Půjčky na směnku – nabídka, přijedeme – Praha, Brno, ČR

Půjčky

Kdokoli se dostane do finanční tísně a na peníze spěchá, častokrát se uchýlí k půjčce na směnku. Ta je však velmi nevýhodná a vysoce riziková. Proč se raději půjčce na směnku vyhnout? Jaká mají půjčky na směnku specifika?

Každý subjekt, který chce poskytovat úvěry, musí mít licenci České národní banky. Licenci ČNB uděluje na základě písemné žádosti, která musí obsahovat mimo jiné strategický záměr banky, obchodní plán a analýzu trhu, na němž subjekt hodlá působit. Kdo toto povolení nemá, a přesto úvěry poskytuje, jedná protizákonně.

Hned v úvodu je třeba uvést, že osobní půjčky na směnku jsou v České republice legislativně zakázané. Dle Zákona 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru se Hlava II a následně § 112 explicitně zmiňují o vyloučení použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru.

Proto ten, kdo půjčku na směnku poskytuje, jedná nelegálně. Zpravidla tak činí soukromníci, kteří své klienty shánějí prostřednictvím inzerátů v novinách a na online tržištích. Kromě toho jsou půjčky na směnku velmi nevýhodné, nezřídka lichvářské a dlužníkovu finanční situaci většinou ještě zhorší.

Co je to směnka

Směnka je ve své podstatě cenný papír, byť její forma může mít mnoho podob. Může být sepsána na obyčejném archu papíru nebo kusu kartonu, avšak splňuje-li veškeré náležitosti, je platná. Lze s ní obchodovat a přeprodat ji jinému zájemci.

Podstatou směnky je písemný závazek zaplatit dlužnou částku do určeného data a času. Směnka se dělí na základní typy – směnka vlastní a směnka cizí. Směnka vlastní je závazek dlužníka uhradit dlužnou částku, zatímco směnka cizí je příkazem třetí straně uhradit věřiteli dlužnou částku.

Cizí směnka – vzor 2023

Definici směnek upravuje Zákon č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový, dle nějž musí směnka cizí obsahovat následující údaje:

 • označení, že jde o směnku
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Pokud směnka cizí neobsahuje některý z výše uvedených údajů, je neplatná. S následujícími výjimkami:

Není-li na směnce uveden údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou, tedy až se směnečník a výstavce osobně setkají. Dále místo uvedené u dlužníkova jména je zároveň bydlištěm i místem platebním. A konečně, pokud ve směnce není uvedeno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce.

Směnka cizí – vzor pak vyhlíží následovně:

Směnka cizí

Praha, dne 11. 11. 2023

Za tuto směnku zaplaťte dne 31. 12. 2023 na řad Jana Nováka, narozeného 2. 9. 1997, trvale bytem Na Neklance 32, Praha 5, PSČ 150 00, částku 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).

Směnečník: Arnošt Cvik s r.o.

se sídlem Cimburkova 11, Praha 3, PSČ 130 00

IČO 99999999

………………………………….

Tereza Vránová

narozena dne 18. 12. 1988

bytem Vídeňská 12/3, 170 00 Praha 7

Podpis

Směnka vlastní má oproti směnce cizí odlišný parametr. Oproti směnce cizí neobsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit určenou sumu peněz, nýbrž bezpodmínečný slib. Podoba směnek se každoročně nemění, zůstává neměnná, proto není nutné na internetu vyhledávat hesla typu „směnka vzor 2023“.

Směnka vlastní

Vlastní směnka opět dle Zákona směnečného a šekového obsahuje:

 • označení, že jde o směnku
 • bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu
 • údaj splatnosti
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce

Na směnku vlastní se vztahují stejné výjimky ohledně platnosti, jako v případě směnky cizí.

Bianco směnka

Bianco směnka (občas je možné se setkat také s pojmem blanko směnka), je směnkou postrádající některé z údajů, a to zcela záměrně. Chybějící náležitosti, nejčastěji datum splatnosti a finanční obnos, lze doplnit později. Bianco směnka bývá upravována dle aktuální situace a výše dluhu tak, aby byla úplná a formálně platná.

U bianco směnky je potřeba mít se na pozoru, neboť je velmi snadné ji zneužít. Po jejím uhrazení je věřitel povinen ji skartovat, ovšem může se stát, že ji nevyplněnou přeprodá dál a v tu chvíli nad bianko směnkou ztrácí dlužník veškerou kontrolu. Dluh tak na něm může být vymáhán vícekrát.

Soukromá půjčka na směnku

I přesto, že jsou půjčky na směnku pro soukromé osoby zakázané, stále existuje velké množství nebankovních subjektů, které tyto půjčky poskytují. Může to být i soukromý investor. Směnka, respektive půjčka na směnku od soukromé osoby je nejběžnější forma tohoto typu úvěru a poskytovatele lze najít na online bazarech a inzertních portálech.

Tito obchodníci nepožadují od žadatele dokládat výši příjmu, nenahlížejí do registrů dlužníků typu SOLUS, BRKI nebo NRKI a nepožadují žádná jiná potvrzení. Jedná se o půjčku na směnku na OP. K získání potřebných financí většinou postačí jen občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.

Soukromá půjčka na směnku na OP díky zjednodušené administrativě probíhá velmi rychle a není potřeba čekat na schválení žádosti bankou a převod finančních prostředků. Peníze může žadatel získat takřka do hodiny a bez zbytečných prodlev, čímž je úvěr vyhlášen jako nonstop půjčka na směnku ještě dnes.

Na druhou stranu půjčka od soukromé osoby na směnku nemusí být vždy výhodná, či dokonce bezpečná. Věřitel často požaduje zástavu majetku, a to i při nízkých částkách. Kdo nezaplatí včas, o svůj majetek přijde. Činí tak každý soukromý investor. Směnka je tudíž velmi riskantní.

Půjčky na směnku se totiž vyznačují obrovskými úroky a sankcemi, které je pro dlužníky takřka nemožné splatit v termínu. Půjčky na směnku jsou proto často nazývány lichvářskou půjčkou.

Okamžitá půjčka na směnku – rozhodčí doložka

Věřitelé se vůči neplatičům chrání takzvanou rozhodčí doložkou, jež je písemnou dohodou o řešení majetkových sporů skrze Rozhodčí soud. Doložka může nést doporučenou podobu:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ……. ke smlouvě č. ……. ze dne ……. v tomto znění:

zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)

V………………………………………. dne……………………………………….

………………………………………………………..             ………………………………………………………..
podpisy zástupců smluvních stran

Podepsat směnku i rozhodčí doložku se nevyplácí chronickým dlužníkům, kteří mají dlouhodobě problémy se splácením svých závazků. Okamžitá půjčka na směnku ještě dnes sice zaručí v případě hmotné nouze peníze ihned, ovšem pokud platební morálka pokulhává, může se neplatič podpisem rozhodčí doložky připravit o střechu nad hlavou.

Nezřídka totiž předmětem rozhodčích doložek bývají nemovitosti a dopravní prostředky, které zájemce o půjčku na směnku ihned vlastní.

Půjčky na směnku, které fungují – nabídka

Půjčky na směnku, které fungují, jsou vyhledávaným produktem. Zejména mezi těmi, kteří se snadno, byť ne nezbytně vlastním zaviněním dostali do finančních nesnází. Mnoho solventních osob nemusí kvůli častokrát byrokratickým kličkám dosáhnout na bankovní půjčku.

Ať již proto, že již mají jiné půjčky a hypotéky, případně jsou z nejrůznějších důvodů vedeni v registru dlužníků jako klienti nevhodní pro půjčku. Může se tak stát z důvodu dřívějšího zamítnutí půjčky, nedostatečného příjmu, příliš vysokých výdajů a jiných okolností.

Velkou devízou těchto úvěrů je rychlost a dostupnost. Bankovní půjčky zpravidla nebývají dostupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, proto klienti ve finanční tísni vyhledávají peníze přístupné kdykoli. Nonstop půjčka na směnku ihned se zdá být ideální volbou.

Půjčky na směnku – nabídka je k mání v inzertních novinách či na online portálech a může se lišit dle místa poskytnutí, například „půjčka na směnku Praha“ nebo „půjčka na směnku Brno“, „půjčka Brno“, nebo „půjčka na směnku ČR“.

Věřitelé hrají na čas a nezřídka výměnou za vyšší úroky zprostředkovávají i služby navíc, jako je například dovoz hotovosti až domů.

Takové inzerce lze vyhledávat jako „půjčky na směnku – přijedeme“. Pokud člověk potřebuje peníze opravdu akutně, na splátku rozbitých domácích spotřebičů, auta, děravé střechy nebo prasklého potrubí, což se nesnoubí s čekáním na výplatu, často sáhne i po půjčkách na směnku. Rychlé peníze rozhodují.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang