Půjčka od lichváře ještě dnes – kontakt na lichváře, lichvář online

Půjčky
pujcka-od-lichvare

V oblasti finančních služeb se stále více vyskytuje problém s lichváři, kteří lákají na půjčky s podmínkami, jež by měly znepokojit každého zodpovědného spotřebitele. Nabízejí rychlé lichvářské půjčky online a prezentují se jako soukromí investoři, ochotní pomoci v obtížných finančních situacích. Přitom však kontakt na lichváře představuje riziko, které může vést k dlouhodobým finančním potížím a enormním dluhům. Jak poznat lichvářské půjčky? Kde najít kontakt na lichváře ještě dnes? A proč se těmto službám raději vyhnout?

Obsah článku

Co je to lichva a jak ji definovat?

Půjčky od lichváře: Nebezpečí a varování

Kde sehnat kontakt na lichváře?

Lichvářská inzerce online

Půjčka na směnku od lichváře

Kontakt na lichváře: Kde sehnat půjčku od lichváře ještě dnes?

Jak rozpoznat lichvářské půjčky?

Jak se vyvarovat lichvářským půjčkám?

Půjčka ještě dnes: Kde hledat řešení mimo lichvářské nabídky?

Půjčky od lichváře ihned mohou člověka dostat do finančních potíží. Půjčka od lichváře se pozná podle toho, že je extrémně nevýhodná při splácení. Proto je lepší se podívat například na půjčku od soukromé osoby. Pomoci může i konsolidace pro problémové klienty.

Jasným charakteristickým rysem lichvářské půjčky je vysoký úrok, nepřiměřené poplatky nebo velmi krátká doba splácení neúměrná výši půjčené částky. Lichvář také často požaduje zástavu, a to i při nižších částkách.

To jsou poznávací znamení půjčky, kterou je možné označit za lichvářskou. Lichva a takové půjčky jsou v České republice zakázané zákonem, přesto stále existují lidé, kteří lichvářské půjčky poskytují. A naopak je stále dost lidí v zoufalé situaci, kteří půjčku od lichváře ihned využijí. Inzerce půjček od lichvářů se objevují na internetu i v tisku.

Vzhledem k výše zmíněnému je nasnadě, že je dobré se půjčkám od lichváře vyhýbat.

Co je lichva a jak ji definovat?

Nejlepší definici lichvy a takových půjček nabízí Občanský zákoník (89/2012 Sb. § 1 796). Co je podle něj lichva?

„Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.“

Na otázku, co je to lichva, je možné odpovědět následovně: Lichva je půjčka peněz s neúměrně vysokými úroky.

Lichvář si za svoje služby nárokuje poplatky nad rámec běžného úročení, v některých případech požaduje i zástavu nemovitosti. V České republice je lichva nezákonná. Lidem, kteří ji provozují, hrozí trest v podobě odnětí svobody.

Jak vyplývá i z definice lichvy, lichváři při uzavíraní půjček využívají slabosti druhého člověka, jeho nezkušenosti či nepříznivé životní situace k tomu, aby pro sebe či někoho jiného získal obohacení.

Půjčky od lichváře: Nebezpečí a varování

Lichvářská půjčka je de facto půjčkou od soukromých osob. Lichváři jsou postrachem, proto je třeba si dávat při uzavírání smluv pozor. Problematické jsou především části smluv, které jsou psané malým písmem. Zároveň se jedná o smlouvy, jež si žadatel nemůže přečíst v klidu domova.

Jsou to smlouvy narychlo podepisované na neobvyklém místě. Už toto značí, že smlouva a celková půjčka budou problematické. Před podpisem dokumentu je nutné, aby si člověk vždy přečetl kompletní dokumentaci včetně obchodních podmínek.

Nikdy nesmí přistoupit na něco, co mu není jasné, čemu nerozumí nebo o čem ví, že je nevýhodné. Ať se jedinec ocitne v jakékoliv situaci, vždycky se dá uchýlit k nějakému jinému řešení. Jedině tak se člověk vyhne následným problémům s neznalostí a podepsání něčeho, co vlastně vůbec nechtěl.

Kde sehnat kontakt na lichváře?

Při hledání nebankovní půjčky na internetu lidé mohou narazit na inzeráty, které nabízejí peníze od soukromníků, jimiž jsou lichváři. Tato nabídka nebude jasně označena jako „lichvář online nabízí peníze“.

Na to, že se jedná o půjčku od lichváře dnes, musí člověk přijít sám, především při čtení mezi řádky inzerátu. Kontakt na lichváře je možné získat spíše od známých či ho dostat náhodou od cizích lidí.

Lichvář není osoba, která kudy chodí, tam nabízí svoje služby. Jelikož je lichva v České republice trestaná zákonem, lichvář nebude rozdávat na potkání vizitky se svými službami.

Naopak se lichvář bude snažit o seriózní vystupování, aby i svoje klienty přesvědčil o tom, že je výjimka z pravidla.

Na rozdíl od nebankovních společností lichváři pracují pro sebe. Svým zákazníkům mohou poskytnout nabídku podle jejich potřeb. Často nabízejí i půjčky pro podnikatele. Toto jednání se pak může plést za blahosklonnost a žadatele o půjčku přivést do problémů.

Lichvářská inzerce online

Lichváři své služby mohou inzerovat online mezi půjčkami nabízené nebankovními společnostmi. Nemají problém půjčit peníze klientům se záznamem v registru, v exekuci či insolvenci. Svoje služby prezentují jako solidní nabídky bez složité administrativy, jako je dokládání příjmů či jiných záznamů.

V inzerci lichváři slibují doslova cokoliv, pro kohokoliv a poskytnutí kdekoliv. Nabídku pro každého klienta připraví přesně pro něj na míru a tak, aby jediným beneficientem byl pouze lichvář.

Lichvář je zpravidla dostupný kdykoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu. V inzerátu vybízí svoje zákazníky, aby se na něj v jakoukoliv dobu obraceli. Pokud chce člověk kontakt na lichváře, stačí vyhledávat heslo „lichvář – inzerce“.

Nicméně stále platí, že lichvářské půjčky už z podstaty věci nemohou být dobrým řešením finančně napjaté situace. Lichvářské půjčky jsou extrémně nevýhodné, proto je zde vysoká pravděpodobnost, že v konečném důsledku finanční problémy akorát tak prohloubí.

Půjčka na směnku od lichváře

Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje používání směnky ke splacení nebo zajištění spotřebitelného úvěru. Avšak půjčky od lichvářů a soukromých osob stojí na principu půjček na směnku.

Půjčka na směnku od lichváře je velmi riziková kvůli dodatkům, které s k ní vážou. Klient se tak při podpisu smlouvy zaváže k úkonům, o nichž nemusí vědět – záruka svým majetkem, úroky, sankce.

Aby lichváři provedli půjčku, požadují po klientech platný občanský průkaz a potvrzení o svéprávnosti žadatele. Jak stojí v definici z Občanského zákoníku, lichváři zneužívají „lehkomyslnosti druhé strany“.

Ovšem podpisem lidé ztvrzují, že věděli o všech náležitostech, k nimž se zavazují. Lichváři tak získávají alibi, se kterým se poté mohou bránit nařčením z toho, že zneužili klienta. Člověk, který podepíše lichvářskou smlouvu, ví, k čemu se upsal.

Půjčky na směnku od lichváře jsou zřejmě tím nejrizikovějším a nejméně výhodným typem půjčky, který si lze sjednat. Namísto půjčky na směnku od lichváře je mnohem rozumnější požádat o pomoc například příbuzné nebo dobré přátele.

Kontakt na lichváře: Kde sehnat půjčku od lichváře ještě dnes?

Klient sežene telefonní číslo na lichváře a domluví si s ním schůzku. Ve většině případů je takový člověk zoufalý a nemá jinou možnost.

Lichvář využije jeho zranitelnosti a nabídne pomocnou ruku. Nevadí, že člověk nemá pravidelný příjem, přišel o zaměstnání nebo jeho jméno figuruje v registru dlužníků. Zapůjčí mu peníze. Avšak i při nízké částce budou lichváři vyžadovat ručení majetkem, nejlépe nemovitostmi.

Přes všechny tyto známé varovné signály lidé v tíživé finanční situaci vyhledávají online lichváře, od nichž by si mohli co nejrychleji půjčit.

Jak rozpoznat lichvářské půjčky?

Půjčky od lichváře na první pohled mohou vypadat podobně jako nabídky nebankovních společností. Ani v jednom případě se neřeší minulost žadatele – registr dlužníků, exekuce, insolvence, příjem. Bonita žadatele není v žádném případě problémem.

Stejně jako nebankovní půjčky, i lichvář bude požadovat platný průkaz totožnosti. Přesto půjčky od lichváře nesou rozdílné znaky:

  • zástava (dům, byt, majetek třetí osoby) i při půjčce malé částky
  • vysoké RPSN (stovky až tisíce procent)
  • vysoké smluvní pokuty
  • splátky v hotovosti
  • využití tísnivé životní situace
  • půjčka od lichváře pouze na směnku
  • možnost půjčky na míru

Klienti se obracejí na lichváře v tíživých životních situacích. Avšak půjčka od lichváře nikdy člověku nepomůže od dluhů. Právě naopak. Pakliže už žadatel potřebuje půjčku, k nabídce lichváře by se nikdy neměl uchylovat.

Dalším varovným signálem je přístup lichváře, který na člověka bude vyvíjet nátlak a snažit se ho zmanipulovat k podpisu smlouvy.

Klient by se v žádném případě neměl nechat uchlácholit. Před podpisem smlouvy by si měl řádně promyslet, jaké následky to pro něj bude mít, a také si musí spočítat, o kolik procent půjčku přeplatí.

Jak se vyvarovat lichvářským půjčkám?

Lichvářské půjčky a některé půjčky od soukromých investorů představují pro klienty pohromu, které je lepší se vyhnout. Avšak ne každá nebankovní půjčka musí být rovnou lichvářskou půjčkou.

Namísto lichvářské půjčky ještě dnes si uchazeč o úvěr vybere z online nabídky jinou půjčku. Aby měl jistotu, od koho si půjčuje, přečte si internetu jak informace o nabídce, tak informace o společnosti, od níž si půjčuje, recenze a zkušenosti jiných zákazníků. Díky tomu bude vědět, že ho nic nepřekvapí.

Pro větší ubezpečení může využít online srovnávače, které jsou schopné najít půjčku na míru. Pokud bude člověk postupovat uváženě, nemusí mít strach, že naletí půjčce od lichváře dnes.

Půjčka ještě dnes: Kde hledat řešení mimo lichvářské nabídky?

Člověk, který nutně potřebuje finanční pomoc, by se nejprve měl obrátit na svoji rodinu, přátele či známé. Je možné, že mu banka odmítne z různých důvodů poskytnout úvěr. V takovém případě je dobré zvolit půjčku pro každého od nebankovní společnosti.

Férové nebankovní společnosti dodržují pravidla České národní banky, což znamená, že si nestanovují vlastní pravidla. Na internetových stránkách zveřejňují svoje obchodní podmínky a RPSN. Některé firmy v boji proti konkurenci nabízí i první půjčku bez poplatků.

Takové firmy na trhu fungují řadu let, mají bohaté zkušenosti se zákazníky. Aby se klient nenapálil, je dobré přečíst si články, které se zabývají tímto tématem, či recenze a zkušenosti jiných lidí s danou nebankovní společností. Vyvaruje se tak nepříjemnému setkání s lichvářem.

Pokud člověk už jednou naletěl lichváři, nejlepším řešením je předat kontakt na lichváře policii.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang