Okamžitá půjčka na směnku

Půjčky

Půjčky na směnku hotově ihned se hodí v případě, že člověk potřebuje půjčku ihned a hotově. Směnka je písemný zákonný doklad o finančním závazku k další osobě.

Směnka je cenný papír a může se s ní obchodovat. Pokud někdo podepíše směnku, ručí za ni celým svým majetkem. Zde lze nalézt spoustu různých nabídek úvěrů a půjčky na směnku ihned. Jakou půjčku si člověk vybere, je už jen na něm.

Rizika půjčky na směnku

Půjčka na směnku je v České republice nelegální. Jedná se o poslední možnost, kterou se rozhodnou použít lidé, kteří nutně potřebují peníze. Mohou se tím dostat do nebezpečí, jako je půjčka na směnku od lichváře nebo jiná půjčka od lichváře.

Tyto půjčky na směnku ihned se opět využívají hlavně v případech, kdy je potřeba si rychle a hotově půjčit. Jsou určeny těm lidem, kteří již normální bankovní půjčku nedostanou, a to už z jakéhokoliv důvodu. Je to tudíž půjčka nebankovní. Patří sem i půjčka pro problémové klienty.

Navzdory tomu, že je půjčka na směnku nelegální, ji mnoho společností nabízí. Důvod, proč je půjčka na směnku ještě dnes nabízena je marketing. a ve skutečnosti se jedná o půjčky bez registru nebo bez dokládání příjmů.

Tyto půjčky jsou často prezentovány jako okamžitá půjčka na směnku, půjčky na směnku nabídka, půjčka na směnku ihned, půjčky na směnku přijedeme, půjčka na směnku ještě dnes nebo nonstop půjčka na směnku.

Setkat se člověk může i s inzeráty jako půjčka na směnku Praha, půjčka na směnku Brno nebo půjčka na směnku na OP. Dále i jako půjčka v hotovosti na směnku.

Půjčka na směnku je poslední možností půjčení peněz.
Půjčka na směnku je poslední možností půjčení peněz.

V případě, že se člověk rozhodne pro podobný druh půjčky, měl by být co nejvíce opatrný. Důležité je se předem ujistit, že poskytovatel půjčky má licenci ČNB. Mnoho firem s nabídkami jako nonstop půjčka na směnku se tam totiž nemusí nacházet.

Riziko je v případě půjčky na směnku vysoké. Člověk totiž ručí celým svým majetkem, o který tak může přijít, a to i v případě, že je to půjčka na směnku na OP od soukromé osoby. Člověku může být k podpisu nabídnuta i riskantní bianco směnka.

Co je to směnka a půjčka na směnku

Směnka je písemná dohoda mezi dlužníkem a věřitelem. Ačkoli existuje několik typů směnek, obecně směnka stanoví vztah mezi plátcem a příjemcem, celkovou částku půjčených peněz a datum, do kterého má dlužník půjčku vrátit.

Směnka je často součástí smlouvy o hypotéce, studentské půjčce, půjčce na auto, podnikatelské půjčce nebo osobní půjčce. Dlužníci obvykle podepisují směnku jako jeden z posledních kroků k získání vypůjčených prostředků.

Okamžitá půjčka na směnku zavazuje dlužníka a věřitele v dohodě, v níž dlužník odpovídá za splacení půjčky nebo dluhu. Stanoví podmínky půjčky a podrobně popisuje časový rámec pro splacení půjčky, jakož i případné úroky, které mohou naběhnout během doby trvání půjčky.

Zatímco směnka, smlouva o půjčce a hypotéka jsou důkazem dluhu dlužníka vůči věřiteli, smlouva o půjčce má rozsáhlejší definice a doložky než směnka. Směnku podepisuje pouze dlužník, zatímco smlouvu o půjčce podepisuje věřitel i dlužník.

Podepsaný dokument znamená, že se dlužník zavazuje půjčku vrátit.

Směnku lze použít pro různé typy půjček, jako je hypotéka, studentská půjčka, půjčka na auto, podnikatelská půjčka nebo osobní půjčka. Když věřitelé půjčují peníze – zejména pokud se jedná o vysokou částku – formalizují půjčku vytvořením směnky.

Co musí obsahovat půjčka na směnku, vzor směnky

Aby byla směnka platná, musí obsahovat konkrétní údaje.

Mezi ně patří:

 • jména dlužníka a věřitele
 • výše půjčené částky
 • úroková sazba
 • typ použitého zajištění (je-li to relevantní)
 • platební podmínky
 • datum (data) splatnosti
 • způsob provádění plateb
 • sankce za pozdní platby

Směnku je možné uzavřít pomocí vzoru. Ten lze nalézt na internetu po zadání klíčových slov jako: směnka vzor 2023, směnka vzor nebo směnka cizí vzor.

Typy směnek

Co se týče půjčky na směnku, nabídka může být široká. Typ, který bude člověk potřebovat, závisí na tom, na co si půjčuje.

 • neformální nebo osobní směnka (půjčka na směnku od soukromé osoby)
 • komerční směnka
 • směnka na nemovitost
 • investiční směnka (soukromý investor směnka)
 • směnka na auto
 • studentská směnka
 • soukromá půjčka na směnku

Neformální směnky, známé také jako osobní směnky, jsou obvykle vystavovány mezi jedním přítelem nebo členem rodiny na druhého – půjčka od soukromé osoby na směnku. Jedná se o písemnou záruku, že půjčené peníze budou vráceny, ovšem ne vždy je v ní podrobně popsán účel půjčky.

Komerční směnka je formálnější a uvádí konkrétní podmínky půjčky. Používá se při půjčování peněz od komerčního věřitele, jako je banka, úvěrová společnost nebo úvěrová agentura.

Často je vyžadováno, aby dlužník splatil půjčku i s úroky, a věřitel má zástavní právo na majetek ve vlastnictví dlužníka, dokud neobdrží platbu.

Když si člověk půjčuje, měl by si být jist, že dokáže splácet.
Když si člověk půjčuje, měl by si být jist, že dokáže splácet.

Při vypisování úvěru na bydlení nebo na nákup jiné nemovitosti by se použila směnka na nemovitost. Dům nebo nemovitost budou zástavou této směnky, a pokud dlužník nebude splácet, může věřitel na nemovitost zřídit zástavní právo.

Investiční směnka znamená, že společnost může vystavit směnku za účelem získání kapitálu. Tyto směnky jsou jedinečné, protože je lze prodat dalším investorům. Často mohou být náhradou za podnikatelský úvěr.

Investiční směnky snižují riziko investice do podniku tím, že zajišťují, že investoři obdrží návratnost své investice za určité období.

Směnka na auto je smlouva, ve které se dlužník zavazuje k platbám výměnou za vozidlo. Obvykle má rovnoměrné podmínky po celou dobu trvání půjčky, ale často také obsahuje jednorázovou zálohu na začátku doby trvání půjčky. Měla by také obsahovat informace o značce a modelu vozidla.

Se studentskou směnkou se obvykle člověk setká u studentských a absolventských půjček a jsou jedinečné tím, že často odkládají narůstání úroků z půjčky až do doby po ukončení studia.

Okamžitá půjčka na směnku a půjčky na směnku, které fungují – jak vybrat

V České republice je celá řada nabídek, které se prezentují jako půjčka na směnku. Nejdůležitější je být při výběru opatrný, zjistit si dostatečné množství informací o poskytovateli půjčky a hlavně jako první možnost vždy volit bankovní půjčku.

Nebankovní poskytovatel půjček by měl být vždy k nalezení na webu České národní banky. Pokud ho člověk v seznamu nenajde, neměl by si od něj půjčku vůbec brát. Tito poskytovatelé se totiž často pohybují na hraně zákona.

Proč může být klasická půjčka odmítnuta – nízká bonita

Mnoho lidí se rozhodne pro půjčku na směnku, protože je jim klasická půjčka zamítnuta. Důvodů, proč může být zamítnuta žádost o osobní půjčku, je několik.

Prvním důvodem může být nízká bonita. Když si věřitel čte žádost o osobní půjčku, běžně bere v úvahu mnoho faktorů včetně příjmu. Snaží se mimo jiné zjistit, jak dobře umí dlužník hospodařit s penězi. Faktory, jako je platební historie a případné další dluhy, mají v rozhodování velkou váhu.

Někteří věřitelé zveřejňují své minimální požadavky na bonitu. Pokud člověk nedosahuje minimálních požadavků věřitele, bude mít pravděpodobně problém získat některou z jeho půjček.

I když bude půjčka schválena s nízkou bonitou, věřitelé budou účtovat vyšší úrokovou sazbu, aby kompenzovali riziko, že dlužník nebude schopen půjčku splácet.

Dalším důvodem může být to, že si chce člověk půjčit příliš mnoho peněz. Pokud se pokusí půjčit si více, než si může dovolit splácet, může věřitel žádost o osobní půjčku zamítnout. Je to proto, že částka, kterou věřitel schválí, se odvíjí od příjmů a dalších dluhových závazků.

Kdy nelze získat osobní půjčku – nedostatečný příjem

Po přezkoumání dlužníkových financí může věřitel rozhodnout, že na půjčení určité částky nemá člověk nárok.

Například pokud se někdo pokusí vzít si osobní půjčku ve výši 1 000 000 Kč s vědomím, že nemá dostatečný příjem, aby si mohl dovolit měsíční splátku půjčky. Protože požaduje nereálnou částku, věřitel zcela jistě odmítne půjčit.

Dalším důvodem bývá nestabilní příjem. Věřitelé zkoumají příjem, aby zjistili, zda bude člověk schopen splácet půjčku. V podstatě se chtějí ujistit, že si může dovolit měsíční splátky a že peníze vrátí.

Pokud usoudí, že příjem není dostatečný pro částku, kterou si chce dlužník půjčit, může věřitel žádost zamítnout.

Věřitel může žádost automaticky zamítnout také tehdy, když v ní chybí klíčové informace nebo dokumenty. Než žádost člověk odešle, nesmí zapomenout si ji pořádně přečíst a nahrát všechny podklady, které si věřitel vyžádá.

Člověk může případně věřiteli zavolat a překontrolovat, zda obdržel vše, co potřebuje ke zpracování žádosti o půjčku.

Stále platí, že když si člověk bere půjčku, měl by pro to mít dobrý důvod a měl by si být jistý, že ji dokáže splácet. V opačném případě se totiž může dostat do velmi nepříjemné situace, jako je třeba exekuce.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang