Povinná výbava vozidla – ČR, Německo, Rakousko

Auto-moto

Bezpečnost na silnicích je jedním z klíčových faktorů pro plynulý chod dopravy a ochranu životů. Každý řidič by měl být dobře připraven na různé situace, a proto existuje povinná výbava motorového vozidla. Co je to povinná výbava a co do ní patří? Jak se liší povinná výbava v Česku a Německu či Rakousku?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Povinná výbava vozidla zahrnuje různé pomůcky, náhradní díly a doplňky, které jsou stanoveny zákonem a musejí být ve vozidle k dispozici při jízdě na silnici.

V Rakousku platí povinná výbava vozidel téměř totožně jako v jiných zemích.

V Německu se povinná výbava auta liší podle toho, zda je auto registrované v Německu, nebo v jiné zemi.

Povinná výbava motorového vozidla, tedy soubor nezbytných nástrojů a pomůcek, hraje důležitou roli v zajištění bezpečnosti na silnicích.

V České republice platí pro motorová vozidla povinná výbava, kterou musí mít každý řidič ve vozidle neustále při sobě. Tato výbava je stanovena zákonem a má za účel zabezpečit bezpečnost a první pomoc na silnicích a umožnit řidičům adekvátní reakce v rizikových situacích. 

Součástí povinné výbavy vozidla pro vozidla do 3,5 t jsou:

 • Trojúhelník:
  • Slouží k označení vozidla při nehodě nebo poruše. Musí být umístěn ve vzdálenosti 50 metrů od vozidla, na dálnici 100 metrů.
 • Autolékárnička:
  • Obsahuje základní pomůcky pro první pomoc. Seznam je upraven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
 • Reflexní vesta:
  • Musí být snadno dostupná a měla by být nasazena před vystoupením z vozidla, zvyšuje viditelnost na silnici.
 • Náhradní kolo nebo sada na opravu pneumatik:
  • Každé vozidlo by mělo mít plnohodnotné náhradní kolo nebo sadu na opravu pneumatik.

Při používání vozidla v zimním období je důležité zajistit, že je v autě přítomna odpovídající zimní výbava, zejména zimní pneumatiky, pokud jsou povinné. Je nutné si být vědomi těchto pravidel, protože nedodržení povinné výbavy může být sankcionováno pokutou, která může dosáhnout až 34 000 Kč. 

Každá položka má svůj specifický účel, a to buď při zvládání nouzových situací (trojúhelník, reflexní vesta, první pomoc), nebo při přizpůsobení vozidla aktuálním povětrnostním podmínkám (zimní výbava). Je důležité být obeznámen, co je součástí povinné výbavy vozidla pro vozidla do 3,5 tuny.

Povinná výbava v cizině

Cestování do zahraničí vyžaduje nejen plánování, leč také dodržování místních předpisů a pravidel provozu. Jednou ze zásadních věcí je povinná výbava, která musí být ve vozidle, aby cesta byla bezpečná a v souladu s předpisy dané země.

Při cestách do sousedních států je důležité zjistit, jak a čím se liší povinná výbava auta v Rakousku a povinná výbava v Německu.

Trojúhelník

Jednou z nejdůležitějších položek povinné výbavy je trojúhelník. Tato jednoduchá, leč nepostradatelná položka slouží k označení vozidla v případě nehody nebo poruchy.

Každá země může mít specifická pravidla ohledně umístění trojúhelníku v případě havárie, tudíž je nezbytné se dopředu informovat o místních předpisech.

Reflexní vesta

Reflexní vesta je nezbytnou součástí povinné výbavy ve většině evropských zemí. Tato vesta zvyšuje viditelnost řidiče nebo pasažéra při pobytu mimo vozidlo na frekventovaných komunikacích, a to zejména v nočních hodinách nebo za snížené viditelnosti. Ve většině zemí by měla být vesta nošena už při vystoupení z vozidla.

První pomoc

Mít malou lékárničku ve vozidle je nejen povinností, nýbrž i projevem zodpovědnosti. Obsahuje základní pomůcky pro první pomoc a může být užitečná v případě drobných zranění nebo nehody.

Zimní výbava

Pokud se cestuje v zimním období, nebo do oblastí s náročnými povětrnostními podmínkami, zimní výbava je nezbytná. Kromě zimních pneumatik může být také povinnost nasadit sněhové řetězy a další potřebné vybavení pro řízení v náročných podmínkách. 

Výstražný trojúhelník patří do povinné výbavy.

Povinná výbava Rakousko

V Rakousku platí povinná výbava vozidel téměř totožně jako v jiných zemích. Existuje však několik odlišností:

 • Výstražný trojúhelník: Musí být umístěn tak, aby byl snadno a rychle dostupný řidiči.
 • Lékárnička: V Rakousku není předepsaný obsah lékárničky, ovšem je doporučeno, aby obsahovala aspoň základní vybavení pro ošetření drobných poranění.
 • Reflexní vesta: Povinná pro všechny osoby ve vozidle mimo obec za snížené viditelnosti (např. v mlze, v noci). Vesty musejí být schváleny podle normy EN 13036.

V případě zapůjčení vozidla je nezbytné mít doklad o legálním užívání daného automobilu.

 • Náhradní žárovky: Pro všechna světla na vozidle (včetně blinkrů a RZ).
 • Hevery: V některých rakouských spolkových zemích jsou povinné, v jiných ne. Doporučuje se je mít pro případ defektu.
 • Sada na opravu pneumatik: Není povinná, leč může se hodit.

Pokud řidič jede po dálnicích v Rakousku, je nutné mít zakoupenou dálniční známku (tzv. „vignette“). Dále je při vjezdu do některých měst vyžadována emisní plaketa. Je zakázáno používání palubních kamer.

Povinná výbava Německo

V Německu platí povinnost vybavit vozidlo podobně jako v České republice pouze s malými odlišnostmi. V průběhu zimních měsíců je nutné mít v autě sněhové řetězy, zejména v označených úsecích, kde jsou vyžadovány pro vozidla s pohonem všech čtyř kol.

V Německu se povinná výbava auta liší podle toho, zda je auto registrované v Německu, nebo v jiné zemi. Na vozidla registrovaná jinde se vztahují pravidla země registrace.

Povinná výbava pro auta registrovaná v Německu:

 • Autolékárnička: V Německu je povinná autolékárnička normy DIN 13164.
 • Reflexní vesty: V Německu musí mít auto s registrací v Německu, ať už osobní, nebo firemní, minimálně dvě reflexní vesty. Vesty musejí být umístěny tak, aby je bylo možné v případě potřeby snadno a rychle najít.

Doporučená výbava pro všechna auta:

 • Výstražný trojúhelník: I když není v Německu výstražný trojúhelník povinný, důrazně se doporučuje ho mít ve výbavě. Musí být homologovaný podle normy ECE 27.
 • Hasičský přístroj: I když není v Německu hasicí přístroj povinný, důrazně se doporučuje ho mít ve výbavě. Musí být homologovaný podle normy DIN EN 3.
 • Náhradní žárovky: Je vhodné mít ve výbavě náhradní žárovky pro důležitá světla, jako jsou světlomety, blinkry a brzdová světla.
 • Náhradní pojistky: Je vhodné mít ve výbavě sadu náhradních pojistek pro různé typy pojistek používaných v autě.
 • Lékárnička: I když není v Německu pro auta s cizí registrací povinná autolékárnička, doporučuje se ji mít ve výbavě pro případ nehody.

V neposlední řadě může být vhodné mít ve výbavě základní náhradní díly a nástroje, jako jsou kleště, šroubováky, křížový klíč a lepicí páska.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang