Nejlepší povinné ručení a bonus – i podle SPZ

Pojištění

Kdo vlastní automobil, měl by dbát na výběr kvalitního povinného ručení. To je totiž nezbytně nutné pro všechny řidiče a právě na něj se často zapomíná. Co kryje povinné ručení a jaká je jeho cena?

Mnoho lidí věnuje mnoho financí a času výběru pojištění. Ano, pojištění nejrůznějšího druhu je také velmi důležité. Na povinné ručení by se však rozhodně nemělo zapomínat. Právě to totiž může pomoci v krizových situacích.

Povinné ručení je klíčovým prvkem silničního provozu, který zajišťuje ochranu třetích osob a majetku v případě dopravní nehody.

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení, známé také pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je pojistný produkt, který je ve většině zemí povinný pro všechny majitele motorových vozidel. Jeho hlavním účelem je zajistit finanční ochranu v případě, že majitel vozidla způsobí škodu třetí osobě nebo jejímu majetku v důsledku dopravní nehody.

Hlavní funkcí povinného ručení je krytí finančních nákladů, které majitel vozidla způsobil třetím osobám. To může zahrnovat léčebné náklady, opravy vozidla, které bylo poškozeno nehodou, ušlý zisk a další náklady spojené se škodou.

Naproti tomu havarijní pojištění slouží ke krytí škod vzniklých na vlastním vozidle. Kdo tedy chce být kompletně chráněn, měl by si sjednat oba druhy pojištění vozidla.

Jak najít nejlepší povinné ručení?

Výběr kvalitního produktu však nemusí být vůbec jednoduchý. Existuje mnoho pojišťoven, které jej nabízejí, a proto vybrat skutečně ten nejlepší produkt je velice náročné. Pomůže s tím služba, která má název povinné ručení porovnání.

Pomůže všem, kteří se rozhodují při výběru tohoto ručení. Tato služba je unikátní a bezplatná a za cíl si klade obeznámit širokou veřejnost o kvalitních a užitečných produktech. Povinné ručení porovnání je unikátní především o tom, že může pomoci každému.

Je totiž náročné obecně říci, který produkt je ten nejlepší. Každému totiž může vyhovovat něco trochu jiného.

Porovnání povinného ručení lze provést online, kdy se vloží základní údaje o vozidle a jeho provozovateli do systému. Ten pak vygeneruje nabídku dostupných pojišťoven, z níž si pak zájemce vybere nejlepší povinné ručení.

Jak sjednat povinné ručení?

V dnešní době si každý může velice snadno zřídit povinné ručení online. Jak to funguje? Stačí jen vyplnit krátký online formulář na stránkách konkrétní pojišťovny. Zřízení je snadné, bezproblémové a okamžité.

Sjednání povinného ručení online je moderním a pohodlným způsobem, jak rychle a efektivně uzavřít pojištění přímo z pohodlí domova nebo kanceláře. Tento proces je snadný a intuitivní.

Výhodou povinného ručení je také to, že jej člověk nemusí nutně zařizovat osobně. Pro tyto případy přijde vhod generální plná moc – vzor ke stažení lze zdarma nalézt online.

Na webové stránce pojišťovny je formulář pro sjednání povinného ručení. Vyplní se všechny požadované údaje, jako jsou informace o vozidle, řidiči, kontaktní údaje a další relevantní informace. Po vyplnění a ověření údajů je odešle žádost o povinné ručení online.

Po zpracování žádosti obdrží klient potvrzení o sjednání povinného ručení a digitální kopii pojistné smlouvy.

Pokud člověk chce vypovědět povinné ručení, má možnost tak ze zákona učinit, avšak nejdéle 6 týdnů před koncem pojistného období. Povinné ručení se jinak zakládá na dobu neurčitou a má svoji splatnost každý rok.

Cena povinného ručení

Cena povinného ručení závisí na několika faktorech:

  • Druh vozidla: Cena se může lišit podle typu vozidla, jako jsou osobní automobily, motocykly, nákladní vozidla atd. Nákladná vozidla často mají vyšší cenu povinného ručení kvůli větší rizikovosti.
  • Stáří vozidla: Novější vozidla mají dražší pojištění, protože jejich náhradní díly a opravy jsou nákladnější.
  • Parametry vozidla: Výkon motoru, zabezpečení či velikost vozidla také ovlivňují cenu povinného ručení.
  • Věk řidiče: Mladí řidiči (mladší 25 let) a starší řidiči (nad 65 let) často mívají vyšší cenu povinného ručení, protože jsou statisticky náchylnější ke způsobení nehody.
  • Období bez nehody: Tzv. bonus-malus systém zohledňuje historii nehod. Řidiči s dlouhou historií bez nehod získávají slevy na pojistném, zatímco řidiči, kteří často bourají, mají pojistné vyšší.
  • Druh krytí: Některé pojišťovny nabízejí volbu mezi základním a rozšířeným pokrytím povinného ručení. Rozšířené pokrytí může zahrnovat dodatečné služby a krytí, což může ovlivnit cenu.
  • Bydliště provozovatele: Místo, kde je vozidlo pravidelně parkováno nebo kde se nejčastěji pohybuje, může také ovlivnit cenu povinného ručení. Vozidla ve větších městech mají vyšší riziko poškození nebo krádeže. Pojišťovny používají statistiky o nehodovosti a rizikovosti v různých kategoriích pro stanovení cenového tarifu.

Celkově platí, že stáří a parametry vozidla a věk řidiče jsou klíčovými faktory, které pojišťovny zohledňují při stanovování ceny povinného ručení.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang