Nové auto – přihlášení či odhlášení, malý technický průkaz a další

Novinky

To, zda někdo potřebuje auto, závisí na jeho individuálních potřebách a preferencích. Vozidlo může poskytnout značnou míru flexibility a pohodlí v každodenním životě. Pokud člověk žije v oblasti s omezenou veřejnou dopravou nebo pokud potřebuje často cestovat na dlouhé vzdálenosti, vlastnictví auta může být nezbytné. Jak probíhá přihlášení nového vozu? Co jsou trvalé manipulační značky?

Koupě nového auta je velkým rozhodnutím, které vyžaduje pečlivé plánování. Zejména mladí nejdříve řeší, kolik stojí autoškola, jak dlouho kurz trvá a kdy budou mít kartičku řidičského průkazu v ruce. Poté už stačí jen vybrat vhodný vůz pro začínajícího řidiče.

Po nákupu nového vozu je nutné se přihlásit do registru vozidel. K tomu je zapotřebí velký technický průkaz vozidla, registrační značky a doklad o nabytí vozidla.

Přihlášení nového vozu

Nákup nového vozu může být vzrušující zkušenost. Vedle oslnivého zážitku z jízdy v novém automobilu je třeba vyřídit několik administrativních úkonů, mezi něž patří i registrace vozidla.

K přihlášení nového vozu je třeba provést následující kroky:

 1. Připravit si potřebné dokumenty.
 2. Žádost o registraci vozidla do registru silničních vozidel.
  • doklad o nabytí vozidla (např. kupní smlouva)
  • doklad o technické způsobilosti vozidla (platný po dobu nejméně 12 měsíců)
  • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • doklady totožnosti žadatele (platný OP nebo cestovní pas)
 3. Osobně se dostavit na úřad obce s rozšířenou působností.
 4. Vyplnit formulář žádosti o registraci vozidla. Formulář je k dispozici na úřadě nebo si ho jde stáhnout z internetu.
 5. Zaplatit správní poplatek. Správní poplatek za přihlášení nového osobního vozidla činí 800 Kč.

Stojí za zmínku, že při řízení nově registrovaného vozidla v České republice je třeba mít na paměti několik věcí. Všechna vozidla musí mít povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kromě toho je nutné mít za jízdy vždy na vozidle umístěnou registrační značku České republiky.

Závěrem lze říci, že přihlášení nového vozu v České republice je spojeno s určitým papírováním a čekáním. Jako majitel nového vozu je nezbytné znát dopravní zákony a předpisy v ČR. S tímto vědomím může majitel nově registrovaného auta nyní vyrazit na cestu a prozkoumat tuto krásnou zemi.

Po přihlášení vozu obdrží člověk následující dokumenty: Velký technický průkaz a Registrační značky.

Trvale manipulační značky

Trvale manipulační značky představují speciální typ registračních značek, určený pro vozidla, která nejsou zapsána v běžném registru vozidel. Tyto značky jsou navrženy pro potřeby distributorů vozidel, což zahrnuje výrobce, dovozce, prodejce a dopravce.

Charakteristiky trvale manipulačních značek jsou následující:

 1. Bílá s černými písmeny a číslicemi.
 2. Písmena a číslice jsou ve formě obdélníku o rozměrech 100 × 50 mm.
 3. Vlevo nahoře je velkým písmenem uveden typ vozidla (např. „A“ pro osobní automobil, „P“ pro přípojné vozidlo). Vpravo dole je uvedena registrační značka ve formě třímístného číselného kódu.

Pro získání trvale manipulačních značek je nutné podat žádost na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností.

K žádosti je třeba přiložit následující dokumenty:

 • osvědčení o schválení technické způsobilosti vozidla
 • doklad o vlastnictví vozidla
 • doklad o oprávnění k provozování podnikatelské činnosti v oblasti prodeje nebo přepravy vozidel

Trvale manipulační značky mají platnost po dobu jednoho roku. V případě, že je vozidlo během této doby prodáno konečnému provozovateli, je nutné značky převést na nového majitele.

Malý technický průkaz

Průkazy jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života, od řidičských průkazů po profesní průkazy. Slouží jako doklad o naší kvalifikaci a zajišťují, že můžeme legálně vykonávat určité činnosti.

Malý technický průkaz je jeden z průvodních dokumentů nezbytných pro provoz vozidla. Tento dokument ve formě malé kartičky zatavené v plastové fólii.

Obsah malého technického průkazu zahrnuje následující informace:

Údaje o vozidle:

 • značka, typ, varianta, verze vozidla
 • obchodní označení (model) VIN vozidla
 • výrobní číslo vozidla
 • datum výroby vozidla
 • datum první registrace vozidla
 • druh paliva
 • výkon motoru
 • maximální hmotnost vozidla
 • maximální hmotnost přívěsu
 • maximální rychlost vozidla

Údaje o provozovateli:

 • jméno, příjmení, adresa a datum narození provozovatele
 • rodné číslo, pokud je provozovatelem fyzická osoba
 • IČ, pokud je provozovatelem právnická osoba

Malý technický průkaz je povinný pro všechna vozidla, včetně přípojných vozíků a vleků.

Technickou způsobilost vozidla posuzuje stanice technické kontroly (STK). STK provádí technickou prohlídku vozidla jednou za dva roky.

V případě přestupku nebo dopravní nehody je držitel vozidla povinen předložit malý technický průkaz policistovi nebo jinému oprávněnému orgánu.

Malý technický průkaz platí po dobu 10 let od data jeho vydání. Po uplynutí této doby je nezbytné ho vyměnit za nový.

Odhlášení vozidla

Odhlášení vozidla je důležitý proces, kterým se vozidlo vyřazuje z registru vozidel. Tento krok je nutný v různých situacích, například při zničení nebo trvalém vyřazení z provozu. Odhlášení zajišťuje aktualizaci evidenčních záznamů a uvolnění majetkových a právních vazeb spojených s vozidlem.

Postup při odhlášení vozidla:

 1. Příprava dokumentů.
 • velký technický průkaz
 • registrační značky
 • potvrzení o ekologické likvidaci vozidla (v případě zničení nebo vyřazení z provozu)
 • doklad prokazující vlastnictví vozidla (např. kupní smlouva auta nebo darovací smlouva)
 1. Návštěva úřadu
 • osobně se dostavit na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností v ČR
 1. Vyplnění žádosti
 • na úřadě vyplnit formulář žádosti o odhlášení vozidla
 • formulář je dostupný na místě nebo ke stažení online
 1. Zaplacení správního poplatku
 • uhradit správní poplatek za odhlášení vozidla ve výši 200 Kč
 1. Potvrzení
 • úředník vydá potvrzení o odhlášení vozidla, tento dokument je nutné si uschovat

Celý proces odhlášení vozidla obvykle trvá přibližně 30 minut.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang