Napojení skleníku na přívod elektrického proudu není zatím zcela běžnou záležitostí. Pokud se ale pro tuto variantu rozhodnete, zjistíte velmi brzy, že přináší zajímavé výhody. Do skleníku budete moci umístit např. topnou rohož, která vám umožní vypěstování kvalitní sadby, ale i osvětlení, které oceníte při práci za snížené viditelnosti, popř. budete moci použít elektrický přímotop a ochránit tak rostliny před jarním mrazíkem. Přívod elektřiny do skleníku nechte na profesionála.

Větrání skleníku

Větrání skleníku je velmi důležité. Přibližně 10 % skleněného (plastového) pláště skleníku by mělo být větratelných prostřednictvím otevíracích oken. Větrání je samozřejmě možné i dveřmi. Setkat se můžete i s větráním automatickým, které je řízené v závislosti na vnitřní teplotě, ale to je velmi drahá záležitost, která se příliš často nepoužívá.

Vytápění skleníku

Celoroční vytápění skleníku je doporučováno tam, kde se chystáte pěstovat tropické rostliny, provozovat zimní zahradu atp. U ostatních zahradních skleníků se používá pouze částečné přitápění, kdy se ve skleníku udržuje minimální teplota, která je nutná k životu pěstovaných rostlin.  Poslední variantou jsou skleníky nevytápěné, tzv. studené, u kterých se vytápění uskutečňuje pouze prostřednictvím slunečního záření.

Příslušenství ke skleníku

V každém případě ve skleníku jistě uvítáte přítomnost různých úchytů a regálu, na které budete moci něco odložit popř. zavěsit.  Takové příslušenství je ve většině případů nedílnou součástí jejich nabídky. Dalšími zajímavými doplňky jsou například plastová síť, která slouží k vyvazování zeleniny, stínící síť, zavlažovací zařízení, elektrické odporové vytápění půdy, vlhkoměr a mnoho dalších.

V žádném případě by ve vašem skleníku neměl chybět teploměr. Velmi vhodný je maximo-minimální teploměr, který je schopen kromě aktuálních údajů zaznamenat také informace o tom, jak bylo ve skleníku i v jiných částech dne (ráno, večer, apod.). Z důvodu vyšší vlhkosti se nedoporučují bateriové teploměry, vhodnější jsou rtuťové nebo bimetalové, přičemž ty bimetalové jsou šetrnější k životnímu prostředí a jsou méně choulostivé na rozbití.

Teploměr Lanitplast

Montáž skleníku

Pokud máte vybraný konkrétní skleník, zajistěte si plány na výrobu základů, to je velmi důležité. Je totiž mnohem snazší vyrábět základy pro konkrétní skleník než naopak, tj. shánět skleník podle již vybudovaných základů. Některé skleníky vyžadují přesné rozměry, ale většina skleníků se pouze šroubuje na rovný betonový věnec.

Při montáži skleníku byste měli dodržovat základní pravidla bezpečnosti. Při dodržování pokynů stanovených výrobcem se nemáte čeho obávat. Skleník se doporučuje montovat minimálně ve dvou osobách. Ještě před samotnou montáží byste měli zkontrolovat všechny díly a jednotlivé součásti. V případě, že něco chybí, kontaktujte dodavatele.

Vhodný spojovací materiál vám vždy dodá výrobce, v žádném případě ale nepoužívejte ocelové šrouby a matky, protože by docházelo k jejich korozi, která by následně způsobovala nevzhledné fleky na konstrukci v místech spojů a ty by se působením vody dále rozšiřovaly.

Péče o skleník

Pro čištění skleníku v nikdy nepoužívejte chemické prostředky! K čištění je nejvhodnější slabý mýdlový roztok.  V zimě nezapomínejte střechu skleníku zbavovat sněhové pokrývky a celoročně kontrolujte pevné uchycení podloží.

Výrobci

Na úplný závěr bychom vás rádi upozornili na to, že je dobré využít nejen možnosti nákupu zahradních skleníků v akci, ale i na to, že byste před samotným nákupem měli brát ohled také na konkrétní značky a producenty zahradních skleníků. S některými renomovanými a osvědčenými výrobci skleníků, kteří jsou považováni ve svém oboru za skutečnou špičku, nabízejí vysoce kvalitní výrobky, které vás jistě nezklamou, bychom vás nyní rádi podrobněji seznámili.

Lanitplast

Kvalitní polykarbonátové skleníky najdete v nabídce od značky Lanitplast. Jejich skleníky jsou vyráběny tak, aby měly dobré izolační vlastnosti, dlouhou životnost a odolnost. Společnost nabízí materiály pro soukromý (hobby) i firemní (profi) sektor.

Palram Industiries Ltd.

Firma Palram Industiries Ltd. se během své padesátileté existence stala světovou jedničkou ve výrobě polykarbonátu, PVC, akrylu a termoplastu té nejvyšší kvality.  S výrobky této firmy se můžete setkat na nejrůznějších světových stavbách, ale mají opravdu široké užití i v mnoha jiných oborech. Dceřinná společnost Palram Applications Ltd. tyto špičkové materiály využívá a vyvíjí velké množství uživatelsky přívětivých výrobků pro uživatele z řad široké veřejnosti. Na vrchol toho, co tato firma může nabídnout, patří polykarbonátové skleníky, ale také zahradní domky, pergoly, přístřešky pro auta a další. Skleníky můžete vybírat z řady Multiline, ve které se pojí čistý a krásný a tvar, robustní konstrukce, snadná montáž a dokonalé užitné vlastnosti. Jestliže chcete získat opravdu kvalitní výrobek, doporučujeme zvolit skleník Palram.

G21

Skleníky G21 uvedla na trh společnost Penta CZ s.r.o., která má více než dvacetiletou tradici. V roce 2013 se stala oblíbenou značkou pro výrobky z kategorie domácnost, zahrada a hračky. O rok později potom značka G21 zaznamenala velký rozmach nejen co do šíře sortimentu, ale i do států střední Evropy. Motto této značky zní: „Kvalita za rozumn“, což je jeden z důvodů, proč její obliba stále roste

VeGa

Skleníky VeGa od roku 2005 do České republiky dováží firma V-Garden s.r.o., která také zajišťuje kompletní prodejní servis. Tato značka nabízí velmi zajímavé produkty, její výrobky lze použít na vaší zahradě v průběhu všech ročních období. Výrobky této značky si získaly mezi zákazníky velkou oblibu díky vysokému stupni výbavy svých produktů, kvalitě zpracování a v neposlední řadě také díky ceně, která je vždy velmi zajímavá.

Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru