Jak vybrat letní pneumatiky

Pneumatiky patří mezi základní vybavení automobilů a představují pomyslný přechod mezi samotným vozem a silnicí. Pneumatiky výrazně ovlivňují jízdní vlastnosti a celkovou ovladatelnost vozidla. To jen tak na okraj, proč byste neměli výběr pneumatik v žádném případě podcenit, ale naopak mu věnovat dostatek času a pozornosti. Pravda, v letních měsících nehrozí námraza nebo nepříjemnosti spojené se sněhem a nízkými teplotami, ale prudké letní deště a horká silnice také dokáží značně zkomplikovat jízdu.

Letní pneumatiky můžete podle zákona na svém vozidle používat od prvního dubna do jednatřicátého října. Současný trh disponuje velice širokou škálou letních i zimních pneumatik různých rozměrů, s různými kvalitativními parametry a vlastnostmi od mnoha světových i domácích výrobců. Vybírat tedy můžete z nepřeberného množství modelů, což může samozřejmě samotný výběr těch opravdu správných pneu pro váš automobil značně zkomplikovat. Volba a koupě nových pneumatik není tak snadnou záležitostí, jak se na první pohled zdá. 

My bychom chtěli vaši pozornost obrátit na nejdůležitější faktory, které byste měli před samotnou koupí nových pneu pro váš vůz mít na zřeteli.

Než se pustíte do výběru nových pneumatik, odpovězte si na tři základní otázky.  Pro jaké roční období pneumatiky vybíráte (léto, zima), v jakém prostředí (např. město, hory apod.) budete jezdit nejčastěji, a jaký je váš finanční limit, tj. kolik peněz jste ochotni investovat do pořízení nového obutí vašeho automobilu.

Jakého zvolit výrobce, když jich je tolik?

Jak již bylo řečeno, současný trh nabízí velké množství letních pneumatik špičkové kvality od celé řady světoznámých producentů, ze kterých bychom chtěli zmínit především značky Michelin, Continental, Pirelli, Dunlop a Barum. Společným znakem výrobků všech těchto světoznámých firem je jejich vysoká kvalita a my vám je můžeme jen doporučit. Kromě toho můžete na trhu samozřejmě najít i pneumatiky mnoha dalších výrobců. Výrobců, jejichž jméno sice nemá takový zvuk ve světě motorismu, ale i jejich výrobky bývají kvalitní. Značka pneumatik by neměla být tím hlavním ukazatelem, podle kterého se budete při výběru řídit. Mnohem důležitější jsou při výběru parametry a jízdní vlastnosti pneumatik, na které byste se měli zaměřit především.

Rozměr pneumatiky = základ výběru

Rozměr pneumatiky je první a základní parametr, který potřebujete znát ještě před tím, než si nové letní pneu pořídíte. Rozměr pneumatik udávají tři základní hodnoty. Za prvé je to šířka pneumatiky, následuje výška bočnice pneumatiky neboli tzv. profil pneumatiky a průměr ráfku. Všechny tyto hodnoty najdete v technickém průkazu vašeho vozidla, obvykle se uvádí v takovémto číselném formátu: 195/65 R15. První hodnota (v našem případě 195) značí šířku pneumatiky a je udávána v milimetrech. Druhá hodnota (v našem případě 65) udává profil pneumatiky a je uváděna v procentech. Konkrétně se jedná o procentuální vyjádření výšky bočnice pneumatiky (v našem případě tedy 65 % ze 195 mm). Poslední hodnota (v našem případě R15) značí průměr ráfku a je uváděna v palcích (1“ = 2,54 cm). Písmeno R představuje radiální konstrukci pneumatiky a číselná hodnota za ním udává vnitřní průměr pneumatiky, který vždy musí odpovídat průměru ráfku.

Na jízdní vlastnosti vozidla má největší vliv šířka pneumatiky. V technickém průkazu vašeho automobilu najdete informaci ohledně rozpětí šířek pneumatik, které můžete na vozidlo použít. Pravděpodobně jedinou výhodou úzkých pneumatik je to, že oproti širším s nimi budete mít menší spotřebu paliva. Jsou méně hlučné a také mají menší náchylnost k aquaplaningu (aquaplaning = přilnavost pneumatiky k vozovce). Při použití širších pneumatik zajistíte vozidlu lepší jízdní vlastnosti a co je důležité, zkrátíte jeho brzdnou dráhu. V neposlední řadě pak širší pneumatiky přidávají vozidlu také na vzhledu, především pokud se jedná o sportovní nebo SUV (terénní) modely automobilů.

Obvykle se doporučuje, aby vozidlo mělo na jedné nápravě stejné pneumatiky. To znamená, že pneumatiky by měly být od stejného výrobce, měly by být stejně staré a měly by mít stejné parametry. Za ideální řešení se samozřejmě považuje to, pokud jsou stejné všechny pneumatiky.

Není dezén jako dezén

Dezén je vzorek, který se nachází na plášti pneumatiky a zajišťuje správný kontakt mezi pneumatikou a komunikací. Setkat se můžete se třemi základními druhy vzorků pneumatik, jsou to směrový neboli šípový dezén, symetrický dezén a asymetrický dezén.

Symetrický typ vzorku umožňuje libovolnou montáž pneumatiky na vozidlo. V případě, že má pneumatika směr otáčení vyznačený pomocí šipky, jedná se o dezén směrový (šípový). U asymetrického dezénu je nezbytné rozlišit vnitřní a vnější (obvykle označováno v anglickém jazyce – inside, outside) stranu pneumatiky. U pneumatik s dezénem tohoto typu je důležité při jejich instalaci dodržet pouze vnitřní a vnější stranu, strana automobilu, na kterou bude pneumatika namontována, není podstatná. Setkat se můžete i s různými kombinacemi výše zmíněných dezénů, u osobních vozů se ovšem prakticky nepoužívají.

Hloubka dezénu

Hloubka dezénu hraje důležitou roli z hlediska bezpečnosti provozu automobilu, proto je její minimální hodnota stanovena zákonem. U letních pneu je minimální hloubka vzorku stanovena na 1,6 mm (u zimních pneumatik jsou to milimetry čtyři). 

Pro kontrolu hloubky dezénu jsou pneumatiky vybaveny tzv. indikátory opotřebení. Tyto jsou umístěny na dně drážek a mají výšku takovou, jaká je nejmenší povolená hloubka dezénu. V praxi to znamená to, že pokud dochází k opotřebení těchto indikátorů, je nejvyšší čas k výměně starých pneumatik za nové.

Správná péče o pneumatiky prodlužuje jejich životnost. Určitě se vám vyplatí, pokud budete pneumatiky pravidelně kontrolovat (tlak, poškození, rovnoměrnost opotřebení...). Kontrola hloubky dezénu je velmi podstatná v případě, že máte v plánu si pořídit již ojeté pneumatiky. U nových pneumatik problém s hloubkou vzorku odpadá, postačí pouze pravidelná kontroly během jejich užívání.

Energetické štítky vládnou světu

Od 1. listopadu 2012 je značení pneumatik v Evropské unii povinné. Všechny pneumatiky (kromě pneumatik nákladních) musí být od tohoto data viditelně označeny, a to buď přímo na pneumatice (nálepkou) nebo štítkem hned vedle ní.

Energetický štítek udává hodnoty o pneumatice, konkrétně:

  • třídu úspory paliva,
  • třídu přilnavosti za mokra
  • a třídu vnější hlučnosti.

Třída úspory paliva se stanovuje pomocí tzv. valivého odporu pneumatiky, který má vliv právě na spotřebu paliva. Jednotlivé třídy se značí písmeny A až G, přičemž třída A je nejúspornější a třída G naopak nejméně úsporná. Třída D není hodnocena, tudíž se s ní nemůžete u pneumatik pro osobní automobily setkat. Rozdíl v úspoře paliva mezi jednotlivými třídami je přibližně 0,1 litru/100 km. Z toho vyplývá, že mezi první a poslední třídou, tj. mezi třídou A a třídou G, může rozdíl dosahovat i více než 0,5 litru/100 km.  Je patrné, že volba správné třídy vám při častém používání vozu může ušetřit nemalou finanční částku.

Další hodnotou, která musí být znázorněna na energetickém štítku pneumatiky, je třída přilnavosti za mokra neboli schopnost pneumatiky brzdit na mokré silnici. Hodnocení je podobné jako u tříd úspory. Nejlepší hodnocení je značeno písmenem A, naopak nejhorší hodnocení je značeno písmenem G. Třída D a třída G nejsou hodnoceny, tudíž ani s nimi se nemůžete setkat. Zde byste se měli rozhodovat především s ohledem na vaši vlastní bezpečnost, a proto doporučujeme vybírat letní pneumatiky (ale i zimní) s tím nejlepším hodnocením, tedy třídu A. Rozdíl v brzdné dráze mezi třídou A a třídou G může být až 18 metrů, což ve skutečnosti odpovídá přibližně třem až šesti metrům při brzdění z původní rychlosti 80 km/h  na rychlost 20 km/h.

Třída vnější hlučnosti je poslední hodnota, která musí být uvedena na energetickém štítku. Jedná se o ukazatel, který udává míru vnějšího hluku vydávaného pneumatikou během jízdy a je uváděn v decibelech. Vnější hlučnost se dělí do tří kategorií na základě její intenzity pomocí jedné, dvou nebo tří vln. Jedna vlna představuje nejnižší třídu hlučnosti, která má hodnoty minimálně o 3 dB nižší, než jsou evropské limity. Třída se dvěma vlnami představuje střední třídu hlučnosti, která má hodnoty do 3 dB pod evropskými limity. Nejhorší třídu představují pneumatiky označené třemi vlnami, jejichž hodnoty se pohybují (o 3 dB) nad evropskými limity. Zjednodušeně lze říci, že pneumatiky s označením obsahujícím jednu vlnu mají 4x nižší vnější hlučnost než pneumatiky s označením obsahujícím vlny tři.

Index nosnosti, neboli kolik toho unese

Maximální zatížení, které je jedna pneumatika schopná snést, se nazývá index nosnosti nebo také hmotnostní index (hodnota tohoto indexu se značí pomocí písmen Ni). Obvykle bývá tato hodnota uvedena za rozměrem pneumatiky ve tvaru 195/65 R15 H90. Informaci o správné hodnotě indexu hmotnosti naleznete v technickém průkazu vašeho automobilu. Zde je hodnota maximálního zatížení pneumatiky 90, což znamená, že nosnost jedné pneu činí 600 kg. Pneumatiky s menším indexem nosnosti, než je uvedeno v TP (technickém průkazu), použít nelze. Naopak pneumatiky s vyšším indexem nosnosti použít můžete.

Rychlostní index

Maximální rychlost, kterou je pneumatika schopna snést, se nazývá rychlostní index (RI). Maximální rychlost pneumatiky se označuje indexy Q, R, S, T, U, H, V, W, Y a ZR, přičemž každý uvedených indexů má jinou povolenou maximální rychlost. Indexy jsou seřazeny vzestupně od indexu s nejnižší hodnotou, u rychlostního indexu Q je povolena maximální rychlost 160 km/h. Naopak u pneumatik s rychlostním indexem Y je nejvyšší povolená rychlost až 300 km/h. Index ZR označuje speciální typ pneumatik, které jsou určeny pro rychlosti přesahující 240 km/h. Hodnota RI pneumatik je rovněž uvedena v technickém průkazu vozidla.

Ještěže DOT kód nefunguje u žen!

DOT kód, který bývá obvykle umístěn na boční straně pneumatiky, udává její stáří. DOT kód je vyobrazen formou čtyřmístného čísla a každá pneumatika má svůj vlastní. První dvojčíslí představuje kalendářní týden a druhé dvojčíslí rok, ve kterém byla vyrobena (např. kód 0117 znamená, že byla pneumatika vyrobena první kalendářní týden v roce 2017). I v tomto případě samozřejmě platí pravidlo, že čím novější pneumatika, tím lépe. Doporučuje se nepoužívat pneumatiky, které jsou starší než pět let.

Doplňující značení pneumatik (aby toho nebylo málo)

Další doplňující informace a označení můžete nalézt na bočnicích pneumatik. Patří mezi ně tyto:

A/S (All Season) – celoroční pneumatiky A/T (All Terain) – pneumatiky pro každý terén M/T (Mud Terrain) – pro terénní provoz HP (High Performance) – výkonné pneumatiky UHP (Ultra High Performance) – vysoce výkonné pneumatiky

TT (Tubetype) – typ duše

TL  (Tubeless) – bezdušová pneumatika RF (Reiforced) –  pneumatika s vyšším indexem nosnosti XL  (Extra load) –  pneumatiky s vyšším indexem nosnosti C – pneumatika pro užitkové vozy

FR, MFS – ochrana ráfku před poškozením RW, OWT – bílý nápis na bočnici RBL – vystouplá písmena na bočnici pneumatiky

Tlak v pneumatikách

Tlak v pneumatikách sice není faktor, podle kterého letní pneumatiky před jejich koupí vybíráte, ale hraje důležitou roli z hlediska ovladatelnosti a bezpečnosti vozidla, vliv má i na jejich životnost a pochopitelně také na spotřebu paliva. Doporučená hodnota tlaku v pneumatikách je vždy uvedena v manuálu vozidla. Často bývá vyobrazena i na víku od palivové nádrže nebo na informačním sloupku na místě řidiče. Správné nahuštění pneumatik kladně působí nejen na jejich životnost, ale i na spotřebu paliva.

Nedostatečné nahuštění nebo naopak přehuštění pneumatik může vést ke snížení životnosti pneumatik a ke zvýšení spotřeby paliva. Podhuštění je více škodlivé než přehuštění. Při snížení tlaku o pouhých 10 % dochází ke snížení životnosti a zvýšení spotřeby až o 10 %. Kontrolu tlaku byste měli provádět vždy za studena, nejlépe tedy před jízdou, kdy pneumatiky nejsou ještě zahřáté.

A co v zimě?

V období od 1.11. do 31.3. patří zimní pneumatiky mezi povinnou výbavu vozidla. Tyto pneumatiky jsou označeny piktogramem sněhové vločky na pozadí hory, který je znám pod zkratkou 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) a jsou určeny pro využití na sněhem pokrytých silnicích. Podle právních předpisů jsou pro toto období vhodné i pneumatiky označené písmeny M+S, což je zkratka pro anglická slova mud and snow, tedy bahno a sníh. Takovýto typ pneumatik je často mylně označován za zimní, nicméně se jedná o pneumatiky celoroční.

Během zimních měsíců je na pneumatiky kladena větší zátěž než v měsících letních, a to především v podobě sněhu a ledu. Pokud je vozovka namrzlá, popř. pokrytá sněhem, tak se snižuje přilnavost pneumatik k vozovce. Problém s přilnavostí řeší právě zimní pneumatiky, které pro lepší přilnavost k vozovce při nízkých teplotách (hovoříme o teplotách nižších, než je 7 °C) využívají měkčí směs. Dezén zimních pneumatik je hlubší než dezén letních pneu, což napomáhá k lepšímu odvodu vody. U zimních pneumatik může být využit menší rychlostní index, než je uvedeno v technickém průkazu. Pokud plánujete investovat pouze dvou nových kusů zimních pneumatik s tím, že zbylé dvě použijete ojeté, doporučujeme instalaci novějších pneumatik na zadní nápravu. Tím se zabrání přetáčivosti automobilu v zatáčkách. Ideální je, pokud si pořídíte všechny pneumatiky stejné a nové.

Kdy přezout

Výměna letních pneumatik za zimní by měla proběhnout v okamžiku, kdy venkovní teplota dlouhodobě poklesne pod 7 °C.  Jak již bylo zmíněno výše, v období od 1.11. do 31.3. patří zimní pneumatiky mezi povinnou výbavu  každého vozidla.

Naopak v období, kdy teplota dlouhodobě přesahuje 7 °C, je vhodné (vzhledem ke složení zimních pneumatik) přezout na pneumatiky letní.

Pokud se nechcete starat o přezouvání pneumatik, zvolte pneumatiky celoroční (M+S), které nahrazují jak zimní, tak letní pneumatiky. Od celoročních pneumatik ovšem nemůžete očekávat, že jejich jízdní vlastnosti budou takové jako u pneu, které jsou specifické pro konkrétní roční období.

Celoroční pneumatiky mají lepší vlastnosti než letní pneumatiky pouze na sněhu, břečce či  v bahně. Na suché vozovce či ledu jsou rozdíly oproti běžné pneumatice zanedbatelné. Ve všech ostatních podmínkách (kromě sněhu, břečky a bahna) má lepší jízdní vlastnosti běžná pneumatika, a to při jakékoliv okolní teplotě.

Jak předejít poškození pneumatiky

K poškození pneumatiky může dojít mnoha způsoby a na různých místech. Zde vás seznámíme s několika nejběžnějšími závadami a poradíme, jak se poškození pneumatik vyhnout. Většina závad na pneumatice obvykle vzniká jejím nevhodným nebo nešetrným používáním.

Nedostatečně nahuštěné pneumatiky mají za následek sjeté okraje, tj. okraje pneumatik jsou v porovnání s jejich středovou částí opotřebeny mnohem výrazněji. Jeden sjetý okraj běhounu více než druhý je způsoben špatným seřízením geometrie vozu. Naopak sjetý střed běhounu je způsoben jízdou na pneumatikách přehuštěných.

K nerovnoměrnému opotřebení běhounu pneumatiky může docházet buď nesprávným seřízením geometrie vozu nebo závadou tlumičů (většinou na zadní nápravě).

Boule na bočnici pneumatiky vzniká při poškození (přetržení) více vláken kostry pneumatiky (někdy postačí k vytvoření boule přetržení jediného vlákna). K tomuto poškození dochází nejčastěji při najetí na jakoukoliv překážku (obrubník, výmol, větev atd.) nebo při přiskřípnutí bočnice mezi překážku a ráfek.

přetržení vláken kostry může dojít také v důsledku jízdy na málo nahuštěných pneumatikách. Během jízdy dochází k přehřívání bočnice, což může vést až k jejímu nenávratnému poškození.

Co když píchnu

Dojezdové pneumatiky (také zvané Runflat) jsou speciálním druhem pneu, které jsou schopny pokračovat v jízdě i v okamžiku, kdy dojde k jejich poškození. Nahrazují tedy rezervní kolo či sadu pro opravu poškozených pneu. Maximální povolená rychlost jízdy s poškozenou Runflat pneumatikou je 80 km/h a maximální dojezd představuje 80 km. Dojezdové pneumatiky se nedají po poškození nijak opravit. Označení Runflat pneumatik se u každého výrobce liší. Zde je přehled označení u vybraných předních výrobců pneumatik: Michelin (ZP), Continental (SSR, CSR), Pirelli (RFT), Dunlop (DSST), Bridgestone (RFT).

Uskladnění pneumatik

Správné uskladnění pneumatik byste neměli v žádném případě podceňovat. Správný způsob uskladnění má pozitivní vliv na životnost pneu. Díky nesprávnému skladování může dojít ke snížení životnosti nebo dokonce i k nevratnému poškození pneumatik.

Stav pneumatik během uskladnění ovlivňuje několik faktorů, mezi ty nejzákladnější patří teplota, vlhkost a světlo. Ideální skladovací podmínky představují chladná, suchá a tmavá místa.  Při nedodržení některé z těchto podmínek může docházet k předčasnému stárnutí pneumatik, což se projeví výskytem drobných prasklinek na jejich povrchu.

Pokud plánujete skladovat pneumatiky, které jsou na ráfcích, doporučuje se nahustit je na standardní hodnotu a umístit na sebe do stohu. Při skladování pneumatik bez ráfků se doporučuje jejich umístění nastojato, vedle sebe. Při uskladnění pneumatik bez ráfků se také doporučuje je pravidelně pootáčet, aby se zamezilo jejich deformaci. Další praktickou radou je si pneumatiky při uskladnění označit, abyste je mohli na další sezónu vyměnit. U automobilů s předním náhonem se opotřebovávají pneumatiky na přední nápravě více, u automobilů s náhonem na zadní kola je tomu naopak.

Kam se starou?

Likvidaci starých pneumatik ekologickou cestou jsou zodpovědní zajistit všichni dovozci pneumatik. Likvidaci zajišťují pomocí míst zpětného odběru. Tato místa tedy můžete využít k odevzdání vašich starých pneumatik. Dále mají povinnost od vás bezplatně přijmout staré pneumatiky všechny podniky, které je vyrábějí a prodávají (do množství, které sami v daném období vyrobí či prodají). Při nákupu nových pneumatik přímo v pneuservisu máte nárok na ekologickou likvidaci starých pneu, kterou za vás zařídí pneuservis. Další možností likvidace ojetých pneumatik je jejich odvezení do sběrného dvora, kde zaplatíte za jejich likvidaci symbolický poplatek pohybující se okolo 50 Kč.

Závěrem

Výběr nových letních pneumatik pro váš vůz by měl v první řadě odpovídat parametrům uvedeným v technickém průkaze vozidla, měl by splňovat veškeré podmínky bezpečné jízdy a v neposlední řadě by měl vyhovovat i všem vašim požadavkům. Hlavní prioritou by měla v každém případě být ovšem bezpečná a pohodlná jízda.

Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru