Jak vybrat bazénovou filtraci

Recenze

Filtrace patří mezi nepostradatelné příslušenství k bazénu. Díky ní je voda neustále udržována v křišťálové čistotě. Co se hodí o bazénových filtracích vědět a jak si vybrat?

Bazénová filtrace hraje klíčovou roli v udržování čistoty a kvality vody ve vašem bazénu. Bez efektivní filtrace by voda rychle ztrácela svou průzračnost a mohlo by dojít k hromadění nečistot a bakterií. V následujícím článku se budeme detailněji zabývat bazénovou filtrace – jak funguje, různými typy filtrů, které jsou k dispozici, a jakým způsobem správně vybrat a udržovat filtrační systém pro váš bazén.

Bazénová filtrace – čistý bazén

Bazénová filtrace je proces odstraňování nečistot, bakterií, zbytků a dalších nežádoucích látek z vody ve vašem bazénu. Filtrace je nezbytným prvkem pro udržování čistoty a kvality bazénové vody, což vám umožňuje plavat a relaxovat ve zdravém a bezpečném prostředí.

Hlavním účelem bazénové filtrace je zachytit mikroskopické částice, nečistoty, listí, pyl a další nečistoty, které se mohou dostat do vody. Filtrace také odstraňuje bakterie a mikroorganismy, které mohou způsobit zhoršení kvality vody a potenciálně i zdravotní problémy.

Proces bazénové filtrace obvykle zahrnuje přívod vody do filtru, kde dochází k oddělení nečistot od vody. Filtrační systémy mohou být vybaveny různými druhy filtrů, které zachycují nečistoty různých velikostí. Po filtračním procesu je čistá voda opět vrácena do bazénu.

Existují různé typy bazénových filtrů, včetně pískových filtrů, kartušových filtrů a diatomeových filtrů, každý s vlastními výhodami a způsoby filtrace. Správně navržený a udržovaný filtrační systém je klíčovým prvkem pro udržení bazénové vody čisté, průzračné a zdravé, což vám umožňuje plně si užívat vodu ve svém bazénu.

Druhy bazénové filtrace

Existuje několik různých typů bazénových filtrů, které se liší svým způsobem filtrace a úrovní údržby. Zde jsou tři hlavní druhy bazénových filtrů:

 1. Pískový filtr: Pískové filtry jsou jedny z nejběžněji používaných filtrů pro bazény. Tento typ filtru využívá vrstvu jemného písku k zachycení nečistot a částic z vody. Voda je čerstvě čerpaná do filtrační nádoby a prochází pískovou vrstvou, kde jsou nečistoty zadrženy. Písek se pravidelně oplachuje a čistí, aby byla udržena efektivní filtrace. Pískové filtry jsou robustní a vyžadují méně častou údržbu ve srovnání s jinými typy.
 2. Kartušový filtr: Kartušové filtry používají kartuši nebo filtrující prvek k zachycení nečistot z vody. Kartuše jsou vyrobeny z materiálů, které jsou schopny zachytit různě velké částice. Filtrující kartuše je třeba pravidelně kontrolovat a čistit nebo měnit podle potřeby. Kartušové filtry jsou snadno instalovatelné a často jsou vhodné pro menší bazény.
 3. Diatomeový filtr: Diatomeové (DE) filtry jsou nejefektivnější typy filtrů, které využívají speciální diatomeovou zem (mikroskopické fosilie řas) jako filtrační médium. Tento typ filtru zachycuje i velmi malé částice, což vede k extrémně čisté vodě. DE filtry jsou však náročnější na údržbu a čištění, a také jsou obvykle dražší.

Každý z těchto druhů filtrů má své výhody a omezení. Při výběru filtru zvažte velikost vašeho bazénu, úroveň údržby, kterou jste ochotni provádět, a vaše požadavky na čistotu vody. Je také důležité pravidelně udržovat a čistit filtr, aby byla zachována jeho efektivita a účinnost.

TIP: Pro ochranu před nečistotami v bazénu je dobré mít bazénovou plachtu.

Jak vybrat bazénovou filtraci

Výběr správného bazénového filtru je klíčovým krokem k udržování čistoty a kvality vody ve vašem bazénu. Při výběru filtrace zvažte následující faktory, které vám pomohou rozhodnout, který typ filtru bude nejlepší pro vaše potřeby:

 1. Velikost bazénu: Prvním krokem je zohlednit velikost vašeho bazénu. Větší bazény mohou vyžadovat silnější filtrační systémy, zatímco menší bazény mohou fungovat s menšími filtry.
 2. Typ vody: Zvažte kvalitu vody ve svém regionu. Pokud máte vodu bohatou na nečistoty, jako je písek nebo bláto, může být pískový filtr ideální volbou. Naopak, pokud máte kvalitní vodu, kartušový filtr může být dostatečný.
 3. Údržba: Zvažte, kolik údržby jste ochotni investovat do filtračního systému. Pískové filtry obvykle vyžadují méně častou údržbu, zatímco kartušové filtry mohou být snadněji čištěny, ale vyžadují pravidelnější zásahy.
 4. Cena: Rozpočet hraje také důležitou roli. Pískové filtry bývají obvykle cenově dostupnější, zatímco diatomeové filtry mohou být dražší.
 5. Čistost vody: Zvažte, jakou úroveň čistoty vody chcete dosáhnout. Diatomeové filtry jsou nejefektivnější, pokud jde o zachycení malých částic, zatímco pískové filtry jsou účinné pro větší nečistoty.
 6. Instalace: Zjistěte, jak složitá je instalace daného typu filtru. Pokud nemáte zkušenosti s instalací, možná budete potřebovat pomoc odborníka.
 7. Dostupnost náhradních dílů: Ujistěte se, že náhradní díly pro filtraci jsou snadno dostupné, pokud budou potřeba.
 8. Recenze a doporučení: Přečtěte si recenze od ostatních uživatelů a doporučení od odborníků na bazény, abyste získali reálný obraz o výkonu různých filtrů.

Výběr filtrace závisí na konkrétních potřebách vašeho bazénu a na vašich preferencích. Nejlepší je provést důkladný výzkum a poradit se s odborníkem, pokud máte pochybnosti, abyste si vybrali takový filtr, který bude zajišťovat optimální čistotu a kvalitu vody ve vašem bazénu.

Čemu brání bazénová filtrace

Bez bazénové filtrace by se rychle projevily některé vážné problémy a nedostatky, které by mohly negativně ovlivnit čistotu, kvalitu vody a celkovou zkušenost z bazénování. Zde je několik důsledků nedostatečné nebo žádné filtrace:

 1. Zhoršená kvalita vody: Bez filtrace by voda ve vašem bazénu rychle ztratila svou průzračnost. Nečistoty, bakterie a mikroorganismy by se hromadily a voda by se stala kalnou a nevhodnou k plavání.
 2. Riziko infekcí: Bez filtrace by se bakterie, řasy a další mikroorganismy mohly množit v bazénové vodě. To by zvýšilo riziko infekcí a zdravotních problémů u lidí, kteří se ve vodě koupou.
 3. Zachycení nečistot: Filtrace zachycuje nečistoty, jako jsou listí, větvičky, pyl a jiné nežádoucí částice, které by mohly znečistit bazénovou vodu a dno.
 4. Zápach a nepříjemnost: Bez filtrace by se ve vodě hromadily organické látky, které by mohly způsobit zápach a nepříjemný pocit při plavání.
 5. Potřeba častějšího ručního čištění: Pokud by nebyla filtrace, museli byste provádět častější ruční čištění bazénu, aby se odstranily nečistoty. To by bylo časově náročné a nákladné.
 6. Nutnost častější výměny vody: Bez filtrace by bylo potřeba častěji měnit celou vodu v bazénu, aby se udržela čistota. To by zvýšilo spotřebu vody a náklady na údržbu.

Celkově lze říci, že bazénová filtrace je klíčovým prvkem pro udržení čistoty, kvality a bezpečnosti vody ve vašem bazénu. Bez ní by koupání mohlo být nepříjemné, a v některých případech i zdraví škodlivé.

Údržba filtrace

Správná údržba bazénové filtrace je nezbytná pro její efektivní fungování a zachování čistoty vody ve vašem bazénu. Zde jsou některé důležité kroky, které můžete podniknout, aby byla vaše filtrace v optimálním stavu:

 1. Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolovat filtrační systém, aby bylo možné identifikovat případné problémy včas. Zkontrolujte těsnění, hadice a nádrže na případné úniky nebo poškození.
 2. Čištění kartuší: Pokud máte kartušový filtr, pravidelně čistěte kartuše od nečistot. To by mělo být prováděno podle pokynů výrobce. Vyměňte kartuše, pokud jsou opotřebované nebo poškozené.
 3. Oplach pískového filtru: U pískového filtru provádějte pravidelné oplachy písku, aby se odstranily nahromaděné nečistoty. To by mělo být prováděno podle pokynů výrobce nebo dle potřeby, obvykle jednou týdně.
 4. Čištění diatomeového filtru: Pokud máte diatomeový filtr, pravidelně ho čistěte od usazenin diatomeové země. Čištění bývá náročnější a může vyžadovat odstranění a vyčištění vnitřních prvků.
 5. Pravidelná změna média: U některých filtrů, jako jsou diatomeové filtry, bude občas potřeba kompletně vyměnit filtrační médium.
 6. Monitorování tlaku: Sledujte tlak ve filtračním systému. Pokud zaznamenáte výrazné zvýšení tlaku, může to znamenat, že filtr je ucpaný a vyžaduje čištění nebo oplach.
 7. Zajistění dostatečného průtoku: Ujistěte se, že filtrační systém má dostatečný průtok vody. Nedostatečný průtok může snížit efektivitu filtrace.
 8. Pravidelná údržba motoru: Pokud má filtr motor nebo čerpadlo, proveďte pravidelnou údržbu, jako je čištění filtrů vzduchu a mazání pohyblivých částí.
 9. Zachování pH a chemické rovnováhy: Udržujte správné pH a chemickou rovnováhu ve vodě, aby se minimalizovalo zanesení filtru nečistotami.
 10. Profesionální údržba: Nezapomeňte na pravidelnou údržbu prováděnou odborníky na bazény. Při každoročním otevření a zavírání bazénu může být vhodné provést důkladnou kontrolu a údržbu filtračního systému.

Pravidelná a důkladná údržba bazénové filtrace je klíčovým faktorem pro udržení čistoty a kvality vody ve vašem bazénu. Při dodržování těchto kroků budete moci efektivněji využívat váš bazén a užívat si čisté a zdravé prostředí k plavání a relaxaci.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang