Reklamace

Mrzí nás, pokud objednaný produkt neslouží, jak má. Proto se snažíme reklamační postup co nejvíce zjednodušit.

Níže naleznete detailní popis, jak postupovat v jednotlivých případech. Věříme, že vyřízení vaší reklamace proběhne rychle a pohodlně.

➤ Zboží mi bylo doručeno poškozené

Při přebírání zboží od přepravce vás prosíme o pečlivou kontrolu dodaného zboží, a to i v případě, že obal nejeví známky poškození. Z našich skladů zboží odchází v naprostém pořádku z pohledu výrobku i jeho obalu. Při přesunu zboží na vaši adresu se však bohužel může zásilka jakýmkoliv způsobem poškodit – například nakláněním balíku při převozu v autě přepravce, převážením na rudlech a jiné manipulační technice, při nakládce a překládce zboží u přepravce a podobně. Ve vyjímečných případech může pod obalem, který nejeví známky poškození, být vaše zboží poškozené.

Žádáme vás tedy o dodržení následujících postupů:

1. Zásilku, která se jeví jako poškozená a vykazuje viditelné stopy poškození, nepřebírejte, a do přepravního listu poznamenejte důvod nepřevzetí. Poté nás kontaktujte na e-mailu reklamace@nakupka.cz, kde s vámi domluvíme další postup tak, abyste měli doma zboží, které jste si objednali, co nejdříve.

2. Pokud zásilka nejeví známky poškození a vy zásilku převezmete, je vhodné před rozbalením zásilku nafotit ze všech stran (1 foto = 1 strana) pro případnou reklamaci poškození pod obalem.

Pokud je vnější obal bez poškození a vy i přesto dodatečně zjistíte poškození pod obalem, tak začíná běžet lhůta na reklamaci přepravy u přepravce, která je 2-3 dny od převzetí zásilky, dle zvoleného přepravce. Reklamaci můžete oznámit přepravci sami nebo se obrátit na nás a my budeme reklamaci přepravy vyřizovat za vás. V obou případech doporučujeme po otevření zásilky poškození nafotit.

Při reklamaci je potřeba doložit fotografie vnějšího obalu, poškozeného zboží, jeho zabalení uvnitř zásilky a přepravní štítky. Je potřeba zajistit, aby se zásilkou nebylo manipulováno, až do vyjádření přepravce a uchovat veškerý obalový materiál, do kterého musí být zásilka opětovně zabalena.

Pokud chcete, abychom reklamaci s přepravcem vyřizovali za vás, tak je třeba fotografie uložení zboží uvnitř balení, obalového materiálu a poškození, s popisem škod, zaslat na email reklamace@nakupka.cz. Tyto podklady je nutné doručit do 2 dnů od převzetí zásilky. My vás poté budeme obratem kontaktovat s informací o dalším postupu vyřízení reklamace tak, abyste měli doma zboží, které jste si objednali, co nejdříve.

Bez dodržení těchto podmínek včetně doložení všech uvedených fotografií není možné dodatečně uznat reklamaci na poškození zboží při přepravě. Proto kontrole věnujte prosím dostatečnou pozornost. Jakékoliv zjištěné poškození obalu nebo zásilky vždy zaznamenejte do přepravního listu. Při splnění všech podmínek vám zašleme nové zboží obratem.

V případě, že se vám uvedené podmínky nepodaří dodržet a již jste převzali zásilku v neporušeném obalu a s poškozeným výrobkem uvnitř, informujte prosím neprodleně přepravní společnost a nahlaste poškození zásilky při přepravě. Poté je nutné vyčkat na vyřízení reklamace u přepravce, které trvá dle zákonné lhůty. V případě, že přepravce vaši reklamaci uzná, zašleme vám nové zboží a reklamaci s přepravcem dořešíme sami. V případě, že přepravce vaši reklamaci zamítne, můžeme vám nabídnout zaslání vašeho zboží do autorizovaného servisu, který připraví cenovou kalkulaci opravy, nebo vás servisní technik navštíví přímo ve vaší domácnosti.

Níže uvádíme kontakty na jednotlivé dopravce a maximální lhůty pro nahlášení škody:

PPL

Do 3 pracovních dnů je nutné oznámit škodu na telefonním čísle 840 775 775 případně na e-mailu info@ppl.cz nebo přes reklamační formulář zde.

Pro úspěšné nahlášení reklamace u přepravce je potřeba doložit obalový materiál včetně vnitřní výplně zásilky a pořídit fotodokumentaci poškozené zásilky při jejím rozbalení. Se zásilkou doporučujeme nijak nemanipulovat až do jejího vyzvednutí přepravní společností.

Společnost PPL s vámi na základě telefonického hovoru sepíše škodní protokol nebo vás odkáže na vyplnění reklamačního formuláře na jejich stránkách zde. Na základě vyplněného formuláře vás bude kontaktovat příslušný pracovník reklamačního oddělení společnosti PPL, který s vámi sepíše škodní protokol. Po sepsání škodního protokolu u vás přepravní společnost zboží vyzvedne a doručí jej k nám. V případě uznání reklamace přepravní společností vám zašleme nové zboží a reklamaci dořešíme sami. V případě, že přepravce vaši reklamaci zamítne, můžeme vám nabídnout zaslání vašeho zboží do autorizovaného servisu, který připraví cenovou kalkulaci opravy, nebo vás servisní technik navštíví přímo ve vaší domácnosti.

Toptrans

Do 2 pracovních dnů je nutné oznámit nám škodu na e-mailovou adresu reklamace@nakupka.cz. K e-mailu prosíme připojit fotodokumentaci poškozené zásilky a fotodokumentaci obalového materiálu. My nahlásíme vaši škodu přepravní společnosti, která rozhodne do 30 dnů o její oprávněnosti. Se zásilkou doporučujeme nijak nemanipulovat až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

V případě uznání reklamace s vámi domluvíme termín odvozu poškozeného zboží přepravní společností a doručení nového zboží. V případě, že přepravce reklamaci zamítne, můžeme vám nabídnout zaslání vašeho zboží do autorizovaného servisu, který připraví cenovou kalkulaci opravy, nebo vás servisní technik navštíví přímo ve vaší domácnosti.

Stav přijaté reklamace můžete pohodlně a kdykoli sledovat ve svém účtu. Stačí se přihlásit.
➤ Zboží mi bylo doručeno nekompletní

Pokud vám byla dodána nekompletní objednávka nebo některý výrobek neodpovídá parametrům uvedeným na našich stránkách, omlouváme se a prosíme vás o vyplnění níže uvedeného formuláře. Neprodleně vás budeme kontaktovat s rychlým řešením.

* Vaše jméno
* Číslo faktury / objednávky
Telefon
* Email:
Výrobní číslo zboží
* Popis závady
 
➤ Chci zakoupené zboží vrátit (odstoupit od smlouvy)

V případě, že chcete využít možnosti výrobek vrátit ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží, měl by vracený produkt splňovat určité náležitosti. Zboží by nemělo být poškozené, nemělo by nést známky opotřebení a mělo by být, pokud možno, zabaleno v originálním obalu.

Lhůta stanovená pro vyzkoušení produktu je určena k prohlédnutí výrobku takovým způsobem, jakým byste si výrobek prohlédli na prodejně. Vracený produkt tedy musí zůstat zcela nový, nesmí být žádným způsobem používán. Pro ilustraci uvádíme příklad situací, při kterých koupený produkt nelze vrátit ve lhůtě 14 dnů: sekačka, se kterou byla sekána tráva; pračka, ve které bylo práno; hrnec, ve kterém se vařilo.

V případě odstoupení od smlouvy je nepoužité zboží možné osobně přinést nebo zaslat na adresu naší provozovny společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy (v XLS).

Fordist Czech, s.r.o. 
Nakupka.cz
Thámova 166/18
186 00  Praha 8

Jakmile vracený produkt obdržíme a zkontrolujeme, elektronickou cestou vám zašleme dobropis k vašemu potvrzení.

Více o odstoupení od kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.

➤ Mám nefunkční výrobek - chci autorizovaný servis

Nejrychlejším řešením reklamace v případě nefunkčního výrobku je reklamovat jej přímo v autorizovaném servisu. Seznam servisních míst naleznete na našich stránkách nebo na adrese NajdiServis.cz.

K reklamaci v autorizovaném servisu budete potřebovat naši fakturu, která slouží zároveň jako záruční list. Některé servisy však mohou požadovat přímo potvrzený záruční list. Pokud záruční list ještě od nás potvrzený nemáte, zašlete nám ho na adresu Fordist Czech, s.r.o., Nakupka.cz, Thámova 166/18, 18600 Praha 8 a my vám jej obratem potvrdíme.

Většina autorizovaných servisů si zboží sváží nebo zasílá techniky přímo k vám domů. Není to však pravidlem. Zejména u menších spotřebičů je v některých případech nutné výrobek do servisu zaslat přepravní společností či doručit osobně.

Upozorňujeme, že výrobky, které od nás obdržíte jako dárek k objednávce, nepodléhají reklamačním podmínkám a nelze na ně uplatnit žádná práva spotřebitele. Takové zboží podléhá podmínkám darovací smlouvy a z ní vyplývajících norem platné legislativy ČR.
➤ Mám nefunkční výrobek - nechci autorizovaný servis

Pokud autorizovaný servis není ve vašem okolí, daná značka autorizovaný servis nemá, nebo vám reklamace přes autorizovaný servis nevyhovuje z jiného důvodu, postupujte prosím následovně:

Doručení zboží osobně na naši provozovnu

V případě, že reklamaci provedete osobně v naší provozovně, pracovník reklamačního oddělení od vás přijme poškozené, rozbité či neopravitelné zboží a zároveň vám vydá reklamační protokol. Tento protokol si odnášíte a budete jej potřebovat při vyzvednutí zboží z reklamace. Otevírací dobu provozovny naleznete v sekci kontakt.

Zaslání zboží poštou

Reklamované zboží nám můžete také zaslat na následující adresu:

Fordist Czech, s.r.o. 
Nakupka.cz
Thámova 166/18
186 00 Praha 8

Po přijetí reklamace na naší provozovně a jejím zavedení do systému vám zašleme potvrzení přijetí reklamace společně s reklamačním formulářem na e-mailovou adresu, která byla uvedena v objednávce. V případě zaslání zboží k nám na adresu vás prosíme o přiložení průvodního dopisu s popisem vady a o kopii faktury.

Stav přijaté reklamace můžete pohodlně a kdykoli sledovat ve svém účtu. Stačí se přihlásit.
Upozorňujeme, že výrobky, které od nás obdržíte jako dárek k objednávce, nepodléhají reklamačním podmínkám a nelze na ně uplatnit žádná práva spotřebitele. Takové zboží podléhá podmínkám darovací smlouvy a z ní vyplývajících norem platné legislativy ČR.
➤ Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace u objednávek vedených na IČ v rámci obchodní či podnikatelské činnosti je 90 kalendářních dní.

Stav přijaté reklamace můžete pohodlně a kdykoli sledovat ve svém účtu. Stačí se přihlásit.
➤ Profi servis od Nakupka.cz

V případě, že máte od nás službu profi servis, zajistíme svoz reklamovaného zboží do servisu na opravu a poté zpět k vám domů. Stačí pouze vyplnit tento krátký formulář a vše ostatní zařídíme za vás.

* Vaše jméno
* Číslo faktury / objednávky
Telefon
* Email:
* Adresa svozu
* Datum svozu
* Popis závady
 
➤ Neopravitelná závada

Pokud jste zboží již reklamovali a servis vám sdělil, že je zboží neopravitelné, zašlete nám prosím naskenované potvrzení o neopravitelnosti, které vám servis vystavil, na e-mailovou adresu reklamace@nakupka.cz. Další postup s vámi sjedná pracovník reklamací (vrácení kupní ceny, nabídka nového či jiného produktu a podobně).Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru