Jak vybrat zvlhčovač vzduchu

Otázka, zda si pořídit zvlhčovač vzduchu, se zpravidla do našich hlav vkrádá v průběhu topné sezóny. Nejen obyvatele paneláků totiž přes zimu často trápí příliš suchý vzduch - a ten dýchat, přiznejme si, není žádná lahůdka. Zvlhčovač vzduchu je však elegantním řešením nejen pro zimní měsíce - kdo by nezatoužil po stále svěžím a ideálně vlhkým domácím prostředí?

Zvlhčovač vzduchu je domácí elektrický spotřebič, který je schopen velmi výrazně ovlivňovat kvalitu vzduchu a potažmo i kvalitu našeho života. Zvlhčovač vzduchu je přístroj, který dokáže zdokonalit vzduch, který dýcháme, hned z několika různých hledisek. Existují typy, které kromě zvlhčení umí vzduch také vyčistit či mu dodat příjemné aroma.

Současný trh svým klientům nabízí celou řadu nejrůznějších modelů zvlhčovačů vzduchu, ze kterých mohou vybírat. Správně se zorientovat v široké nabídce není vůbec jednoduché. My se vám nyní pokusíme pomoci zvolit ten nejlepší přístroj pro vaši domácnost tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim nárokům a potřebám. Poradíme, na co se při výběru zaměřit a jaké důležité parametry sledovat.

Na úplném začátku byste si měli ujasnit dvě základní věci: Co od svého nového zvlhčovače vzduchu očekáváte a kam ho plánujete umístit.

Máte vyšší nároky a toužíte po modelu, jenž sám dokáže kontrolovat a regulovat vlhkost vzduchu v místnosti? Nebo si vystačíte s jednoduchým a z hlediska pořizovací ceny levnějším typem?

Existují dva základní typy zvlhčovačů vzduchu, ze kterých můžete vybírat. Jedná se o zvlhčovače manuální a automatické.

MANUÁLNÍ ZVLHČOVAČE VZDUCHU

Manuální zvlhčovače vzduchu patří k základním přístrojům tohoto typu. Tyto přístroje nedokáží samy kontrolovat vlhkost vzduchu v místnosti, ale fungují tak, že vypouští páru tak dlouho, dokud nedojde voda v zásobníku, nebo dokud ho sami nevypnete. Při pořízení manuálního zvlhčovače tedy doporučujeme přikoupit také vlhkoměr, který vás bude informovat o aktuální vlhkosti vzduchu v místnosti.

Vlhkoměr slouží k monitorování aktuální vlhkosti vzduchu v daném prostředí a následnému manuálnímu sepnutí zvlhčovače ve správný okamžik. Díky přítomnosti vlhkoměru zamezíte také problému opačného charakteru, tedy nadměrné vlhkosti, která může mít za následek tvorbu a růst plísní.

Za největší nevýhodu při používání manuálního zvlhčovače vzduchu se pokládá skutečnost, že může snadno docházet k nadměrné vlhkosti vzduchu. Navíc tyto přístroje zpravidla neobsahují demineralizační patrony, následkem čehož vzniká vodní kámen v podobě bílého prášku, který se usazuje v okolí, například na nábytku.

AUTOMATICKÉ ZVLHČOVAČE

Zvlhčovače vzduchu, které jsou schopné automaticky regulovat vlhkost vzduchu v místnosti, mají k dispozici takzvaný hygrostat neboli humidistat, který je určen k měření a následnému udržování požadované vlhkosti vzduchu.

Automatické zvlhčovače fungují tak, že se samy vypínají či zapínají na základě vámi nastavené úrovně vlhkosti a udržují stabilní požadovanou vlhkost. Nutno ještě zmínit, že většina modelů z této kategorie disponuje demineralizační patronou, která má za úkol eliminovat vznik vodního kamene.

PŘIROZENÝ ODPAR, TOPNÉ TĚLESO NEBO ULTRAZVUK?

Dalším způsobem dělení zvlhčovačů vzduchu je rozlišení na zvlhčovače studené, teplé a ultrazvukové.

Studené zvlhčovače vzduchu

Zvlhčovače studené neboli zvlhčovače s přirozeným odpařováním jsou ty, u nichž odpařování probíhá přirozenou cestou.

Jedná se o  typ zvlhčovačů, který je nenáročný z hlediska spotřeby energie. Elektrická energie je nutná pouze pro chod větráku, který slouží k vypuzování páry do okolí. Další výraznou prioritou tohoto typu zvlhčovačů vzduchu je jejich nízká hlučnost.

Pro tento typ přístrojů je nutné používat výhradně destilovanou vodu, popřípadě speciální filtry. Jejich údržbu je možné považovat za relativně náročnou, neboť se v nich usazují  minerální a chemické látky.

Teplé zvlhčovače vzduchu

V porovnání s předešlým typem zvlhčovačů jsou tyto výrazně náročnější z pohledu spotřeby elektrické energie, neboť jsou založeny na práci s horkou vodní párou. Nezbytnou součástí teplých zvlhčovačů vzduchu je topná spirála, úkolem které je ohřev vody, jež se následně odpařuje.

Zvlhčovače pracující na principu odpařování horké páry jsou velmi hygienické, neboť jsou schopné současně zlikvidovat veškeré roztoče i další škodlivé mikroorganismy. Právě proto je tento typ zvlhčovačů považován za ideální pro alergiky a astmatiky.

Jistou nevýhodou zvlhčovačů vzduchu fungujících na principu horké vodní páry je, jak již bylo zmíněno, vysoká energetická náročnost a také jejich vyšší hlučnost. Rovněž z hlediska bezpečnosti jim musíte věnovat dostatek pozornosti, neboť jejich nezbytnou součástí je nádržka obsahující horkou vodu. Měly by tedy určitě být umístěny na bezpečném místě a mimo dosah dětí.

Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu

V případě ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu mluvíme o spotřebičích, které pro svou činnost využívají ty nejmodernější technologie, konkrétně ultrazvuk.

Pro ultrazvukové zvlhčovače vzduchu je nezbytná přítomnost takzvaného ultrazvukového oscilátoru, který vodu rozbíjí na mikroskopické částečky, na takzvanou mlžinu, a ta je posléze rozstřikována do vzduchu.

V porovnání se dvěma výše zmíněnými typy zvlhčovačů je ultrazvukový zvlhčovač vzduchu považován za nejúčinnější, neboť je schopen docílit vyššího procenta vlhkosti. Jeho hlučnost i spotřeba elektrické energie jsou nízké. Nicméně je velmi náročný z hlediska údržby, pečlivé a pravidelné čistění je opravdu velmi nutné a podstatné pro jeho správný chod.

Výrobci doporučují i v případě ultrazvukových zvlhčovačů používat vodu destilovanou, popřípadě alespoň přefiltrovanou, aby nedocházelo ke zbytečnému znečišťování přístroje a k usazování vodního kamene.

PARAMETRY ZVLHČOVAČŮ

Zvlhčovací výkon

Zvlhčovací výkon je jeden z nejpodstatnějších parametrů, který je nutné sledovat. Jedná se o ukazatel, který spotřebitele informuje o tom, jaké množství páry je zvlhčovač schopen vyprodukovat a udává se v mililitrech za hodinu. Čím vyšší je zvlhčovací výkon, tím výkonnější je samotný zvlhčovač vzduchu.

Někteří výrobci zvlhčovačů vzduchu přidávají pro lepší orientaci spotřebitele ještě informaci o tom, pro jak velký prostor je daný zvlhčovač vhodný, dostatečný.

Obecně platí, že zvlhčovací výkon 100 až 200 ml/h je dostatečný pro místnost o velikosti do 15 m2. Pokud víte, že potřebujete zvlhčovat vzduch v místnosti, která má plochu větší než 70 m2, doporučujeme zakoupení dvou přístrojů. Maximální výkon zvlhčovačů vzduchu se pohybuje v rozmezí od 400 do 600 ml/h, což je dostatečné pro prostory o velikosti 40 – 70 m2.

V případě, že plánujete zvlhčovač vzduchu používat ve více místnostech (střídavě), potom by jeho výkon měl korespondovat s tou největší z nich.

Jestliže se rozhodujete mezi dvěma výkony, pak určitě doporučujeme vybrat přístroj s vyšším zvlhčovacím výkonem. Svého rozhodnutí určitě nebudete litovat.

Regulace intenzity zvlhčování

Možnost regulovat množství vypouštěné páry neboli intenzitu zvlhčování mají téměř všechny zvlhčovače vzduchu U těch, které nemají k dispozici hygrostat, se tak děje manuálně.

Objem nádržky na vodu

Velikost nádržky na vodu by měla odpovídat výkonu přístroje. Čím je nádržka na vodu objemnější, tím déle přístroj vydrží pracovat bez toho, aby bylo nutné vodu doplňovat, což je pro klienta jistě příjemnější a pohodlnější varianta.

V případě, že jste zvlhčovač vzduchu neuváděli do chodu déle než dva dny, vodu před následným použitím určitě vyměňte, abyste předešli možnosti vzniku nežádoucích bakterií či jejich případnému množení.

Časovač

Časovač neboli doba nastavení provozu je funkce, která spotřebiteli umožňuje přednastavení toho, jak dlouho bude zvlhčovat vzduchu pracovat. Přístroj je možné nastavit buď na omezenou dobu fungování, nebo na nepřetržitý provoz.

Ionizátor

Ionizátor je zařízení, které je součástí pouze některých zvlhčovačů vzduchu. Úkolem ionizátoru je tvorba velkého množství záporných iontů, které mají pozitivní vliv na dýchání a lidské zdraví. Díky záporným iontům dochází k eliminaci poletujících nečistot v ovzduší. Záporné ionty mají vliv na jejich rychlejší shlukování a usazování.

Ještě něco?

Jak již bylo zmíněno výše, součástí zvlhčovačů vzduchu mohou být vlhkoměry, ale také teploměry či regulátory výkonu.

Za nadstandardní je možné považovat kombinaci zvlhčovače vzduchu s čističem, což je zajištěno pomocí různých filtrů, popřípadě ionizátoru. Můžete setkat i se zvlhčovači, které jsou opatřeny aroma difuzérem.

Některé typy zvlhčovačů vzduchu mají k dispozici dálkové ovládaní, které spotřebitelům výrazně usnadňuje a zpříjemňuje manipulaci s nimi.

NENÍ VODA JAKO VODA

Obecně žádná striktní pravidla týkající se kvality vody neexistují. Nicméně většina výrobců doporučuje používat vodu destilovanou, která obsahuje minimální množství minerálních látek. Jestliže máte k dispozici vodu příliš tvrdou, je vhodné použít prostředky pro její změkčení.

KAM S NÍM

Správně by zvlhčovač vzduchu měl být umístěn na zemi a tak, aby se nenacházel v blízkosti předmětů, které jsou na vlhkost citlivé. Za nevhodné je považováno umístění přístroje na dřevěné podlaze popřípadě polici. V takovém případě by měla být použita alespoň nepromokavá podložka. Směřovat by měl vždy doprostřed místnosti.

TOP VÝROBCI

Existuje celá řada nejrůznějších výrobců produkujících zvlhčovače vzduchu. Ne všechny přístroje jsou však vždy zcela kvalitní. Pokud se chcete vyhnout problémům s nesprávně či nedostatečně fungujícími spotřebiči tohoto typu, doporučujeme volit osvědčené výrobky značek Beurer a Stylies.

Beurer

Produkty Beurer se na trhu objevují již bezmála sto let. Německá firma Beurer byla založena ve městě Ulm a ve svých začátcích se soustředila výhradně jen na elektrické topné rohože a podložky. Posléze se její nabídka rozšířila a rozšiřuje se v podstatě dodnes. Hlavní zásadou, která se pro tuto firmu Beurer jeví jako stěžejní, je inovace. Věří, že úspěchu dosáhne pouze neustálým rozšiřováním a zdokonalováním své nabídky. Toto je také hlavní důvod, proč investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje a v současné době svým klientům nabízí více než 120 výrobků, které spadají do kategorie zdravotních výrobků a well-being.

Stylies

Švýcarská značka Stylies patří pod společnost Coplax AG, která byla založena již v roce 1958 a sídlí ve městě Zug. Všechny produkty Stylies jsou vesměs navrhovány i vyvíjeny ve Švýcarsku a soustřeďují se především na zabezpečení ideálního vnitřního klimatu, vzduch v interiérech čistí, zvlhčují, odvlhčují, ohřívají, provoňují a podobně.

ZVLHČOVAČ / ODVLHČOVAČ / ČISTIČKA

Pro vaši kompletní informaci bychom vaši pozornost ještě rádi soustředili na skutečnost, že kromě zvlhčovače vzduchu si můžete pořídit také čističku vzduchu nebo odvlhčovač vzduchu, což jsou přístroje, které s danou problematikou velice úzce souvisí.

Čistička vzduchu je přístroj, který je určen pro čištění vzduchu v uzavřených prostorech. Jejím hlavním úkolem je vzduch zbavovat prachu, alergenů, virů a bakterií, ale i cigaretového kouře a dalších nečistot a zápachů. Čistička pomáhá chránit naše dýchací cesty.

Odvlhčovač vzduchu má v porovnání se zvlhčovačem zcela opačnou funkci. Hodí se všude tam, kde hrozí vysoká vlhkost, a tím pádem vznik a růst nejrůznějších druhů plísní.

Čističky vzduchu, zvlhčovače i odvlhčovače si můžete pořídit jako samostatné přístroje, ale i jako spotřebiče kombinované.

Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru