Plynové kartuše

Sport a outdoor

Ten, kdo se vydává do přírody, se zajisté neobejde bez kvalitní plynové kartuše. Jedná se o láhev na propan-butan, která umožní například ohřev jídla. Jak si vybrat tu pravou plynovou kartuši?

Plynové kartuše určené pro vaření a kempování jsou běžně používanými zdroji paliva při aktivitách na venkově, kempování, turistice a piknikách. Jsou snadno přenosné a umožňují rychlé vaření na grilech, vařičích a dalších zařízeních.

Plynové kartuše

Kromě základního principu fungování plynových kartuší existuje několik důležitých faktů a informací, které je dobré znát:

 1. Typy plynu: Plynové kartuše mohou obsahovat různé typy plynu, včetně propanu, butanu, směsi propanu a butanu, acetylenu a dalších. Každý typ plynu má své vlastnosti a využití. Propan je často používán pro grilování a kempování kvůli svým vysokým teplotám, zatímco butan je vhodný pro menší vařiče a ohřívače.
 2. Kapacita kartuše: Plynové kartuše jsou k dispozici v různých velikostech a kapacitách. Velké kartuše mají větší množství plynu a jsou vhodné pro delší použití, zatímco menší kartuše jsou přenosnější, ale mají omezenou kapacitu.
 3. Bezpečnostní mechanismy: Plynové kartuše jsou vybaveny různými bezpečnostními mechanismy, které zajišťují bezpečnou manipulaci s nimi. Patří sem pojistky, ventily a ventilové uzávěry, které pomáhají prevenci úniku plynu a nekontrolovaného hoření.
 4. Recyklace: Po vyčerpání plynové kartuše je důležité je recyklovat nebo odstranit v souladu s místními environmentálními předpisy. Kartuše by neměly být vyhazovány do běžného odpadu, protože mohou představovat riziko pro životní prostředí.
 5. Kombinace s vařiči a grily: Plynové kartuše se často používají s přenosnými vařiči a grily. Tyto zařízení mají speciální připojení, které umožňuje bezpečné připojení a použití plynové kartuše.
 6. Doba trvanlivosti: Plynové kartuše mají omezenou dobu trvanlivosti, která je obvykle uvedena na obalu. Je důležité kontrolovat datum vypršení platnosti a nepoužívat kartuše, které jsou překročené.
 7. Použití v extrémním počasí: Některé typy plynových kartuší jsou vhodnější pro použití v extrémním počasí než jiné. Například butanové kartuše jsou obvykle vhodnější pro nízké teploty než propanové kartuše.
 8. Přeprava a skladování: Plynové kartuše by měly být přepravovány a skladovány v bezpečném a dobře větraném prostoru, daleko od tepla, ohně a výbušných materiálů.

Používání těchto kartuší je obvykle velmi užitečné při venkovních aktivitách, jako je kempování, grilování a turistika, a může výrazně usnadnit přípravu jídla a zajištění tepla.

Typy plynových kartuší

Plynové kartuše se dělí podle toho, jaký typ paliva využívají.

 1. Propanové kartuše: Propanové kartuše jsou jedním z nejběžnějších typů plynových kartuší pro vaření a kempování. Jsou vhodné pro grily, vařiče a ohřívače. Propan je efektivní palivo, které rychle dosáhne vysoké teploty, což je ideální pro grilování a vaření venku.
 2. Butanové kartuše: Butanové kartuše jsou také populární pro kempování a pikniky. Jsou ideální pro menší vařiče, kávovary a nápojové ohřívače. Butan funguje dobře i při nízkých teplotách, což je výhodou při chladnějším počasí.
 3. Mix propan-butan kartuše: Některé kartuše kombinují propan a butan, což poskytuje výhody obou paliv. Tento typ kartuše je vhodný pro širší spektrum venkovních aktivit.

Při používání plynových kartuší pro vaření a kempování je důležité dbát na bezpečnostní opatření, jako je správné připojení a manipulace s kartuší a zařízením.

Jak fungují plynové kartuše?

Plynové kartuše fungují tím způsobem, že obsahují stlačený plyn, který může být uvolněn a spálen pro různé účely, jako je vaření, ohřev, grilování nebo svícení. Způsob, jakým plynové kartuše fungují, závisí na typu plynu, který obsahují a na konkrétním zařízení, které je používá.

Zde je obecný popis toho, jak plynové kartuše fungují:

 1. Naplnění kartuše: Plynové kartuše jsou vyrobeny tak, aby obsahovaly stlačený plyn v kapalné formě. Pro každý typ plynu se používá specifický náplň, která je bezpečně uzavřena v kartuši.
 2. Připojení k zařízení: Kartuši lze připojit k různým typům zařízení, jako jsou grily, vařiče, ohřívače nebo svítilny. Toto připojení se provádí prostřednictvím speciálního ventilu na kartuši a kompatibilního připojení na zařízení.
 3. Otevření ventilu: Když je zařízení připojeno k kartuši, je třeba otevřít ventil na kartuši. To umožní plynu uniknout z kartuše a proudit k hořáku nebo topnému prvku zařízení.
 4. Zapálení hořáku: Když je plyn proudící z kartuše, je zapálen hořák nebo topný prvek zařízení. To vytvoří plamen nebo teplo, které je používáno pro vaření, ohřev nebo grilování, podle účelu zařízení.
 5. Regulace teploty: Teplota hoření nebo výkon zařízení může být regulován otočením regulátoru nebo knoflíku na zařízení. Tím lze upravit intenzitu plamene nebo teplotu.
 6. Bezpečnostní mechanismy: Většina plynových zařízení a kartuší je vybavena bezpečnostními mechanismy, jako jsou pojistky a ventily, které chrání před riziky, jako je únik plynu nebo náhlé zhasnutí plamene.

Plynové kartuše jsou kompaktní a snadno přenosné, což je činí ideálními pro venkovní aktivity. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a používat je v souladu s návodem, aby se minimalizovaly rizika spojená s manipulací s plynem.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang