Povinné ručení – cena, srovnání, zrušení

Pojištění

Silniční provoz s sebou přináší každodenní výzvy a také různá pravidla a povinnosti, které mají za cíl zajistit bezpečnost všech účastníků. Jednou z klíčových součástí těchto opatření je povinné ručení, které slouží k pokrytí škod způsobených vozidlem jiným účastníkem provozu. Co je povinné ručení?

Povinné ručení musí být sjednané pro každé vozidlo, které je provozováno na silničních komunikacích. S nalezením nevhodnějšího produktu pomohou srovnávače povinného ručení.

Povinné ručení – základní informace

Povinné ručení je forma povinného pojištění, které majitelé vozidel musí mít jako základní pojistku pro svá vozidla v mnoha zemích včetně České republiky. Cílem povinného ručení je zajistit krytí škod způsobených vozidlem při provozu na veřejných silnicích.

Hlavní funkcí povinného ručení je hradit škody, které majitel nebo řidič vozidla způsobí třetím osobám (osobám, vozidlům nebo majetku) v důsledku dopravní nehody. To zahrnuje léčebné náklady, náklady na opravu škod na vozidlech nebo majetku a v některých případech i náhrady za morální újmu.

Význam povinného ručení spočívá v tom, že chrání ostatní účastníky silničního provozu před nečekanými náklady v případě, že jsou poškozeni v důsledku chyby nebo nehody způsobené jiným řidičem. Bez povinného ručení by majitelé vozidel byli nuceni nést všechny náklady spojené se škodami, které způsobili, což by mohlo být finančně velmi náročné.

Povinné ručení – cena

Cena povinného ručení je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují rozhodnutí řidičů při výběru pojistky. Cena povinného ručení může být ovlivněna několika faktory. Zde jsou některé z nich:

 • Typ a stáří vozidla: Starší vozidla nebo vozidla s nižšími bezpečnostními standardy mohou mít vyšší ceny povinného ručení, protože je u nich vyšší pravděpodobnosti dopravní nehody.
 • Výkon motoru a typ vozidla: Sportovní auta nebo vozidla s vyšším výkonem mohou mít vyšší ceny povinného ručení kvůli vyššímu riziku nehod nebo větší škodovosti v případě nehody.
 • Místo bydliště: Místo, kde vlastník žije, může ovlivnit cenu povinného ručení. Například ve městech nebo oblastech s vyšším výskytem nehod a krádeží může být cena vyšší.
 • Historie řidiče: Historie řidiče, včetně jeho nehodovosti a dalších dopravních přestupků, může výrazně ovlivnit cenu pojistky. Řidiči s čistou a beznehodovou historií obvykle získávají nižší sazby.
 • Používání vozidla: Účel, pro který je vozidlo používáno (například pro osobní účely nebo pro podnikání), může také ovlivnit cenu povinného ručení.
 • Volitelné limity: Volitelná krytí nebo vyšší limity krytí mohou zvýšit cenu povinného ručení, zároveň mohou poskytnout lepší ochranu v případě nehody.
 • Slevy a bonusy: Některé pojišťovny nabízejí slevy nebo bonusy pro řidiče s dlouhodobou beznehodovou historií, což může snížit cenu povinného ručení.
 • Konkurence na trhu: Konkurence mezi pojišťovnami může ovlivnit cenu povinného ručení. Někdy lze získat lepší nabídku při vyhledávání a srovnávání nabídek od různých pojišťoven.

Je důležité pravidelně zkoumat a srovnávat nabídky od různých pojišťoven, aby se zajistilo optimální krytí za spravedlivou cenu.

Změnit povinné ručení lze každý rok před koncem vypršení pojistné smlouvy.

Cena povinného ručení se liší dle typu vozu.

Srovnání povinného ručení podle SPZ

Srovnání povinného ručení podle SPZ (státní poznávací značky) je klíčovým krokem při výběru správné pojistky. Různé společnosti nabízejí různé balíčky a možnosti pokrytí, a proto je důležité porovnat nabídky a najít tu nejvhodnější. Při porovnání povinného ručení podle SPZ je třeba brát v úvahu jak cenu, tak i rozsah krytí, spokojenost zákazníků a další faktory.

Novým trendem, který začíná získávat na popularitě, je online srovnání pojištění podle SPZ. Tato inovativní forma pojistky umožňuje personalizované nastavení pojistného krytí na základě konkrétního vozidla a jeho historie nehod. Pojištění podle SPZ může přinést výhody v podobě nižších cen pro řidiče a lepšího přizpůsobení pojistky konkrétním potřebám.

Zrušení povinného ručení

Díky srovnávači je možné zjistit, že stávající pojistka není výhodná a bude potřeba zrušit povinné ručení, které je nyní sjednáno.

Možností pro zrušení povinného ručení je několik:

 • Výpověď ke konci pojistného období.
 • Výpověď dohodou.
 • Výpověď do dvou měsíců po uzavření smlouvy.
 • Výpověď kvůli zvýšení pojistného.
 • Výpověď do tří měsíců od pojistné události.
 • Výpověď kvůli změně vlastníka/provozovatele vozidla – prodeji auta.
 • Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence.

Otázky zrušení povinného ručení, cena pojistek, srovnání podle SPZ a nový trend pojištění podle SPZ jsou aktuální témata, která si zaslouží pozornost každého motoristy. Je důležité sledovat vývoj a být připraven na éru nových přístupů k povinnému ručení.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang