Nejlepší investice – do komodit, akcií nebo kryptoměn

Novinky

Finanční zprostředkovatelé jsou schopni vytvořit portfolio pro každého klienta. Kdo se bojí rizika, tomu navrhnou produkty s bezpečným výnosem. Kdo má rád adrenalin a vysoký výnos, tomu namíchají pravý akciový drink. I láska k riziku však musí myslet na nečekané životní změny.

Pro konzervativní investory se doporučuje hlavně stavební spoření, penzijní připojištění a také fondy peněžního trhu, zajištěné či dluhopisové fondy a termínované vklady.

A naopak, někteří lidé rádi riskují. Těm se doporučují investice nesoucí potenciálně vyšší výnos. Třeba z fondů akciového trhu. K tomu se však navrhuje zařadit do portfolia také produkty eliminující určitá tržní rizika investice a produkty zajišťující i proti životním rizikům.

Investice však nevisí ve vzduchoprázdnu. Aby splňovaly svůj účel, musí být součástí finančního plánu. Finanční zprostředkovatelé navrhují pro klienta takový finanční plán, který nejen pokrývá jeho současné požadavky a vztah k riziku, avšak současně vytváří rezervy a zajištění do budoucna a splňuje určitou míru flexibility změny portfolia při respektování očekávaného vývoje finančního profilu a možností klienta.

Investice

Roli hraje i časový horizont plánované investice. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro vytvoření správného investičního portfolia je kritérium času. Ne každý klient chce „žít pouze budoucností“. Je mnoho těch, kdo chtějí své prostředky užívat v co nejkratším čase.

Časový horizont je neoddělitelně spojen opět s mírou rizika, kterou klient může akceptovat. V případě, že je ochoten jít i do většího rizika, může i v krátkém čase dvou či tří let realizovat zajímavý výnos. Pokud chce klient investovat s delším investičním horizontem na deset a více let, je možné volit rizikovější produkty finančního trhu. Akcie, akciové fondy nebo některé smíšené fondy.

Část portfolia by stejně měla být vždy umístěna v konzervativních produktech. To pro případ, že by klient neplánovaně potřeboval volné finanční zdroje.

Široká síť finančních poradců má dlouholetou historii a zkušenosti a používá nejmodernější investiční nástroje a techniky vytváření investičního portfolia. Spolupracuje s renomovanými investičními společnostmi, které splňují vysoké standardy pravidel a zákonných norem investování a to nejen těch, které platí v ČR, resp. v EU.

To dohromady dává jistotu, že investice klienta bude správně umístěná a chráněná, a že má šanci dosáhnout efektivních výnosů.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang