Čističky vzduchu

Spotřebiče

Polétavé částice, prach, smog a dokonce i bakterie a viry. To vše padne za oběť kvalitní čističce vzduchu. Jak vybrat čističku vzduchu, která zbaví pokoj všech nečistot a nastolí zdravou a neposkvrněnou atmosféru?

Čističky vzduchu jsou moderními zařízeními, která hrají stále důležitější roli v našich domovech a pracovních prostředích. Pomáhají nám udržovat kvalitu vzduchu a zlepšovat naše zdraví a pohodu.

K čemu slouží čistička vzduchu

Mít čističku vzduchu může mít řadu výhod pro vaše zdraví, pohodu a kvalitu života. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč je dobré mít čističku vzduchu:

 • Zlepšení kvality vzduchu: Čističky vzduchu odstraňují škodlivé částice, jako jsou prach, pyl, roztoči, bakterie, viry a alergeny, z ovzduší. To výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti a snižuje riziko onemocnění dýchacích cest a alergických reakcí.
 • Redukce alergií: Čističky vzduchu mohou pomoci alergikům a astmatikům tím, že odstraňují alergeny, jako jsou pyly, roztoči a peří, ze vzduchu. To může snížit závažnost alergických reakcí a astmatických obtíží.
 • Odstranění nepříjemných pachů: Čističky vzduchu jsou schopny zachytit a odstranit nepříjemné pachy z místnosti, jako jsou kouřové zápachy, pachy po vaření, domácích mazlíčcích nebo chemické výpary.
 • Snížení rizika infekcí: Některé čističky vzduchu jsou vybaveny speciálními filtry nebo UV dezinfekčními systémy, které mohou zničit bakterie, viry a mikroorganismy ve vzduchu. To může snížit riziko šíření infekcí.
 • Zvýšení koncentrace a produktivity: Čistý vzduch může zlepšit kvalitu spánku, snížit únavu a zvýšit koncentraci a produktivitu. To může být zejména užitečné v pracovním prostředí.
 • Příznivý vliv na kardiovaskulární zdraví: Čistý vzduch může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, protože snižuje expozici jemným částicím, které mohou způsobit srdeční problémy.
 • Komfort a pohoda: Čističky vzduchu vytvářejí čistější a svěžejší vzduch v místnosti, což přispívá k celkovému komfortu a pohodlí.
 • Ochrana domácího zařízení: Čističky vzduchu mohou chránit domácí elektroniku a zařízení před prachem a nečistotami, což může prodloužit jejich životnost.

Je třeba poznamenat, že účinnost čističek vzduchu může záviset na jejich typu a kvalitě, a ne všechny čističky jsou stejně účinné v odstraňování konkrétních látek z ovzduší. Proto je důležité pečlivě vybrat čističku vzduchu, která odpovídá vašim potřebám a podmínkám ve vašem domě nebo kanceláři

Jak funguje čistička vzduchu

Čističky vzduchu fungují tak, že odstraňují různé nečistoty a alergeny z ovzduší, čímž zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti. Způsob, jakým čističky vzduchu pracují, může záviset i na jejich typu a technologii, kterou používají. Zde jsou některé hlavní metody, jak čističky vzduchu fungují:

 1. Filtrování: Tato metoda je nejběžnější a zahrnuje použití speciálních filtrů k zachycení pevných částic a alergenů ve vzduchu. Nejčastěji používanými filtry jsou HEPA filtry (High Efficiency Particulate Air), které jsou schopny zachytit částice velikosti až 0,3 mikronu, včetně pylů, prachu, roztočů a bakterií. Některé čističky vzduchu používají také aktivní uhlíkové filtry k odstranění pachů.
 2. UV dezinfekce: Některé čističky vzduchu jsou vybaveny UV-C lampou, která vydává UV záření. Tato UV záření může zničit bakterie, viry a mikroorganismy ve vzduchu, což snižuje riziko šíření infekcí.
 3. Ionizace: Některé čističky vzduchu generují negativní ionty, které se vážou na částice ve vzduchu a tvoří větší aglomeráty. Tyto aglomeráty jsou těžší a snadněji se zachytí na filtrech nebo se usadí na povrchu místnosti.
 4. Elektrostatický filtr: Některé čističky vzduchu používají elektrostatický filtr, který zahrnuje nabitý povrch, který přitahuje částice ve vzduchu. Tyto částice jsou následně zachyceny na elektrostatickém filtru.
 5. Katalytická oxidace: Tato technologie využívá katalyzátor k rozkladu plynů a chemických sloučenin ve vzduchu, včetně nepříjemných pachů.

Výběr vhodné čističky vzduchu závisí na konkrétních potřebách a požadavcích. Je důležité zvážit typ nečistot, které chcete odstranit, velikost místnosti a další faktory při výběru čističky vzduchu.

Druhy čističek vzduchu

Samotný název „čistička vzduchu“ může evokovat jedno konkrétní zařízení, ale ve skutečnosti existuje mnoho různých druhů a typů čističek vzduchu, které se liší podle svého účelu a technologie, kterou používají. V tomto článku se podíváme na různé druhy a typy čističek vzduchu a jejich hlavní charakteristiky.

1. Mechanické filtry (HEPA filtry)

HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtry jsou jedním z nejběžnějších typů čisticích zařízení. Tyto filtry jsou schopny zachytit velmi malé částice, včetně pylů, prachu, roztočů, bakterií a alergenů. HEPA filtry jsou často používány v domácích čističkách vzduchu a mají vysokou účinnost v odstraňování pevných částic z ovzduší.

2. Aktivní uhlíkové filtry

Aktivní uhlíkové filtry jsou účinné při odstraňování pachů, plynných chemických látek a VOC (volatile organic compounds) z ovzduší. Tyto filtry obsahují uhlík, který adsorbuje nečistoty, a tím eliminuje nepříjemné zápachy. Aktivní uhlíkové filtry jsou často součástí čističek vzduchu určených pro odstraňování zápachů z kouření, vaření nebo domácích mazlíčků.

3. Ultrazvukové čističky vzduchu

Ultrazvukové čističky vzduchu používají ultrazvukovou technologii k rozpadu vody na mikroskopické kapky, které se vypouštějí do vzduchu. Tyto kapky zachytávají nečistoty, jako jsou prach a pyl. Ultrazvukové čističky jsou často kompaktní a tiché, což je činí vhodnými pro použití v ložnicích.

4. Ionizátory

Ionizátory generují negativní ionty, které se vážou na částice ve vzduchu, čímž je zvětšují a usnadňují jejich zachycení na povrchu místnosti nebo na speciálním elektrostatickém filtru. Tato technologie pomáhá odstraňovat nečistoty a alergeny z ovzduší.

5. UV dezinfekce

Čističky vzduchu s UV dezinfekcí jsou vybaveny UV lampami, které ničí bakterie, viry a mikroorganismy ve vzduchu. Tato technologie je užitečná pro redukci infekčního rizika.

6. Fotokatalytická oxidace

Fotokatalytická oxidace (PCO) využívá speciální katalyzátory a UV záření k rozkladu plynů a chemických sloučenin ve vzduchu, včetně nepříjemných pachů a VOC. Tato technologie je účinná při odstraňování zápachů a organických látek.

8. Hybridní čističky vzduchu

Některé čističky vzduchu kombinují více technologií, aby dosáhly maximální účinnosti. Například mohou obsahovat HEPA filtry, aktivní uhlíkové filtry a UV dezinfekci.

Při výběru čističky vzduchu je důležité zvážit typ nečistot, které chcete odstranit, a velikost místnosti, kde bude čistička umístěna. Každý typ má své vlastní výhody a omezení, a vhodný výběr závisí na vašich konkrétních potřebách a preferencích.

Jak vybrat čističku vzduchu

Nelze jednoznačně říci, která čistička vzduchu je nejlepší, protože to závisí na konkrétních potřebách, podmínkách a preferencích uživatele. To, co je pro jednu situaci nejlepší, nemusí být ideální pro jinou. Při výběru čističky vzduchu je důležité zvážit několik faktorů:

 1. Typ nečistot: Pokud máte hlavně problémy s alergiemi a chcete odstraňovat pyly, roztoče a alergeny, může být HEPA filtr nebo čistička s aktivním uhlím dobrým výběrem. Pro odstranění pachů zvolte čističku s aktivním uhlím.
 2. Velikost místnosti: Rozměry místnosti, kde bude čistička vzduchu umístěna, mají vliv na její účinnost. Je třeba vybrat čističku, která je dostatečně silná pro daný prostor.
 3. Údržba: Různé čističky vzduchu vyžadují různou míru údržby, včetně výměny filtrů nebo čištění. Zvažte, jaký typ údržby jste ochotni provádět.
 4. Hlučnost: Pro použití v ložnici může být důležité, aby čistička byla tichá. U některých typů čističek může hlučnost být významná.
 5. Dodatkové funkce: Některé čističky vzduchu mají dodatečné funkce, jako je senzor kvality vzduchu, časovač nebo dálkové ovládání. Zvažte, jaké funkce jsou pro vás důležité.
 6. Cena: Ceny čističek vzduchu se mohou značně lišit. Stanovte si rozpočet a hledejte zařízení, která do něj zapadají, ale zároveň splňují vaše potřeby.

Je dobré provést důkladný výzkum a přečíst si recenze různých čističek vzduchu, abyste zjistili, která bude nejlepší pro vaši konkrétní situaci. Nezapomeňte také brát v úvahu energetickou účinnost a ekologické faktory, pokud jsou pro vás důležité.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang