Půjčky na směnku – které fungují – vzor

Půjčky

Směnka je písemný doklad o finančním závazku. Je to obchodovatelný cenný papír, kdy směnečný dlužník ručí za finanční závazek majetkem. V nabídce jsou i nebankovní půjčky na směnku ze soukromých zdrojů.

K půjčce je potřeba doložit pouze platné doklady totožnosti. To jsou občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list nebo pas).

Půjčka 130 tisíc, to jsou Provident půjčky online a bez čekání. Skvělé jsou také Česká spořitelna půjčky do maximální výše 1 200 milionu.

Půjčka na směnku – co je to směnka, půjčka na směnku od soukromé osoby

Půjčka na směnku dnes patří mezi nejžádanější produkty. Po vyplnění žádosti o půjčku na směnku klienta neprodleně kontaktuje věřitel a domluví schůzku v kanceláři. Problémoví klienti se nemusí bát, registry se neprověřují.

Směnka je písemná dohoda mezi jednou stranou (dlužníkem) o splacení půjčky poskytnuté druhou stranou. Směnku může vystavit kdokoli, kdo půjčuje peníze (půjčka na směnku od soukromé osoby).

Specificky pro nemovitosti a hypoteční proces slouží směnka jako dohoda, že dlužník splatí svůj hypoteční úvěr ke dni splatnosti.

Směnka je v konečném důsledku právní dokument, který popisuje podmínky smlouvy, ale v rámci dokumentu jsou také všechny důležité informace o úvěru: kdo je dlužník, věřitel a podmínky smlouvy.

Mezi běžné položky obsažené ve směnce patří:

 • celková částka, která má být vypůjčena
 • úroková sazba, která je účtována
 • výše měsíční splátky
 • počet požadovaných splátek
 • frekvence, s jakou budou platby prováděny
 • případné zajištění, které bude poskytnuto
 • datum a místo vystavení směnky

Směnky se liší od smluv o půjčce. Stejně jako směnky jsou i smlouvy o půjčce právně závazné a obsahují podrobný přehled finančních údajů o půjčce, ale liší se tím, že smlouva o půjčce stanoví, jak budou řešeny případy nesplácení nebo porušování podmínek půjčky (např. opožděné nebo chybějící splátky).

Okamžitá půjčka na směnku – jaká jsou rizika

Soukromá půjčka na směnku od nebankovní firmy není v České republice legální. Člověk, který si půjčku na směnku vezme, za ni totiž ručí celým svým majetkem a půjčka je tedy riskantní.

Člověk se může setkat například s těmito nabídkami půjčky na směnku:

 • půjčka na směnku od soukromé osoby
 • půjčky na směnku přijedeme
 • půjčky na směnku nabídka
 • půjčka na směnku ihned, soukromé půjčky ihned
 • půjčka na směnku ještě dnes
 • nonstop půjčka na směnku
 • půjčka na směnku Praha
 • půjčka na směnku Brno
 • půjčka na směnku na OP (občanský průkaz)
 • bianco směnka
 • soukromý investor směnka

Je důležité být co nejvíce opatrný a nejdříve se ujistit, že společnost, která půjčuje, je k dohledání na seznamu ČNB. K půjčce na směnku se často odhodlají lidé, kteří si z nějakého důvodu nemohou vzít bankovní půjčku.

Když si člověk bere nebankovní půjčku, měl by být opatrný.
Když si člověk bere nebankovní půjčku, měl by být opatrný.

Člověk se možná rozhodne, že mu vyhovuje půjčka od soukromé osoby. Při půjčce od rodiny nebo známého je dobré podepsat smlouvu o půjčce. Vzor smlouvy o půjčce je k dispozici online. Lze se tím vyhnout mnoha nepříjemnostem.

Získání půjčky na směnku

Když člověk najde důvěryhodnou firmu, je proces docela jednoduchý. Pro získání půjčky na směnku stačí vyplnit on-line žádost. Do 24 hodin bude zájemce kontaktován na mobilní telefon. Operátorka mu přímo sdělí, zda je půjčka schválena.

Směnka vzor 2023, směnka vzor a směnka cizí vzor – jak napsat

Pokud člověk půjčuje větší částku peněz, například osobní půjčku rodině nebo přátelům, je dobré sepsat formální směnku. Sepsání formální směnky je výhodné i pro dlužníka. Získá tak písemnou smlouvu, v níž jsou uvedeny náklady na půjčku, povinnosti splácet a případné požadované zajištění.

Směnku by měl člověk použít vždy, když někomu půjčujete peníze, které chce, aby vrátil. Na druhou stranu je také dobré podepsat směnku vždy, když si od někoho půjčuje člověk peníze.

Většina lidí nepodepisuje směnky u malých částek, jako je například spotřeba u večeře nebo tankování benzinu. Pokud se však člověk chystá někomu půjčit například několik tisíc korun, měl by se ujistit, že má sepsanou formální směnku, aby si mohl být jistější.

Směnka by měla obsahovat tyto základní údaje:

 • datum
 • jméno věřitele a dlužníka
 • výše půjčky
 • zda je půjčka zajištěná, nebo nezajištěná
 • jaké je zajištění
 • kdy může věřitel převzít zástavu (například po třech měsících neplacení splátek)
 • úroková sazba
 • výše a frekvence splátek
 • datum splatnosti splátky
 • zda má půjčka spoludlužníka, a pokud ano, tak koho

Dále je nutné, aby směnka obsahovala slovo směnka. To musí být použito nejen v jejím nadpisu, ale musí být obsažené i v textu.

Co mít na paměti při půjčování si peněz

Přidat si do peněženky novou kreditní kartu, vzít si půjčku na auto nebo vyplnit papíry k hypotéce může být krokem k dosažení finančních a životních cílů. I když se to nemusí zdát nijak zvlášť odvážné, vždy, když se člověk zadluží, podstupuje také riziko.

Včasné splácení všech splátek pomáhá udržet tato rizika na uzdě, ale pokud se člověk zadluží více, než si může dovolit, může čelit nejen poplatkům z prodlení, nýbrž i exekuci.

Okamžitá půjčka na směnku často znamená ručit celým majetkem.
Okamžitá půjčka na směnku často znamená ručit celým majetkem.

Některá rizika spojená s půjčkami se týkají všech typů dluhů, zatímco jiné obavy jsou specifické pro určité typy účtů. Než člověk požádá o novou půjčku nebo kreditní kartu, měl by zjistit, jak snížit rizika a půjčovat si bezpečně, aby ochránil svůj úvěr a finance.

Proč je půjčování si riskantní

Pozitiva půjčování peněz jsou v určitých případech jasná: Může například umožnit začít podnikat nebo pomoci koupit si první bydlení. Avšak nový dluh, který je třeba splácet, může také představovat další finanční riziko. Zde jsou některá nebezpečí spojená s půjčováním peněz:

Náklady navíc: Pokud člověk používá kreditní kartu, a zároveň svůj dluh nesplácí, bude platit poměrně vysoké úroky. Pokud se opozdí se splátkou, mohou vzniknout i další náklady, například poplatky z prodlení. Nemusí být vysoké, je však nutné počítat s tím, že se budou sčítat.

Přílišné zadlužení: Dluhy mohou snadno přerůst přes hlavu, ať už se jedná o navýšení zůstatku na kreditní kartě, nebo o snahu zvládnout několik půjček najednou, například studentskou půjčku, půjčku na auto a hypotéku.

Pokud příjem nedokáže pokrýt jak splátky dluhu, tak běžné výdaje, může se člověk dostat do dluhové pasti.

Zahájení exekuce: Pokud dluh není splácen delší dobu, může se člověk dostat do exekuce. Může být nesmírně stresující jednat s exekutory a snažit se přijít na to, jak dál. Proto je dobré se tomu za každou cenu vyhnout.

Ztráta zástavy: U zajištěných půjček navíc hrozí, že člověk přijde o zástavu, například o auto nebo dům. U nezajištěných půjček, jako je osobní půjčka nebo studentská půjčka, tomu tak není, protože se zde neručí žádným majetkem, který by věřitel mohl dlužníkovi zabavit.

Exekuce na mzdu: V nejhorším případě by soustavné nesplácení mohlo vést k tomu, že věřitel proti dlužníkovi uplatní exekuci na plat, a to bez ohledu na to, zda je dluh zajištěný, nebo nezajištěný. Nebo člověku nezbude nic jiného než vyhlásit bankrot.

Jak snížit rizika při půjčování si

Když člověk ví, jak mohou některá rozhodnutí o půjčce poškodit a ohrozit finanční situaci a psychickou pohodu, měl by přijmout opatření, která mu pomohou bezpečně si půjčit peníze a vyhnout se těmto nástrahám.

Než si člověk půjčí, měl by zkontrolovat svůj rozpočet. Než si vezme zajištěnou nebo nezajištěnou půjčku, je dobré si pečlivě prostudovat odhadované měsíční splátky a ujistit se, že přesně zapadají do rozpočtu, aby se vyhnul nadměrnému zadlužení.

Člověk by se měl určitě vyhnout impulzivnímu utrácení. Kreditní karty až příliš usnadňují impulzivní nákupy, proto by se člověk měl ujistit, že to, co na kartu vloží, je nezbytné a lze to okamžitě splatit. To pomůže udržet si zodpovědnost a vyhnout se platbám nákladných úroků.

Kdo si půjčí, měl by své účty platit vždy včas. Když bude platit včas, vyhne se poplatkům za pozdní platby a sníží pravděpodobnost, že se dostane do prodlení se splácením svých úvěrových závazků.

Pokud má člověk tendenci zapomínat na placení účtů, měl by si nastavit měsíční upomínky v kalendáři nebo zařídit automatické platby.

Je dobré poradit se s odborníky. Pokud si člověk není jist, zda si může bezpečně dovolit novou půjčku, je lepší nechat si poradit od odborníků. Pomoci může schůzka s finančním nebo úvěrovým poradcem, než člověk učiní jakýkoli velký krok. Pak si bude jistý, že si nepůjčuje víc, než jeho rozpočet může rozumně zvládnout.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang