Čističky vzduchu – možnost zhluboka se nadechnout

Spotřebiče

Kvalita vzduchu, který člověk dýchá, má značný vliv na jeho zdraví a pohodu. Znečištěný vzduch plný alergenů, prachu, mikroorganismů a dalších škodlivých částic může negativně ovlivnit dýchací cesty, zhoršit alergie a dokonce mít dopad na celkovou kvalitu života. V takových případech přicházejí do hry čističky vzduchu.

Čističky vzduchu jsou moderní zařízení navržená k tomu, aby zlepšila kvalitu vzduchu uvnitř uzavřených prostor. Od přenosných jednotek pro jednu místnost až po sofistikované systémy pro celé budovy.

Čističky vzduchu nabízejí širokou škálu možností pro odstranění nečistot z ovzduší, a tím i pro zvýšení pohodlí a zdraví obyvatel. Tento článek se zabývá funkcemi, různými typy čističek vzduchu a tím, jak mohou pozitivně ovlivnit prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje.

Princip čističek vzduchu

Čističky vzduchu fungují pomocí filtrů a technologií, které zachycují a odstraňují nečistoty z ovzduší. Nejčastějšími typy filtrů používanými v čističkách vzduchu jsou HEPA filtry (High Efficiency Particulate Air), které zachycují mikroskopické částice, a aktivní uhlíkové filtry, které pomáhají odstraňovat pachy a plyny.

Typy čističek vzduchu

Existuje několik různých typů čističek vzduchu, které se liší v použitých technologiích a způsobu, jakým odstraňují znečištění z ovzduší. Každý typ má své vlastní výhody a omezení. Zde jsou některé z hlavních typů čističek vzduchu:

 1. HEPA filtry (High Efficiency Particulate Air): HEPA filtry jsou velmi účinné při zachycování mikroskopických částic, jako jsou prach, pyl, bakterie, viry a alergeny. Tyto filtry jsou schopny zachytit částice o velikosti 0,3 mikrometru a větší s účinností až 99,97 %. HEPA filtry jsou často používány v čističkách vzduchu určených pro alergiky a osoby s respiračními potížemi.
 2. Aktivní uhlíkové filtry: Tyto filtry jsou efektivní při odstraňování pachů, plynných znečišťujících látek a chemických sloučenin z ovzduší. Aktivní uhlík má velký povrchový obsah, což mu umožňuje absorbovat širokou škálu zápachů a plynů.
 3. Ionizátory: Ionizátory emitují záporně nabitá iontová zrnka do vzduchu, která se vážou na pozitivně nabitá znečištění ve vzduchu, jako jsou prach, pyl a kouř. Tím se částice stanou těžšími a spadnou na zem nebo na povrchy, což snižuje jejich přítomnost ve vzduchu. Nicméně uvolňování iontů může mít také své kontroverze a potenciální negativní účinky na zdraví.
 4. UV-C záření: Tato technologie využívá ultrafialového záření s krátkou vlnovou délkou k ničení bakterií, virů a mikroorganismů v ovzduší. UV-C záření může být efektivní při sterilizaci vzduchu, ale je třeba dodržovat opatření, aby se záření nedostalo do kontaktu s kůží a očima.
 5. Fotokatalytické oxidace (PCO): Tato pokročilá technologie využívá UV záření společně s povrchem katalyzátoru (často oxidu titaničitého) k rozkladu plynů a organických látek ve vzduchu na neškodné produkty.
 6. Elektrostatické filtry: Tyto filtry využívají elektrostatické náboje k zachycování částic ve vzduchu. Znečištěné částice jsou nabitě, což způsobuje jejich přilnutí k opačně nabitému filtru.
 7. Kombinované systémy: Některé čističky vzduchu kombinují různé technologie, jako jsou HEPA filtry, aktivní uhlíkové filtry a ionizátory, aby dosáhly co nejefektivnějšího odstranění různých typů znečištění.

Při výběru čističky vzduchu je důležité zvážit typy znečištění, které chcete odstranit, a vybrat zařízení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Výhody čističek vzduchu

Čističky vzduchu mohou nabídnout řadu výhod pro zlepšení kvality ovzduší v uzavřených prostorách. Zde jsou některé hlavní výhody čističek vzduchu:

 1. Odstraňování nečistot: Čističky vzduchu dokážou účinně zachytávat a odstraňovat částice znečištění, jako jsou prach, pyl, alergeny, bakterie a viry, čímž zlepšují kvalitu vzduchu a snižují riziko alergických reakcí a onemocnění dýchacího ústrojí.
 2. Zlepšení dýchání: Pro lidi s alergiemi, astmatem a dalšími respiračními problémy může používání čističky vzduchu znamenat značné zlepšení dýchání tím, že snižuje množství alergenů a dráždivých látek ve vzduchu.
 3. Omezování pachů: Čističky vzduchu s aktivními uhlíkovými filtry mohou účinně odstraňovat pachy, jako jsou kouř, kuchyňské zápachy, zápachy z domácích zvířat a další nepříjemné zápachy.
 4. Ochrana proti mikroorganismům: Některé čističky vzduchu využívají UV-C záření nebo fotokatalytické oxidace k ničení bakterií, virů a mikroorganismů, což pomáhá minimalizovat šíření nemocí.
 5. Zlepšení kvality spánku: Čistý vzduch může pozitivně ovlivnit kvalitu spánku, protože snižuje podráždění dýchacích cest a alergií, což umožňuje klidnější a zdravější spaní.
 6. Prevence vývoje plísní: Některé čističky vzduchu mohou snižovat vlhkost vzduchu, což pomáhá omezovat vývoj plísní a roztočů, kteří se často vyskytují v příliš vlhkém prostředí.
 7. Omezení chemických látek: Čističky vzduchu s fotokatalytickou oxidací mohou pomáhat redukovat chemické sloučeniny ve vzduchu, jako jsou výpary z domácí chemie nebo znečištění z venkovního prostředí.
 8. Podpora celkového zdraví: Zlepšená kvalita vzduchu může přispět k celkovému zdraví a pohodě, což je zejména důležité pro osoby s alergiemi, respiračními problémy nebo citlivou pokožkou.
 9. Ochrana technických zařízení: Čističky vzduchu mohou chránit technická zařízení a elektroniku před prachem a částicemi, které by mohly snižovat jejich výkon a životnost.

Je však důležité si uvědomit, že výsledky čističek vzduchu se mohou lišit v závislosti na modelu a použité technologii. Před nákupem čističky vzduchu je vhodné provést výzkum a vybrat zařízení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám a specifickému prostředí, ve kterém bude používáno.

Čističky vzduchu mají své omezení, zejména pokud jde o účinnost odstraňování znečištění závislou na typu filtru a technologie. Nemohou úplně eliminovat všechny znečišťující látky, jako jsou třeba všechny typy plynů.

Údržba čističky vzduchu

Čističky vzduchu vyžadují pravidelnou údržbu, která zahrnuje výměnu nebo čištění filtrů a pravidelné čištění zařízení samotného.

Před nákupem čističky vzduchu je důležité zvážit potřeby, velikost místnosti, ve které bude zařízení umístěno, a typ znečištění, které chce člověk odstranit. Je také dobré se seznámit s různými typy filtrů a technologií používanými v čističkách vzduchu, abyste mohli vybrat zařízení, které nejlépe splňuje vaše požadavky na čistý vzduch.

Čistička vzduchu Sencor SHA 200

Navíc za tak neuvěřitelně nízkou cenu. Čistička vzduchu Sencor SHA 200 je vhodná do domácností (zejména do dětských pokojů) a také do automobilů – tvarově se skvěle hodí.

I pro svoji menší velikost má spoustu užitečných funkcí, jako je hlavně vybavení filtrem H.E.P.A., který filtruje částice od velikosti 0,3 mikronu a to zejména prach, pyl, spóry plísní, zbytky roztočů a zvířecí srtst. Díky fotokatalytickému filtru a ultrafialovému světlu likviduje viry a bakterie (může zabránit přenosu různých virových onemocnění).

Čistička vzduchu Sencor SHA 200 také vzduch ionizuje a může Vám ho i provonět díky možnosti aromaterapie (savý sáček si můžete naplnit oleji dle Vašeho přání). Díky zdravějšímu vzduchu a vůním se můžete lehce zbavit stresu, který začíná být v dnešní době všudypřítomný.

Téměř nutností se stává pro jedince trpící dýchacími potížemi (alergie, astma atp.), ale snažit se svůj organismus co nejméně zatěžovat škodlivými vlivy by měl každý. Výhoda této čističky vzduchu Sencor SHA 200 je v malé velikosti, pěkném designu a velmi velkorysé ceně.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang