HD formát, aneb žádné tabu

TV, foto, audio-video

Určitě jste se každý již setkal s označením HD, HD ready, či Full HD. Mnoho lidí ví o co se jedná, avšak další informace jsou pro ně španělskou vesnicí. Slyšíte-li výraz jako prokládání řádků, či progresivně, aj a nic Vám to neříká?

Pojďme se tedy s HD formáty více skamarádit. Vše začalo přesně před čtyřmi roky, tedy v lednu roku 2005 rozhodla uznávaná společnost EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association – Evropská asociace informačního a komunikačního průmyslu) o vydání specifikací a přesných pravidel pro HDTV, tedy stanovila pravidla pro používání označení HD ready.

Co ono HD přesně znamená? Jedná se o zkratku High Definiton, tedy v překladu velké rozlišení. Základní specifikace pro HD ready udává, že HD televizor musí být schopen příjmout, následně zpracovat a zobrazit signál 720p (rozlišení 1280 × 720), nebo 1080i (rozlišení 1920 × 1080).

Tak a jsou zde první pro někoho neznámé hodnoty. Co znamená 720p nebo 1080i? Obraz 720p je rozdělen na 720 řádek zobrazovaných neprokládaně, tedy všechny řádky jsou u snímku přenášeny najednou, to znamená, že snímek je složen z 0,92 milionu obrazových bodů neboli pixelů (rozlušení 1280 × 720). Neprokládaný obraz v překladu tedy progressive scan, tedy odsud písmenko p na konci označení. Oproti tomu obraz 1080i je rozdělen 1080 vertikálních linek, ale v rozdílu oproti 720p zobrazuje sudé a liché řádky vzlášť (zobrazí-li 720p 25 sníků za vteřinu, 1080i za stejnou dobu 50 půlsnímků, tedy 25 snímků na lichém řádku, a 25 snímků na sudém řádku). Snímek je složen z 1,04 milionu obrazových bodů neboli pixelů (rozlišení 1920 × 1080). Písmenko i značí interlaced, tedy prokládaný.

Nyní jsme si tedy vysvětlili pojem HD Ready, ale dalším, momentálně nejvyšší u nás dostupným systém je tzv. Full HD, značené také jako HD Ready 1080p. Nyní si vysvělíme co pojem Full HD tedy znamená? Jedný se o nejkvalitnější zobrazovaný mod. Písmenko p na konci opět značí progresivní, tedy neprokládané zobrazení, díky němuž může televize zobrazit 2,07 milionu obrazových bodů neboli pixelů (rozlišení 1920 × 1080 bodů). Jelikož se jedná o velký objem přenášených dat, jsou tento signál do Full HD televizorů přenášem přes rozhraní DVI, či novým moderním HDMI.

Co znamená zkratka HDMI? High Definition Multimedia Interface, je mulitmediální rozhraní pro přenos obrazu v plném rozlišení a zvuku v plně digitální podobě.

Snad Vám tento článek více pomohl k rozhodnutí ve výběru vaší nové televize. Ať už se bude jednat o plazmové TV, či LCD televizory u nás si vybere každý!

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang