Půjčky se zástavou nemovitosti – ručení nemovitostí

Půjčky

Co dělat, když nastane situace, že si člověk potřebuje půjčit vyšší objem finančních prostředků? Zažádat o půjčku se zástavou. Zástavou je buď nemovitost ve vlastnictví žadatele, nebo nemovitost kupovaná. Ne každá nemovitost je však vhodná. Kterou nemovitost lze zastavit? Jak fungují půjčky se zástavou nemovitosti?

Pokud lidé potřebují přežít nepříznivé období, bez půjčky se zástavou nemovitosti se často neobejdou. Většina společností půjčuje na základě dobré bonity.

Jestli chce člověk čerpat o hodně vyšší částku peněz, např. na koupi nebo rekonstrukci nemovitosti nebo k jejímu vybavení, nemusí dobrá bonita vůbec stačit.

V tomto případě budou banky i nebankovní společnosti vyžadovat nějakou formu záruky, že vypůjčené peníze dlužník vrátí. Většinou se jedná o ručení nemovitostí – nemovitostí v dlužníkově vlastnictví, nebo nemovitostí aktuálně kupovanou.

Půjčené peníze dlužník zajistí zástavním právem na nemovitost. Takové půjčce se říká úvěr se zástavou nemovitosti hypotéka, půjčka zajištěná nemovitostí nebo půjčka se zástavou nemovitosti.

Co je zástava nemovitosti?

Zástava nemovitosti je pro banky určitá pojistka. Banka zastavenou nemovitost může prodat v případě nedodržování závazků svého klienta ohledně splácení. Částku, kterou získá z prodeje nemovitosti, využije ke splacení dlužné částky.

Zástava nemovitosti neboli ručení nemovitostí, nejčastěji domem, který klient vlastní a obývá, je dlouhodobý závazek a představuje určité riziko. Když dojde ke splacení určité části úvěru, dojde k vyvázání nemovitosti z úvěru. Některé banky tuto možnost dnes nabízejí.

Jaké nemovitosti lze zastavit?

Půjčka se zástavou nemovitosti je určena osobám, které vlastní nemovitost a mají možnost nemovitostí ručit.

Co lze zastavit:

 • byt v osobním vlastnictví
 • rodinný dům
 • rekreační objekt (např. chatu)
 • komerční objekt
 • pozemek

Za jakých dalších podmínek se půjčka s ručením nemovitostí poskytuje?

Pokud je žadatel o úvěr schopen prokázat příjmy, je mu ve většině případů poskytnuta částka do 70 % tržní ceny nemovitosti.

Pokud není schopný prokázat příjem nebo je úplně bez příjmů, je mu poskytnuto pouze 50 % tržní ceny z jeho nemovitosti.

Za tržní cenu se považuje odhadovaná cena, za jakou je skutečně možné nemovitost v dané době prodat.

Půjčka s ručením nemovitostí může být nabízena i jako půjčka pro problémové klienty. A to právě proto, že riziko klienta je vyváženo zástavou. Stejně tak může být nabízena i konsolidace pro problémové klienty.

Zástava nemovitosti – hypotéka

Níže uvedené podmínky pro zastavovanou nemovitost jsou důležité, aby je žadatel o půjčku s ručením nemovitostí splňoval:

 • musí být na území ČR
 • musí být zapsaná v katastru nemovitostí
 • musí mít přidělené číslo popisné (popř. orientační)
 • nesmí se k ní vázat zákaz zcizení a zatížení (např. věcným břemenem)

Pokud žadatel splňuje výše uvedené podmínky, má velkou šanci získat vyšší částku peněz a zajímavý úrok. Hodně poskytovatelů půjček se zástavou nemovitosti odměňuje poctivé a zodpovědné klienty odpuštěním zaplacených úroků nebo snížením jejich výše po nějaké době splácení.

Díky zástavě nemovitosti má hypotéka obvykle výhodnější úrokovou sazbu a dlouhou dobu splatnosti než jiné půjčky se zástavou nemovitosti.

Půjčky se zástavou nemovitosti

Majitelem nemovitosti může být i jiná osoba než ta, která si o půjčku žádá. Většina firem poskytující tyto půjčky se mimo jiné zabývá i vyplácením exekuce z nemovitosti, provádí odhady ceny nemovitostí a umožňuje ručit kteroukoliv nemovitostí nebo pozemkem.

Výhody půjčky:

 • bez dokládání příjmu od zaměstnavatele
 • možnost vyšších částek k zapůjčení
 • bez skrytých poplatků
 • bez kontroly v registru dlužníků
 • možnost zastavit vlastní nebo kupovanou nemovitost

Úvěr je možné použít na cokoliv. Není zde vymezeno využití finančních prostředků. Půjčka se zástavou nemovitosti je určena zejména pro osoby, které nedostaly možnost bankovní půjčky.

Nevýhody půjčky:

 • (ne)vhodnost nemovitosti k zástavě
 • horší podmínky při schvalování dalších úvěrů
 • riziko ztráty nemovitosti v případě nesplácení

Výše úvěru závisí na poskytovateli. Splatnost se pohybuje od jednoho roku do 20 let od založení úvěru s možností předčasně splácet

O úvěr může zažádat každá fyzická osoba, která:

 • dosáhla věku min. 18 let
 • je občanem České republiky
 • s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky

Při podpisu úvěrové smlouvy se podepisuje také zástavní smlouva. Na katastru nemovitostí se vloží zástava ve prospěch poskytovatele půjčky. Po splacení půjčky zajištěné nemovitostí se zástava na nemovitosti vymaže.

Hypotéka/americká hypotéka

Hypotéka je asi nejznámějším příkladem půjčky na nemovitost. V poslední době roste na popularitě tzv. americká hypotéka. Výhodná je především v tom, že je v nižší úrokové sazbě a na rozdíl od běžné hypotéky jdou získané finance použít prakticky na cokoliv.

U americké hypotéky je obvykle nabízena částka až 70 % z celkové hodnoty nemovitosti. S dobou splácení také rozhodně není pozadu – je poskytována až na 20 let.

Nebankovní půjčka se zástavou nemovitosti

Donedávna byly půjčky se zástavou nemovitosti výsadou bank. To už dávno neplatí. Na internetu kolují různé lákavé nabídky a člověk by se měl mít na pozoru. Pokud narazí na půjčku oproti nemovitosti ihned, musí být obzvlášť obezřetný.

Nebankovní úvěr zajištěný nemovitostí rozhodně nespadá do kategorie rychlých půjček. Nemovitost se musí ohodnotit, sepsat a podepsat zástavní a úvěrová smlouva a nakonec zapsat zástava na katastru nemovitostí, kde je 30 denní lhůta. V reálném čase půjčku oproti nemovitosti ihned nelze dostat.

Poctivý poskytovatel jakékoliv půjčky (půjčky na nemovitost, půjčky na pozemek, atd.) se pozná hlavně podle toho, že si bude chtít u žadatele prověřit schopnost splácet úvěr. Tuto povinnost mu ukládá sám zákon (zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.).

Nebankovní půjčka se zástavou nemovitosti je dostupná i lidem, kteří podnikají krátký čas, mají úvěry po splatnosti nebo negativní záznam v registru dlužníků.

U nebankovních úvěrů zajištěných nemovitostí lze ručit i nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby, která dá žadateli o půjčku písemný souhlas. V případě ručení nemovitostí se nezkoumají měsíční příjmy ani účel půjčky.

Půjčka s ručitelem

Půjčka s ručitelem má své výhody. U některých půjček se žadatel o půjčku s ručením nemovitostí bez ručitele neobejde. Kdo může za takový úvěr ručit? Jaké společnosti půjčky s ručitelem nabízejí?

 • Ručení od rodiny a příbuzných

Ručení od rodiny a příbuzných je častým jevem. Zájemce o půjčku požádá někoho ze svých nejbližších (manželku, rodiče, sourozence, děti apod.). Dalším příkladem je půjčka, u které je vyžadováno ručení od partnera (bankovní úvěry s vyššími částkami).

Pokud je žadatel žádající o půjčku v manželském svazku, musí mít souhlas manžela/manželky. U půjčky nad 500 000 Kč bývá manžel/manželka spolužadatelem.

 • Ručení od známých a přátel

Druhým nejčastějším ručitelem bývá přítel nebo známý, který nepatří do rodiny. Podmínkou je jeho plnoletost. Banka nemusí ručitele automaticky akceptovat, protože se i u něho posuzuje jeho bonita.

Pojištění schopnosti splácet

V případě sjednání půjčky se zástavou nemovitosti se klient zavazuje k jejímu řádnému splácení. Pokud by z nějakého důvodu nemohl půjčku splácet, může dojít až k tomu, že o nemovitost přijde.

Na nečekané životní situace (např. ztráta zaměstnání) myslí právě pojištění schopnosti splácet. Za klienta, který není schopen platit splátky, pojišťovna převezme jeho závazky.

Půjčka na nemovitost – Modrá pyramida

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. je bankovní společnost v České republice založená v roce 1993. Specializuje se na finanční produkty k financování bydlení (stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry, hypoteční úvěry aj.). Její portfolio se rozšířilo i na finanční poradenství včetně pojistných a investičních produktů.

Jedním z produktů Modré pyramidy je tzv. Rychloúvěr neboli půjčka na nemovitost. Tento úvěr je na rekonstrukci a modernizaci bydlení a lze jej rychle získat na poradenských místech Modré pyramidy.

S minimem dokladů potřebných k žádosti se vše vyřídí snadno a bez ručitele. Úroková sazba se pohybuje již od 6,79 % ročně. Splátky lze rozložit až na 20 let. Do částky 1 mil. Kč bez zástavy nemovitosti. Zaplacené úroky jdou odečíst z daní. Vše zpracováno zdarma.

Refinancování Rychloúvěrem

Rychloúvěr může sloužit mimo jiné i na refinancování jiných úvěrů klienta. Refinancováním se lehce dosáhne na nižší úrokové sazby, tím se sníží i měsíční splátky a uleví se tak klientovu rodinnému rozpočtu. Je zde i možnost získat státní podporu.

Hypoúvěr – Modrá pyramida

Dalším z produktů na bydlení je tzv. Hypoúvěr – úvěr na pořízení nového bydlení nebo rozsáhlou rekonstrukci. Tato půjčka je vhodná pro větší investice s dlouhodobým charakterem. Nabízí se zde možnost pohotovostní formy úvěru.

Hypoúvěrem lze refinancovat úvěr na bydlení. Pohotovostní forma úvěru se hodí pro všechny, kteří chtějí bydlet, a zatím nevědí kde. Zájemci mají dostatek času na výběr nemovitosti a pro prodávajícího jsou již budoucími klienty se zajištěným financováním.

Další forma Hypoúvěru je předhypoteční forma, kdy se úvěr nejdříve vyčerpá a do následujících 12 měsíců se zajistí nemovitost. Předhypoteční formou se také pořizuje nemovitost, jako je družstevní byt, nemovitost v exekuci, insolvenčním řízení, v rámci privatizace bytového fondu nebo od obce/státu.

Půjčka na pozemek

Skoro každý z občanů ČR má sen o vlastním domku. Jeho pořízení není v dnešní době vůbec jednoduché a pro mladé lidi bez financí je to obzvlášť těžké. Dnes je situace taková, že na hypoteční úvěr mnoho lidí nedosáhne a bez finanční úspory je prakticky nemožné hypotéku získat.

100% hypotéka se již neposkytuje a i 90% hypotéka je takřka pouhým snem. Je potřeba mít značnou část financí ušetřenou. Jednou z možností je hypotéka na pozemek.

Půjčka na pozemek neboli hypotéka na pozemek není standardním produktem bankovních ani nebankovních společností. Obvykle se za ní skrývá bezúčelová půjčka, u které se nemusí dokládat, jak se bude nakládat s vypůjčenými penězi.

Půjčka na pozemek – nebankovní společnosti

Bezúčelovou půjčku většinou poskytují nebankovní společnosti. Základními podmínkami pro kladné posouzení žádosti jsou:

 • plnoletost
 • bydliště na území ČR nebo trvalý pobyt v ČR
 • pravidelný a doložitelný příjem

Nebankovním společnostem se nemusí dokládat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, dokážou si jej ověřit i jinak. Nevýhodou jsou vyšší úroky a sankce za porušení smluvních podmínek.

Půjčka na pozemek – banky

Banky také poskytují úvěry na pozemek, přesněji řečeno jako „účelovou půjčku“, u níž se dokládá účel půjčky. Pokud jej žadatel neposkytne, půjčku na pozemek nedostane. Zde se musí mimo jiné počítat i s náročnějším schvalovacím procesem a přísnějšími podmínkami u schválení půjčky.

Jak vybrat správnou půjčku na pozemek?

Pro vzájemné porovnání jednotlivých produktů slouží různé internetové srovnávače půjček a kalkulačky, kde se vypíší potřebné informace a zájemci vyjede přehled těch nejvýhodnějších nabídek na našem trhu. Při výběru výhodné půjčky je dobré se zaměřit na úrok a také na RPSN, které má lepší vypovídací schopnost.

Půjčka ze stavebního spoření

Půjčka ze stavebního spoření či úvěr ze stavebního spoření je výhodná v případě potřeby půjčení nižší částky nebo ručení nemovitostí. Banky obvykle půjčují až do výše 1 mil. Kč bez zajištění nemovitostí.

Splátka úvěru je daná, vyřízení úvěru je bez poplatku, stejně tak i mimořádné splátky. Zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu. Předčasné splacení je zcela zdarma.

Konsolidace bez registru a zástavy nemovitosti

Konsolidace je nahrazení všech finančních závazků jednou půjčkou u jednoho věřitele, tzv. sloučení půjček do jedné za lepších podmínek, zpravidla se snížením měsíčních splátek.

Až 80 % lidí, kteří žádají o konsolidaci půjček, má záznamy v registru dlužníků, což je pro banky velkým problémem. Takové žádosti samozřejmě zamítají.

Zájemce o konsolidaci bez registru a zástavy nemovitosti se může obrátit na férovou nebankovní společnost, u které je tato konsolidace možná ihned. O sloučení půjček do jedné lze požádat na pobočce daného poskytovatele nebo online na webu.

Spousta společností nabízí konsolidaci úvěrů, kreditek, kontokorentů i leasingu. Vyplní se krátká žádost a zájemce je poté kontaktován obchodním pracovníkem.

U konsolidace úvěrů bez registru a zástavy nemovitosti obvykle není zástava nemovitosti nutná, pokud se jedná o částku do 1 mil. Kč.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang