Půjčka pro živnostníky – i bez daňového přiznání

Půjčky

Kromě půjček pro soukromé osoby existují i půjčky pro podnikatele. Při zahájení podnikání je zapotřebí velkých investic. Vzhledem k tomu, že počáteční investice je opravdu vysoká, začínající podnikatelé se často poohlíží po podnikatelském úvěru. Jak půjčky pro živnostníky fungují? A jak složité je podnikatelskou půjčku získat?

Pro společnosti poskytující úvěr je podnikatelská půjčka vždy rizikovější než půjčka pro soukromé osoby. U začínajících podnikatelů je totiž riziko krachu a tím pádem i horšího splácení úvěru. Podmínky pro získání půjčky pro firmy jsou proto často přísnější.

Podnikatelská půjčka

Firemní úvěr je vhodný především pro začínající podnikatele. V začátcích podnikání se často objeví nečekané výdaje, které již živnostník není schopen uhradit z vlastních zdrojů. Je tedy nutné sáhnout po některé z nabízených půjček. Úvěr pro podnikatele může sloužit např. k založení e-shopu, náboru nových zaměstnanců nebo zakoupení nových technologií.

Charakteristika půjčky pro živnostníky

Výše půjčky je velice různá, obvykle od částky 50 000 Kč se splatností do 30 let. Splatnost lze přizpůsobit požadavkům žadatele o půjčku.

Splácení probíhá standardně pravidelnými měsíčními splátkami. Dle požadavku klienta lze způsob splácení individuálně upravit.

Půjčka pro živnostníky se vyplácí bezhotovostně na účet klienta. Půjčka pro živnostníky je neúčelová a může být s možností revolvingu (poskytnutí dalších finančních prostředků v průběhu splácení půjčky).

Druhy půjček na podnikání

Existují různé druhy úvěrů pro podnikatele. Je možné je rozdělit do čtyř skupin: provozní úvěry, investiční úvěryúvěry se zárukou Evropského investičního fondu a úvěry pro začínající podnikatele.

Investiční podnikatelský úvěr

První z podnikatelských půjček je investiční podnikatelský úvěr. Tento úvěr pro podnikatele slouží k rozšíření stávajícího podnikání.

Je tedy ideální v případě, že se podnikatel rozhodne rozšířit výrobu, zakoupit movitý majetek, jako jsou stroje, zařízení a dopravní prostředky. Může sloužit i k zakoupení podílu ve firmě či nákupu dlouhodobého nehmotného majetku, jako je třeba software nebo licenční práva.

Dále je možné tuto půjčku pro firmy využít na zakoupení nových prostor – jak dokončených staveb, tak na výstavbu nových budov.

Investiční úvěr pro firmy je tedy spojen s konkrétním účelem. Poskytují jej jak bankovní, tak nebankovní společnosti. Vyznačuje se dlouhou dobou splácení, která se řádově pohybuje okolo 30 let a nutností ručit vlastním majetkem.

Dlouhá doba splatnosti většinou poskytuje výhodnější úrokové sazby a smluvená částka splátky je splácena v pravidelných intervalech.

Některé společnosti nabízejí i možnost půjčky bez nutnosti ručení vlastním majetkem, úrokové sazby jsou však většinou velmi nevýhodné.

Provozní podnikatelský úvěr

Provozní podnikatelský úvěr slouží k pokrytí provozních nákladů firmy. Může se jednat např. o pokrytí pohledávek nebo financování nákupu materiálu. Poskytnutá firemní půjčka může být využita i z důvodu dlouhé splatnosti faktur u odběratelů nebo pro vylepšení cashflow, v neposlední řadě také k pokrytí výpadku ve výplatě zaměstnaneckých mezd.

Na rozdíl od investičního úvěru je provozní úvěr poskytován na kratší dobu. Je tedy nutné počítat s vyšší úrokovou sazbou. Velmi často zde není potřeba dokládat ani účel využití zapůjčené částky, často ani nebývá požadováno ručení majetkem.

Provozní podnikatelský úvěr je velmi často poskytován formou kontokorentu nebo revolvingového úvěru.

Kontokorent je typ úvěru, který klientovi umožňuje přečerpat finance na účtu do minusové částky v případě, že zůstatek na účtu již nestačí k pokrytí nákladů.

Revolvingový úvěr je v podstatě finanční rezerva, kterou je ve chvíli nutnosti možné čerpat buď zčásti, nebo v jeho plné výši.

Podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu

Tento typ půjčky pro živnostníky je velmi specifický a je určen především pro malé a střední podniky. Počet zaměstnanců ve firmě by neměl přesahovat 250 a roční obrat musí být do 50 milionů eur. Není tedy možné zde získat půjčku pro s.r.o. Tento firemní úvěr je garantován evropským investičním fondem.

Není stanovena maximální výše úvěru, tuto hodnotu si určují jednotlivé firmy. Získání této půjčky bývá poměrně rychlé a není zde potřeba ručit vlastním majetkem.

Půjčka pro začínající podnikatele

Některé společnosti nabízejí i podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele. Je to půjčka pro začínající podnikatele bez příjmu. Tento úvěr pro podnikatele je pro společnosti výrazně rizikovější, jelikož si nemůže prověřit historii firmy, její finanční zázemí a předešlé půjčky. Jedná se tedy i o druh půjčky pro podnikatele bez daňového přiznání.

Žádost o půjčku pro začínající podnikatele bez příjmu je velmi jednoduchá, není potřeba dokládat žádné dokumenty o historii firmy. Společnost většinou požaduje detailní popis podnikatelského záměru a finanční rozvahu. Za určitých podmínek je možné získat i bezúročnou půjčku pro začínající podnikatele.

Druhy úvěrů pro firmy přehledně

Charakteristické rysy jednotlivých druhů úvěrů jsou přehledně shrnuty v následujících bodech.

Investiční podnikatelský úvěr

 • k rozšíření stávajícího podnikání
 • doba splácení cca 30 let
 • nižší úroky
 • ručení vlastním majetkem

Provozní podnikatelský úvěr

 • slouží k pokrytí provozních nákladů
 • kratší doba splácení
 • vyšší úroky
 • bez ručení vlastním majetkem
 • často formou kontokorentu nebo revolvingového úvěru

Podnikatelský úvěr s ručením Evropského investičního fondu

 • garantován evropským investičním fondem
 • pro menší a střední podniky
 • rychlé získání půjčky
 • bez ručení vlastním majetkem

Úvěr pro začínající podnikatele

 • určen pro začínající podnikatele
 • zjednodušená žádost o půjčku
 • nutnost detailního popisu podnikatelského záměru a finanční rozvahy

Existují i další možnosti půjčky, specifické podmínky mají např. půjčky pro s.r.o., půjčky pro OSVČ bez daňového přiznání nebo bezúročné půjčky pro začínající podnikatele.

Podmínky pro získání firemního úvěru

Každá společnost si klade jiné podmínky pro získání podnikatelského úvěru, některé však požadují vesměs všechny společnosti.

První podmínkou je nutnost prokázat plnoletost a svéprávnost žadatele. Dále musí žadatel doložit živnostenský list a prokázat trvalý pobyt v ČR a české občanství. Je nutné dodat výpisy z podnikatelského účtu a doložit minimální obrat z posledních několika let fungování firmy.

Velmi často je nutné i založení podnikatelského účtu. Úvěry pro firmy jsou totiž vypláceny na jméno podnikatele, není tedy možné mít účet vedený pod jiným jménem. Další podmínky si kladou jednotlivé společnosti dle typu požadovaného úvěru. Velmi často se jedná např. o povinnost ručení vlastním majetkem.

Žádost o úvěr na podnikání

Žádost o úvěr na podnikání je výrazně složitější než půjčka pro soukromníky. Každá společnost si ověří poskytované záruky, výkonnost firmy a podnikatelský záměr.

Obvykle je prověřována i platební historie firmy – zda společnost nemá záznam v registru dlužníků nebo zda se nacházela v insolvenci. S tím souvisí i nutnost doložení bezdlužnosti podnikatele.

Velká část společností požaduje také doložení daňového přiznání, výroční zprávy či finančních výkazů.

Výhody půjčky na podnikání

Půjčka pro OSVČ má spoustu výhod. Kromě toho, že může podnikateli pomoci vyřešit těžkou finanční situaci, je velkou výhodou například možnost odepisování nákladů z daní. V případě podnikatelských půjček si společnosti poskytující úvěr nedělají nárok na podíl ze zisku firmy. Při splnění požadovaných podmínek bývá schválení půjčky na podnikání poměrně rychlé.

Nevýhody půjčky na podnikání

Pro předejití potížím se splácením úvěru je vždy dobré si jednotlivé společnosti porovnat v tzv. online srovnávačích. Tím si podnikatel může ujasnit, jakou společnost si může dovolit, a předejde tak neschopnosti splácení.

Ve chvíli, kdy má žadatel více půjček u stejné nebo jiných společností, mu úvěr pro podnikatele nemusí být poskytnut. Často také společnosti požadují určitou zástavu za poskytnutí půjčky, respektive ručení (vlastním) majetkem.

Půjčky pro živnostníky z bankovního sektoru

Půjčky pro živnostníky poskytují téměř všechny větší banky. Stejně jako u jiných půjček je však složitější půjčku získat. Banky mají tendenci své potencionální dlužníky více prověřovat. To znamená povinnost dokládání platební historie firmy, nutnost ručení vlastním majetkem atd.

Nenabízejí tak třeba půjčku pro OSVČ bez daňového přiznání. V nabídce běžně nebývají ani bezúročné půjčky pro začínající podnikatele, avšak úroky bankovních společností bývají výrazně nižší.

Na druhou stranu však bankovní společnosti poskytují většinou nižší úroky a výhodnější podmínky splácení.

Z bankovních společností poskytujících půjčky pro podnikatele lze jmenovat např. Raiffeisenbank, Moneta Money Bank nebo Komerční banku.

Půjčky pro živnostníky z nebankovního sektoru

V případě, že podnikatel nesplňuje podmínky bankovní společnosti, je možné zažádat o půjčku pro OSVČ v nebankovním sektoru. Patří sem např. půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání.

Nebankovních společností poskytujících půjčky pro podnikatele je nepřeberné množství. Jejich podmínky pro získání úvěru jsou většinou benevolentnější než u bankovních společností, požadují však vyšší úroky a RPSN.

Mezi nebankovní společnosti poskytující firemní půjčku patří např. Zonky.cz, Hyper půjčka a Acema.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang