Smlouva o půjčce a úvěru – vzor

Půjčky
Smlouva o půjčce a úvěru – vzor

Sjedná-li si klient úvěr v bance, bude mu předložena smlouva. Stejně tak při půjčování peněz přátelům či rodinným příslušníkům slouží smlouva o půjčce. Díky ní se předejde nepříjemným situacím při vymáhání peněz. Smlouva o půjčení peněz má svá pravidla. Jak má vypadat?

Smlouva o půjčce peněz mezi fyzickými osobami je vhodný krok, jak zajistit akci mezi dvěma soukromými subjekty, zvlášť pokud je dlužníkem člověk, který má škraloup ve svojí finanční historii.

Díky smlouvě o půjčce sepsané podle občanského zákoníku budou mít obě strany jistotu, že se vyhnou nepříjemnostem. K vytvoření dokumentu se stačí držet vzoru smlouvy o půjčce.

Na začátek je podstatné zdůraznit změny v novém občanském zákoníku. Od  roku 2014 je smlouva o půjčce označovaná jako smlouva o zápůjčce. Další změny nastaly v označení účastníků smlouvy – věřitel je nově označován jako zapůjčitel a dlužník jako vydlužitel.

Co je přesně smlouva na půjčení peněz?

U sepsání smlouvy na půjčení peněz není cílem podnikání jako v případě bank, nebankovních společností nebo lichvářů, které nabízejí spotřebitelské úvěry a další nabídky půjček. Smlouva o zápůjčce finančních prostředků se uzavírá mezi lidmi blízkými – rodinní příslušníci, přátelé nebo známí.

Smlouvu o půjčce mohou uzavřít také dvě firmy, avšak v tomto případě se nesmí jednat o podnikatelskou činnost.

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků nemusí být pouze písemná, může být i v ústní formě. Tato varianta je ve výsledku slovo proti slovu, proto není příliš účinná.

Vhodná smlouva o půjčce by měla obsahovat jasně vymezené smluvní strany (zapůjčitel a vydlužitel), předmět půjčky (výše úvěru) a úroky, pokud byly dohodnuty. V ideálním případě by mělo být i předem určeno, dokdy má být předmět půjčky vrácen. Smlouva je platná, jakmile dojde k předání zápůjčky.

Smlouva o půjčce mezi kamarády

Pokud přijde člověk za svým kamarádem a požádá ho o půjčku, měl by uzavřít smlouvu o půjčce mezi kamarády? Přestože důvěřivost je krásná vlastnost, pořádek přeci jen dělá přátele. Smlouva o půjčce je jen formální dokument, v němž je uvedeno, kdo komu půjčil peníze a kolik finančních prostředků to bylo.

Tímto krokem se zapůjčitel vyhne nepříjemnostem ze strany vydlužitele, který by nemusel chtít dluh platit nebo upravoval výši úvěru.

Obdobné situace mohou nastat mezi rodinnými příslušníky či známými. Smlouva o zápůjčce finančních prostředků není vyjádření nedůvěry, pouze předcházení problémů. Obě strany budou dopředu vědět, na čem se domluvily.

Zapůjčování peněz bez smlouvy?

Většina lidí zapůjčila peníze přátelům nebo známým. V některých případech se stalo, že se jim úvěr nevrátil zpět. Tato situaci by nenastala, pokud by si zapůjčitel sepsal smlouvu o půjčce. Přestože se konverzace uvozující potřebu smlouvy může zdát trapná, je lepší než složité vymáhání peněz.

Vydlužitel nechce zápůjčku vrátit?

Může dojít i k takové situaci, kdy vydlužitel nechce uhradit zápůjčku. Pokud byla sepsána smlouva o zápůjčce finančních prostředků, jedinou možností zapůjčitele je obrátit se na advokáta. Ten odešle předžalobní výzvy.

V častých případech upomínka stačí na to, aby vydlužitel vrátit půjčku. Díky tomu k soudnímu řízení nedojde. Pokud by ani tento krok nepomohl, podá se žaloba. Podle většiny právníků však nemá smysl soudit se o částky nižší než pět tisíc korun kvůli výši soudním poplatkům.

Jak má vypadat smlouva o zápůjčce?

Přestože nový občanský zákoník definuje nové názvosloví, většina právníků se shodne, že ve smlouvě nevadí ponechat starší názvy. Při sepsání smlouvy o zápůjčce je přesto vhodnější využít termíny zapůjčitel (věřitel) a vydlužitel (dlužník).

Sepsání smlouvy o zápůjčce finančních prostředků je snadné a stačí se inspirovat vzory, které kolují na internetu. Na rozdíl od jiných formálností neexistuje jedna závazná forma, jež se musí dodržovat.

Správná smlouva o zápůjčce by měla obsahovat:

 • datum a místo sepsání
 • osobní údaje obou stran
 • informace, kdo půjčuje peníze komu
 • předmět půjčky a případná specifika
 • kdy a jakým způsobem bude zápůjčka vrácena
 • případné úroky a úroky za prodlení
 • důsledky opomenutí půjčky

Předmětem půjčky nemusí být pouze peníze. Pokud jím jsou, smlouva se může sjednat s úroky, nebo bez nich, záleží na domluvě.

Je-li předmětem smlouvy půjčená věc, kterou nevrátí v souladu s dohodnutými podmínkami, je vhodné do smlouvy přidat doložku vykonavatelnost. Pokud nastane taková situace, z nedodržení smlouvy se stane pravomocné vykonavatelné rozhodnutí. Z tohoto důvodu bude možné podat návrh na nařízení exekuci.

Přidání doložky vykonavatelnosti je nutné notářsky ověřit. Jestli je předmětem zápůjčky důležitá, cenná věc nebo větší suma peněz, vyplatí se její začlenění do smlouvy.

Smlouva o půjčce – splátky

Při uzavírání smlouvy o půjčce se obě strany mohou dohodnout na splátkovém kalendáři, zvlášť pokud se jedná o větší úvěr. To musí být dohodnuto předem ve smlouvě tak, aby zapůjčitel a vydlužitel souhlasili. Bez toho by úhrada úvěru proběhla jednorázově.

Pokud ve smlouvě o půjčce splátky zahrnuty budou, musí být předem stanoveno:

 • splatnost jednotlivých splátek
 • kdy je splatná první splátka

Nastavení první splátky je důležité proto, že se od ní odvíjí následné splátky. Po domluvě je možné vybrat přesný den v měsíci. Advokáti radí přidat tzv. ztrátu výhody splátek.

V případě, že se dlužník opozdí jen o jeden den se splátkou, stane se splatným celý dluh. Bez této položky by zapůjčil musel počkat na dobu, dokud se stanou splatnými jednotlivé splátky.

Úroky z prodlení musí být dopředu domluveny. Není možné, aby je poskytovatel dodal opožděně.

Smlouva o úvěru – vzor

Nejjednodušší a nejrychlejší cesta k uzavření smlouvy o úvěru je využít dobrý vzor. Vzor zápůjčky je možné nalézt na internetu nebo v odkazech níže uvedených, přesněji vzor smlouvy o půjčce, vzor smlouvy o bezúročné půjčce a vzor zápůjčky movité věci.

Na úvodní straně vzoru smlouvy o úvěru peněz je vysvětleno, kdo je zapůjčitel a kdo vydlužitel. V první části se definuje výše zápůjčky a dokdy mají být peníze vráceny.

V druhé sekci je možné dohodnout se na úrocích. Pokud zapůjčitel nepožaduje úroky, tento krok se může vynechat. V závěrečném shrnutí jsou obsaženy, jaké náležitosti musí vydlužitel plnit.

Vzor smlouvy o zápůjčce peněz ve formátu PDF je ke stažení zde:

Vzor smlouvy o zápůjčce peněz je obdobný jako vzor smlouvy o úvěru peněz s tím rozdílem, že do něj byla přidána druhá část o úroku z prodlení. Ta je možná vynechat.

Vzor smlouvy o zápůjčce peněz bez úroku ve formátu PDF je ke stažení zde:

Vzor smlouvy o výpůjčce movité věci se vztahuje např. na zapůjčené automobilu, kola či obytného karavanu na prázdniny.

Vzor smlouvy o výpůjčce movité věci ve formátu PDF je ke stažení zde:

Na úvodní straně vzoru zápůjčky je určeno a popsáno, kdo je zapůjčitel a kdo vydlužitel. V první části se vysvětluje předmět smlouvy a na jakou dobu. Aby byla smlouva férová pro obě strany, dopředu se popisují i vady.

V druhé sekci se popisují práva a povinnosti vypůjčitele a ve třetí je definováno, kdy zaniká závazek. V závěrečném ustanovení jsou shrnuty všechny náležitosti.

Alternativa k smlouvě o půjčku

Půjčování peněz nemusí dělat dobrotu, zvlášť pokud chce půjčit nezodpovědný člověk. Pak na řadu přichází bankovní nebo nebankovní úvěry, které mohou nabídnout více peněz.

Poštovní spořitelna nabízí půjčku od 20 000 Kč do 800 0000 Kč. Doba splácení je možná od 1 roku do 8 let. Poštovní sjednocená půjčka lze sjednat již do 15 minut. Její úroková sazba začíná na 4,9 % a RPSN od 5 %. Splátky je možné snížit, zvýšit i odložit, předčasné splacení je stejně jako vedení úvěru zdarma.

Půjčka ČSOB nabízí klientům hned několik typů úvěrů:

 • půjčka na cokoliv
 • půjčka na lepší bydlení
 • auto půjčka
 • půjčka po ruce

Půjčka na cokoliv má stejné úroky i rozsah zapůjčené částky jako úvěr Poštovní spořitelny. Zajímavou možností je půjčka na lepší bydlení, z jejíž výšky lze využít až 20 % na cokoliv.

Půjčka Komerční banky nabízí osobní půjčku s vyšší částkou k zapůjčení – až 2 500 000 Kč. Tento neúčelový úvěr závisí na bonitě klienta. Jeho úroková sazba je 6,9 % s maximální splatností 8 let. Půjčka KB má své výhody:

 • splácení půjčky je možné rozložit dle vlastního uvážení
 • část nebo celý úvěr lze splatit kdykoliv zdarma
 • rychlé vyhodnocení žádosti a snadné sjednání

Nejvyšší částku k zapůjčení nabízí Fio půjčka, respektive hypotéka u Fio banky, která lze využít na financování nemovitosti. Výše hypotečního úvěru je 300 000 Kč až 10 000 000 Kč. O hypoteční úvěr mohou zažádat s klientem i další 3 spoludlužníci.

Kromě toho Fio banka nabízí i americkou hypotéku, úvěr na obchodování, úvěr na měnu a podnikatelské úvěry.

Smlouva o půjčce

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků je vhodná jako pojistka půjček, které lidé poskytují svým přátelům, známým či rodině. Smlouva o půjčce mezi kamarády může sice znít škrobeně, avšak na druhou stranu představuje jistotu pro zapůjčitele.

Pokud člověk nemá jistotu, zda se mu úvěr vrátí zpět, vždy může svoje známé odkázat na lákavé půjčky bank.

Kdy byla sepsána první smlouva?

První smlouva v historii člověka byla sepsána před mnoha tisíci lety. Její přesný datační údaj nelze s jistotou určit, protože k sepsání došlo v době, kdy lidé ještě nezaznamenávali události ve formě písemných záznamů.

Nicméně historici se shodují na tom, že první smlouva vznikla v období, kdy lidé začali osídlovat usedlá sídla a žít ve společenstvích. Tento přechod od kočovného života k trvalému bydlení si vyžadoval uspořádanost a vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými skupinami.

První smlouva byla nejspíše uzavřena mezi dvěma skupinami či rodinami, které se dohodly na podmínkách spolupráce a vzájemného soužití. Tato smlouva měla sloužit jako základ pro udržení míru a stabilitu v daném osídlení.

I když neznáme přesný obsah této první smlouvy, je pravděpodobné, že sepsání smlouvy bylo spojeno s určitou formou rituálu či slavnostního aktu. Písemné záznamy tehdy ještě neexistovaly, takže dohoda musela být uchovávána v lidské paměti a vyprávěních.

V průběhu dějin se význam a obsah smluv měnil. S nástupem písemnictví se objevily první písemné smlouvy, které umožnily pevně stanovit jejich podmínky a způsob jejich vyhotovení. Příkladem může být mezinárodní smlouva zvaná Hammurapiho zákoník, sepsaná v Mezopotámii kolem roku 1750 př. n. l. Tato smlouva obsahuje právní předpisy a sleduje práva a povinnosti jednotlivých stran.

Dalším významným mezníkem v historii smluv je Římské právo, které se vyvinulo v římské říši. Římské právo přineslo nové principy a pojetí smluv, které se užívají dodnes. Patrným příkladem je zásada pacta sunt servanda – smlouvy mají být dodržovány.

V průběhu času se smlouvy staly nedílnou součástí lidského života. Uzavírají se na různých úrovních, od mezilidských vztahů až po mezinárodní smlouvy mezi státy. Jejich účelem je regulovat práva a povinnosti stran, stanovit podmínky obchodu, uzavírání partnerství či jiného druhu spolupráce.

Sepsání první smlouvy bylo důležitým milníkem v historii lidstva. Tímto krokem se začalo klást důraz na vzájemnou dohodu a respektování práv a povinností. Samotné smlouvy se od té doby vyvíjely a přizpůsobovaly potřebám a vývoji společnosti. Jsou jedním z pilířů fungování moderního právního systému a zajišťují stabilitu a řád ve společnosti.

I když sepsání první smlouvy je nejasné vzhledem na nedostatek písemných záznamů, je jasné, že vznik smluv je přirozeným a nezbytným jevem v lidské společnosti. Smlouvy umožňují regulovat vztahy mezi jednotlivci a skupinami a slouží jako nástroj pro udržení míru, harmonie a spolupráce.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang