Půjčky a úvěry pro začínající podnikatele – i bez příjmu

Půjčky

Na rozjezd podnikání jsou peníze potřeba. Jenže málokdo je má. Půjčky pro začínající podnikatele mnohé ulehčí. Půjčky pro podnikatele (OSVČ) jsou jednou z možností, jak financovat růst firmy z externích zdrojů. Půjčky pro podnikatele jsou nabízeny jak bankovními, tak nebankovními institucemi. Podmínky pro přiznání půjčky pro podnikatele se u každé instituce liší.

Hlavním důvodem, proč by mohly být půjčky a úvěry pro začínající podnikatele zajímavé, je poměrně nízká míra administrativy spojená s jejich získáním.

Banky se v rámci dokumentů nutných pro posouzení žádosti o úvěr spokojí s pouhým jediným daňovým přiznáním za období dlouhé minimálně 6 měsíců.

V případě lékařů, stomatologů, veterinářů, advokátů a notářů není ani nutné daňové přiznání. Postačí doložení výše příjmů za poslední 3 měsíce a předložení profesního průkazu nebo osvědčení. Kdo je lékař nebo stomatolog, předkládá také smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí se zdravotní pojišťovnou.

Bankovní půjčky pro podnikatele

Na tak výhodné půjčky, na jaké mají nárok podnikatelé, asi běžný člověk nemá šanci dosáhnout. Už jen z principu jsou těmto lidem nabízeny půjčky za mnohem výhodnějších podmínek.

Je to hlavně z toho důvodu, že v začátcích potřebuje pomoci každý. Pokud se jedná o slibný podnik, tak je nanejvýše výhodné, aby se banka pořádně rozhoupala a dodala takovému začínajícímu podnikateli půjčku ihned.

Když se totiž z něj stane zámožný muž, je vcelku vysoce pravděpodobné, že si nechá účet u takové banky, která pro něj měla zpočátku pochopení.

Jedině takto se snadným způsobem získávají zákazníci, kteří určitě vědí vše, co bude potřeba. Půjčky pro podnikatele tak mohou být pro bankovní ústav nejslibnější investicí do budoucnosti.

Čím více má banka podnikatelů, tím více se bude aktivita vyplácet. Proto také podnikatelé volí takové půjčky, které jim mohou být obrovskou výhodou.

Podmínky pro získání úvěru

Banka si samozřejmě klade další klasické podmínky pro půjčky a úvěry pro začínající podnikatele, jako např. kladné vlastní jmění, včasnost plateb finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení apod.

Důležitější je ovšem potřeba zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky, pojištění zastavené nemovitosti a zástava pojistného plnění ve prospěch banky. Toto zajištění je potřeba ještě doplnit podpisem biankosměnky s avalem manžela či manželky (u fyzických osob podnikatelů) nebo společníků (v případě s. r. o.).

Důležitá může být rychlost schvalovacího procesu. Provedení odhadu ceny zastavené nemovitosti deklaruje banka do 5 dnů a samotné schválení do 3 dnů.

Některé parametry úvěru

Tento úvěr je poskytován od minimální výše 300 tis. Kč do maximální výše 5 mil. Kč, avšak banka nikdy neposkytne částku vyšší než 70 % z hodnoty nemovitosti, ke které je zřízeno zástavní právo.

Splatnost úvěru si může žadatel zvolit libovolně mezi 18 měsíci až 20 lety.

Jednou z vlastností tohoto produktu, která je na trhu v kontextu až 20leté doby splatnosti nezvyklá, je jeho neúčelovost. Úvěry s podobnou dobou splatnosti ostatní banky poskytují téměř výhradně jako účelové.

Úvěr Universal Business je velice obtížně zařaditelný do některé z obvyklých „škatulek“. Zajištění nemovitostí by jej řadilo spíše do skupiny firemních hypoték, to ovšem hatí jeho neúčelovost. Úvěr ovšem nelze zcela zařadit ani do kategorie úvěrů investičních, neboť „část“ tohoto produktu je úvěrem kontokorentním.

Půjčky a úvěry pro začínající podnikatele Universal Business je poskytován jako kombinace splátkového a kontokorentního úvěru. Splátková část tvoří minimálně 75 % výše úvěru a klient ji splácí v pravidelných měsíčních splátkách formou odděleného splácení úroku a jistiny po maximální dobu 20 let.

Kontokorentní část, která pak tvoří nejvýše 25 % celkového úvěru, má splatnost tři roky s možností obnovení úvěru.

© 2022 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang