ELEKTRO + ECO + KORUNKY Novinky v Evropské komisi A+++

Spotřebiče

Elektrická energie má neustálou tendeci zvyšovat ceny a také se tak děje. Při koupi nové ledničky nebo mrazničky je rozhodujícím faktorem úspornost a spotřeba elektrické energie. Technický vývoj jde kupředu a v posledních letech se při vývoji nových technologických zázraků hledí i na ekologický dopad na matku přírodu. Nově vyvíjené chladicí spotřebiče nespolikají tolik drahého proudu a šetří ovzduší.

V roce 2001 vešel v platnost zákon upravující označení elektrospotřebičů prodávaných v ČR. Elektrospotřebiče musí být opatřeny viditelně umístěným elektro štítkem, který slouží jako záchytný orientační bod při výběru spotřebiče.

Na tomto štítku najdete energetické zařazení spotřebiče, eventuelně jeho konkrétní spotřebu, cenu a další důležité parametry, podle kterých se můžete rozhodnout. Podle spotřeby energie byly spotřebiče zařazeny do 7 tříd, označené písmeny A – G, přičemž A je nejúspornější. V současné době na trhu již nenajdete výrobky tříd  E, F a G, protože jejich prodej byl Evropskou komisí zakázán.

Evropská komise sleduje vývoj úspornosti elektrospotřebičů a v závisloti na ekologii dále upravuje podmínky prodeje úsporných spotřžebičů. Výrobci pod tlakem označování spotřebičů štítky, vyvíjejí stále úspornější lepší a lepší spotřebiče.

Největšími žrouty energie v domácnostech jsou chladničky, mrazničky a jejich kombinace, protože jsou v nepřetržitém provozu. Výrobci se zaměřili na lepší kompresory  a tepelné izolace. Výsledkem je výrazný pokles energie pro který nestačila tabulka Evropské komise a tak byly zavedeny dvě nové energetické třídy A+ a A++.

Spotřeba energie v třídě A+ je až o 25% nižší než u třídy A. Či dokonce A++ dosahující jen 30% spotřeby energie spotřebičů třídy D a mají o 25% nižší spotřebu než A+. V této době se i výrobky úsporné třídy B objevují na trhu jen minimálně.  

Tento trend se Evropě líbí a tak Evropská  komise schválila nařízení, podle kterého od 1. července 2010 nebude možné prodávat výrobky energetické třídy B a horší. Dále od 1. července 2012 se omezí i prodej spotřebičů třídy A a od poloviny roku 2014 pak budou v prodeji pouze spotřebiče ve třídě A+.  Zpřísnění kritérií bylo možné především díky tomu, že je na trhu již dostatek nejúspornějších spotřebičů třídy A++.

Zvláště pro chladící zařízení se připravuje zavedení úspornější energetické třídy A+++, zároveň se tak energetické označení A+++ stane nejvyšším ohodnocením,  v tom případě ale bude energetický štítek končit písmenem D tak, aby tříd bylo vždy 7.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang