Bojler na ohřev vody

Recenze

Bojler je nepostradatelný v domácnostech, kde není kotelna. Jedná se o zařízení, které má na starosti ohřev vody. Jak si poradit s výběrem bojleru?

Voda – základní prvek života a klíčová surovina pro mnoho našich každodenních činností. Její ohřev je nepostradatelným procesem, který ovlivňuje nejen naše pohodlí, ale i energetickou efektivitu a životní prostředí. V tomto článku se zaměříme na jedno z nejvýznamnějších zařízení v domácnostech a průmyslových provozech, a to bojler na ohřev vody.

Co je to bojler

Bojler je zařízení, které nám umožňuje mít k dispozici teplou vodu v momentě, kdy ji potřebujeme. Může to být teplá sprcha po náročném dni, horká voda na přípravu jídla nebo pohodlné mytí nádobí. Jeho funkce může být zdánlivě jednoduchá, avšak moderní technologie a trendy směřující k energetické úspornosti a ekologické udržitelnosti přinášejí do tohoto oblasti neustálé inovace.

Cena teplé vody – Praha je srovnatelná s cenami v jiných velkých městech a s cenami jiných komodit. Záleží však na konkrétní spotřebě a způsobu ohřevu. Šetření vodou a bojler pomohou ušetřit peníze za ohřev vody. Nejlepší způsob, jak ušetřit, závisí na individuálních potřebách a preferencích každého jedince.

Jak funguje bojler

Bojler je zařízení, které slouží k ohřevu vody a uchovávání ji teplé nebo horké pro pozdější použití. Princip fungování bojleru se liší v závislosti na jeho typu – elektrickém, plynovém, solárním nebo jiném alternativním zdroji energie. Zde je obecný přehled toho, jak různé typy bojlerů fungují:

 1. Elektrický bojler: Elektrický bojler obsahuje topný prvek (elektrický ohřívač), který je ponořený do vody. Když je topný prvek aktivován, začne se ohřívat a přenáší teplo na vodu kolem sebe. Voda stoupá v teplotě a uchovává se v izolované nádobě, aby se teplo udrželo co nejdéle. Termostat reguluje teplotu vody tak, aby nedošlo k přehřátí.
 2. Plynový bojler: Plynové bojlery využívají spalování plynu (obvykle zemního plynu) k ohřevu vody. Plynový hořák spaluje plynový palivo a vytváří plamen, který ohřívá vodu v nádrži. Některé moderní plynové bojlery mají také kondenzační technologii, která využívá teplou vodní páru ve spalinách k dalšímu ohřevu vody a zvyšuje tak celkovou účinnost.
 3. Solární bojler: Solární bojlery využívají energii ze slunečního záření k ohřevu vody. Na střechu budovy jsou umístěny sluneční kolektory, které absorbují sluneční energii a předávají ji do vody v nádrži. Tato voda je pak uchovávána v izolované nádobě, kde si udržuje teplotu.
 4. Tepelná čerpadla: Tepelná čerpadla fungují podobně jako klimatizační jednotky, pouze v opačném směru. Získávají teplo z okolního prostředí (vzduchu, vody, země) a přenáší ho do vody v bojleru. Tímto způsobem se voda ohřívá.

Obecně platí, že bojler má nádrž, ve které se uchovává ohřátá voda. Izolace nádrže je důležitá pro minimalizaci tepelných ztrát a udržení vody teplé po delší dobu. Termostat je klíčový pro regulaci teploty vody tak, aby byla dosažena požadovaná teplota a zároveň se zabránilo přehřátí.

Funkce a technologie bojlerů se neustále vyvíjejí, přičemž moderní varianty klade důraz na energetickou účinnost, ekologickou udržitelnost a možnosti vzdáleného řízení a monitorování.

Materiály, ze kterých je bojler vyráběn

Bojlery mohou být vyrobeny z různých materiálů v závislosti na jejich typu, účelu a požadavcích na odolnost, tepelnou vodivost a trvanlivost. Zde jsou některé z běžných materiálů, které se používají při výrobě bojlerů:

 1. Nerezová ocel (nerez): Nerezová ocel je oblíbeným materiálem pro vnitřní nádoby bojlerů, zejména kvůli své odolnosti vůči korozi. Tato ocel obsahuje chrom a nikl, které chrání nádobu před účinky vody a chemických látek. Nerezová ocel je často používána u vyšších modelů bojlerů, které nabízejí delší životnost.
 2. Smalt (smaltovaná ocel): Nádoby smaltované oceli jsou pokryty vrstvou skloviny (smaltu), která zvyšuje odolnost proti korozi a chemickým účinkům. Tyto bojlery jsou cenově dostupné a běžně se používají v domácnostech.
 3. Měď: Měděné nádoby mají výbornou tepelnou vodivost, což umožňuje rychlejší ohřev vody. Měď však může být dražší a náchylnější k mechanickému poškození, takže se častěji využívá u menších nádrží nebo u speciálních aplikací.
 4. Hliník: Hliník je lehký materiál s dobrou tepelnou vodivostí, ale ve srovnání s jinými materiály může být náchylnější k korozi. Proto se často používá ve spojení s vnitřními povlaky nebo povrchovou úpravou.
 5. Plast: Plastové bojlery jsou lehké a cenově dostupné. Mohou být vhodné pro místa, kde je důležitá nízká hmotnost nebo kde korozní riziko není tak významné. Plastové bojlery jsou obvykle menšího objemu a často se používají v menších domácnostech.
 6. Kombinované materiály: Některé moderní bojlery kombinují různé materiály, aby spojily výhody jednotlivých materiálů a minimalizovaly jejich nevýhody. Například mohou mít vnější obal z plastu pro izolaci a vnitřní nádrž z nerezové oceli pro odolnost proti korozi.

Výběr materiálu závisí na potřebách, preferencích a rozpočtu spotřebitele. Každý materiál má své vlastnosti a vhodnost pro různé situace.

Srovnání bojlerů

Jednotlivé druhy bojlerů mají různé výhody a nevýhody, které by měly být zváženy v závislosti na vašich potřebách, preferencích a konkrétních podmínkách. Zde jsou výhody několika různých druhů bojlerů:

 1. Elektrické bojlery:
  • Snadná instalace: Elektrické bojlery nevyžadují komplexní instalaci, protože nepotřebují plynové přívody.
  • Nízká pořizovací cena: Elektrické bojlery obvykle stojí méně než plynové nebo solární varianty.
  • Samostatnost: Nemusíte se spoléhat na dodávky plynu nebo slunečního záření, což může být výhodné v některých oblastech.
 2. Plynové bojlery:
  • Rychlý ohřev: Plynové bojlery mají obvykle rychlejší ohřev vody než některé jiné druhy.
  • Efektivita: Plynové bojlery jsou často energeticky účinnější než elektrické bojlery.
  • Nízké provozní náklady: Plynový plyn je často levnější než elektřina, což může vést k nižším provozním nákladům.
 3. Solární bojlery:
  • Energetická úspornost: Solární bojlery využívají zdarma dostupnou energii ze slunečního záření, což snižuje energetickou závislost.
  • Ekologická volba: Solární bojlery mají minimální negativní dopad na životní prostředí, protože neprodukují emise skleníkových plynů.
  • Dlouhodobá úspora: I když jsou solární bojlery v počáteční investici dražší, mohou dlouhodobě ušetřit na energiích nákladech.
 4. Tepelná čerpadla:
  • Vysoká účinnost: Tepelná čerpadla využívají malé množství elektrické energie k přenosu tepla z okolí, což znamená vyšší účinnost.
  • Ekonomická volba: I když jsou pořizovací náklady na tepelná čerpadla vyšší, provozní náklady jsou obvykle nižší než u elektrických bojlerů.
  • Možnost chlazení: Některá tepelná čerpadla mohou také fungovat jako chladicí systémy v létě.

Je důležité zvážit vaše individuální potřeby, jako je dostupnost energií, rozpočet, úroveň investice, ekologické hledisko a další faktory, předtím než se rozhodnete pro konkrétní typ bojleru.

Podle čeho vybrat bojler

Při výběru správného typu bojleru je důležité zohlednit několik faktorů, které budou mít vliv na jeho účinnost, provozní náklady, životnost a schopnost uspokojit vaše potřeby. Zde je seznam klíčových faktorů, které byste měli zvážit:

 1. Druh energie: Zvažte, který typ energie je vám nejvíce dostupný a cenově dostupný. Máte-li snadný přístup k plynu, mohl by plynový bojler být výhodný. Pro oblasti s dostatkem slunečního záření může být solární bojler atraktivní možností.
 2. Spotřeba teplé vody: Odhadněte množství teplé vody, které spotřebujete denně. To vám pomůže určit velikost bojleru, který bude schopen pokrýt vaše potřeby.
 3. Efektivita: Zjistěte účinnost různých druhů bojlerů. Zohledněte, jak efektivně konkrétní typ přeměňuje zvolenou formu energie na teplou vodu. Vyšší efektivita znamená nižší provozní náklady.
 4. Provozní náklady: Srovnávejte provozní náklady různých typů bojlerů. To zahrnuje náklady na energii, údržbu a opravy.
 5. Investiční náklady: Zvažte pořizovací náklady na různé druhy bojlerů. I když některé typy mohou mít nižší provozní náklady, vyšší pořizovací náklady mohou znamenat delší dobu návratnosti investice.
 6. Životnost: Některé materiály, jako je nerezová ocel, jsou odolnější vůči korozi a mohou mít delší životnost. Zvažte očekávanou životnost různých typů bojlerů.
 7. Ekologické hledisko: Pokud máte zájem o snižování ekologického dopadu, zohledněte typ energie, který je používán, a emise skleníkových plynů.
 8. Dostupný prostor: Zvažte, kolik místa máte pro instalaci bojleru. Některé typy mohou vyžadovat více prostoru než jiné.
 9. Budoucí potřeby: Mějte na paměti dlouhodobé plány. Například pokud plánujete rozšíření rodiny, bude třeba zvážit vyšší kapacitu bojleru.
 10. Technologické možnosti: Moderní bojlery mohou mít funkce jako dálkové ovládání, programování nebo energetickou regulaci. Zvažte, jaké technologické funkce jsou pro vás důležité.

Celkově je důležité provést komplexní analýzu a porovnání různých faktorů předtím, než se rozhodnete pro konkrétní typ bojleru. Vhodný bojler by měl vyhovovat vašim potřebám, být ekonomicky efektivní a ekologicky udržitelný.

Rizika bojleru

I když jsou bojlery důležitými zařízeními pro ohřev vody, existují určitá rizika spojená s jejich používáním. Je důležité být si těchto rizik vědom a přijmout opatření k minimalizaci nebezpečí. Zde jsou některá možná rizika spojená s bojlery:

 1. Požár: Nedostatečně udržované bojlery nebo selhání topného prvku může způsobit přehřátí, což může vést k požáru. Je důležité pravidelně provádět údržbu a kontrolu na funkčnost bojleru.
 2. Výbuch: Příliš vysoký tlak v bojleru, který není řádně regulován, může způsobit výbuch, což je extrémně nebezpečné.
 3. Únik plynu: U plynových bojlerů může dojít k úniku plynu, což představuje riziko požáru nebo exploze. Je důležité pravidelně kontrolovat plynové přívody a zabezpečit plynové spoje.
 4. Koroze: Některé typy nádob bojlerů, zejména smaltované oceli, mohou být náchylné k korozi, což může ovlivnit jejich životnost a bezpečnost.
 5. Únik vody: Pokud dojde k prasknutí nebo úniku vody z bojleru, může to způsobit poškození okolních oblastí, zvlhčení a v horším případě i elektrický šok.
 6. Chladicí kapalina (u tepelných čerpadel): U tepelných čerpadel se používá chladicí kapalina, která může být toxická a nebezpečná pro lidské zdraví v případě úniku.
 7. Nedostatečná ventilace: Plynové bojlery potřebují dostatečnou ventilaci, aby byl zajištěn správný spalovací proces. Nedostatečná ventilace může způsobit hromadění nebezpečných plynů.
 8. Elektrické nebezpečí: Elektrické bojlery představují riziko úrazu elektrickým proudem, zejména pokud nejsou instalovány správně nebo jsou poškozeny.

Pro minimalizaci rizik spojených s bojlery je důležité dodržovat následující opatření:

 • Pravidelně provádějte údržbu a kontrolu vašeho bojleru.
 • Instalujte bojlery podle předpisů a doporučení výrobce.
 • Věnujte pozornost pokynům ohledně ventilace a instalace.
 • Pokud se objeví jakékoli problémy nebo zvýšená spotřeba energie, nechejte bojler zkontrolovat odborníkem.
 • Sledujte indikátory tlaku, teploty a funkce na bojleru.
 • Nepřekračujte maximální kapacitu bojleru.
 • U plynových bojlerů pravidelně kontrolujte plynové přívody a plynové spoje.

Při výběru, instalaci a používání bojleru je bezpečnost vždy na prvním místě.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang