Firemní půjčka – úvěr na podnikání

Půjčky

Ve chvíli, kdy se firma ocitne v nesnázích a není již sama schopna uhradit své pohledávky a náklady na provoz firmy, je nutné sáhnout po některé z nabízených půjček. Úvěrů pro firmy je nepřeberné množství a nabízejí je bankovní i nebankovní společnosti. Jaké podmínky si pro získání podnikatelské půjčky společnosti kladou? A která firma na úvěr pro podnikatele dosáhne?

Firemní půjčku poskytují bankovní i nebankovní společnosti za různých podmínek. U obou typů společností je zapotřebí si danou firmu dobře prověřit, přečíst si recenze a hodnocení.

Úvěr na podnikání

Firemní půjčku poskytuje řada společností, které si kladou různé podmínky. Minimální výše úvěru je obvykle mnohonásobně vyšší, než je tomu u běžného spotřebitelského úvěru.

Minimální částka se obvykle pohybuje okolo 3 000 000 Kč. Preferováno je ručení nemovitostí, jako doplněk je možné ručení bonitními pohledávkami, movitým majetkem, případně různé záruky nebo ručení cennými papíry. Poplatky za poskytnutí úvěru jsou stanovovány individuálně.

Druhy úvěrů

Existuje spousta druhů úvěrů, obecně lze ale úvěry pro firmu rozdělit do čtyř skupin: půjčka pro začínající podnikatele, investiční podnikatelský úvěr, provozní podnikatelský úvěr a podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu.

Půjčka pro začínající podnikatele bez příjmu

Celá řada společností nabízí možnost půjčky pro začínající podnikatele bez příjmu. Tento typ firemního úvěru je možné využít v začátku podnikání, kdy se daná firma teprve rozjíždí a nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí prvotních nákladů.

Tento úvěr pro podnikatele může sloužit k nákupu nebo vybavení kanceláří, pořízení vozového parku či pořízení potřebných strojů.

Podmínky pro získání podnikatelského úvěru pro začínající podnikatele jsou výrazně mírnější, než je tomu u ostatních půjček. Firma ještě nemůže prokázat svou bonitu, v některých případech není možné doložit ani daňové přiznání, jelikož je firma na trhu tak krátce, že zatím žádné nepodávala.

Výhodou úvěru pro začínající podnikatele je nízká administrativa. Není nutné dokládat příjem, v některých případech je možná i půjčka pro podnikatele bez daňového přiznání. Vyřízení této půjčky pro podnikatele je velmi rychlé, její schválení se pohybuje v řádu několika hodin. Peníze se objeví na účtu téměř okamžitě.

Investiční podnikatelský úvěr

Tento druh podnikatelské půjčky slouží k rozšíření stávajícího podnikání. Za získané finanční prostředky je možné pořídit movitý majetek, rozšířit výrobu či zakoupit podíl ve firmě. Investiční podnikatelský úvěr je spojen s konkrétním účelem, peníze tedy nelze využít bez uvedení účelu.

Investiční úvěr poskytují společnosti v bankovním i nebankovním sektoru. U bankovních společností se vyznačují delší dobou splatnosti se kterou jsou spojeny i nižší úrokové sazby. Doba splatnosti se pohybuje okolo 30 let.

Provozní podnikatelský úvěr

Provozní úvěr na podnikání slouží k pokrytí nákladů již fungující firmy. Může se jednat např. o financování nákupu materiálu nebo pokrytí pohledávek. Dále může sloužit k pokrytí výpadku ve výplatě zaměstnaneckých mezd i vylepšení cashflow.

Tato půjčka pro firmy je poskytována na kratší dobu s čímž se pojí vyšší úrokové sazby. Stejně jako investiční podnikatelský úvěr je provozní podnikatelský úvěr poskytován bankovními i nebankovními společnostmi. Často bývá poskytována formou revolvingového úvěru nebo kontokorentu.

Podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu

Tento úvěr pro firmy je garantován Evropským investičním fondem. Je určen spíše pro menší podniky s ročním obratem do 50 000 000 eur a počtem zaměstnanců do 250 osob. Nejedná se tedy o půjčku pro s.r.o. V případě splnění podmínek bývá vyřízení této firemní půjčky velmi rychlé a bezproblémové.

Bezúročné půjčky pro začínající podnikatele

Řada společností poskytuje také bezúročné půjčky pro začínající podnikatele. Půjčky jsou určeny na podporu podnikání a jsou především pro malé a středně velké firmy. V podmínkách pro získání půjčky pro začínající podnikatele bez příjmu je uveden maximální počet zaměstnanců.

Bezúročné půjčky pro začínající podnikatele jsou bezúčelové, dají se tedy využít k jakémukoliv účelu. Častým zprostředkovatelem tohoto úvěru je Českomoravská záruční a rozvojová banka. Za předčasné splacení úvěru nejsou většinou účtovány žádné poplatky.

Porovnání společností nabízejících půjčku pro OSVČ

Na trhu existuje nepřeberné množství společností nabízejících půjčku pro OSVČ. U bankovních společností je obecně složitější půjčky dosáhnout.

Banky si své klienty důkladně prověřují, většinou je zapotřebí prokazovat bonitu a dokládat daňové přiznání. Při získání půjčky jsou však podmínky splácení výrazně příznivější než u nebankovních společností.

Nebankovní společnosti naopak poskytují půjčky pro živnostníky za daleko mírnějších podmínek, často téměř bez prokazování bonity firmy. Tato skutečnost je však vykoupena daleko vyššími úroky a poplatky za poskytnutí úvěru.

Následující tabulka uvádí některé společnosti a jejich podmínky pro získání úvěru.

Název společnostiMinimální výše úvěruMaximální výše úvěruSplatnost
Fio banka3 000 000 Kč není stanovena1-8 let
MONETA Money Bank40 000 Kč2 500 000 Kč až 10 let
Acema20 000 Kč50 000 000 Kčaž 20 let
Půjčka na živnostnení stanovena100 000 Kčindividuálně
Porovnání některých společností nabízejících půjčky pro podnikatele.

Fio banka

První z bankovních společností je Fio banka. Minimální výše firemního úvěru je 3 000 000 Kč. Banka preferuje ručení nemovitostí, jako doplněk akceptuje ručení bonitními pohledávkami, movitým majetkem, případně různé záruky nebo ručení cennými papíry. Poplatky za poskytnutí úvěru jsou stanovovány individuálně dle jednotlivých firem.

Výhodou jsou nulové poplatky za vedení úvěru i za vedení účtu. Úroky je počítány na denní bázi. Fio banka si neúčtuje žádné poplatky za předčasné splacení. Výhodou je individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Pro získání úvěru stačí vyplnit jednoduchý online formulář, kde žadatel uvede název společnosti, IČO, kontaktní údaje a výši požadovaného úvěru. Dále je nutné uvést výši vlastních zdrojů a požadovanou splatnost. Následně podnikatele kontaktuje pracovník Fio banky, který s ním vyřídí další náležitosti.

MONETA Money Bank

Další bankovní společností poskytující půjčky na podnikání je MONETA Money Bank. Minimální výše úvěru je zde 40 000 Kč a maximální 2 500 000 Kč. Splatnost půjčky je 8 let. Schvalování půjčky probíhá online, obvykle do 15 minut. I u MONETA Money Bank žadatel vyplní online formulář.

K získání úvěru do 500 000 Kč postačí pouze dva doklady totožnosti. Pokud úvěr nepřesáhne 500 000 Kč, jedná se o půjčku pro OSVČ bez daňového přiznání. Daňové přiznání tedy nemusí být dokládáno, postačí, když žadatel podniká alespoň jeden rok.

Acema

Jednou z nebankovních společností nabízejících půjčku pro firmy je společnost Acema. Minimální výše úvěru je 20 000 Kč a maximální výše 50 000 000 Kč. Acema zaručuje nízké splátky a snadné a rychlé vyřízení. Výhodou je možnost půjčky bez nahlížení do registru dlužníků. Acema nabízí půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání.

Za podnikatelský úvěr žadatel ručí svým nemovitým majetkem jako je auto, dům nebo pozemek.

Půjčka na živnost

Půjčku pro začínající podnikatele bez příjmu nabízí také společnost Půjčka na živnost. Zde je možné sjednat první půjčku ve výši 100 000 Kč, a to neúčelově – získané peníze lze tedy využít na cokoliv.

Stejně jako u předchozích společností je i u Půjčky na živnost nutné vyplnit online žádost. Poté společnost žádost vyřídí do 15 minut a peníze zašle na uvedený účet. Jedná se o podnikatelský úvěr bez daňového přiznání. Společnost uvádí, že schvaluje 92 % podaných žádostí o půjčku. Procento úspěšnosti je zde tedy velmi vysoké.

Výhody a nevýhody podnikatelské půjčky

Velkou výhodou půjčky pro podnikatele je například možnost odepisování nákladů z daní. Schválení půjčky bývá velmi rychlé. V případě podnikatelských půjček si společnosti poskytující úvěr nedělají nárok na podíl ze zisku firmy.

Pokud má žadatel více půjček u stejné nebo jiných společností, nemusí mu být úvěr pro podnikatele poskytnut. Často také společnosti požadují zástavu za poskytnutí půjčky, respektive ručení (vlastním) majetkem.

Pro předejití nepříjemným situacím spojeným s podvodnými firmami lze využít tzv. online srovnávačů, podle kterých si podnikatel vybere společnost, jež mu nejvíce vyhovuje.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang