Elektronická cigareta

Spotřebiče

Záhadná pára, nový trend, nebo možná i způsob, jak se zbavit tradičního kouření – elektronické cigarety mají na trhu stále větší vliv. Jejich popularita stoupá mezi kuřáky hledajícími alternativy k tradičním cigaretám, ale také mezi těmi, kteří si chtějí zachovat rituál kouření bez škodlivých účinků spalování tabáku. Jak funguje elektronická cigareta? Jaké jsou její výhody?

Bez ohledu na to, zda jste kuřák hledající způsob, jak snížit závislost na nikotinu, nebo zvědavý jedinec zjišťující, co elektronické cigarety nabízejí, naše informace vám pomohou lépe pochopit tuto téma. Připravte se na pohled do světa e-cigaret a na analýzu jejich vlivu na vaše zdraví a životní styl.

E – cigareta

Elektronická cigareta, často nazývaná také e-cigareta, je elektronické zařízení navržené k simulaci kouření tradiční cigarety. Tato zařízení byla vyvinuta jako alternativa k tabákovým cigaretám a mají několik klíčových částí a funkcí:

 1. Nádržka na kapalinu (e-liquid): E-cigarety obsahují nádržku na kapalinu, která obvykle obsahuje směs vody, propylenglykolu, glycerolu, aromatizátorů a často také nikotinu. Tato kapalina se zahřívá a vytváří páru, kterou uživatel inhaluje.
 2. Doutník (atomizér nebo clearomizér): Atomizér nebo clearomizér je zařízení, které zahřívá kapalinu v nádržce na určitou teplotu, aby vytvořilo páru. Existují různé typy atomizérů, včetně jednoduchých spirál a pokročilých systémů s nastavitelnými teplotami.
 3. Baterie: E-cigarety jsou napájeny baterií, obvykle lithium-iontovou. Baterie zajišťuje napájení atomizéru a kontroluje teplotu zahřívání. Moderní e-cigarety mohou mít různé velikosti baterií, což ovlivňuje výdrž zařízení.
 4. Tlačítko nebo snímátko: Některé e-cigarety mají tlačítko, které uživatel stiskne před inhalací, zatímco u jiných se aktivují automaticky, když uživatel začne sání.

Jak funguje elektronická cigareta:

 1. Uživatel aktivuje e-cigarety stisknutím tlačítka (pokud je tlačítko přítomno) nebo začátkem sání na konec zařízení.
 2. Baterie dodá energii atomizéru, což způsobí zahřátí spirály v atomizéru na dostatečně vysokou teplotu.
 3. Kapalina v nádržce je zahřáta atomizérem a začíná se měnit na páru.
 4. Uživatel inhaluje tuto páru, což simuluje akci kouření tradiční cigarety. Pára obsahuje aroma, nikotin (pokud je přítomen) a je ochlazena na přijatelnou teplotu pro inhalaci.
 5. Po zahřátí a inhalaci se zbývající pára kondenzuje a vypouští se jako obláček.

Důležité je, že elektronické cigarety nepálí tabák a nevytvářejí dehtové částice a mnoho škodlivých látek, které se nacházejí v tradičních cigaretách. Nicméně, existují stále sporné otázky ohledně dlouhodobých účinků e-cigaret na zdraví a jejich vhodnosti jako nástroje pro odvykání od kouření. Je důležité provést důkladné výzkumy a zvážit výhody a nevýhody při používání e-cigaret.

E- cigareta vs. klasická cigareta

Porovnání elektronických cigaret (e-cigaret) a tradičních cigaret (tabákových cigaret) je důležité z hlediska zdravotního, environmentálního a ekonomického dopadu. Zde jsou některé klíčové rozdíly mezi těmito dvěma typy cigaret:

Zdraví:

 1. Nikotinová závislost: Oba typy cigaret obsahují nikotin, což je návyková látka. E-cigarety mají potenciál být méně návykové než tradiční cigarety, protože uživatel může postupně snižovat dávky nikotinu.
 2. Škodlivé látky: Tradiční cigarety obsahují tisíce škodlivých látek, včetně dehtu a oxidu uhelnatého, které jsou známy jako hlavní příčiny rakoviny a plicních onemocnění. E-cigarety obsahují mnohem méně těchto látek, protože nepálí tabák.
 3. Zdravotní rizika: Tradiční kouření bylo spojeno s vážnými zdravotními riziky, jako je rakovina, srdeční choroby a chronická obstrukční plicní nemoc (COPD). E-cigarety jsou relativně novým produktem, a proto dlouhodobé účinky nejsou ještě plně známy. Nicméně, existují důkazy o riziku respiračních problémů spojených s používáním e-cigaret.

Životní prostředí:

 1. Pasivní kouření: Tradiční cigarety vytvářejí pasivní kouření, což je nebezpečné pro okolní lidi. E-cigarety produkují páru, která obsahuje některé látky, ale jsou obecně považovány za méně nebezpečné pro okolní osoby.
 2. Odpady: Tradiční cigarety zanechávají stovky tisíc tun odpadů v podobě doutníků a krabiček každý rok. E-cigarety také generují odpady ve formě baterií a nádržek na kapalinu, ale mohou být méně znečišťující.

Ekonomika:

 1. Náklady: Tradiční kouření je často finančně náročné, protože cigarety jsou drahé a jsou zatíženy vysokými daněmi. E-cigarety mohou být levnější, zejména pokud uživatel vybírá nízkonikotinové nebo nikotinové kapaliny.
 2. Ztráta příjmů pro tabákový průmysl: Popularita e-cigaret může způsobit pokles prodeje tradičních cigaret a tím ztrátu příjmů pro tabákový průmysl.
 3. Zdravotní náklady: Zdravotní náklady spojené s kouřením, jako jsou léčba rakoviny a nemoci spojené s kouřením, jsou vysoké a mají vliv na veřejné zdravotní systémy. E-cigarety by mohly mít potenciál snížit tyto náklady, pokud by se ukázaly jako méně škodlivé.

Je důležité si uvědomit, že elektronické cigarety nejsou zcela bezpečné a neprošly tak důkladnými testy jako lékařské přístroje. Přesto mohou být vhodnou alternativou pro kuřáky, kteří chtějí snížit nebo ukončit kouření tradičních cigaret. Nicméně, pokud se rozhodnete přejít na e-cigarety, je důležité konzultovat tuto změnu se zdravotním odborníkem a vzít v úvahu všechna rizika a výhody.

Výhody elektronické cigarety

Elektronické cigarety (e-cigarety) mají některé potenciální výhody oproti tradičním cigaretám, což přispívá k jejich rostoucí popularitě. Zde jsou některé z těchto výhod:

 1. Menší množství škodlivých látek: E-cigarety nepálí tabák, což znamená, že neobsahují mnoho škodlivých látek, jako je dehet, oxid uhelnatý a karcinogeny, které jsou přítomny v tradičních cigaretách. To znamená, že používání e-cigaret může snížit riziko zdravotních problémů spojených s kouřením.
 2. Žádný pasivní kouř: E-cigarety produkují páru místo kouře, což znamená, že nezpůsobují pasivní kouření. To znamená, že lidé kolem vás nejsou vystaveni škodlivým účinkům kouření.
 3. Možnost postupného snižování nikotinové závislosti: E-cigarety umožňují uživatelům volit, jaké množství nikotinu si vyberou. Tím můžete postupně snižovat dávky nikotinu a pomáhat snižovat závislost.
 4. Redukce nečistot: Snižují množství odpadu spojeného s kouřením, jako jsou doutníky a krabičky cigaret, které jsou znečišťující pro životní prostředí.
 5. Bez zápachu: E-cigarety nezpůsobují nepříjemný tabákový zápach, což je přínosnější pro okolní lidi a prostředí.
 6. Variabilita chutí a aroma: Uživatelé mohou vybírat z různých chutí a aromatizátorů, což může přispět k většímu potěšení ze samotného aktu kouření.
 7. Nízké teploty hoření: E-cigarety hoří při nižších teplotách než tradiční cigarety, což může snížit riziko požárů způsobených nedbalým kouřením.
 8. Možnost postupného odvykání od kouření: Pro některé kuřáky mohou e-cigarety sloužit jako prostředek k postupnému odvykání od kouření, protože umožňují kontrolu nad množstvím nikotinu.

Je však důležité si uvědomit, že elektronické cigarety nejsou zcela bez rizika a jejich dlouhodobé účinky na zdraví nejsou plně známy. Důležité je konzultovat jakýkoli záměr přestat kouřit nebo přejít na e-cigarety se zdravotním odborníkem a vzít v úvahu všechna rizika a výhody při rozhodování.

Druhy e- cigaret

Existuje několik různých druhů elektronických cigaret (e-cigaret), které se liší v designu, velikosti, způsobu používání a výkonu. Zde jsou některé z hlavních druhů e-cigaret:

 1. Cigalike: Cigalike e-cigarety jsou navrženy tak, aby vypadaly a fungovaly jako tradiční cigarety. Obvykle mají jednoduchý design, malou baterii a nádržku na kapalinu. Jsou snadno přenosné a vhodné pro začátečníky.
 2. Vape pero: Vape pero (také nazývané vape pero nebo vape tužka) jsou středně velké e-cigarety s delší baterií a větší nádržkou na kapalinu. Jsou oblíbené pro svou jednoduchost použití a dostupnost široké škály chutí a nikotinových hladin.
 3. Vape box: Vape boxy jsou větší a výkonnější e-cigarety s výměnnými bateriemi. Mají větší kapacitu nádržky na kapalinu a mohou produkovat větší množství páry. Vape boxy jsou oblíbené mezi pokročilými uživateli.
 4. Pod systémy (podmoduly): Pod systémy jsou kompaktní e-cigarety, které kombinují výkonnost vape boxů s jednoduchostí a kompaktností vape per. Obvykle mají výměnné nádržky na kapalinu a nastavitelný výkon.
 5. Mechanické modifikace (mechy): Mech modifikace jsou jednoduché e-cigarety bez elektronických regulací. Jsou vhodné pro zkušené uživatele, kteří mají dobrý povědomí o elektronice a bezpečnosti baterií.
 6. Hybridní e-cigarety: Hybridní e-cigarety jsou kombinací mecha a atomizéru, které jsou navrženy tak, aby byly co nejmenší a jednodušší. Jsou vhodné pro zkušené uživatele.
 7. Modulární e-cigarety: Tyto e-cigarety mají modulární design, který umožňuje uživatelům přizpůsobit své zařízení tím nejlepším způsobem. Mohou obsahovat výměnné části, jako jsou baterie a nádržky.
 8. Doutníky s jednorázovými nádržkami: Tyto e-cigarety mají jednorázové nádržky na kapalinu a obvykle nejsou znovu nabíjecí ani nepoužitelné. Jsou vhodné pro krátkodobé použití.
 9. Rozprašovače (RDAs a RTAs): Tyto zařízení jsou navržena pro pokročilé uživatele, kteří si rádi staví vlastní cívky a kontrolují každý aspekt jejich e-cigarety. RDAs (Rebuildable Dripping Atomizers) se používají k nakapávání kapaliny přímo na cívku, zatímco RTAs (Rebuildable Tank Atomizers) mají nádržku.

Je důležité si vybrat e-cigarety, které odpovídají vašim potřebám a zkušenostem. Začátečníci by měli začít s jednoduššími a přenosnými e-cigarety, zatímco pokročilí uživatelé mohou preferovat výkonnější a modulární zařízení.

Navíc ušetříte i za zapalovač, který jste si museli pořídit, kvůli spotřebě plynu v něm a tak se ani vy nebudete muset bát, že vznikne nebezpečí požáru. Jistě znáte nikotinové žvýkačky, které sníží potřebu kouřit, avšak tato metoda je poněkud drastičtější než-li elektronická cigareta, která v sobě sice obsahuje nikotin, což je stále návyková látka, ale tato terapie je efektivnější způsob jak omezit či dokonce přestat kouřit.

Součástí balení je nabíječka, která napodobuje klasickou krabičku s cigaretami, dále adaptér, jednu elektronickou cigaretu , šest patron s nikotinem, přičemž jedna patrona odpovídá dvaceti klasickým cigaretám.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang