Bezúročná půjčka

Půjčky

Právní vztah založený smlouvou o půjčce, jíž se jedna strana (věřitel) zavazuje přenechat druhé straně (dlužníkovi) věci určené podle druhu (zejména peníze), které přejdou do jeho vlastnictví, a dlužník se zavazuje po uplynutí sjednané doby vrátit věřiteli stejné množství věcí téhož druhu a jakosti.

Typy půjčky:

  • bezúplatná rychlá půjčka – bezúročná půjčka
  • za úplatu – úrok

Je třeba půjčku odlišovat od výpůjčky a nájmu (u půjčky přechází na dlužníka vlastnické právo k věci). V bankovní terminologii se půjčkou označuje úvěr, poskytovaný zpravidla jednorázově.

Bankovní rozdělení půjček:

  • spotřební  
  • hypoteční  
  • státní  
  • komunální
  • zahraniční

© 2022 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang