Ponorná čerpadla

Dílna, stavba a zahrada

Ponorná čerpadla jsou velmi šikovnými pomocníky. Narozdíl od těch kalových se používají převážně na čerpání čisté vody. Co je o ponorných čerpadlech zásadní vědět a jak si poradit s výběrem?

Ponorné čerpadlo je elektrické čerpadlo, které je navrženo tak, aby mohlo být ponořeno nebo umístěno pod hladinu tekutiny, kterou má čerpat. Používá se pro odčerpání vody, odpadních vod, nečistot a jiných kapalin z různých zdrojů.

Ponorná čerpadla mají široké využití v různých aplikacích, a to včetně domácností, průmyslu, zemědělství a stavebnictví.

Funkce a využití ponorných čerpadel

 1. Odčerpávání vody ze studní: Ponorná čerpadla se často používají k odčerpání vody z podzemních studní nebo vrtů do nádrží nebo zásobníků pro zásobování vody domácnosti nebo zemědělských provozů.
 2. Čerpání odpadních vod: V domácnostech a komerčních zařízeních se používají ponorná čerpadla pro odčerpání odpadních vod z koupelen, toalet a kanalizačních systémů do odpadních nádrží nebo kanalizační sítě.
 3. Závlahová a zemědělská použití: V zemědělství se ponorná čerpadla používají k čerpání vody ze studní nebo řek pro závlahu polí a zavlažování plodin.
 4. Ochrana před záplavami: V oblastech náchylných k povodním se ponorná čerpadla používají k odčerpání nadměrného dešťového nebo povodňového vody, čímž se snižuje riziko záplav.
 5. Průmyslové aplikace: V průmyslu se ponorná čerpadla používají k čerpání různých kapalin, včetně chemikálií, olejů a čističů.
 6. Stavebnictví a těžba: Významně se využívají v stavebnictví a těžbě k odvodňování stavebních jam, šachet a dolů.
 7. Fontány a vodní hry: V okrasných zahradách a veřejných prostranstvích se ponorná čerpadla používají k provozu fontán a vodních prvků.
 8. Akvária a rybníky: V akváriích a rybnících se používají pro cirkulaci vody a provoz vodních filtrů.

Ponorná čerpadla jsou obvykle vybavena plovákem nebo senzory, které umožňují automatické zapnutí a vypnutí čerpadla v závislosti na hladině tekutiny. Tím se zajišťuje efektivní a spolehlivé čerpání kapalin z různých zdrojů.

Jak vybrat ponorné čerpadlo

Výběr ponorného čerpadla závisí na konkrétním účelu, pro který ho potřebujete. Existuje několik faktorů, které byste měli zvážit při výběru ponorného čerpadla:

 1. Typ kapaliny: Prvním krokem je definovat, jaký druh kapaliny budete čerpat. Může se jednat o pitnou vodu, odpadní vodu, chemikálie, olej nebo dokonce bahno. Různé ponorné čerpadla jsou navržena pro různé typy kapalin.
 2. Výkon a kapacita: Zjistěte, jaký výkon a kapacitu čerpadla potřebujete. To závisí na objemu kapaliny, který musíte odčerpat za určitý časový úsek. Kapacita se obvykle udává v litrech za minutu nebo hodinu.
 3. Hloubka ponoření: Měřte hloubku, do které budete čerpadlo ponořovat. Ponorná čerpadla mají různou délku kabelů a hadic, takže je důležité zvolit takový model, který dosáhne požadované hloubky.
 4. Typ napájení: Ponorná čerpadla jsou obvykle napájena elektřinou. Zjistěte, zda budete mít k dispozici dostatečný elektrický výkon na místě použití, a zvolte čerpadlo s odpovídajícím napětím a frekvencí.
 5. Kvalita materiálů: Zkontrolujte, z jakých materiálů je čerpadlo vyrobeno. Pro agresivní kapaliny, jako jsou chemikálie, je důležité vybrat čerpadlo s odolnými materiály, které nebudou korodovat nebo se poškozovat.
 6. Automatický nebo manuální režim: Některá ponorná čerpadla mají funkci automatického zapnutí/vypnutí na základě hladiny kapaliny, což je užitečné pro čerpání odpadní vody nebo při prevenci záplav. Pokud potřebujete tuto funkci, zkontrolujte, zda je čerpadlo vybaveno plovákem nebo senzory.
 7. Odtokový průměr: Velikost odtokového průměru je důležitá pro efektivní odvod kapaliny. Zvolte čerpadlo s vhodným průměrem odtokového výstupu pro vaši aplikaci.
 8. Hlučnost a vibrace: Pokud čerpadlo bude umístěno v blízkosti obytných prostor, mějte na paměti hlučnost a vibrace. Některá čerpadla jsou tichá a mají nízké vibrace.
 9. Značka a spolehlivost: Pro jistotu si vyberte čerpadlo od renomovaného výrobce s dobrou pověstí a poskytující záruku.
 10. Cena a rozpočet: Určete si rozpočet pro ponorné čerpadlo a zvolte model, který se vejde do vašich finančních možností.

Je důležité brát v úvahu všechny tyto faktory a konzultovat s odborníkem, pokud máte nějaké specifické požadavky na čerpání kapalin. Správně zvolené ponorné čerpadlo vám usnadní práci a zajistí spolehlivý odvod kapaliny z různých zdrojů.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang