Pravidla soutěže TIPNĚTE SI A VYHRAJTE!

Novinky

Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost MIKOSOFT PRAHA s.r.o., se sídlem v Praze 4, Michelská 55, IČ 26426251, zapsaná v OR v Praze pod spisovou zn. C, vl. 81351 (dále jen “pořadatel”).
 2. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo v období od 19. do 27. července 2012 odešle objednávku na jakýkoliv akční produkt, uveřejněný v newsletteru Tipněte si a vyhrajte! (dále jen ”soutěžní objednávka”), a prostřednictvím e-mailu odešle svůj tip na celkový počet medailí, které získá Česká republika na letních OH 2012 v Londýně (dále jen “soutěžní e-mail”).
 3. Soutěž probíhá od 19. do 27. července 2012.
 4. Soutěžní objednávka je taková objednávka, jejímž prostřednictvím zákazník objednává alespoň 1 ks některého z vybraných produktů, uveřejněných v newsletteru Tipněte si a vyhrajte!.
 5. Soutěžní e-mail musí soutěžící odeslat takovým způsobem, aby jej pořadatel obdržel nejpozději dne 27. července 2012 ve 23 hodin 59 minut 59 sekund. Tipy obdržené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.
 6. Soutěžní e-maily zasílá soutěžící na adresu info@nakupka.cz a označí je heslem “Soutěž” v předmětu e-mailu.
 7. Soutěžní e-mail musí obsahovat tyto náležitosti: příjmení a jméno soutěžícího, číslo soutěžní objednávky, tip na celkový počet českých medailí, získaných na letních OH v Londýně (bez ohledu na barvy medailí), a e-mailovou adresu, prostřednictvím které bude soutěžícímu po skončení OH potvrzena případná výhra.
 8. Výhrou v soutěži je Dárkový balíček Nakupka.cz, obsahující dárek z každého nákupního patra internetového obchodu Nakupka.cz.
 9. Výhercem soutěže se stává každý soutěžící, který v termínu trvání soutěže odešle soutěžní objednávku a soutěžní e-mail se správným tipem na celkový počet českých medailí.
 10. Soutěžící může poslat takový počet soutěžních e-mailů s tipy na počty medailí, kolik učiní soutěžních objednávek.
 11. Vyhodnocení soutěže proběhne po skončení OH, a to v týdnu od 13. do 19. srpna 2012.
 12. Všichni výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailových adres, které uvedli v soutěžních e-mailech.
 13. Výhra bude pro výherce připravena ihned po vyhodnocení soutěže k vyzvednutí na showroomu Nakupka.cz.
 14. Termín převzetí výhry bude stanoven po vzájemné dohodě výherce a pořadatele.
 15. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.
 16. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti MIKOSOFT PRAHA s.r.o.
 17. V případě vrácení zboží ze soutěžní objednávky v zákonné lhůtě 14 dnů zaniká soutěžícímu nárok na výhru.
 18. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zařazeny do databáze pořadatele soutěže a zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat.

Autodoplňky Hitovky Parfémy

© 2022 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang