Půjčka na mateřské i rodičovské dovolené – ženy na MD

Půjčky

Období péče o malé dítě patří zpravidla k nejkrásnějším, avšak také k nejnáročnějším, a to zejména po finanční stránce. Kde a za jakých podmínek si může žena na mateřské dovolené v případě potřeby půjčit? Jak na půjčky na mateřské pohlížejí banky a co nabízejí nebankovní společnosti?

Zvýšené náklady, absence trvalého příjmu, nedostatečná podpora a nemožnost přivýdělku mohou během mateřské dovolené výrazně komplikovat život. V případě, že se na rodinném rozpočtu významněji nepodílí partner, jediné řešení složité situace nezřídka představuje půjčka na mateřské.

Půjčka pro maminky na rodičovské dovolené

V roce 2020 došlo k citelnému navýšení rodičovského příspěvku. Státem poskytovaná částka je fixní, neodvíjí se tedy od předchozích příjmů, a nyní činí 300 000 Kč. Návod, jak žádat o rodičovský příspěvek lze nalézt na stránkách MPSV. Je zřejmé, že pokud musí být dávka rozložena na delší časový úsek, měsíční suma nemusí stačit ani k pokrytí základních potřeb.

Jakýkoli nenadálý výdaj v napnutém rozpočtu může znamenat nutnost půjčky na rodičáku. Půjčky na rodičovské dovolené však mají svá specifika, která tkví zejména v otázce uznávání rodičovského příspěvku jako relevantního příjmu.

Půjčka na rodičovský příspěvek

Žadatelka se může zkusit obrátit na tradiční bankovní domy. Mnohé avizují, že jsou ochotny poskytnout půjčku pro maminky na rodičovské dovolené, nicméně velmi často se klientky po posouzení individuální žádosti nakonec setkají s negativním výsledkem.

Peněžitá pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek jsou totiž bankami chápány jako účelové státní příspěvky, které nejsou určeny ke splácení úvěru. Půjčky na rodičovský příspěvek tak banky obvykle zamítají.

Žadatelky si mohou být rizik spojených s půjčkou pro ženy na MD dobře vědomy, nicméně nemají příliš mnoho možností. Jediné řešení pro ně mnohdy představují nebankovní půjčky. Pro nebankovní subjekty totiž půjčka na rodičovský příspěvek nepředstavuje žádný problém.

Co je potřeba ke sjednání půjčky na rodičovské dovolené:

 • plnoletost
 • nejméně dva doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas či rodný list)
 • vlastní bankovní účet (v případě, že se nejedná o půjčky na MD na ruku)
 • doklad o pobírání peněžité pomoci v mateřství/rodičovského příspěvku
 • české občanství

Banky jsou o půjčce pro ženy na MD většinou ochotny uvažovat pouze v případě, že má žadatelka vedlejší příjem. Nebankovní sektor zpravidla žádné dokládání pracovní smlouvy či prokazování dalších příjmů nevyžaduje. Splácení úvěru ze sociálních dávek je zde běžné.

Dlouhodobé půjčky ženám na mateřské

Pokud žena nemá dostatečně našetřeno, případně nemá možnost přivýdělku, bývá po čas mateřské dovolené odkázána na sociální dávky a na finanční spoluúčast partnera. Zejména v případě, že se stane matkou samoživitelkou, může se snadno dostat do svízelné finanční situace.

Krátkodobá půjčka pro maminky na rodičovské dovolené nemusí být ideálním řešením, a to vzhledem ke značně omezeným příjmům. Vhodnější variantu může představovat dlouhodobé splácení nižší částky.

Základní parametry dlouhodobých půjček ženám na mateřské:

 • splatnost do ukončení MD (u některých subjektů nehraje ukončení MD roli)
 • bezplatný odklad splátek až na několik měsíců
 • snadné vyřízení bez poplatků
 • možnost předčasného splacení bez poplatku

Podstatnou výhodu při zřizování půjčky na rodičáku představuje možnost zažádat o úvěr online, tedy z pohodlí domova. Tuto variantu nejvíce ocení právě ženy pečující o kojence či batolata. Osobní návštěvy poboček s dítětem v kočárku mohou být pro všechny zúčastněné nepříjemné. Požádat lze např. o půjčku 100 000 Kč.

Kolik si může žena na mateřské půjčit?

Výše půjčky na mateřské se zpravidla pohybuje od nejnižších částek po několik desítek tisíc korun. Výjimečně lze dosáhnout až na 250 000 Kč. Posouzení žádosti probíhá velmi rychle a ženy mohou mít peníze na účtu do 24 hodin.

Krátkodobé úvěry či tzv. mikropůjčky se vyznačují velmi krátkou dobou splatnosti (mnohdy pouhých 30 dní), nicméně první takovou půjčku lze pořídit prakticky bezplatně. Částky se pohybují do 10 000 Kč a patří k nejvyhledávanějším produktům také mezi ženami na mateřské dovolené.

Jaké parametry se u půjček pro ženy na MD vyplatí sledovat?

Zejména u nebankovní půjčky bez registru a potvrzení o příjmu je důležité sledovat výši úroků i RPSN (roční procentní sazbu nákladů). Právě vysoké úroky jsou daní za půjčku pro nebonitní klienty. U dlouhodobých půjček ženám na mateřské je úroková sazba obvykle počítána na den.

Při zřizování půjčky pro ženy na MD je třeba se zaměřit na:

 • výši úroků
 • výši měsíčních splátek
 • dobu splatnosti
 • zpoplatnění možnosti odkladu splátek
 • zpoplatnění sjednání půjčky
 • výši pokut z prodlení

Uvedené parametry se u jednotlivých nebankovních subjektů významně odlišují. Žadatelky by si měly dát především pozor na skryté poplatky a podepsat pouze takovou smlouvu, která obsahuje veškeré podstatné informace.

Půjčky na MD na ruku

Výše peněžité pomoci v mateřství se vypočítává z platu ženy za posledních 12 měsíců. Pokud byl příjem nedostatečný, pak se může jednat o dávku spíše symbolickou. Zvláště v případě neočekávaného výdaje lze volit cestu půjčky na MD na ruku.

Půjčka na MD na ruku slouží zpravidla ženám, které nevlastní bankovní účet, nebo k němu nemají přístup. K hotovosti se žadatelka může dostat i ve svátek či o víkendu, kdy bankovní transakce neprobíhají.

Půjčky na ruku poskytují výhradně nebankovní společnosti, které jsou známy benevolentnějšími podmínkami. V případě půjčky na mateřské nicméně i mnohé nebankovní subjekty výši částky určené k výplatě v hotovosti značně omezují.

U každé půjčky na ruku je potřeba být zvláště obezřetný. K úvěru se lze dostat velmi snadno a rychle, jsou však pro něj typické velmi vysoké úroky i RPSN. Celkové náklady na půjčku stoupají, pokud zástupce společnosti vyrazí k žadatelce se smlouvou a hotovostí přímo domů.

Půjčky na MD na ruku lze vyplatit:

 • na pobočce nebankovní společnosti
 • ve vybraných trafikách či čerpacích stanicích
 • prostřednictvím návštěvy zástupce vybraného subjektu

Půjčky na MD na ruku patří k těm nejrizikovějším a je třeba dbát na to, aby vybraný subjekt disponoval platnou licencí ČNB. Seznam licencovaných společností je zveřejněn na webu České národní banky. Nelegální poskytovatelé půjček se neštítí použít lichvářské praktiky a zneužít důvěru těch nejzranitelnějších skupin obyvatel, matek samoživitelek či důchodců.

TIP: Důchodce, který pobírá invalidní nebo starobní důchod, na půjčku dosáhne. Jak půjčka pro důchodce funguje?

Zejména v případě půjčky na rodičáku je potřeba zvážit, zda neexistuje možnost nechat se založit u rodiny a přátel, případně zažádat o některý z příspěvků v hmotné nouzi. O tyto dávky lze zažádat na příslušném pracovním úřadě.

Matky samoživitelky se mohou obrátit na některou z neziskových společností, které mnohdy umožňují bezplatné právní poradenství. Jiné dokonce nabízejí možnost finanční pomoci, a to na základě příspěvků od dobrovolných dárců. Mezi nejznámější organizace patří Klub svobodných matek či Charita České republiky.

Splácení půjčky na mateřské je v době nízkých příjmů velmi obtížné. Snadno se žena může ocitnout v dluhové pasti, což může být v období péče o malé dítě extrémně stresující.

Hypotéka na mateřské

S příchodem miminka rodiče mnohdy začínají intenzivně řešit potřebu stabilního bydlení. Byt, který byl ideální pro pár, se pro rodinu s dítětem stává záhy příliš těsným a je třeba hledat nové varianty. Za zvážení vždy stojí možnost pořízení vlastního bydlení, s čímž se zpravidla pojí také potřeba hypotečního úvěru.

Žena na mateřské a později rodičovské dovolené na hypotéku dosáhnout může, avšak obvykle pouze v roli spolužadatele. Pokud má partner standardní příjem, pak je rodičovský příspěvek započítán. Získat hypotéku na mateřské jako samoživitelka pouze s příjmy ze sociálních dávek je v současnosti nereálné.

Většina tradičních bankovních domů příjem ze sociálních dávek akceptuje pouze jako doplňkový. Výhodu má tedy žadatelka, která disponuje příjmy ze závislé činnosti, podnikání nebo pronájmu. Mnohé bankovní domy pak uznávají část prostředků plynoucích z rodičovského příspěvku, například 50 % ze součtu standardních příjmů.

Žadatelkám může v orientaci mezi nabízenými produkty posloužit úvěrová kalkulačka, díky které poměrně snadno zjistí, zda na hypotéku na mateřské s rodičovským příspěvkem dosáhnou, případně na jakou její formu.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang