Rychlá půjčka o víkendu – ihned na účet

Půjčky

V životě každého člověka může nastat situace, kdy se dostane do finanční tísně, kterou je potřeba rychle vyřešit. V případě, že není možné čekat do pracovního dne, než bankovní společnosti otevřou své pobočky, je možné využít rychlé půjčky o víkendu. Jak víkendovou půjčku ihned získat? A jaké společnosti ji poskytují? O tom pojednává následující článek.

Půjčka o víkendu je doménou především nebankovních společností. Získání půjček u nebankovních společností je obecně jednodušší a společnosti své klienty většinou méně prověřují, než je tomu u bank. I získání půjčky mimo pracovní dny je tedy jednodušší zde.

Rychlé půjčky ihned na účet

Prvním krokem k získání rychlé půjčky ihned na účet je vyhledání věřitele a podání žádosti o půjčku. Většinu věřitelů, kteří nabízejí víkendové půjčky, lze najít online a proces žádosti je obvykle poměrně jednoduchý.

Klient je povinen poskytnout několik základních informací, jako je jméno, adresa a údaje o zaměstnání. Jakmile žádost odešle, věřitel ji posoudí a rozhodne, zda má klient na rychlou půjčku ihned na účet nárok.

Jakmile bude půjčka schválena, peníze žadatel obvykle obdrží přímo na svůj bankovní účet již během jednoho dne.

Pokud jde o podmínky splácení víkendové půjčky, doba splatnosti je obvykle kratší než u tradiční půjčky. Většina věřitelů nabízí půjčky s dobou splatnosti od jednoho týdne do několika měsíců.

Podmínky půjčky o víkendu

Každá společnost si pro jednotlivé půjčky na účet stanovuje své vlastní podmínky. Jak již bylo uvedeno výše, online půjčky o víkendu poskytují především nebankovní společnosti, u kterých jsou podmínky benevolentnější. I přesto, že se podmínky pro získání půjčky liší dle jednotlivých společností, lze jmenovat některé, které musí splnit žadatel téměř u jakékoliv společnosti.

První podmínkou je nutnost mít trvalý pobyt na území ČR. Půjčky na účet pro cizince bývají obecně komplikovanější a v případě, že žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR je nutné vyčkat do pracovního dne a o půjčku zažádat u jiných společností.

Dále musí být žadatel občanem České republiky. Většina bankovních i nebankovních společností požaduje výpis z registru dlužníků, nebo alespoň potvrzení, že se žadatel nenachází v exekuci. Dále je zapotřebí doložit potvrzení, že žadatel nemá žádnou jinou nesplacenou půjčku.

Pro převedení finanční částky na účet žadatele je zapotřebí vlastnit bankovní účet. Poslední podmínkou je doložení občanského průkazu – kvůli půjčce na OP ihned na účet.

Půjčky online ihned na účet nonstop

Mezi nejrychlejší způsob vyřízení půjčky o víkendu je sjednání půjčky online ihned na účet nonstop. Prostřednictvím online formuláře na webových stránkách vybrané společnosti žadatel sjedná půjčku o víkendu ihned na účet v jakoukoliv denní dobu. Peníze bývají vypláceny na bankovní účet žadatele.

Hotovostní půjčka o víkendu

Kromě rychlé půjčky na účet s možností převedení sjednané finanční částky na účet je možné využít i možnosti sjednání hotovostní půjčky o víkendu. Hotovostní půjčku o víkendu lze sjednat online prostřednictvím webového formuláře nebo telefonicky.

Poskytovatel hotovostní půjčky o víkendu poté navštíví klienta doma, nebo si klient částku vyzvedne na vybraných čerpacích stanicích či ve vybraných trafikách. Využít lze také osobní schůzky sjednané na konkrétním místě.

Hotovostní půjčka o víkendu však bývá vykoupena vysokými poplatky a RPSN, popřípadě vysokými sankcemi za nedodržení termínu splatnosti.

Půjčka na OP ihned na účet

Mezi rychlé půjčky o víkendu se řadí i půjčka na OP ihned na účet. Jedná se o druh úvěru, který je poskytován na základě předložení občanského průkazu. Je tedy nutné předložit platný doklad totožnosti.

U půjčky na OP ihned na účet častokrát není kontrolován výpis z registru dlužníků, půjčky na OP tedy bývají poskytovány i žadatelům, kteří mají současně půjčené peníze u jiných společností. Jedná se tedy i o půjčku pro dlužníky ihned na účet.

Půjčka na občanský průkaz bývá nejčastěji sjednávána online prostřednictvím webového formuláře, kde žadatel vyplní základní údaje, jako je jméno a příjmení, místo trvalého bydliště, kontaktní údaje a stěžejní číslo občanského průkazu. Na základě telefonické konzultace s operátorem nebankovní společnosti je poté půjčka převedena na účet klienta.

SMS půjčka o víkendu

Dalším druhem rychlé půjčky mimo pracovní dny je SMS půjčka o víkendu. První SMS půjčka je poskytována na základě vyplněného online formuláře.

Žadatel vyplní základní informace, jako je jméno a příjmení, číslo OP a trvalé bydliště a požadovanou výši půjčky. Na základě těchto informací se na klienta obrátí telefonní operátor dané společnosti, který doplní zbývající informace.

První SMS půjčka o víkendu bývá poskytována na nižší částku, při dalších SMS půjčkách je možné dosáhnout úvěru cca 10 000 Kč. I vyřízení dalších SMS půjček již bývá snadnější a k jejich sjednání již opravdu stačí pouze SMS zpráva.

Půjčka pro dlužníky ihned na účet

Půjčka ihned na účet je jedním z druhů mikropůjček, které poskytují nebankovní společnosti. Je tedy vhodná i jako půjčka pro dlužníky ihned na účet. Nebankovní společnosti totiž často nepožadují žádné dokládání výpisu z registru dlužníků. Žadatel tedy může mít současně sjednanou půjčku i u jiné společnosti.

O půjčku je možné požádat prostřednictvím online formuláře, kde žadatel vyplní základní osobní údaje, požadovanou výši půjčky a dobu splatnosti. Dále je zapotřebí vyplnit kontaktní údaje, číslo občanského průkazu a doložit potvrzení o příjmu.

Následně žadatele kontaktuje telefonní operátor nebankovní společnosti, který rozhodne o poskytnutí půjčky. Celý proces sjednání půjčky probíhá online a není tedy zapotřebí nikam chodit kvůli podpisu smlouvy.

Jakmile je půjčka schválena, zbývá jen vyčkat, než budou peníze převedeny na účet. Poskytnutí půjčky může nějakou dobu trvat v případě, že je žadatel novým klientem dané nebankovní společnosti. Peníze jsou vypláceny ihned po schválení žádosti, jemuž předchází ověření identity žadatele a posouzení jeho bonity. Při dalším sjednání už je proces výrazně rychlejší.

Výše půjčky ihned na účet

Jelikož je víkendová půjčka ihned druhem rychlé půjčky, bývá většinou poskytována na nižší částku. Obvykle se výše rychlé půjčky pohybuje v rozmezí od 1 000 do 10 000 Kč. V případě SMS půjčky bývá první půjčka poskytována na částku v rozmezí od 500 do 2 000 Kč.

Následující SMS půjčky se pohybují v rozmezí od 1 000 do 10 000 Kč. Hotovostní půjčka o víkendu, půjčka na OP a půjčka ihned na účet obvykle bývají poskytovány na částku od 2 000 do 10 000 Kč.

Výhody a nevýhody rychlé půjčky o víkendu

Jako všechny ostatní půjčky má i půjčka o víkendu své výhody a nevýhody. Hlavními výhodami jsou:

  • možnost sjednání půjčky online
  • možnost půjčky mimo pracovní dny
  • rychlé sjednání
  • možnost půjčky pro dlužníky ihned na účet

Mezi hlavní nevýhody patří:

  • vysoké úroky a RPSN
  • vysoké poplatky při nedodržení termínu splatnosti
  • možnost půjčky pouze nižšího finančního obnosu

Další nevýhodou je riziko půjčky u neověřené podvodné společnosti.

Rizika rychlé půjčky o víkendu

Nebankovní společnosti, poskytující finanční služby na českém trhu, musí disponovat licencí České národní banky. Tato licence potvrzuje, že společnost jedná v souladu s českými zákony. Přesto se v oblasti rychlých půjček od nebankovních společností objevuje neférové a podvodné jednání.

Je důležité se seznámit se všemi detaily smlouvy a dle recenzí a zkušeností jiných klientů si vybrat nejlépe hodnocenou společnost. Dále je důležité si porovnat úrokové sazby a RPSN jednotlivých nebankovních společností. Úroky a RPSN bývají u rychlých půjček obecně velmi vysoké, i tak je však dobré si vybrat co nejvýhodnější společnost.

V případě některých rychlých nebankovních půjček je běžná přítomnost rozhodčí doložky. Pokud dlužník půjčku řádně nesplácí nebo se dostane do jiného sporu, přichází na řadu arbitr určený nebankovní institucí, který situaci posoudí.

Důležité je také dát si pozor na větší zadlužení. Možnost opakovaných půjček s velmi benevolentními podmínkami láká k častému půjčování peněz, které může vést k velkému zadlužení a následnému osobnímu bankrotu. Je tedy důležité si nutnost každé půjčky dobře rozmyslet.

Historie půjček

Historie půjček sahá až do dávné minulosti a je úzce spjata s vývojem lidské civilizace. Již ve starověkých civilizacích, jako byla například Mezopotámie, Egypt či Řecko, existovaly již základní formy půjček.

V Mezopotámii, která je považována za kolébku půjček, se půjčky udělovaly v rámci obchodních transakcí. Můžeme se setkat se zápisy o půjčkách z doby již před 4 tisíci lety. Tyto půjčky byly zaznamenány do prastarých hliněných tabulek, na kterých bylo pečlivě zapsáno jméno půjčovatele, dlužníka, výši půjčky a podmínky splácení. V této době byly půjčky poskytovány za úrokovou sazbu, která byla stanovena zákonem.

V Egyptě byly půjčky rozšířené zejména mezi nižšími vrstvami obyvatelstva. Tyto půjčky byly udělovány ve formě obilí či jiných zemědělských plodin a sloužily k financování zemědělského provozu. Dlužníci byli povinni věřiteli vrátit půjčenou částku v určitém časovém období.

Mezi nejstaršími půjčkami se nachází také půjčky udělované ve starém Řecku. Tyto půjčky byly poskytovány jak jednotlivcům, tak i státu. Významnou roli ve vývoji půjček hrály také banky, které vznikly v antickém Řecku a Římě. Tyto banky zajišťovaly zprostředkování půjček mezi věřiteli a dlužníky a přispívaly k rozvoji obchodu a podnikání.

S rozvojem obchodu a vznikem moderní ekonomiky se půjčky staly nedílnou součástí finančního systému. V období středověku byly půjčky poskytovány především mezi obchodníky, kteří tak financování své obchodní aktivity. Půjčky ve středověku byly často spojeny s vysokými úroky, které výrazně zvyšovaly zátěž dlužníka.

Významným mezníkem v historii půjček bylo vznik moderního bankovnictví v 17. století. V této době se začaly zakládat první banky, které poskytovaly nejen půjčky, ale také přijímaly vklady a prováděly další finanční operace. Banky se staly středem finančního systému a umožnily rozvoj půjček na novou úroveň.

S nástupem průmyslové revoluce v 19. století se poptávka po půjčkách ještě zvýšila. Banky se specializovaly na poskytování podnikatelských půjček a fostrovaly tak rozvoj průmyslu a obchodu. Vznikaly také stavební spořitelny, které umožnily financování výstavby a nákupu nemovitostí.

S vývojem moderního bankovnictví a finanční technologie se půjčky staly stále dostupnějšími a jednoduššími. V současné době je možné získat různé typy půjček, jako jsou spotřebitelské půjčky, hypotéky, podnikatelské půjčky či rychlé nebankovní půjčky. Banky a nebankovní instituce nabízejí různé možnosti a varianty půjček, které odpovídají individuálním potřebám zájemců.

Význam půjček ve společnosti je zcela zřejmý. Půjčky umožňují financování velkých investic, podnikání, studium či vlastnictví nemovitostí. Bez půjček by bylo mnoho projektů a snů nedosažitelných. Avšak je důležité si uvědomit, že půjčky představují finanční závazek a je nezbytné zodpovědně zhodnotit svou schopnost splácet dluh.

Historie půjček nám ukazuje, jakým způsobem se lidé po celá staletí snažili řešit svou finanční situaci a uskutečňovat své plány a sny. Od dávných civilizací až po současnost se půjčky staly nedílnou součástí našeho ekonomického systému.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang