Podzimní kurz japonské historie a literatury od 23. 9. Susi.cz

Novinky

Denisa Vostrá
Učebnice Japonština (FCB), překlady, články, redakční činnost
Další aktivity: Idžin kabuki, Výstava fotografií Okno do Japonska
Stránky k japonské literatuře:  Básnická sbírka Manjóšú, Murasaki Šikibu: Příběh prince Gendžiho

AKTUÁLNĚ: 
Podzimní kurz japonské historie a literatury od 23. 9.
Kurzy japonštiny pro podzimní semestr 2011/2012
(Křižíkova 78, Praha 8 )

 
Mgr. Ing. Denisa Vostrá
1980—1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha
1985—1990 VŠCHT Praha, obor Chemické inženýrství
1990—1997 FF UK Praha, obor Japanologie
1994—1995 studijní pobyt v Paříži
od 1997 překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
2001—2007 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
od 2001 práce na didaktických materiálech, výuka japonštiny
od 2003 spolupráce s Výzkumným ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympozií o japonském a čínském divadle, publikační činnost v časopise Disk (FCB) apod.)
2004—2007 testování vytvořené metodiky výuky japonštiny v praxi, tvorba učebnice (Japonština)
od 2006 výuka japonštiny v dětských kurzech, tvorba metodiky pro děti
od září 2009 doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby
od září 2009 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (JŠ Spěváček, Praha)
2009—2010 výuka předmětu Úvod do japanistiky na Masarykově univerzitě v Brně
od října 2010 výuka japonštiny na Metropolitní univerzitě v Praze

Tags: novinky

© 2022 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang