Nebankovní konsolidace půjček – bez zástavy

Půjčky

Každému někdy mohou finanční závazky začít přerůstat přes hlavu. Stačí, když se sníží schopnost splácet v době, kdy má člověk sjednáno více druhů půjček s různými úrokovými sazbami. Jak postupovat, když se dluhy začnou vymykat kontrole? Co je to konsolidace a v čem může pomoci?

K tomu, aby člověk ztratil přehled o osobních financích a pohltily ho obavy z množství závazků, není mnohdy ani zapotřebí velkých přešlapů. Náklady na pokrytí každodenních potřeb jsou vysoké a v případě nenadálého výdaje už nemusí být kam sáhnout. Půjčky se staly běžnou součástí života a s každým i sebemenším úvěrem je spojeno riziko.

Co je to konsolidace

Pokud se dlužník začíná ve svých závazcích topit a stává se pro něj problematické pokrývat všechny pohledávky, je podstatné začít situaci řešit co nejdříve. Jeden z vhodných nástrojů ke změně podmínek splácení mohou představovat bankovní a nebankovní konsolidace půjček.

Na počátku je však potřebné získat přehled o veškerých uzavřených půjčkách. K tomu mohou posloužit výpisy z registrů. Registry poskytují informace o všech úvěrových produktech, které klient využívá.

O výpis z úvěrového registru lze požádat jednoduše online. Cena zaslaného výpisu se pohybuje řádově jen kolem stokoruny, přičemž může jít o zásadní východisko pro úspěšné vyřešení složité finanční situace.

Po zjištění veškerých závazků již může následovat jejich konsolidace. Na otázku, co je to konsolidace, lze odpovědět jedním slovem, a tím je sloučení. V souvislosti s financemi se jedná o spojení úvěrů do jednoho, a to u jediného věřitele.

Konsolidace prakticky spočívá v uhrazení dosavadních půjček a uzavření úvěru nového, zpravidla mnohem výhodnějšího. Celý proces nezřídka probíhá na dálku, většina subjektů již umožňuje vyřídit konsolidaci půjček online. Obvykle se jedná o bankovní i nebankovní konsolidaci bez zástavy.

Bankovní i nebankovní konsolidace představují způsob, jak dostat osobní finance pod kontrolu. Skutečnost, že člověk nemusí hradit množství úvěrů s rozdílnými úroky a s různými daty splátek, může v napjaté finanční situaci velmi pomoci. Některé instituce nabízí sloučení až deseti různých úvěrů.

Konsolidace však může být velmi užitečná i pro ty, kteří mají o svých závazcích dokonalý přehled a nemají problémy s jejich splácením, pouze zatouží po výhodnějších podmínkách. Díky nové úrokové sazbě a lépe nastaveným parametrům lze ušetřit až tisíce korun měsíčně.

Bankovní a nebankovní konsolidace půjček

Finanční subjekty avizují, že umožňují provést nejen konsolidaci nebankovních půjček a klasických bankovních úvěrů, nýbrž i kontokorentů (povolený debet, přečerpání účtu), kreditních karet, nákupů zboží na splátky i leasingů. Zpravidla slibují, že vše vyřídí za svého klienta, tedy že pomohou se zrušením stávajících půjček.

Na svých stránkách nabízí obvykle úvěrovou kalkulačku, díky které si každý snadno své závazky spočítá a zjistí, kolik by po sloučení úvěrů u dané společnosti skutečně ušetřil. Na základně takto rychle získaných údajů o výši měsíčních splátek lze pak snadno provést srovnání konsolidace půjček

Banky i řada nebankovních institucí pro vyřízení konsolidace vyžadují:

  • české občanství
  • dva doklady totožnosti (například občanský průkaz a cestovní pas)
  • podklady k půjčkám určených ke konsolidaci (smlouvy, dokumenty)
  • potvrzení příjmu a další údaje o zaměstnavateli

Subjekty mnohdy nabízí pojištění schopnosti splácet pro případ neočekávaných a nepříznivých životních situací. Bankovní i nebankovní konsolidace online, případně prostřednictvím mobilní aplikace, jsou dnes naprostou samozřejmostí.

Dosáhnout lze rovněž na celou řadu bonusů:

  • předčasné splacení úvěru zdarma
  • změna výše měsíční splátky zdarma
  • vyřízení i vedení konsolidace zdarma
  • změna vybraného data splátky zdarma
  • možnost mimořádné splátky zdarma

Některé společnosti dokonce umožňují bezplatné odložení splátky, kupříkladu u mBank konsolidace lze splátky odložit až o šest měsíců. Jinde nabízí takzvané splátkové prázdniny, tedy dva měsíce bez splácení.

Výše celkové sumy určené ke konsolidaci se může u jednotlivých subjektů zásadně různit. Zpravidla závazky nepřesahují 1 000 000 Kč. Nicméně například u půjčky Moneta lze konsolidovat úvěry až do výše 1 500 000 Kč a Komerční banka u svého produktu KB konsolidace dokonce nabízí sloučení půjček od pouhých 30 000 Kč až do 2 500 000 Kč.

V čem tkví rozdíl mezi bankovní a nebankovní konsolidací půjček? Jak bylo uvedeno, konsolidací dochází na jednu stranu ke sjednocení stávajících půjček, na stranu druhou pak k uzavření půjčky nové. Podmínky uzavírání úvěrů se v bankovním a nebankovním sektoru mohou lišit, proto je vždy vhodné provést základní srovnání konsolidace půjček.

Konsolidace půjček bez registru

Bankovní společnosti obvykle nabízí výhodnější úrok a nezřídka i vyšší sumu zahrnutou do konsolidace, nicméně podobně jako při sjednávání jakékoliv jiné půjčky bývají banky daleko přísnější v podmínkách, které musí žadatel o úvěr splňovat. V případě nesrovnalostí, či přímo negativního záznamu v registrech mohou žádost o konsolidaci dluhů zamítnout.

Také většina solidních nebankovních subjektů do registru nahlíží, a tedy neposkytuje konsolidaci půjček bez registru. Společnosti si zpravidla ověřují tzv. úvěruschopnost žadatele. Sledují, jak se choval vzhledem ke svým dosavadním závazkům a na základě těchto údajů individuálně posuzují každou žádost o sloučení půjček.

Například před schválením Home Credit konsolidace jsou zohledňovány informace zanesené do registru SOLUS i do Nebankovního registru klientských informací. Společnost Home Credit tak opakovaně obsazuje přední příčky na Indexu odpovědného úvěrování, zveřejňovaného Člověkem v tísni.

Lze zažádat o konsolidaci půjček se záznamem v registru? Ačkoli dle zákona by měl každý poskytovatel úvěrů zohledňovat záznamy v registrech, působí na trhu nebankovní společnosti nabízející konsolidaci bez registru. Pokud však jejich služeb hodlá člověk využít, měl by být maximálně obezřetný.

U každého nebankovního subjektu je primárně nutné zjistit, zda je legální, tedy jestli disponuje platnou licencí České národní banky. Tuto skutečnost lze jednoduše ověřit na internetových stránkách zmíněné státní instituce.

Alespoň základní prověření potencionálního poskytovatele je zásadní a žadatel by se neměl nechat zlákat k neuváženému vyplnění žádosti o nebankovní konsolidaci online.

Konsolidace bez registru jednoznačně cílí na klienty, kteří negativní záznam v registru již mají, jde tedy o konsolidaci půjček se záznamem v registru. Riziko neschopnosti splácet pak subjekty vyvažují daleko vyšší úrokovou sazbou. Je tedy klíčové si vše předem dobře spočítat.

Smyslem konsolidace dluhů, tedy konsolidace nebankovních půjček i dalších typů úvěrů, by mělo být jak administrativní zjednodušení, tak úspora.

Konsolidace půjček pro dlužníky

Některé společnosti jsou ochotny konsolidovat půjčky bez registru, vyžadují však zajištění úvěru formou zástavy nemovitosti. Nezřídka nabízejí sloučení dluhů až do výše několika milionů.

Ručit lze vlastní nemovitostí (pozemek, dům, byt) či majetkem třetí osoby. Jedná se o extrémně rizikový úvěr, neboť problémy se splácením mohou vyústit ve ztrátu střechy nad hlavou.

Podobné úvěry jsou určeny klientům v obtížné finanční situaci. Žadatelé nezřídka hledají způsob, jak konsolidovat půjčky po splatnosti. Některé subjekty, které zprostředkovávají konsolidaci pro zadlužené, jsou dokonce schopny vyplatit závazky již ve stavu exekuce.

Zpravidla se jedná o krajní a riskantní řešení. Před uzavřením nové půjčky je nutné se poradit s odborníky, aby se žadatel nepropadl hluboko do dluhové pasti. Pomoc nabízejí rozmanité subjekty, řada terénních sociálních pracovníků dokáže doporučit vhodný postup řešení.

Konsolidace půjček po splatnosti může představovat pro předlužené osoby první a logický krok k nápravě tíživých poměrů, nicméně konsolidaci půjček pro dlužníky, na které jsou již uvaleny exekuce, nezřídka nabízí společnosti, které se nezdráhají použít lichvářské praktiky.

Konsolidace půjček bez registru a zástavy

Obvyklou podmínkou pro umožnění konsolidace pro zadlužené, tedy konsolidace půjček bez registru, je právě riziková zástava nemovitosti. A naopak nebankovní konsolidaci bez zástavy poskytují takové instituce, které zohledňují záznamy v registrech a vyžadují doložení dostatečného příjmu.

Najít tedy subjekt, jenž by nabízel konsolidaci půjček bez registru a zástavy, není úplně jednoduché. Pro tento typ sjednocení úvěrů jsou příznačné enormní úroky. Zpravidla také nelze, vzhledem ke zcela nedostatečným zárukám, dosáhnout na vyšší částky.

Nicméně i o tento druh finančního produktu lze požádat jednoduše z pohodlí domova, subjekty umožňují žádat o konsolidaci půjček online.

V případě, že nebankovní společnost nabízí možnost konsolidace půjček bez registru a zástavy nemovitosti, pak vyžaduje doložení čistého měsíčního příjmu. Tato podmínka bývá, z důvodu absence jakýchkoli dalších pojistek, klíčová.

S variantou konsolidace pro problémové klienty bez zástavy se lze logicky setkat jen výjimečně.

Nicméně někteří zprostředkovatelé nabízí dvě varianty produktů. V případě nižší částky jsou schopni poskytnout konsolidaci půjček bez registru a zástavy nemovitosti (což prakticky odpovídá konsolidaci pro problémové klienty bez zástavy). U vyšších částek je již ručení majetkem podmínkou.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang