Kompresory

Kompresory slouží primárně k huštění pneumatik automobilů a motocyklů. Dovedou si ovšem poradit i s míči nebo bazénovými hračkami. Jaká kritéria je při výběru kompresoru užitečné zohlednit a na co se nesmí zapomenout?