Jak vybrat zahradní čerpadlo

Zahradní čerpadlo je soustrojí, které je složeno z pohonné jednotky a vlastního čerpadla a jeho hlavním úkolem je doprava vody, kapalin z místa na místo, která se uskutečňuje dvěma možnými způsoby. Voda se přemisťuje buď formou nasávání, nebo v druhém případě formou vytlačování. Kvalitní a spolehlivé čerpadlo na vodu se pro vás stane nepostradatelným pomocníkem, ať už potřebujete zásobovat pitnou vodou váš dům či chatu, zalévat zahradu nebo vyčerpat zatopený sklep po přívalových deštích.

Současný trh nabízí celou řadu nejrůznějších typů čerpadel, ze kterých si můžete vybírat. Vhodné čerpadlo je přístroj, který je možné využívat celoročně. Před jeho pořízením a vlastní koupí si však musíte uvědomit, jaké jsou vaše priority a za jakým účelem čerpadlo hodláte používat.  Aby vám čerpadlo spolehlivě sloužilo, musíte zvolit jeho správný typ, který vám nabídne odpovídající výkon a vlastnosti. V žádném případě pak čerpadlo nepoužívejte k jiným účelům, než které mu přísluší. Čerpadlo by v takovém případě nepodávalo kýžený výkon a navíc by mohlo dojít i k jeho poškození. Existuje několik základních faktorů, které je nutné si před zakoupením čerpadla ujasnit.

Kalové čerpadlo Gardena 21000 inox

Nejběžněji se čerpadla využívají pro čerpání pitné, popř. užitkové vody v domácnosti, pro přečerpávání vody splaškové, pro zalévání nebo pro odvodňování. Čerpadla jsou hojně využívána také na profesionální bázi, např. v průmyslových provozech, ve zdravotnictví, ve vodohospodářských systémech.

Základní kritéria, která musíte mít na paměti při výběru nového čerpadla na vodu a podle kterých volíte správný typ čerpadla, jsou tři. Množství vody (kapaliny), které hodláte čerpat, vzdálenost a výška a potom také zdroj, ze kterého budete vodu čerpat.

Druhy čerpadel z technického hlediska

Odstředivá (hydrodynamická) čerpadla

Odstředivá čerpadla patří k nejběžněji používaným a hodí se  pro čerpání čisté i znečištěné vody.  Jsou spolehlivá a poskytují nenáročný provoz. Použít je lze pro zavlažování, zásobování vodou ze studny, přečerpávání vody apod.

Objemová (hydrostatická) čerpadla

U tohoto typu čerpadel dochází k přeměně mechanické energie na hydraulickou přímo, patří sem čerpadla pístová, membránová, lamelová, šneková. Objemová čerpadla jsou vzhledem k jejich vyšší účinnosti rozměrnější, mají složitější konstrukci a v souvislosti s tím mají i vyšší pořizovací cenu. Používají pro menší průtoky a vyšší tlaky.

Kromě odstředivých a objemových čerpadel se na trhu můžete setkat i dalšími speciálními typy čerpadel, např. s čerpadly proudovými. Jejich využití ovšem není tak běžné.

Hloubka, ze které potřebujete vodu čerpat

Hloubka, ze které budete vodu čerpat, je základní faktor, který ovlivní skutečnost, zda si pořídíte čerpadlo na vodu povrchové nebo ponorné.

Povrchová čerpadla

Povrchová čerpadla jsou vhodná pro čerpání vody z  hloubky šesti až devíti metrů. Tento druh čerpadel využívá pro transport vody hadici.

K nejčastějším a nejvíce využívaným typům povrchových čerpadel patří čerpadla zahradní, která na rozdíl od těch ponorných při práci zůstávají na povrchu, proto je manipulace s nimi mnohem snazší. Nevýhodou povrchových čerpadel je skutečnost, že je musíte nejprve zapnout a teprve potom spěchat ke konci hadice. Toto lze řešit použitím tzv. automatů, tj. čerpadlo se zapíná/vypíná automaticky otočením kohoutku na hadici.

Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla mají ve srovnání s povrchovými mnohem častější využití, jsou totiž schopna vytlačovat vodu z mnohem větší hloubky a to buď pomocí hadice, nebo potrubí.  Dopravní výška ponorných čerpadel se pohybuje v rozmezí od cca 5 do 10 metrů a mívají relativně vysoký průtok, cca několik set litrů za minutu. Do této kategorie spadají také hlubinná čerpadla.

Ponorné čerpadlo Hecht 3011

Hlubinné čerpadlo Elpumps VP 300

Čistota a zdroj čerpané vody

Čistota a zdroj čerpané kapaliny je dalším základním kritériem, podle kterého čerpadlo na vodu vybíráme. Existují čerpadla určená pro čerpání pitné vody, čisté užitkové vody či mírně zkalené vody. Poslední typ představují ponorná kalová čerpadla určená pro čerpání septiků a jímek.

Čerpadla pro pitnou vodu

Pitná voda se ve většině případů získává čerpáním ze studny, popř. vrtu, tj. z podzemního zdroje. K tomuto účelu se využívají povrchová odstředivá nebo ponorná čerpadla. Pro čerpání pitné vody je nutné mít přístroj s odpovídajícím atestem a speciálně v tomto případě doporučujeme zvolit čerpadlo vyrobené z kvalitních materiálů.

Povrchové čerpadlo do studny je vhodné pouze v případě studny klasické, obvykle je schopné čerpat vodu z maximální hloubky okolo 8 metrů. Pro studny hlubší, vrtané studny a vrty se doporučuje používat ponorná čerpadla, která mají menší průměr, pro studny kopané jsou naopak lepší čerpadla o větším průměru.

Výběr správného hlubinného čerpadla není vůbec lehká záležitost, je třeba zvážit celou řadu okolností, jako např. četnost použití, množství vody, tlak a mnohé další, které mají posléze vliv na výkon čerpadla. Z tohoto důvodu doporučujeme výběr hlubinných čerpadel do studní konzultovat s odborníky.

Čerpadla pro čistou či mírně znečištěnou užitkovou vodu

Pro tento typ vody není nezbytně nutné žádné speciální čerpadlo. Důležité ovšem je, aby se zamezilo průniku nečistot a pevných částeček do vlastního čerpadla. U povrchových čerpadel tomu obvykle brání sací koš, který je umístěn na konci sací hadice, u ponorných čerpadel je to potom sací mřížka instalovaná na jeho sací části. Některá čerpadla určená pro užitkovou vodu (dešťová voda, voda z rybníků, řek, nádrží) jsou schopna přečerpávat i vodu lehce znečištěnou, zde hovoříme o čerpadlech drenážních nebo odvodňovacích.

Čerpadla na čistou a lehce znečištěnou vodu jsou primárně určena pro zalévání zahrad, napouštění bazénů a k zásobování chat a chalup čistou vodou. Jakékoli mechanické nečistoty, tj. malé kamínky či písek, mohou tento typ čerpadel poškodit.

Kalová čerpadla

V případě, že potřebujete vyprazdňovat nádrže s užitkovou vodou, čerpat fekálie ze septiků a jímek, popř. vodu ze zaplavených sklepů, potom je pro vás nejvhodnějším řešením ponorné kalové čerpadlo. Kalová čerpadla se vyrábí z vysoce odolných materiálů a s pomocí svého oběžného kola jsou schopny čerpat i husté kapaliny s příměsí. Kalová čerpadla mohou být osazena tzv. řezacím zařízením, které slouží k rozmělnění hrubých nečistot. Jestliže chcete, aby vaše čerpadlo bylo opravdu odolné v extrémních podmínkách, mělo by být vyrobeno z litiny a opatřeno pouzdrem z ušlechtilé oceli. K výbavě kalového čerpadla by měl určitě patřit plovákový spínač, tepelná pojistka, dostatečně dlouhý elektrický kabel a v neposlední řadě také přípojka, která umožní napojení hadic různých rozměrů.

Do speciální kategorie kalových čerpadel se potom řadí ta, která jsou určena pro transport abrazivních kapalin, tj. takových kapalin, které obsahují především písek. Tato čerpadla jsou odolná vůči obrušování oběžného kola i jeho ostatních hydraulických částí.

Kalové čerpadlo Karcher SP 7 Dirt Inox

Kalová čerpadla samozřejmě můžete použít i při čerpání vody čisté. Díky tomu je jejich využití mnohem širší než u čerpadel ostatních.

Další výhodou kalových čerpadel je jejich velké dopravní množství, dokonalejší modely obvykle dokáží přečerpat až 300 litrů kalové vody za minutu (tzn. 18 000 litrů vody za hodinu). Nevýhodou je naopak to, že nedisponují příliš velkou dopravní výškou, průměrná dopravní výška kalových čerpadel bývá přibližně šest až deset metrů

Sudová čerpadla

Sudové čerpadlo (neboli čerpadlo do sudu) je přístroj uzpůsobený k čerpání vody ze sudů a jiných nádob. Nejčastěji se s ním setkáte při zalévání a zavlažování zahrad. Díky sudovému čerpadlu můžete snadno čerpat dešťovou vodu ze sudu.  S jeho pomocí také snadno naplníte kropicí konve nebo k němu můžete připojit trysky či různé postřikovače. Mimoto lze čerpadlo do sudu použít i pro vyčerpávání vody.

Základ konstrukce sudového čerpadla tvoří plast (polypropylen), kvalitní ocelová hřídel a elektromotor s tepelnou pojistkou, která má za úkol zamezit přetížení čerpadla. Ovládá se prostřednictvím plovákového spínače.

Sudové čerpadlo Gardena 4000/​2 Classic

Proudová čerpadla

Proudová samonasávací čerpadla se hodí pro přečerpávání, vyprazdňování, zavlažování, kropení a úklid pomocí tlakové vody. Spolehlivě vám poslouží při zásobování domácnosti (a nejen domácnosti) pitnou a užitkovou vodou, ale třeba také při záplavách. Proudová čerpadla se vyrábějí z odolných materiálů, které ani při delší odstávce nepodléhají korozi. Jedná se o čerpadla, která mají velmi tichý provoz.

Proudové čerpadlo Elpumps JPV 1500 B

Množství vody, které je třeba přečerpat

Průtok neboli objem čerpané vody za konkrétní časový úsek je další důležitý parametr, který je při výběru nového čerpadla třeba zohlednit. Čerpadlo je třeba zvolit tak, aby mělo pro naše účely optimální výkon. Pokud koupíte čerpadlo s výkonem nižším, nedokáže přečerpat vámi požadované množství vody, pokud naopak zvolíte čerpadlo s výkonem výrazně vyšším, bude jeho provoz značně neekonomický.

Průtok čerpadla se označuje písmenem Q a uvádí se v m3/hod a vyjadřuje množství vody, které je čerpadlo schopné přečerpat v průběhu jedné hodiny.

Pro získání informace o požadovaném průtoku vody musíte znát, popř. odhadnout maximální současnou spotřebu vody, která zohledňuje všechna místa, u kterých může docházet současně k odběru vody. Spotřeba vody je výrazně ovlivněna počtem osob v domácnosti a odběrnými místy (sprcha, umyvadlo, kuchyňský dřez...).

Údaje o průtoku čerpadla se běžně nachází na výrobním štítku, popř. v dokumentaci přístroje.

Vzdálenost do jaké je třeba vodu přečerpat

Vzdálenost, dopravní výška, která se značí písmenem H a udává se v metrech, uvádí informaci do jaké výšky (vzdálenosti) musí čerpadlo vodu dopravit. Dopravní výška je ve své podstatě tlak, pod kterým je čerpadlo schopné kapalinu dopravovat. Obecně platí, že čím vyšší tlak čerpadlo vyvine, tím je vyšší dopravní výška (vzdálenost).  Dopravní výška je dána výškovým rozdílem mezi zdrojem vody a odběrnými místy. K takto získanému údaji o dopravní výšce je potom nezbytné připočíst ještě tlak, který požadujeme v odběrném místě a ztráty dopravní výšky v hadicích a potrubí, jejichž prostřednictvím vodu transportujeme.

Výběr čerpadla na základě průtoku a dopravní výšky

Pokud jste si již vypočítali pro vás nezbytný průtok a dopravní výšku, můžete přistoupit k výběru konkrétního přístroje. Souhrnně se tyto dva důležité ukazatele (průtok + dopravní výška) označují jako provozní bod.  Čerpadlo, které si vyberete, by mělo dosahovat provozního bodu s maximální energetickou účinností.

Každé čerpadlo disponuje svou výkonnostní charakteristikou, tj. čím vyšší dopravní výška, tím nižší množství čerpané vody a opačně.  Jedná se o technické údaje, které jsou zobrazeny graficky a ve většině případů je nelze měnit, nicméně s věkem se výkon čerpadla snižuje.

Čerpání vody bez elektřiny

Pokud si chcete čerpat vodu bez použití elektřiny, máte dvě možnosti. Můžete použít čerpadlo s benzínovým nebo dieselovým motorem nebo ruční pumpu.

Benzínový (dieselový) pohon

Na trhu najdete především čerpadla s benzínovým motorem. Jako pohon se pro ně používá benzín s příměsí oleje (stejně jako u sekaček na trávu). Tato čerpadla jsou poměrně výkonná a navíc jsou i lehká, jejich váha se pohybuje okolo 7 kg, tudíž je lze snadno přenášet. Vodu dokáží čerpat z maximální hloubky osmi metrů.

Ruční pumpy

Ruční pumpy jsou nejstarším typem čerpadel, která lze použít pro čerpání vody z hloubky maximálně osmi metrů.

Ruční pumpa

Co ještě před koupí čerpadla zvážit?

Jak často bude čerpadlo v provozu

Četnost používání čerpadla je faktor, který ovlivňuje životnost čerpadla, neboť úzce souvisí s tím, jak často budete spínat elektromotor.  Pokud čerpadlo neplánujete používat často, např. pouze pro zalévání zahrady, bude vám stačit i menší plastové. V případě nepřetržitého provozu se doporučuje volit kvalitní čerpadlo nerezové, které by takový druh zátěže mělo bez problémů zvládnout.

Proud pro čerpadlo

Některé typy čerpadel pracují na základě třífázového proudu. Pokud jste se rozhodli si pořídit takovýto typ čerpadla, ověřte si dostupnost třífázového proudu.

Automatické spínání a ochrana proti chodu nasucho

Jestliže požadujete, aby vaše čerpadlo pracovalo automaticky, budete potřebovat, aby mělo k dispozici automatické spínání. Automatické spínání bývá zajištěno prostřednictvím integrovaného nebo plovákového spínače.

Cena čerpadla

Cena jednotlivých čerpadel, která můžete na trhu nalézt, se výrazně liší. Nejlevnější plastová čerpadla můžete pořídit již za cenu okolo jednoho tisíce korun. Levná čerpadla v žádném případě nelze obecně označit jako špatná. Nemůžete od nich však očekávat vysoký výkon a dlouhou životnost. Pro občasné vyčerpání vody ze zahradního bazénu jsou však dostatečná.  Pokud si ale pořizujete domácí vodárnu, která bude zásobovat vodou celý dům nebo kalové čerpadlo, vsaďte na kvalitní výrobky renomovaných firem. Tyto přístroje jsou sice dražší, ale vyšší investice se vám v tomto případě jistě vyplatí, litovat nebudete.

Nejlepší výrobci

Současný trh nabízí mnoho zahradních čerpadel od různých výrobců. Mezi nejvyhlášenější a nejkvalitnější výrobce čerpadel, které bychom vám rádi doporučili, patří značky Gardena a Elpumps.

Gardena

Gardena je celosvětově uznávanou německou firmou, která se zabývá především výrobou zahradního nářadí a dalších produktů týkajících se péče o zahradu, mezi které mimo jiné patří i zahradní čerpadla. V Evropě představuje v oboru zahradního nářadí číslo jedna. Ve světě má zastoupení ve více než osmdesáti zemích. Výrobky značky Gardena jsou oblíbené u mnohých zákazníků zejména díky své vysoké kvalitě, k jejich oblibě ovšem přispívá i fakt, že tvoří ucelenou řadu veškerého vybavení, ať už se jedná o nářadí určené pro péči o stromy a keře, o nářadí určené k péči o trávník nebo právě o zavlažovací systémy. Od roku 2007 spadá firma Gardena pod skupinu Husquarna Group a vedle výrobků Husquarna a McCulloch je jednou z hlavních spotřebitelských značek této společnosti.

Kalové čerpadlo Gardena 13000 aquasensor Comfort

Elpumps

Značka Elpumps patří mezi přední evropské výrobce vodních čerpadel, která na trhu působí již téměř dvacet let. Díky své chytře postavené výrobní politice zažívá tato firma v posledních několika letech velký rozkvět. Jako jeden z mála výrobců totiž nabízí velice kvalitní čerpadla za poměrně nízké ceny, což je pro zákazníky samozřejmě velkým lákadlem. Firma zásobuje jak východní, tak i západní trhy včetně exportu do Spojených států amerických. Výrobky značky Elpumps se vyznačují robustností, spolehlivostí a v neposlední řadě také dlouhou životností. Mezi produkty tohoto výrobce najdete především vodní čerpadla, zahradní čerpadla, čerpadla odpadních vod, hlubinná ponorná čerpadla, domácí vodárny a mnohá další zařízení či příslušenství.

Ponorné kalové čerpadlo Elpumps BP 14

Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru