K čemu slouží kódy zdravotních pojišťoven a kódy bank

Novinky

Zdravotní pojišťovnu můžeme měnit jednou ročně v předem určených termínech. Naproti tomu je možné sjednat si několik bankovních účtů u různých bankovních domů. Téma zdravotních pojišťoven a bankovního prostředí se zdá jako zcela odlišné. Přesto jsou zde určité podobnosti. K čemu slouží kódy bank a kódy zdravotních pojišťoven?

Zdravotní pojištění v České republice

Každý člověk si může libovolně vybrat jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven v ČR. Zdravotní pojišťovny jsou instituce zaměřené na zdraví a finance. Placení zdravotního pojištění je povinné pro všechny občany. Jedinec, který si pravidelně hradí zdravotní pojištění nebo ho za něj platí zaměstnavatel, má právo využívat zdravotní úkony, které hradí pojišťovna. Mezi hrazené úkony a služby zdravotními pojišťovnami v České republice patří kupříkladu úhrada částek, jež přesahují limity pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky a úhrada nákladů za neodkladné léčení pojištěnců na území České republiky i v zahraničí.

Zdravotní pojišťovny naopak nehradí různorodé kosmetické úpravy, umělé přerušení těhotenství nebo zjištění alkoholu z krve nebo z moči. V České republice je 7 velkých zdravotních pojišťoven, které si vzájemně konkurují a snaží se získat více pojištěnců (klientů). Jednotlivé zdravotní pojišťovny nabízejí různé výhody, bonusy a příspěvky k nalákání většího počtu lidí. Změna zdravotní pojišťovny je možná, ale pouze v konkrétních termínech. Změnit kód zdravotní pojišťovny můžeme k 1. lednu, anebo k 1. červenci. Pro změnu platí čekací lhůta 3 měsíce. Zájemce o jinou zdravotní pojišťovnu musí o změnu požádat v dostatečném předstihu.

Kódy zdravotních pojišťoven a benefity pro pojištěnce

Aby byla administrativa a celý proces mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou jednoduchý a zřejmý, pro jasnou identifikaci slouží kódy zdravotních pojišťoven. Pokud se ptá lékař nebo záchranář pacienta na jeho zdravotní pojišťovnu, je snadnější vyslovit třímístný kód zdravotní pojišťovny než její celý název. Kódy zdravotních pojišťoven jsou ve formátu tří čísel. Kód zdravotní pojišťovny 111 je nejspíše nejvíce známý. Je to z důvodu největšího počtu smluvních klientů, kterých je téměř 6 milionů. Kód zdravotní pojišťovny 111 patří Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (VZP). 

Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje svým klientům velké množství benefitů, bude uvedena pouze část: příspěvek na nákup potřeb pro miminko, očkování, podpůrné programy pro diabetiky, celiaky, příspěvky na paruku, příspěvky dárcům krve, plazmy, kostní dřeně atd. Další kódy zdravotních pojišťoven jsou 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP), 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), 207 Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ), 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), 213 RBP, zdravotní pojišťovna (RBP).

Pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR mohou využívat příspěvky na prevenci, množstevní slevy v BeneFit Klubu, preventivní programy, očkování, vitaminy a další. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí několik preventivních programů zaměřených zvlášť pro ženy, muže, děti a dárce. ČPZP připravila i nové preventivní programy. Oborová zdravotní pojišťovna poskytuje benefity na míru pojištěnci. Stačí na webových stránkách pojišťovny zadat pohlaví, věk, specifické potřeby a další údaje. Mezi benefity je třeba dentální hygiena, vitaminy pro seniory, očkování nebo programy stop rakovině.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má v nabídce příspěvky pro dárce krve, slevy na doplňky stravy, masáže, léčiva, lázně, solné jeskyně, sportovní vybavení a mnoho dalších výhod. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra láká klienty tisícovými příspěvky na prevenci, předkládá podporu zdravého životního stylu a množství preventivních programů rozdělených do základních programů a bonusových programů. RBP, zdravotní pojišťovna dává podobné benefity a akce jako další kódy zdravotních pojišťoven. Pojištěnci mohou využít různých akcí, preventivních i bonusových programů či speciálního programu Program Zdraví 90.

Běžné bankovní účty a jejich výhody

Bankovních účtů si můžeme sjednat libovolné množství od různých bank. Běžné bankovní účty nestanovují žádné podmínky, které by musel klient splnit, aby si mohl otevřít účet. Oblíbené bankovní účty jsou zcela zdarma, poskytují klientovi platební kartu, internetové a mobilní bankovnictví, možnost výběru peněz z bankomatů atd. Některé služby jsou u běžných bankovních účtů přeci jen zpoplatněné. Jedná se například o SEPA platby (platby v eurech posílané v rámci EU), výběry z bankomatů cizích bank a výběry z bankomatu v zahraničí.

I běžné bankovní účty umí nabídnout vyšší služby, klient si ovšem takový bankovní účet musí zaplatit pravidelnou měsíční úhradou. Vyšší bankovní účty umožňují sjednat cestovní pojištění, náhradní platební kartu nebo otevření bankovního účtu v cizí měně. Mezi top služby patří zlaté karty, jež svým držitelům umožní vstupy do letištních salónků apod. Výše měsíční platby za bankovní účet s obsáhlejšími službami se pohybuje mezi 30 Kč až do částky 1.000 Kč a výše. Měsíční částka se odvíjí od nabídky konkrétního bankovního účtu. Pojí-li se bankovní účet s měsíční platbou, některé služby, které bývají hrazené, jsou naopak zdarma (SEPA platby, výběry z cizích bankomatů apod.).

K čemu jsou kódy bank

Podobně jako je tomu u kódů zdravotních pojišťoven, slouží i kódy bank pro zcela jasnou identifikaci mezi bankami. Kódy bank jsou v České republice čtyřmístné. Kódy bank mají v České republice nejen banky, ale také spořitelny. Kód banky se odděluje lomítkem a uvádí se za číslem účtu. Pokud se číslo účtu uvádí ve formátu IBAN, kód banky se objevuje na 5. až 8. místě. Pro identifikaci bank v zahraničí se používá také SWIFT/BIC kód, který je nutné znát při posílání SEPA plateb společně s odlišným formátem čísla účtu (IBAN), než na který jsme zvyklý v České republice. 2010 kód banky patří Fio bance. 2010 kód banky má SWIFT/BIC kód FIOBCZPP. Air Bank má kód banky 3030 a SWIFT/BIC kód je AIRA CZ PP. Česká spořitelna kód banky je 0800 a operuje se SWIFT/BIC kódem GIBA CZ PX. ČSOB používá kód banky 0300, Equa bank má 6100, Komerční banka má kód banky 0100 a UniCredit bank kód banky je 2700. UniCredit bank kód banky 2700 používá SWIFT/BIC ve formátu BACX CZ PP. Kompletní kódy bank jsou k dohledání na webových stránkách České národní banky (ČNB) v číselníku.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang