Soukromé půjčky – ihned, bez podvodu

Půjčky

Spousta lidí občas nevychází se svými financemi a potřebuje půjčku. V dnešní době je několik způsobů, jak si půjčit peníze. Člověk si může půjčit peníze standardně u své banky, anebo se porozhlédnout v nebankovním sektoru. V současné době je na trhu také možnost půjčit si peníze od soukromých osob. Jak půjčka od soukromé osoby funguje a na co je nutné si dát pozor?

V současné době je na trhu skutečně velké množství nejrůznějších nebankovních společností, které umožňují zřízení úvěru i rizikovějším klientům. O jejich produkty je velký zájem, jelikož banky mají velmi přísné podmínky pro schvalování úvěrů. Existuje proto celá řada lidí, kteří si úvěr v bance nemohou dovolit.

Mohou to být například studenti, kteří nemají pravidelný příjem. Maminky na rodičovské dovolené, které pobírají nízké příspěvky, anebo třeba podnikatelé, kteří podnikají krátce a nemohou dostatečně prokázat své příjmy či finančnímu úřadu nepřiznávají celkovou výši svých výdělků.

Půjčka od soukromé osoby a půjčka od soukromého investora

Většina lidí, kteří potřebují půjčku, se nejdříve obrátí na svou banku. Banka je celkem přísná na podmínky, za kterých půjčuje peníze. Vždy důkladně posuzuje bonitu každého žadatele.

Bonita je údaj, který říká, zda je klient schopný dostát svým závazkům a bude schopen nyní i v budoucnu splácet. Jedná se o posouzení příjmů a výdajů, kdy se už i rovnou započítávají splátky úvěru do výdajů, zároveň je nutné počítat i s běžnými výdaji na žití.

V případě, kdy je člověk ve zkušební či výpovědní lhůtě, jeho bonita klesá. Jedná se o situace, kdy člověk může přijít ze dne o den o práci, což je pro banku celkem riskantní. Stejně tak i podnikatelé jsou posuzováni o něco přísněji, protože podnikání je celkově nestabilní záležitost.

V případě, kdy podnikatel nepodniká alespoň 2 roky, aby mohl vykázat své příjmy pomocí daňového přiznání, jen málokdy dosáhne na půjčku od banky. Některé banky nabízí svým klientům i speciální typ půjčky – půjčky pro podnikatele a OSVČ.

Jakmile člověk ví, že nedosáhne na půjčku u své banky, pravděpodobně se začne poohlížet po dalších možnostech, které má. Mezi ně patří půjčky od soukromé osoby, která je právě vhodná pro lidi s nízkou bonitou.

Soukromý poskytovatel půjček je v dnešní době hodně oblíbený, protože velmi často nepožaduje doložení příjmů a neřeší případný záznam v registru dlužníků.

Půjčka od soukromé osoby na OP

Některé soukromé osoby půjčují pouze na občanský průkaz (tj. půjčka od soukromé osoby na OP). Kdy se věřitel vůbec nezajímá o současnou finanční situaci žadatele o půjčku a už vůbec neřeší jeho finanční minulost.

Není ani potřeba zastavit jakýkoliv majetek a půjčka může být vyřízená rychle během pár minut. Dokonce tyto půjčky jsou často řešeny online, o to je pak samozřejmě rychlejší jejich vyřízení. Nevýhodou mohou být vyšší úroky či poplatky za samotnou půjčku.

Půjčka na OP od soukromého investora má především tu výhodu, že je vše rychlé a stačí pouze jeden doklad totožnosti k tomu, aby půjčka byla vyřízená.

Soukromý poskytovatel půjček

Soukromé půjčky ihned a bez podvodu rozhodně nepatří mezi nejčastější varianty, které klienti využívají. V mnoha ohledech jsou však poměrně výhodné.

Soukromé půjčky obvykle zprostředkovávají agentury, které mají v portfoliu velký počet bohatých soukromníků. Obvykle milionářů, kteří jim poskytují kapitál na půjčky pro jejich klienty.

Jen málokdy se stane, že by žadatel realizoval soukromé půjčky přímo v kontaktu s tím, kdo mu bude půjčovat. Je to pochopitelné. Peníze nerostou na stromech a ti, co je pak poskytují na soukromé půjčky ihned a bez podvodu, mají obvykle hodně práce s jejich vyděláváním.

Velkou výhodou, kterou se soukromé půjčky prezentují, je fakt, že má člověk poměrně velkou jistotu v profesionálním přístupu a transparentním jednání. Lichvářství nebo cokoliv podobného už se dnes téměř nevyskytuje. A tak může být člověk při vyřizování půjčky relativně v klidu.

Soukromé půjčky bez podvodu

Kdo má podprůměrný příjem nebo problémy se splácením, na bankovní úvěr může zapomenout. Oblíbené jsou půjčky od soukromých osob, které jsou zřizovány soukromými investory a jsou určeny všem, kteří ví, co chtějí, a hledají konkrétní řešení.

Tyto půjčky jsou označovány jako úvěry na míru. Není nutné vycházet jen z předem vytvořených schémat, nýbrž si je každý může navrhnout dle libosti.

Půjčky od soukromých osob mohou být v řádech pár stovek, nebo se může jednat o statisícové částky.
Půjčky od soukromých osob mohou být v řádech pár stovek, nebo se může jednat o statisícové částky.

Soukromý investor pro poskytování úvěrů

Soukromá půjčka má několik výhod, a proto se stává tak vyhledávaným a důležitým produktem. Jakmile si člověk nemůže půjčit od banky, může ho právě soukromý investor zachránit před existenčním krachem, nebo alespoň před velmi nelichotivou finanční situací.

Soukromé půjčky mají tyto výhody:

  • jsou vhodné i pro lidi s nízkou bonitou
  • jsou vhodné dokonce i pro nezaměstnané a lidi v registru dlužníků
  • rychlé vyřízení

Pokud tedy chce člověk půjčku a jeho finanční minulost není bez poskvrny, nemusí to být nereálné. Stačí si jen vybrat toho správného poskytovatele (věřitele).

Soukromý poskytovatel půjček je v dnešní době velmi vyhledávanou osobou. Proto existuje celá řada agentur, které zprostředkují tuto půjčku, a samotný žadatel ani nekomunikuje přímo s investorem.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby

Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. Do insolvence se může dostat fyzická osoba i právnická. To znamená, že insolvence vzniká soukromé osobě, podnikateli i firmě.

Jedná se o druh soudního řízení, který má za cíl zvolit vhodný způsob vypořádaní již vzniklých dluhů tak, aby došlo k co možná nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Do insolvence většinou spadají ty osoby, které dluží více různým věřitelům.

Samotná insolvence pomáhá dlužníkovi, kterému nabízí v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy, a zároveň pomáhá i věřitelům, kterým uhradí alespoň značnou část jejich pohledávek.

Soudní řízení v insolvenci se řídí dle zákona č. 182/2006 Sb. a také insolvenčním zákonem, který nabyl účinnosti v lednu 2008. Insolvenční zákon vymezuje způsoby řešení úpadku a hrozícího úpadku fyzických a právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, během soudního řízení.

Pokud chce osoba v insolvenci řešit oddlužení, musí splňovat jistá kritéria a podmínky.

Podmínky pro oddlužení:

  • závazky jsou alespoň 30 dnů po splatnosti
  • existují minimálně dva věřitelé
  • dlužník je schopen splatit 30 % svých závazků, nebo alespoň minimální procento za 5 let
  • dlužník nemá záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy minimálně za posledních 5 let

Existuje celá řada společností, které pomáhají s oddlužením (jinak řečeno s osobním bankrotem). Případně je vhodné se obrátit na advokáta, který s celým procesem oddlužení pomůže.

U insolvence je zajímavé, že o ni dlužník může žádat několikrát. Pokud dlužník celým procesem insolvence projde a bude mu dokonce nějaká část dluhu odpuštěna, může o oddlužení žádat znovu. Ovšem je důležité vědět, že musí uplynout minimálně 10 let.

Půjčka v insolvenci může dlužníkovi výrazně ulevit. Ovšem získat půjčku v insolvenci není tak snadné a u banky v žádném případě není možné, aby si člověk v insolvenci půjčil jedinou korunu. Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby jsou tedy v takovém případě jediným řešením, jak si půjčit peníze.

Soukromý investor, který opravdu půjčí

Půjčky od soukromých osob nabízí celou řadu výhod. Jednou z nich je určitě to, že je mohou získat i lidé v insolvenci, aniž by museli dokládat své příjmy. Většinou se jedná o zprostředkovanou činnost přes agenturu či firmu tak, aby obě strany byly spokojené.

Bezpečnost u financí je celkově důležitá, a proto si agentura zakládá na bezpečí a půjčky přes ni bývají zcela bezpečné. Ovšem je nutné si řádně přečíst podmínky, jako u každé jiné půjčky.

Soukromý poskytovatel půjček půjčí opravdu každému. Produkty jsou tzv. na míru pro žadatele tak, aby celý proces dával smysl. Půjčky od soukromých osob mohou být vyřešeny za několik minut. Půjčky od soukromníků jsou velmi oblíbené. Soukromý investor, který opravdu půjčí, není v dnešní době jen nereálným snem.

Půjčka od soukromé osoby – recenze

Soukromý investor, který opravdu půjčí peníze, většinou není jen tak volně vyhledatelný na internetu. Ve většině případů tyto půjčky zprostředkuje nějaká třetí osoba. Existuje celá řada agentur, které se zabývají zprostředkováním půjček.

Právě na jejich webu jsou dostupné všechny potřebné informace. Jsou tak snadno k dohledání i recenze půjček od soukromé osoby, výše poplatků, výhody i nevýhody, a to přehledně na jednom místě.

Půjčka od soukromé osoby na směnku

U každé půjčky je nutné, aby byl žadatel obezřetný a dával si pozor nejen na podmínky půjčky, ale také na její znění. Jsou půjčky, na které by si měl člověk dávat pozor a rozhodně se jim vyhnout.

Půjčka od soukromé osoby na směnku patří mezi ně. Dost často se jedná o poslední možnost, jak si mohou lidé ve finanční tísni půjčit peníze. Důležité je zmínit, že půjčka na směnku je v České republice nelegální.

Směnka je jeden z cenných papírů, který slouží k zajištění závazků. Vystavitel směnky (dlužník) se na směnce upíše k tomu, že věřiteli zaplatí určitou dlužnou částku, která je uvedena na směnce. Směnka je vždy písemná a její ústní podoba je neplatná.

Nevýhodou této půjčky je, že ji majitel (tedy věřitel) může prodat další osobě. Dlužník se nakonec velmi snadno může ztratit v tom, komu peníze dluží. Směnka je jedním z lichvářských druhů půjček. Rozhodně se nejedná o soukromé půjčky bez podvodu. Půjčování na směnky je protizákonné.

Půjčka na směnku od soukromé osoby je tedy taková půjčka, které by se měl každý člověk vyhnout velkým obloukem a nikdy by neměl hledat hesla jako „soukromý investor směnka“, raději by měl každý hledat jiné možnosti, kde získat finanční prostředky.

Tři zásady bezpečného půjčování

Půjčování je běžnou součástí našeho života. Často si půjčujeme peníze, předměty či auta od rodiny, přátel, nebo si je sjednáváme s různými institucemi. Bezpečněji půjčovat je však klíčové, abychom minimalizovali rizika a nepoškodili své vztahy či finanční situaci. Zde uvádíme tři zásady, které byste měli dodržovat při půjčování.

Důkladně zvažte svoji schopnost splácet

Než se rozhodnete půjčit si peníze, je důležité důkladně zvážit svoji schopnost tuto půjčku splácet. Vezměte v potaz své příjmy a výdaje a zjistěte, zda vám bude scházet částka, kterou byste museli splácet. Případně si můžete vytvořit rozpočet a spočítat, kolik vám zbude peněz na životní potřeby po odečtení splátek. Neoptimisticky se na svou finanční situaci podívejte a buďte připraveni na případné neočekávané výdaje.

Sjednejte smlouvu

Když si půjčíte od rodiny či přátel, může se zdát, že sjednání smlouvy je zbytečné. Opak je však pravdou. Smlouva je důležitým dokumentem, který chrání obě strany. V ní by mělo být specifikováno, jaká částka byla půjčena, jaké jsou splátky a do kdy je nutné půjčku splatit. Dále by měly být uvedeny podmínky případného prodloužení doby splatnosti nebo změny splátkového kalendáře. Smlouva by měla být podepsána oběma stranami a každý z vás by měl mít k dispozici svou kopii smlouvy pro případnou kontrolu nebo spor.

Mějte otevřenou komunikaci

Komunikace je základem v každém vztahu a platí to i v případě půjček. Buďte otevření a upřímní ohledně své finanční situace, jak se vám daří splácet a zda vás nečekají nepředvídatelné události. Pokud se vám například dostane platového zvýšení, které vám umožní jednodušeji splácet, měli byste o tom informovat svého věřitele. Naopak, pokud přijdete do finančních potíží, měli byste být schopni otevřeně hovořit o své situaci a hledat společné řešení. Komunikace může zabránit nejen finančním problémům, ale také napětí mezi vás a vaším věřitelem.

© 2023 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang