Nejlepší bazénová filtrace

Dílna, stavba a zahrada

Vlastnit bazén bez filtrace snad ani není možné. Jedná se o zcela elementární nástroj k udržování čistoty vody. Co je o bazénových filtracích potřeba vědět a jak si poradit s jejich výběrem?

Filtrace je klíčovým prvkem udržení čistoty a kvality vody v bazénech. Bez kvalitní filtrace by voda rychle ztrácela svou čistotu a stala se nevhodnou k plavání. V tomto článku se budeme podrobněji zabývat bazénovou filtrace, jejími různými typy, funkcemi a významem pro udržení zdravého a atraktivního prostředí ve vašem bazénu.

K čemu slouží bazénová filtrace

Bazénová filtrace slouží k odstraňování nečistot a kontaminantů z vody, což má za následek udržení čistoty, průhlednosti a hygienických standardů v bazénu. Filtraci lze přirovnat k „srdci“ bazénu, protože hraje klíčovou roli při udržování zdravého a atraktivního prostředí pro plavání a relaxaci. Hlavními funkcemi bazénové filtrace jsou:

 1. Odstranění nečistot: Filtrace zachycuje pevné nečistoty, jako jsou listí, větvičky, pyl, písek, vlasy a další drobné částice, které by mohly znečistit vodu a snížit její kvalitu.
 2. Zlepšení vody: Filtrace pomáhá odstraňovat mikroorganismy, bakterie a zákal, což vede ke zlepšení průhlednosti vody a snižuje riziko infekčních chorob.
 3. Úprava chemie: Filtrací se odstraňují organické látky, které mohou reagovat s chemikáliemi používanými k úpravě vody, což umožňuje lepší kontrolu chemických parametrů bazénové vody.
 4. Prevence vzniku řas: Filtrace snižuje množství živin pro řasy, což pomáhá omezovat jejich růst a rozvoj.
 5. Dlouhodobá údržba: Pravidelná filtrace vody může snížit frekvenci a intenzitu potřebných údržbových zásahů, jako je čištění stěn a dna bazénu.
 6. Zajištění bezpečnosti: Kvalitní filtrace přispívá k odstranění nežádoucích látek, které by mohly ohrozit zdraví plavců.
 7. Prodloužení životnosti zařízení: Filtrace pomáhá udržet bazénové zařízení, jako jsou čerpadla a systémy čištění, v optimálním stavu, což může prodloužit jejich životnost.

Bazénová filtrace se skládá z různých komponentů, jako jsou filtrační jednotky, čerpadla a filtrující médium. Tyto komponenty spolupracují na odstranění nečistot a zlepšení kvality vody. Celkově lze říci, že bez efektivní filtrace by voda v bazénu rychle ztratila svou atraktivitu a hygienické standardy, což by mohlo ovlivnit celkový zážitek z plavání a relaxace.

Druhy bazénové filtrace

Existuje několik různých druhů bazénové filtrace, z nichž každý má své vlastní charakteristiky a výhody. Volba správného druhu filtrace závisí na velikosti bazénu, preferencích majitele a požadované úrovni údržby. Zde jsou některé z hlavních druhů bazénové filtrace:

 1. Písková filtrace: Pískové filtry jsou jedny z nejběžnějších. Filtrační náplň tvoří vrstva speciálního bazénového písku, která zachycuje nečistoty a částice. Když se náplň znečistí, je potřeba provést zpětné propláchnutí, které odstraní nahromaděné nečistoty. Písková filtrace je snadno udržovatelná, avšak někdy vyžaduje frekventní proplachování.
 2. Kartušová filtrace: Kartušové filtry používají filtrační kartuše, které zachycují nečistoty z vody. Kartuše mohou být vyjmuty a ručně vyčištěny nebo vyměněny. Kartušová filtrace je obvykle jednoduchá na údržbu a nevyžaduje tak časté zpětné proplachování jako písková filtrace.
 3. Diatomová zem (DE) filtrace: Tento druh filtrace využívá filtračního média z diatomové země, což jsou mikroskopické fosilní zbytky. DE filtrace poskytuje velmi jemnou filtrační úroveň a voda získává vysokou průhlednost. To je často používáno v profesionálních bazénech nebo tam, kde je potřeba extrémně kvalitní voda.
 4. Křemenný písek (křemenná skla) filtrace: Tento relativně nový druh filtrace používá speciálně upravené křemenné písky nebo křemenná skla jako filtrační médium. Je to účinný způsob filtrace s vysokou úrovni zachycení nečistot a nízkými provozními náklady.
 5. Hybridní filtrace: Některé systémy kombinují více druhů filtrace, například pískový filtr s kartušovým filtrem nebo kartušový filtr s diatomovou zemí. Tímto způsobem mohou výhody různých typů filtrace vzájemně doplňovat.

Každý druh filtrace má své specifické výhody a nevýhody, a proto je důležité vybrat ten, který nejlépe vyhovuje velikosti vašeho bazénu, preferencím ohledně údržby a požadované kvalitě vody.

Jak vybrat bazénovou filtraci

Výběr správného typu bazénové filtrace je důležitý, protože to má významný dopad na čistotu vody, úroveň údržby a celkový zážitek z bazénu. Při výběru filtrace zvažte následující faktory:

 1. Velikost bazénu: Velikost bazénu ovlivní potřebný výkon filtrace. Větší bazén bude vyžadovat silnější filtrační systém.
 2. Úroveň údržby: Některé typy filtrace vyžadují více údržby než jiné. Kartušová filtrace je obvykle snazší na údržbu než písková filtrace, která vyžaduje zpětné proplachování.
 3. Kvalita vody: Pokud chcete mít v bazénu křišťálově průzračnou vodu, budete pravděpodobně potřebovat filtrační systém s jemnější filtrační úrovní, například diatomovou zemí nebo křemenným pískem.
 4. Časová dostupnost: Zvažte, kolik času jste ochotni věnovat údržbě filtrace. Některé systémy vyžadují pravidelné ruční čištění, zatímco jiné jsou méně náročné.
 5. Náklady: Rozpočet může hrát roli při výběru filtrace. Některé typy filtrace jsou dražší než jiné, jak co se týče pořizovací ceny, tak provozních nákladů.
 6. Dostupnost náhradních dílů: Zajistěte si, že budou náhradní díly pro vybraný typ filtrace snadno dostupné, abyste mohli provádět opravy a údržbu.
 7. Odborná pomoc: Pokud jste noví v péči o bazén, může být užitečné konzultovat s odborníkem nebo technikem na bazény, aby vám poradili s nejlepším typem filtrace pro váš konkrétní bazén.
 8. Speciální požadavky: Zvažte, zda máte nějaké speciální požadavky na filtrační systém, například ohledně ekologických hledisek nebo snížení chemikálií.
 9. Budoucnost: Přemýšlejte o tom, zda plánujete ve svém bazénu provádět nějaké úpravy nebo upgrady, které by mohly ovlivnit výběr filtračního systému.

Důkladně zvážení těchto faktorů vám pomůže vybrat filtrační systém, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a preferencím. Pamatujte, že efektivní filtrace je základním prvkem pro udržení zdravého a atraktivního bazénu.

Proč je nutné mít bazénovou filtraci

Ano, bazénová filtrace je skutečně velmi důležitá pro udržení kvality vody a celkového zážitku z bazénu. Zde je několik důvodů, proč je filtrace tak důležitá:

 1. Čistota vody: Filtrace odstraňuje nečistoty, pevné částice a mikroorganismy z vody, což vede ke zlepšení průhlednosti a čistoty vody. Bez kvalitní filtrace by voda rychle ztratila svou atraktivitu a stala by se zakalena a nehygienická.
 2. Zdraví plavců: Filtrace přispívá k odstraňování bakterií, virů a mikroorganismů z vody. To znamená, že voda je bezpečnější pro plavce a méně pravděpodobně způsobuje infekce nebo nemoci.
 3. Chemická rovnováha: Efektivní filtrace odstraňuje organické látky a nečistoty, které by mohly reagovat s bazénovými chemikáliemi. To umožňuje lepší kontrolu chemické rovnováhy vody a snižuje potřebu používání velkého množství chemikálií.
 4. Omezení růstu řas: Filtrace odstraňuje živiny, které jsou potřebné pro růst řas. To může pomoci minimalizovat růst řas a udržet vodu v bazénu čistou a průzračnou.
 5. Úspora času a nákladů: Pravidelná filtrace může snížit potřebu intenzivní údržby a úklidu bazénu. Správná údržba filtrace může snížit náklady na chemikálie a vodu.
 6. Estetika a pohodlí: Čistá a průzračná voda v bazénu přispívá k estetickému dojmu a zvyšuje pohodlí a radost z plavání.
 7. Dlouhodobá ochrana zařízení: Kvalitní filtrace chrání čerpadla, systémy čištění a další zařízení před zanášením a závadami, což prodlužuje jejich životnost.

Celkově vzato, bazénová filtrace má vliv na hygienu, kvalitu vody, údržbu, zdraví plavců a celkový zážitek z bazénu. Správně zvolená a účinná filtrace je klíčovým faktorem pro udržení zdravého a atraktivního prostředí ve vašem bazénu.

Srovnání

Neexistuje jednoznačná odpověď na to, který typ bazénové filtrace je absolutně nejlepší, protože volba závisí na různých faktorech, jako je velikost bazénu, preferovaná úroveň údržby, kvalita vody a další individuální faktory. Nicméně, některé filtrační systémy jsou více vhodné pro určité situace. Zde jsou některé z nejběžnějších typů filtrace a jejich výhody:

 1. Křemenný písek (křemenná skla) filtrace: Tento relativně nový druh filtrace je oblíbený díky své vysoké filtrační úrovni a relativně nízkým provozním nákladům. Křemenný písek nebo křemenná skla zachytí drobné částice a nečistoty, což vede k velmi čisté a průzračné vodě.
 2. Diatomová zem (DE) filtrace: DE filtrace poskytuje extrémně jemnou filtrační úroveň a je často používána v profesionálních bazénech nebo u lidí, kteří chtějí dosáhnout vysoké kvality vody. Je velmi efektivní v zachycování i těch nejmenších částic.
 3. Kartušová filtrace: Kartušové filtry jsou snadno udržovatelné a obvykle vyžadují méně údržby než jiné typy filtrace. Jsou ideální pro menší bazény nebo pro ty, kteří preferují snazší údržbu.
 4. Kombinovaná filtrace: Některé systémy kombinují více typů filtrace, čímž využívají výhody různých systémů. Například kombinace pískové filtrace s kartušovým filtrem může poskytnout efektivní a jednoduše udržovatelný systém.

Při výběru nejlepšího typu filtrace pro váš bazén je důležité zvážit vaše potřeby, preferovanou úroveň údržby, rozpočet a další faktory. Může být také užitečné konzultovat s odborníkem na bazény, který vám může poskytnout doporučení na základě konkrétních charakteristik vašeho bazénu.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang