Autobaterie – druhy, jak vybrat

Auto-moto

Stalo se to snad každému a rozhodně to není příjemné. Autobaterie se zkrátka občas vybije a často se to stane naprosto neočekávaně. Jak si s takovou situací poradit a jak na nákup autobaterie?

Autobaterie hrají v životě vozidla klíčovou roli, ať už jde o spuštění motoru každé ráno, napájení elektrických komponentů nebo zajištění plynulého provozu. Bez funkční autobaterie může být váš pohonný stroj stěží v provozu. V tomto článku si podrobněji prohlédneme význam autobaterií, různé typy baterií na trhu a důležité faktory, které je třeba zvážit při výběru nové autobaterie pro vaše vozidlo.

Autobaterie

Autobaterie, známá také jako akumulátor, je elektrické zařízení, které dodává elektrickou energii pro spuštění motoru a napájení elektrických komponentů v motorových vozidlech, jako jsou automobily, motocykly, nákladní vozidla a další. Tato baterie je klíčovým prvkem, který umožňuje vozidlům spolehlivě fungovat.

Jak funguje autobaterie

Autobaterie obsahuje chemické složky, které umožňují uchování a uvolňování elektrické energie. Když zapnete klíč nebo stisknete tlačítko startu, elektrický proud z baterie je veden k zážehovým svíčkám (u benzinových motorů), nebo ke spouštěči elektromotoru (u elektrických vozidel). Tímto proudem se vytvoří dostatečná jiskra k zahájení hoření paliva, nebo spuštění elektromotoru, což způsobí, že motor začne pracovat.

Kromě spouštění motoru autobaterie také napájí elektrické zařízení ve vozidle, jako jsou světla, blinkry, rádio, klimatizace, okna a zrcátka. Zásobuje elektrický proud, když motor běží a také funguje jako záložní zdroj energie, když motor není zapnutý.

Různé typy autobaterií

Existuje několik různých typů autobaterií, které se liší svými technologiemi. K nejběžnějším patří:

 1. Konvenční olověnokyselinové baterie: Tento tradiční typ baterií používá kyselinu sírovou jako elektrolyt a je vhodný pro většinu vozidel.
 2. AGM (absorbční skelná vlákna) baterie: Tyto baterie obsahují elektrolyt v podobě nasákavých skelných vláken a jsou vhodné pro moderní vozidla s funkcí Start-Stop a dalšími pokročilými elektrickými systémy.
 3. EFB (Enhanced Flooded Battery) baterie: Tyto baterie jsou optimalizovány pro vozidla se systémem Start-Stop a nabízejí vylepšenou výdrž a výkon.

Autobaterie jsou nepostradatelným prvkem, který umožňuje pohonným vozidlům spolehlivě fungovat a poskytovat energii pro různé elektrické komponenty. Je důležité vybírat kvalitní a správně dimenzované baterie, které odpovídají specifikacím vašeho vozidla.

TIP: Vyzkoušejte například autobaterii Varta.

Podle čeho vybrat autobaterii

Při výběru autobaterie je důležité zvážit několik klíčových faktorů, aby jste vybrali baterii, která bude optimální pro vaše vozidlo a jeho požadavky. Zde je seznam hlavních kritérií, která byste měli brát v úvahu:

 1. Typ baterie: Existují různé typy autobaterií, jako jsou konvenční olověnokyselinové baterie, AGM (absorbční skelná vlákna) baterie a EFB (Enhanced Flooded Battery) baterie. Vyberte typ baterie, který odpovídá technologii vašeho vozidla (např. s funkcí Start-Stop).
 2. Kompatibilita: Zkontrolujte, zda je vybraná baterie kompatibilní se specifikacemi vašeho vozidla, včetně napětí, kapacity a fyzických rozměrů.
 3. Kapacita: Kapacita autobaterie určuje, kolik elektrické energie může uchovat. Vyberte baterii s kapacitou odpovídající elektrickým požadavkům vašeho vozidla.
 4. Kapacita startování (CCA): Kapacita startování udává, jak silný proud může baterie poskytnout pro spuštění motoru. Vyberte baterii s dostatečnou kapacitou startování, aby bylo zajištěno spolehlivé zahájení motoru i v náročných podmínkách.
 5. Rozměry: Zkontrolujte fyzické rozměry baterie a zjistěte, zda se vejde do prostoru pro baterii ve vašem vozidle.
 6. Značka a kvalita: Volte renomované značky s dobrou pověstí a recenzemi. Kvalitní baterie obvykle nabízejí lepší výkon a životnost.
 7. Orientace pólu: Ujistěte se, že orientace pólů baterie odpovídá uspořádání ve vašem vozidle.
 8. Klimatické podmínky: Zvažte klimatické podmínky, ve kterých vozidlo jezdíte. Některé baterie jsou optimalizovány pro extrémní teploty.
 9. Záruka: Zkontrolujte délku záruky poskytované s baterií. Delší záruka obvykle indikuje vyšší kvalitu.
 10. Cena: Rozpočet je samozřejmě také důležitý faktor. Snažte se najít vyvážený poměr mezi cenou a kvalitou.
 11. Odborná instalace: Pokud nejste zkušený s instalací baterií, nechte ji raději provést profesionály.

Věnujte dostatek času výběru autobaterie a neváhejte se poradit s odborníky, pokud máte nějaké pochybnosti. Správná autobaterie je klíčová pro spolehlivý provoz vašeho vozidla.

Faktory ovlivňující životnost

Výkon a životnost autobaterie jsou ovlivněny několika faktory, které hrají klíčovou roli v tom, jak spolehlivě bude baterie fungovat a jak dlouho vydrží. Zde jsou hlavní faktory, které ovlivňují výkon a životnost autobaterie:

 1. Typ baterie: Různé typy autobaterií mají různé charakteristiky výkonu a životnosti. Například AGM (absorbční skelná vlákna) baterie jsou obvykle schopny poskytnout vyšší výkon a dlouhou životnost ve srovnání s konvenčními olověnokyselinovými bateriemi.
 2. Kvalita značky: Renomované značky, které vyrábějí kvalitní baterie, mají tendenci nabízet lepší výkon a životnost. Značky s dobrými recenzemi a hodnoceními jsou obvykle spolehlivou volbou.
 3. Kapacita baterie: Správně zvolená kapacita baterie je důležitá. Příliš malá kapacita může vést k nedostatečnému napájení elektrických komponentů, zatímco příliš velká kapacita nemusí být optimální pro vozidla s nižším elektrickým zatížením.
 4. Kapacita startování (CCA): Kapacita startování udává, jak silný proud baterie může poskytnout pro spuštění motoru. Baterie s dostatečně vysokou kapacitou startování je nezbytná pro spolehlivé zahájení motoru, zejména za chladných podmínek.
 5. Klimatické podmínky: Extrémní teploty mohou ovlivnit výkon a životnost baterie. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost, zatímco nízké teploty mohou snížit výkon a ztížit startování.
 6. Údržba: Správná údržba, jako je pravidelná kontrola hladiny elektrolytu (u konvenčních baterií), udržování čistých pólů a dobíjení baterie, může pozitivně ovlivnit životnost.
 7. Frekvence startování: Časté startování motoru může zatížit baterii a snížit její životnost.
 8. Kvalita nabíjení: Správné nabíjení baterie během provozu vozidla je důležité pro její dlouhodobou životnost. Nesprávné nabíjení nebo přetěžování může baterii poškodit.
 9. Stárnutí: Baterie stárne s časem a počtem cyklů nabíjení a vybíjení. I kvalitní baterie budou mít omezenou životnost.

Správná volba typu baterie, údržba a péče o ni, a respektování provozních doporučení mohou významně ovlivnit výkon a životnost autobaterie.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang