Příslušenství a vše kolem autobaterií

Auto-moto

Autobaterie se může vybít v ten nejméně očekávaný okamžik, a způsobit tak řidičům nemalé potíže. Jak si v takových chvílích poradit, jak vybrat novou autobaterii a co dalšího je o tomto tématu důležité vědět?

Autobaterie, známá také jako akumulátor nebo startovací baterie, je zařízení používané v motorových vozidlech, jako jsou automobily, motorky, nákladní vozidla a další, k uchovávání elektrické energie pro spouštění motoru a napájení elektrických zařízení ve vozidle.

Hlavní funkcí autobaterie je poskytovat dostatečně vysoký proud pro spuštění spalovacího motoru vozidla. K tomu dochází tím, že baterie dodává elektrický proud do startovacího motoru a zapalovacího systému, což umožňuje roztočení motoru a jeho spuštění.

Autobaterie jsou obvykle tvořeny souborem článků (často 6 nebo 12), které jsou propojeny a umístěny v plastovém pouzdře. Tyto články obsahují chemické látky (často kyselinu sírovou), které reagují mezi sebou a generují elektrický proud. Při provozu vozidla baterie přijímá náboj z alternátoru nebo generátoru a uchovává ho pro pozdější použití.

Autobaterie mají omezenou životnost a v průběhu času mohou ztrácet svou kapacitu a schopnost udržovat náboj. Proto je důležité pravidelně kontrolovat stav baterie a provádět údržbu a zajistit tak spolehlivý provoz vozidla.

V moderních vozidlech, která mají stále složitější elektrické systémy, může autobaterie také hrát důležitou roli v udržování elektrických funkcí vozidla i za chodu motoru, kdy nabíjí alternátor. Autobaterie jsou v podstatě základním zdrojem energie pro spuštění vozidla a jeho elektrických komponentů, a proto jsou nezbytným prvkem moderních motorových vozidel.

Příslušenství autobaterie

Příslušenství autobaterie zahrnuje různé doplňky a zařízení, které se používají k udržování, ochraně a zlepšení výkonu autobaterie. Některé z nejběžnějších typů příslušenství autobaterie zahrnují:

 1. Bateriové nabíječky: Slouží k dobíjení autobaterie, pokud je vybitá nebo má nízký náboj. Existují různé typy nabíječek, včetně konvenčních nabíječek, rychlonabíječek a chytrých nabíječek.
 2. Bateriové izolátory: Tato zařízení umožňují oddělit autobaterii od elektrických spotřebičů a zabezpečit tak dostatečnou energii pro spuštění vozidla i v případě, že by ostatní spotřebiče mohly vytěžovat baterii.
 3. Bateriové monitory: Slouží ke sledování stavu autobaterie, včetně napětí, stavu náboje a teploty. Tímto způsobem lze pravidelně kontrolovat zdraví baterie a předejít problémům.
 4. Startovací kabely: Pokud je autobaterie vybitá a potřebuje okamžitou pomoc, startovací kabely umožní připojit vybité vozidlo k jinému vozidlu s dobrou baterií, aby se energie přenesla a umožnila spuštění motoru.
 5. Bateriové ochranné boxy: Slouží k ochraně autobaterie před nepříznivými povětrnostními podmínkami, vibracemi a dalšími vnějšími vlivy.
 6. Bateriové zástrčky a konektory: Kvalitní a správně připojené zástrčky a konektory zajišťují pevné spojení mezi autobaterií a elektrickými systémy vozidla.
 7. Bateriová kapalina: Pro údržbu a zajištění optimálního výkonu je důležité pravidelně kontrolovat a doplňovat elektrolyt (kyselinu sírovou) v baterii.
 8. Bateriové držáky a upínací zařízení: Tyto komponenty udržují autobaterii na svém místě a minimalizují pohyby, které by ji mohly poškodit nebo její spoje.
 9. Bateriové nástroje: K tomuto příslušenství patří například měřiče napětí, akumulátorové tester, který poskytuje informace o zdraví baterie, a další nástroje pro diagnostiku.

Kvalitní příslušenství může přispět k dlouhodobému a bezproblémovému provozu autobaterie. Pravidelná údržba a správná péče o baterii a její příslušenství jsou klíčové pro zajištění spolehlivého chodu vozidla.

Jak si poradit při vybité autobaterii

Stát se to může komukoliv. Stačí nechat přes noc zapnutá světla a ráno už auto nenastartuje. Pokud je autobaterie vybitá, existuje několik způsobů, jak se s touto situací vypořádat.

 1. Startovací kabely: Nejběžnějším způsobem, jak spustit auto s vybitou baterií, je pomocí startovacích kabelů a jiného vozidla s dobrou baterií. Postupujte takto:
  • Přiveďte dvě vozidla blízko k sobě, ovšem nedotýkejte se se startovacími kabely.
  • Připojte červený kabel k pozitivnímu pólu vybité baterie a k pozitivnímu pólu dobře nažhavené baterie v druhém vozidle.
  • Připojte černý kabel k negativnímu pólu dobře nažhavené baterie v druhém vozidle a ke kovovému bodu na motoru vozidla s vybitou baterií (nikoli k negativnímu pólu vybité baterie).
  • Spusťte motor vozidla s dobrou baterií a nechte ho běžet několik minut.
  • Poté zkuste spustit motor vozidla s vybitou baterií.
 2. Bateriová nabíječka: Můžete také použít bateriovou nabíječku k postupnému dobíjení vybité baterie. Připojte nabíječku k baterii podle instrukcí výrobce a nechte ji nabíjet. Tento postup může trvat několik hodin, zvláště pokud je baterie zcela vybitá.
 3. Výzva servisu: Pokud nemáte k dispozici startovací kabely ani nabíječku a nejste si jisti, jak postupovat, můžete zavolat servisní službu nebo odborníka, který může pomoci s opětovným spuštěním vozidla.
 4. Samostatné nabíjení baterie: Pokud máte možnost vyjmout baterii z vozidla, můžete ji nabíjet samostatně. To je však složitější postup, který vyžaduje znalosti a správné vybavení.

Je důležité dodržovat správné postupy při manipulaci s autobaterií a při používání startovacích kabelů. Pokud nejste zcela jistí, co dělat, může být nejlepší zavolat na pomoc odborníka. V každém případě je pravidelná údržba a kontrola stavu autobaterie klíčová k minimalizaci rizika vybití.

Jak vybrat autobaterii

Výběr správné autobaterie je důležitý, aby vozidlo spolehlivě startovalo a mělo dostatečnou kapacitu pro napájení všech elektrických komponentů. Při výběru autobaterie je třeba zohlednit několik klíčových faktorů:

 1. Velikost a rozměry: Zjistěte, jaké rozměry a umístění baterie vůz vyžaduje. Baterie by měla správně zapadnout do držáku v motorovém prostoru.
 2. Kapacita (Ah): Kapacita autobaterie (udává se v ampérhodinách, Ah) určuje, kolik energie baterie může uchovat. Vyberte baterii s kapacitou odpovídající nebo vyšší než doporučená hodnota pro daný typ vozidla.
 3. Zapojení a napětí: Zjistěte, jaký druh zapojení a napětí auto potřebuje. Většina osobních vozidel využívá baterie s napětím 12 V.
 4. Typ baterie: Existují různé typy autobaterií, jako jsou tradiční kyselinové baterie (SLI – Start, Light, Ignition) a modernější gelové nebo AGM (Absorbent Glass Mat) baterie. Typ baterie závisí na preferencích a potřebách.
 5. Kvalita a značka: Vyberte renomovanou značku autobaterie. Kvalitní baterie mají obvykle delší životnost a spolehlivější výkon.
 6. Podmínky provozu: Pokud žijete v oblasti s extrémními teplotami, teplota může ovlivnit výkon baterie. Některé baterie jsou navrženy speciálně pro extrémní podmínky.
 7. Záruka: Zkontrolujte, jakou záruku nabízí výrobce na danou baterii. To může poskytnout jistotu v případě, že by baterie měla nějaké problémy.
 8. Údržba: Některé moderní baterie nevyžadují téměř žádnou údržbu, zatímco jiné mohou vyžadovat občasné doplňování elektrolytu. Zvážte, jaký druh údržby jste ochotni provádět.
 9. Cena: Rozpočet je samozřejmě důležitým faktorem. Věnujte pozornost vyvážení mezi cenou a kvalitou. Nízká cena může znamenat nižší kvalitu a kratší životnost.
 10. Poradenství: Pokud nejste si jisti, jakou autobaterii vybrat, obraťte se na odborníka nebo mechanika, kteří mohou poskytnout doporučení na základě typu vozidla a potřeb.

Celkově platí, že dobře provedený výběr autobaterie zajistí spolehlivý chod vozidla a minimalizuje riziko problémů spojených s napájením a startováním.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang