Co je to úvěr – bankovní, pro lidi, pro firmu

Půjčky

Co je to úvěr? Úvěr je forma finanční služby, která umožňuje úvěrovanému půjčit si peníze od úvěrujícího. Klient žádající o úvěr je povinen v dohodnutém termínu peníze vrátit. Dlužník zaplatí za poskytnutí úvěru úrok, který je odměnou věřitele za půjčení peněz. Bankovní úvěry podléhají kontrole České národní banky. A jaké druhy úvěrů existují? Které společnosti je poskytují? O tom pojednává následující článek.

Při odpovědi na otázku, co je to úvěr, je dobré zmínit, že úvěry mohou být zajištěné, ovšem není tomu tak vždy.

V případě zajištění úvěru se snižuje jeho rizikovost. To umožňuje dlužníkovi získat levnější úvěr, který je úročen nižší sazbou. Zajištění úvěru je obvykle formou zástavního práva k movitým nebo nemovitým věcem. Opakem zajištěného úvěru je nezajištěný úvěr. Ten je logicky dražší a má vyšší úrok.

Úvěr – definice

V dnešním světě je úvěr pro soukromé osoby i podniky běžným způsobem financování projektů nebo nákupů, které by si jinak nemohly dovolit. Definice úvěru tedy zní: jedná se o dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, v níž věřitel poskytne dlužníkovi předem stanovenou částku peněz a dlužník se zaváže peníze vrátit i s úroky v dohodnuté lhůtě.

Při žádosti o půjčku je důležité porozumět různým typům dostupných půjček a s nimi spojeným podmínkám. Mezi běžné typy půjček patří osobní půjčky, půjčky na bydlení, studentské půjčky a podnikatelské půjčky. Každý typ má svá vlastní kritéria a podmínky, proto je důležité před uzavřením smlouvy o půjčce prozkoumat a pochopit, k čemu se žadatel upisuje.

Výše částky, kterou si lze půjčit, úroková sazba a délka půjčky závisí na typu úvěru, o který klient žádá. V případě sjednání půjčky je důležité před podpisem jakýchkoli dokumentů zvážit úrokovou sazbu, podmínky splácení a celkové náklady na půjčku.

Úrokovou sazbu obvykle určuje věřitel a může být fixní nebo variabilní. Úvěr s pevnou úrokovou sazbou má předem stanovenou úrokovou sazbu, která se po dobu trvání úvěru nemění, zatímco úvěr s variabilní sazbou může kolísat podle změn na trhu.

Úrok

Úrok je platba, kterou dlužník nebo finanční instituce platí věřiteli nad rámec splátky jistiny úvěru (tj. vypůjčené částky).

Liší se od poplatku, který může dlužník platit věřiteli nebo některé třetí straně. Liší se také od dividendy, kterou společnost vyplácí svým akcionářům (vlastníkům) ze svého zisku nebo rezervního fondu, avšak nikoliv v konkrétní předem stanovené výši, spíše však poměrně jako podíl na odměně získané podnikateli podstupujícími riziko.

Úroková sazba se rovná výši úroků zaplacených nebo přijatých za určité období vydělené hlavní částkou vypůjčené nebo zapůjčené částky (tzv. jistinou úvěru).

Ve finančnictví je úroková míra sazba, za kterou dlužník platí úrok za užívání peněz, které si půjčil od věřitele. Je to také sazba, kterou banka nebo jiný věřitel účtuje dlužníkovi za užívání aktiv. Úroková sazba se používá k výpočtu výše úroků, kterou dlužník dluží věřiteli.

Ve většině zemí existují právní předpisy, které omezují úrokovou sazbu, kterou mohou věřitelé účtovat. Cílem těchto omezení je chránit dlužníky před lichvářskými úrokovými sazbami nebo predátorskými půjčkami.

Druhy úvěrů

Existuje spousta druhů úvěrů. Základní půjčkou je spotřebitelský úvěr, který je určen pro soukromé osoby a je poskytován především bankovními společnostmi. Dále existuje spotřebitelský úvěr na bydlení, který je možné využít pro rekonstrukci bytu nebo stavbu rodinného domu.

Kromě půjček pro soukromé osoby existují i úvěry pro podnikatele, které se dále dělí do několika skupin.

Mezi nejrozšířenější druhy úvěrů patří:

 • spotřebitelský úvěr
 • hypoteční úvěr
 • úvěr pro podnikatele
 • kontokorent
 • kreditní karta (revolvingový úvěr)
 • úvěr ze stavebního spoření
 • investiční úvěr
 • konsolidace

S každým druhem úvěru jsou spojeny určité podmínky. Zároveň platí, že výhodnost jednotlivých druhů úvěrů do značné míry závisí na specifické situaci klienta.

Bankovní úvěr

Společnostmi, které se specializují na poskytování úvěrů, jsou především banky. Bankovní společnosti poskytují širokou škálu půjček od krátkodobých úvěrů po úvěry pro podnikatele. Bankovní společnosti jsou v převážné většině seriózní a riziko podvodu zde není příliš vysoké.

Banky jsou prověřené společnosti a poskytnutí úvěru u této společnosti bývá zárukou kvality. Bankovní společnosti jsou však známé tím, že si své klienty důkladně prověřují.

Mezi všeobecné podmínky patří:

 • dosažení plnoletosti
 • trvalý pobyt na území ČR
 • vlastnictví bankovního účtu

Větší problém může být pro některé klienty nutnost dokládání pravidelného příjmu a kontrola registru dlužníků. Banky často neposkytují úvěr klientům, kteří mají v současné době i jiné úvěry nebo nejsou schopni prokázat, že budou úvěr řádně splácet.

Na druhou stranu jsou zde férové podmínky pro splácení úvěru. Úrokové sazby a RPSN jsou poměrně nízké a odpovídají poskytnuté službě. Ve většině případů není účtován ani poplatek za poskytnutí úvěru.

Nebankovní úvěr

V dnešní době je na trhu skutečně velké množství společností, které nabízí nebankovní půjčky. Tyto firmy jsou velmi populární, jelikož dostupnost bankovních produktů je pro mnohé zájemce o půjčku špatná.

Banky si své klienty vybírají velmi pečlivě a je tak mnoho těch, kterým je žádost zamítnuta. Naopak nebankovní úvěry jsou určeny právě těm, kteří peníze nutně potřebují a přitom si bankovní úvěr dovolit nemohou.

Půjčky ihned na ruku jasně dokazují, že nebankovní úvěry jsou ideální volbou i pro ty, kteří se zřízením úvěru v bance nemají žádné problémy. Vzhledem k tomu, že žádná banka neumožňuje expresní zřízení půjčky, jedná se o nejrychlejší možnost zřízení úvěru.

Proč bankovním společnostem trvá i několik dní, než dojde k vyřízení půjčky? Důvod je zřejmý. Banky kontrolují velké množství nejrůznějších dokladů a potvrzení a jejich kontrola je značně časově náročná.

U nebankovního produktu nejsou třeba prakticky žádné dokumenty, nic tak nebrání okamžitému zřízení. Pokud od půjčky člověk vyžaduje individuální přístup a flexibilitu, půjčky od soukromých osob by mohly být ideálním řešením.

Úvěry tohoto typu jsou zřizovány přímo soukromými investory, se kterými se lze velmi snadno domluvit na individuálním splátkovém programu.

Jak již bylo uvedeno výše, nebankovní instituce se vyznačují benevolentními podmínkami pro poskytnutí úvěru. Nepožadují výpis z registru dlužníků ani dokládání pravidelného příjmu. Ve spoustě případů poskytují půjčky i zadluženým osobám.

Nevýhodou jsou ovšem velmi vysoké úrokové sazby a RPSN. Nebankovní společnosti si také často účtují poplatky za sjednání úvěru nebo posléze vysoké pokuty za nedodržení termínu splatnosti. Nevýhodou je také určitá nejistota, pokud jde o důvěryhodnost firmy. Ve spoustě případů se jedná o podvodné společnosti. Firmu je tedy nutné si dobře prověřit.

Krátkodobý úvěr

Krátkodobý úvěr je typem půjčky, která je sjednávána pouze na kratší dobu. Poskytované částky nejsou tak vysoké, nejčastěji od 1 000 do 30 000 Kč. Mimo termínu krátkodobý úvěr se lze setkat s termínem rychlá půjčka nebo mikropůjčka.

Sjednání tohoto typu bankovního úvěru je velice snadné a rychlé. Doba splatnosti se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 2 týdnů do 2 měsíců. Krátkodobý bankovní úvěr je poskytován především nebankovními společnostmi a často není požadováno potvrzení o příjmu. Někdy nevadí ani negativní záznam v registru dlužníků.

Úvěr pro firmu

Kromě úvěrů pro soukromníky samozřejmě existují i úvěry pro podnikatele. Úvěry pro firmy mají mnoho podob a výběr správného druhu úvěru může mít zásadní význam. Pro začátek je důležité porozumět různým typům úvěrů, které jsou k dispozici, protože každý z nich může sloužit k jinému účelu.

Obchodní úvěr lze například použít na nákup vybavení, pokrytí počátečních nákladů nebo financování expanze. Naopak osobní půjčka může být použita na pokrytí osobnějších výdajů, například na financování dovolené nebo úhradu účtů za lékařskou péči.

Před podáním žádosti o obchodní úvěr by podnikatelé měli pečlivě prověřit svou finanční situaci a cíle.

Přesná znalost toho, kolik peněz potřebují a kdy je třeba je splatit, může dlužníkům pomoci najít ten správný úvěr pro jejich potřeby. Navíc pochopení různých úrokových sazeb a podmínek splácení spojených s jednotlivými půjčkami může dlužníkům pomoci dlouhodobě ušetřit peníze.

Úvěrová kalkulačka

V případě, že si klient není jistý tím, jaký úvěr vybrat, může využít úvěrovou kalkulačku. Úvěrová kalkulačka slouží k výpočtu splátek a úroků, vyhledání nejvýhodnější půjčky a zjištění jejích podmínek. Většina společností nabízí tuto službu na svých webových stránkách a je možné ji kdykoliv bezplatně využít.

Hlavní zásada bezpečného půjčování

Bezpečné půjčování je důležitým aspektem finančního života každého člověka. Půjčování peněz může být užitečné, dokáže pomoci v naléhavých situacích a může napomoci k dosažení finančních cílů. Jedná se však také o proces, který je třeba provádět s obezřetností a ohledem na správnou finanční rovnováhu.

Hlavní zásada bezpečného půjčování spočívá v řádném posouzení vlastních finančních možností a schopností splácet. Předtím, než si půjčíme peníze, je důležité zjistit, zda jsme schopni si půjčku spojenou s určitými splátkami skutečně dovolit. Finanční situace každého člověka je individuální, a proto je důležité provést pečlivé zhodnocení svých příjmů a výdajů.

Dalším důležitým aspektem bezpečného půjčování je výběr správného poskytovatele půjčky. Existuje mnoho různých institucí a společností, které nabízejí půjčky, a je důležité vybrat takovou, která je důvěryhodná a transparentní. Před sjednáním půjčky je vhodné porovnat různé nabídky a podmínky a zjistit všechny skryté poplatky a úrokové sazby.

Při půjčování si je nezbytné pečlivě přečíst a pochopit podmínky půjčky. Je důležité vědět, jaké jsou úrokové sazby, jak dlouho bude trvat splácení, a zda jsou nějaké sankce za předčasné splacení. Je také nezbytné zjistit všechny skryté poplatky, které mohou být součástí půjčky.

Dalším aspektem bezpečného půjčování je dodržování splátek. Je důležité splácet půjčku včas a ve stanoveném množství. Nedodržování splátek může vést k sankcím, pokutám a negativním důsledkům, jako je zhoršení kreditního skóre nebo dokonce možnost exekuce majetku.

Posledním, ale také velmi důležitým aspektem bezpečného půjčování je komunikace s poskytovatelem půjčky. Pokud se dostaneme do situace, kdy nemůžeme splácet, je důležité okamžitě kontaktovat poskytovatele a hledat společně řešení. Mnoho poskytovatelů má možnosti refinancování či odložení splátek, které mohou být vhodné v případě finančních potíží.

Bezpečné půjčování je tedy oboustrannou zodpovědností. Je důležité posuzovat svou finanční situaci, vybírat důvěryhodné poskytovatele a dodržovat podmínky půjčky. Splácení půjčky včas a komunikace s poskytovatelem v případě problémů jsou klíčové pro udržení finanční stability a minimalizaci negativních důsledků spojených s půjčováním peněz.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang