Domácí vodárna – voda za každé situace

Dílna, stavba a zahrada

Pokud si chcete zajistit automatickou dodávku pitné nebo užitkové vody ve své domácnosti, domácí vodárny jsou pro vás tou správnou volbou. Tyto přístroje se propojí se zdrojem vody, kterým bývá nejčastěji vrt nebo studna. Jak to celé funguje?

Voda je životně důležitým zdrojem, který je nezbytný pro naše každodenní potřeby. Většina z nás je zvyklá na připojení k veřejnému vodovodu, který nám zajišťuje pitnou vodu. Nicméně stále více lidí se zajímá o alternativní způsoby zásobování vodou a hledá ekologické a nezávislé řešení.

K čemu domácí vodárny slouží

Vodárny jsou vhodné především pro domácnosti, které mají vlastní zdroj vody a chtějí ho co nejefektivnější využívat. Domácí vodárny jsou dodávány v kompletu, který obsahuje čerpadlo, tlakovou nádobu, tlakový spínač a propojovací příslušenství. Domácí vodárnu tak jednoduše napojíte na zdroj vody v blízkosti vašeho domu a je to. Rázem máte zdroj čisté a pitné vody přímo u sebe doma.

Důležité je, odkud vodu čerpáte, jak hluboko je voda a jak daleko je zdroj vody vzdálen od uvažované domácí vodárny. Dále pak jak často a jaké množství vody máte v úmyslu čerpat. Pro stanovení množství vody můžeme využít počet osob a spektrum využití vody.

Jak domácí vodárna funguje

Domácí vodárna je systém navržený k získávání, čištění a uchování pitné vody přímo v domácnosti. Způsob fungování takového systému může být poměrně komplexní, ale základní principy jsou následující:

 1. Získání vody: Domácí vodárna obvykle začíná tím, že získává vodu ze zdroje, jako je studna, dešťová voda, povrchová voda nebo dokonce voda z říčky či jezera. Výběr zdroje závisí na místních podmínkách a dostupnosti vody.
 2. Čištění vody: Získaná voda může obsahovat různé nečistoty, bakterie a chemické látky, které musí být odstraněny. Domácí vodárna obvykle zahrnuje filtrační a čistící procesy, jako jsou filtry na odstranění částic, dezinfekce pro odstranění bakterií a virů, a chemické procesy pro odstranění přebytečných minerálů a nečistot.
 3. Uchování vody: Čištěná voda je následně skladována v nádrži nebo nádržích připravena k použití. Tyto nádrže mohou být umístěny buď uvnitř nebo vně domu, a jejich kapacita závisí na potřebách domácnosti a regionálním klimatickým podmínkám.
 4. Distribuce vody: Čištěná a uložená voda je k dispozici pro použití doma. Systém distribuce zahrnuje potrubí, kohoutky a ventily, které umožňují vodu přivedenou z domácí vodárny dostat do různých částí domu, včetně koupelny, kuchyně a zahrady.
 5. Monitorování a Údržba: Důležitou součástí provozu domácí vodárny je monitorování kvality vody a pravidelná údržba systému. To zahrnuje testování vody na přítomnost nečistot, nastavování čistících procesů a pravidelnou kontrolu vodárenských zařízení.

Je třeba poznamenat, že konkrétní systémy domácích vodáren mohou mít různé konfigurace a technologie, ať už se jedná o systémy zachycení a čištění dešťové vody, systémy čištění povrchové vody nebo jiné varianty. Důležité je, že domácí vodárna umožňuje domácnosti získat kontrolu nad svou zásobou pitné vody a mít možnost snížit závislost na veřejném vodovodu, zejména v oblastech s nízkou dostupností vody.

TIP: Z obyčejné vody lze udělat perlivý nápoj během chvilky díky SodaStream.

Druhy domácích vodáren

Domácí vodárny jsou systémy navržené pro zásobování pitnou vodou v rámci jednotlivých domácností nebo menších komunit. Existuje několik různých druhů domácích vodáren, které se liší podle zdroje vody a způsobu čištění. Zde jsou některé z hlavních druhů domácích vodáren:

 1. Studní: Studna je tradičním a spolehlivým zdrojem pitné vody pro mnoho venkovských domácností. Voda je čerpána z podzemního zdroje a následně může být čištěna a dezinfikována pro pití.
 2. Vodárna na dešťovou vodu: Tato vodárna shromažďuje srážkovou vodu z povrchu střechy nebo jiných povrchů budov. Tato voda je pak filtrována a čištěna pro různé účely, včetně zavlažování zahrady, splachování toalet nebo pití.
 3. Povrchová vodárna: Některé domácnosti mohou vodu získávat z nedalekých řek, jezer nebo pramenů. Tato voda je zpravidla převedena do nádrží nebo nádrží a následně čištěna a dezinfikována.
 4. Desalinizační vodárna: V oblastech s nedostatkem sladké vody mohou domácnosti používat domácí desalinizační vodárny. Tyto systémy odstraňují sůl z mořské vody, aby se vytvořila pitná voda.

Každý druh domácí vodárny má své výhody a omezení a vybírá se na základě konkrétních potřeb a dostupných zdrojů v dané lokalitě. Je důležité zajistit, aby voda z domácí vodárny byla bezpečná a vhodná pro konzumaci, a to buď prostřednictvím čištění, dezinfekce nebo testování kvality vody.

Kdy je dobré si ji pořídit

Domácí vodárna může být výhodná v několika různých situacích a pro různé účely. Zde jsou některé z příkladů, kdy může být mít domácí vodárnu výhodná:

 1. Venkovské oblasti: V mnoha venkovských oblastech není dostupný veřejný vodovod, a proto si obyvatelé musí zajistit vlastní zásobování pitnou vodou. V takových případech může být domácí vodárna nezbytná.
 2. Oblasti s nedostupností vody: V oblastech, kde je pitná voda omezena nebo obtížně dostupná, může být domácí vodárna užitečným řešením pro zásobování pitnou vodou.
 3. Sběr dešťové vody: Pokud žijete v oblasti s dostatečnými srážkami, můžete využít systém sběru a čištění dešťové vody pro zavlažování zahrady nebo pro domácí použití.
 4. Snížení závislosti na veřejném vodovodu: Někteří lidé chtějí snížit svou závislost na veřejném vodovodu a získat větší kontrolu nad svou vlastní zásobou vody. Domácí vodárna může umožnit tuto nezávislost.
 5. Krizové situace: Mít domácí vodárnu může být výhodné v případě krizových situací, jako jsou přírodní katastrofy nebo poruchy veřejného vodovodu. Můžete mít zajištěnou zásobu pitné vody pro nouzové případy.
 6. Ekologické rámcové podmínky: Někteří lidé volí domácí vodárny z ekologických důvodů, protože umožňují lepší využití lokálních zdrojů vody a snižují potřebu přepravy vody na dlouhé vzdálenosti.

Je však důležité mít na paměti, že instalace a provoz domácí vodárny vyžadují určité investice a údržbu. Dále je třeba zajistit, aby voda byla bezpečná a splňovala příslušné normy pro pití. Každý, kdo uvažuje o domácí vodárně, by měl provést důkladnou analýzu svých potřeb a dostupných zdrojů vody a případně konzultovat s odborníkem na vodní zásobování.

Jaké funkce mohou domácí vodárny mít?

Součástí domácí vodárny je tlaková nádoba s atestem na pitnou vodu, která zabraňuje častému spínání čerpadla. Pokud chcete čerpadlo ochránit před případným chodem nasucho, je vhodné nainstalovat hlídače hladiny. Maximálního množství čerpané vody a maximálního výtlaku nikdy není dosaženo současně. Výkon domácí vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a velikost tlakové nádoby ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

Některé domácí vodárny jsou vybaveny senzory a monitorovacím systémem, který neustále sleduje kvalitu vody. Uživatelé mohou sledovat údaje o obsahu nečistot, pH hodnotě a dalších parametrech v reálném čase prostřednictvím chytrých aplikací.

Chytré domácí vodárny mohou posílat upozornění a notifikace uživatelům v případě problémů nebo potřeby údržby. Například v případě poklesu kvality vody nebo potřeby výměny filtrů může systém automaticky oznámit uživateli.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang