Lichvářská půjčka – zodpovědná půjčka s lichvářem, který opravdu půjčí

Půjčky

V některých případech se lidé zadluží více, než je pro ně únosné. Jejich bonita je pak tak nízká, že jim již další peníze nepůjčí žádná banka a velmi často už ani žádná nebankovní úvěrová společnost. Tito lidé se pak dostávají do spárů novodobých lichvářů, kteří opravdu půjčí peníze bez jakéhokoli dohledu a regulace státem. Co je to lichvářská půjčka a jak se dá řešit půjčka od lichváře ještě dnes?

Obsah článku

Lichvářská půjčka: Nebezpečí a důsledky

Co je to lichva?

Definice lichvy a historie lichvářských půjček

Lichva půjčka: Rizika a varování

Na co si dát pozor před sjednáním půjčky

Bezpečná půjčka: Jak rozpoznat správnou možnost

Půjčka od lichváře, který opravdu půjčí

Ve většině případů lichváře není úplně snadné najít. Tyto subjekty nejsou vždy na internetu, nemají žádnou adresu, pouze telefonní čísla. Jen opravdu zoufalý člověk se obrátí na lichváře a vypůjčí si třeba jen malou částku s tím, že ji do týdne vrátí. Lichvářská půjčka má svá rizika.

Lichvářská půjčka: Nebezpečí a důsledky

Co je to lichva? Jedná se o velmi nebezpečnou půjčku, které je lepší se vyhnout.

Lichva je v trestním právu definována jako zneužití rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení při poskytnutí plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru.

Pokud se dlužníkovi nepodaří splatit jeho dluh dle podmínek, rychle se celá půjčka zvýší i o sankční úroky rychle naroste do obrovské výše. Lichváři mají tyto půjčky kryty zástavou majetku dlužníka a neváhají třeba pro stotisícovou půjčku připravit dlužníka o střechu nad hlavou.

Co je to lichva?

Lichva je půjčování peněz za úrok, který je považován za nepřiměřeně vysoký nebo který je vyšší než zákonem povolený úrok. Lichva se poprvé rozšířila v Anglii za krále Jindřicha VIII. a původně se týkala účtování jakékoli výše úroku z půjčených prostředků.

Postupně se lichva vyvinula z jakéhokoliv úroku právě na ten, který je nepřiměřeně vysoký. I v dnešní době ovšem existuje několik náboženství, ve kterých je považováno účtování jakkoliv vysokého či nízkého úroku za nezákonnou záležitost. Zejména judaismus, křesťanství a islám zaujímají velmi silný postoj proti lichvě.

Zákony o lichvě dnes pomáhají chránit investory před dravými věřiteli. Státy si stanovují vlastní zákony o lichvě, a proto má každý stát jiné horní hranice lichvářských úrokových sazeb.

Půjčka od lichváře dnes v České republice je upravena občanským zákoníkem. Výše úroku je sice dána dohodou stran úvěrové smlouvy, odrážející mimo jiné i prémii za kreditní riziko spotřebitele a míru potřebnosti, nikoliv však bez omezení. Základní ochranu poskytuje ustanovení § 1796 občanského zákoníku o lichevní smlouvě.

Definice lichvy a historie lichvářských půjček

Účtování úroků z půjček není nový koncept, již v 16. století v Anglii byla stanovena omezení výše úroků, které si člověk mohl legálně účtovat za půjčku. V průběhu historie se však některá náboženství lichvy zcela zdržovala, protože účtování úroků bylo v rozporu s jejich základními zásadami.

Vzhledem k tomu, že v počátcích se půjčky poskytovaly mezi jednotlivci a malými skupinami, na rozdíl od dnešního moderního bankovního systému, bylo stanovení pevných společenských norem pro podmínky poskytování půjček považováno za nezbytné.

Co se týká náboženství, tak konkrétně judaismus, křesťanství a islám (tři abrahámovské víry) zaujímají velmi silný postoj proti lichvě.

Několik pasáží ve Starém zákoně odsuzuje lichvu, zejména pokud se jedná o půjčky méně majetným osobám bez přístupu k bezpečnějším způsobům financování. V židovské komunitě tak vzniklo pravidlo půjčovat peníze na úrok pouze cizincům.

Odsouzení lichvy ve Starém zákoně vedlo také ke vzniku křesťanské tradice proti půjčování peněz. Někteří křesťané věří, že ti, kdo půjčují, by neměli nic očekávat na oplátku. Protestantská reformace v 16. století přinesla rozlišení mezi lichvou (účtováním vysokých úroků) a přijatelnějším půjčováním peněz na nízký úrok.

Jak je vidět, lichva má dlouhou historii. Nezákonnou se stala především proto, aby se zabránilo predátorským úvěrovým praktikám, jež využívají zoufalých lidí. Jedná se o lidi, kteří si potřebují půjčit peníze, ovšem je jim účtována vysoká úroková sazba, což často vede k potížím se splácením půjčky.

Definice lichvy dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. § 1 796 zní tedy takto:

Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Lichva půjčka: Rizika a varování

Jakmile se jedná o lichvu, tj. půjčování peněz s nepřiměřeně vysokým úrokem, případně s vyšším úrokem, než který je zastropován zákonem, jedná se o nelegální činnost.

Vzhledem k tomu, že zákony o lichvě jsou stanoveny individuálně jednotlivými státy, liší se i tresty za porušení zákonů o lichvě.

Sankce může zahrnovat povinnost věřitele vrátit dlužníkovi všechny úroky, nejčastěji s připočtením dalších poplatků. Poplatky obvykle dosahují vyšší částky, než je úrok, který by věřitel obdržel. Porušovatelům může být uložen také trest odnětí svobody.

Zákony o lichvě se vztahují i na soukromé půjčky. Většina půjček poskytnutých mimo bankovní instituci podléhá zákonům o lichvě, aby se zabránilo nekalým praktikám při poskytování půjček.

U lichvářské půjčky je velmi důležité splácet včas.
U lichvářské půjčky je velmi důležité splácet včas.

Na co si dát pozor před sjednáním půjčky

Když se zájemce chystá uzavřít smlouvu o půjčce, může být pro něj velmi obtížné srovnat nabídku jednotlivých bank. Smluvní podmínky velmi často zahrnují i další poplatky, o kterých se v nabídce nemluví. Jsou to například:

 • poplatek za sepsání smlouvy
 • poplatky za převod peněžních prostředků
 • poplatek za správu úvěru
 • poplatek za vedení účtu
 • poplatek za pojištění schopnosti splácet

Údajem, který člověka informuje o tom, kolik zaplatí úvěrové společnosti nebo bance navíc za jeden rok, je takzvaná roční procentní sazba nákladů (RPSN). Úvěrové společnosti jsou povinny uvádět tento údaj v každé nabídce.

Činí to však velmi nenápadně, třeba malým písmem na okraji textu. Bohužel mnoho zájemců o půjčku často vůbec netuší, co toto číslo znamená. Ještě dramatičtější situace nastává, když si člověk chce od úvěrové společnosti půjčit peníze v hotovosti.

Po podpisu smlouvy neobdrží příslušnou částku a společnost si rovnou strhne roční procentní sazbu nákladů za první rok. Pokud by si chtěl půjčit například 100 000 Kč a zmíněná sazba by byla 38 procent, dostane na ruku jen 62 000 Kč.

Smluvní podmínky takovýchto společností také obsahují vysoké sankce pro případ nesplácení dluhu a také pro případ předčasného splacení.

Bezpečná půjčka: Jak rozpoznat správnou možnost

Pro rozumně uvažujícího člověka platí v podstatě tři zásady:

 • vyhýbat se pokud možno nebankovním úvěrům
 • být velmi opatrný i u bankovního úvěru
 • nepořizovat si na úvěr nebo půjčku nic, co má kratší životnost, než je doba splácení úvěru

Projevem finančního zoufalství je velmi často půjčka na vánoční dárky a také na dovolenou. Úvěrové společnosti zájemcům rády půjčí znova a znova, přičemž nevyžadují ani potvrzení o příjmu nebo nějakou záruku. Půjčky bez doložení příjmu jsou poskytovány komukoliv. Rychlá půjčka ještě dnes je již standardem, nikoliv nemožným snem.

Velmi oblíbená je například Profi Credit půjčka. Jedná se o nebankovní půjčku, která se pohybuje od 5 000 Kč do 150 000 Kč s dobou splatností od 3 do 48 měsíců. Společnost Profi Credit poskytuje své služby prostřednictvím sítě poradců. Například půjčka 20 000 Kč bude snadná a rychle se sjedná.

Někteří lidé si tak berou následné půjčky, aby splatili ty předchozí. Tímto způsobem však jen poněkud oddálí neodvratný konec, kterým je exekuce majetku.

Pokud dlužník není schopen dluhy splácet, exekutor na základě soudního rozsudku zabaví jeho veškerý majetek. Majetek dlužníka je prodán v dražbě a z výnosu jsou dluhy uhrazeny. Pokud je výnos vyšší než dluhy, rozdíl je vyplacen dlužníkovi. Ovšem ve většině případů ani prodej veškerého majetku v exekuci nestačí na splacení vzniklých dluhů.

Je třeba si pamatovat, že když si člověk vezme nevýhodnou půjčku nebo si ji prostě rozmyslí, může od ní odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Půjčka od lichváře, který opravdu půjčí

Samozřejmě v případě potřeby je vždy nejlepší řešit půjčku přímo od banky, případně od nebankovní instituce. Půjčka od lichváře by měla být až tou poslední možností. Půjčka na směnku od lichváře patří mezi nejrychlejší a nejlehčí řešení těchto půjček.

Jedná se o půjčku na směnku od lichváře (směnka je druh cenného papíru, kdy po jejím podepsání vzniká dlužníkovi závazek uhradit danou částku v určitý den), kdy stačí, aby směnka měla splněny zákonné požadavky a je platná i v případě, kdy je napsaná na obyčejném kusu papíru. Přesný formát totiž není ze zákona dán.

Výhody půjčky na směnku:

 • rychlost
 • benevolentní podmínky
 • bez nahlížení do registru
 • bez doložení příjmů
 • srozumitelnost

Právě kvůli rychlosti a jednoduchosti mohou půjčky od lichváře kdekoho zlanařit. Lichvář, který opravdu půjčí, se dá najít především přes osobní doporučení, případně je možné se podívat na inzerci lichvářů na internetu.

Inzerce lichvářů je místo, kde mohou soukromníci libovolně nabízet své peníze potenciálním klientům. Zájemci o půjčku zde mohou najít vhodného lichváře, který opravdu půjčí.

Snadno tak zájemce zjistí číslo na lichváře i jakýkoliv další potřebný kontakt na lichváře. Je ovšem důležité myslet na to, že někteří lichváři na sebe zveřejní pouze telefonní číslo a vše potřebné budou chtít řešit pouze po telefonu, případně po telefonu dojde k domluvení osobní schůzky. Lichvář online je zpravidla velmi opatrný na to, co zveřejní.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang