Česká spořitelna – hypotéka a refinancování

Půjčky

Refinancování hypotéky Česká spořitelna je varianta, která dokáže ušetřit i několik set korun měsíčně. Při dvacetileté hypotéce to tak v součtu znamená nemalou částku. Co refinancování hypotéky Česká spořitelna obnáší?

Refinancování hypotéky je služba, kterou poskytují všechny banky a vždy se snaží klienta maximálně oslovit v tom, aby přijal jejich výhodnější nabídku. A Česká spořitelna ze své pozice dokáže konkurovat prakticky všem hypotečním bankám na trhu.

Je velice reálné, že pomocí refinancování hypotéky od České spořitelny dokáže ušetřit nemalé peníze téměř každý.

Česká spořitelna a její hypotéky

Česká spořitelna je jednou z největších bankovních institucí v České republice. Poskytuje širokou škálu finančních služeb, včetně osobních účtů, investic, pojištění a hypoték. Česká spořitelna a její hypotéky jsou k dispozici pro koupi nemovitostí nebo refinancování existujících úvěrových závazků.

Česká spořitelna nabízí nízké úrokové sazby a širokou škálu přizpůsobených možností splácení. Banka také nabízí programy pro podporu začínajících podnikatelů a spotřebitelů, včetně hypotečních úvěrů a půjček.

K čemu se využívá hypotéka?

Hypotéka je dlouhodobý úvěr. Nejčastěji se využívá hypotéka na koupi a rekonstrukci bytu či domu. Dále se často používá hypotéka na pozemek, na kterém chce poté žadatel o úvěr stavět.

Občas někdo zdědí starší dům či byt, a tak chce využít hypotéku na rekonstrukci. Hypoteční úvěr lze využít také ke komerčním účelům nebo k refinancování aktuální hypotéky. Jak již bylo řečeno, refinancování hypotéky může ušetřit nemalou částku každý rok.

Česká spořitelna – hypoteční centrum

Česká spořitelna je největší banka působící v České republice. Poskytuje komplexní finanční služby včetně klasických spotřebitelských úvěrů, jako jsou osobní půjčky apod.

Hypoteční centrum České spořitelny nabízí širokou škálu hypotečních produktů, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám všech typů klientů, ať už hledají finanční pomoc při koupi nového domu, nebo refinancování stávající hypotéky.

Hypoteční centrum České spořitelny nabízí širokou škálu výhodných hypotečních úvěrů, včetně různých akčních nabídek a slev. Klienti mohou také využít různorodé finanční služby a programy, jako je Hypoteční kalkulačka, Hypoteční poradce a Hypoteční asistent.

Co to je refinancování hypotéky?

Co to je refinancování hypotéky? Jedná se o proces převedení stávající hypotéky na jinou – s novou úrokovou sazbou, dobou splácení nebo oběma body současně.

Refinancování hypotéky je proces, při kterém si vypůjčitel stávající hypotéky vezme novou hypotéku za účelem nahrazení té stávající. Tento krok se provádí za různými účely, a to včetně snížení měsíčních splátek, snížení úrokových sazeb, změny délky doby splatnosti hypotéky nebo získání dalšího kapitálu na jiné účely.

Zde jsou některé důvody, proč někdo může zvážit refinancování své hypotéky:

 1. Snížení měsíčních splátek: Refinancování může být atraktivní, pokud můžete získat nižší úrokovou sazbu nebo pokud prodloužíte dobu splatnosti hypotéky. To může snížit vaše měsíční platby a zlepšit vaši finanční situaci.
 2. Snížení úrokových sazeb: Pokud se úrokové sazby na trhu snižují a máte stávající hypotéku s vyšší úrokovou sazbou, refinancování může být způsob, jak snížit své úrokové náklady.
 3. Zkrácení doby splatnosti: Někteří lidé se rozhodnou refinancovat svou hypotéku, aby zkrátili dobu splatnosti a splatili svůj dluh rychleji. Tím mohou ušetřit na celkových úrocích.
 4. Získání dalšího kapitálu: V některých případech můžete refinancovat hypotéku a vzít si více peněz než máte ve stávající hypotéce. Toto se nazývá „cash-out refinancování“ a peníze lze použít na různé účely, včetně oprav domu nebo splacení jiných dluhů.
 5. Přechod na pevnou nebo variabilní úrokovou sazbu: Pokud máte hypotéku s proměnlivou úrokovou sazbou a obáváte se, že budete náchylní na zvýšení úroků, můžete refinancovat na hypotéku s pevnou úrokovou sazbou (a naopak).

Refinancování hypotéky může být prospěšné, ale také vyžaduje náklady a procesy, včetně hodnocení kreditní schopnosti, vyjednávání s novým věřitelem a placení poplatků. Před rozhodnutím o refinancování je důležité provést pečlivý rozbor a zvážit náklady a výhody této operace. Rovněž je vhodné konzultovat se s finančním poradcem nebo odborníkem na hypotéky, aby vám pomohl rozhodnout se, zda je to pro vás vhodný krok.

Cílem je snížit celkové měsíční splátky a snížit úrokovou sazbu. Refinancování hypotéky může také znamenat přeměnu úvěru na jiný typ, jako je změna z fixního na variabilní úrokovou sazbu, případně naopak.

Fixní vs. variabilní úrok

Fixní úrok je úrok, který je stanoven na určité časové období a nezmění se ani v případě změny úrokových sazeb. Tento typ úroku se často používá při financování dlouhodobých projektů a úvěrů.

Oproti tomu variabilní úrok u hypotéky je úroková sazba, která se může proměňovat v závislosti na úrokových sazbách na trhu. Jsou to relativně levné hypotéky. Mohou být ovšem riskantní, protože sazba může výrazně vzrůst, což zvýší měsíční splátky.

Fixní úrokové sazby jsou vyšší, než jsou variabilní úrokové sazby, protože poskytovatelé úvěrů s fixními sazbami více riskují. To znamená, že i když úrokové sazby stoupnou, u hypotečního úvěru zůstává nasmlouvaná úroková sazba.

Kdy se vyplatí variabilní úrok?

Změna úrokové sazby na variabilní může být výhodná, pokud se očekává, že úrokové sazby budou klesat. V případě očekávání, že úrokové sazby budou stoupat, je výhodnější zůstat u fixní úrokové sazby.

Se změnou z fixní úrokové sazby na variabilní je spojeno několik výhod. Například s variabilní úrokovou sazbou je možné získat nižší úrokovou sazbu a celkovou úrokovou míru. To umožňuje ušetřit peníze na úrocích. Zároveň platí, že pokud se úroková sazba sníží, měsíční splátky se také snižují.

Variabilní typ úroku je oblíbený, protože může být na začátku nižší než fixní úrok. To znamená, že počáteční měsíční výdaje za hypotéku jsou nižší než v případě fixního úroku. Pokud se úrokové sazby na trhu sníží, výdaje na hypotéku také klesnou. To je velkou výhodou, protože lze díky tomu ušetřit peníze.

Hypotéka a princip refinancování

Refinancování hypotéky je proces, při kterém zájemce o hypotéku získá nový úvěr se současným úrokem. Účelem refinancování hypotéky je zlepšit úvěrové podmínky, což může zahrnovat:

 • nižší úrokovou sazbu
 • nižší měsíční splátky
 • delší dobu splácení

Refinancování hypotéky může také znamenat, že zájemce o hypotéku získá více peněz v hotovosti pro jiné účely, jako je například nákup vybavení domácnosti nebo rekonstrukce.

Refinancování hypotéky je užitečné, pokud existuje možnost získat lepší úrokovou sazbu nebo lepší podmínky než ty, které jsou spojeny se současnou hypotékou.

Může to být také dobrý způsob, jak se zbavit zbytečných poplatků, které jsou počítány na aktuální hypotéce. Pakliže zde není šance na lepší úrokovou sazbu nebo podmínky, pak nemá smysl refinancovat.

Výhody refinancování hypotéky Česká spořitelna

Refinancování hypotéky Česká spořitelna je ve své podstatě velice jednoduché. Člověk může mít hypotéku u jakékoliv jiné banky a počkat, až mu skončí období fixace. V tu dobu lze řešit přestup do jiné banky, třeba právě do České spořitelny.

Jestliže chce spotřebitel hypotečního úvěru ušetřit peníze, může kontaktovat Českou spořitelnu, která mu vypracuje nabídku refinancování.

S touto nabídkou je možné dojít i do jiných hypotečních bank a zkusit získat lepší podmínky, s kterými se pak lze vrátit do České spořitelny a zjistit, zda nebude ochotná novou nabídku přebít. Pak stačí jen k České spořitelně přejít.

Co je to navýšení hypotéky?

Navýšení hypotéky je proces, kdy stávající úvěr bude zvýšen o další částku. To umožní získat více peněz, avšak znamená to také placení vyšších úroků a dalších poplatků.

Navýšení hypotéky může být užitečné, když klient potřebuje více peněz na věci, jako je například domácí vybavení, případně když musí pokrýt zdražování materiálu a služeb. Důvodem samozřejmě může být například i pořízení druhé nemovitosti.

Navýšení hypotéky může být užitečné v několika situacích. Jestliže je potřeba většího množství peněz na rekonstrukci domu nebo na jiné účely, navýšením hypotéky lze získat potřebné finanční prostředky. Kromě toho je také možné snížit svou měsíční splátku, a to při rozložení splátek na více měsíců.

Kdy není vhodné navýšení hypotéky?

Navyšovat hypotéku není vhodné, pakliže člověk nedisponuje dostatečnými prostředky na splácení. Žadatel by si měl být jistý, že má dostatečnou rezervu na pokrytí nákladů, které s větší hypotékou souvisí. To znamená například mít vytvořenou dostatečnou rezervu pro případ, že by se zhoršila finanční situace.

V neposlední řadě je také potřeba brát v potaz schopnost splácet případné vyšší úrokové sazby, které mohou být spojené s vyšším zadlužením.

Česká spořitelna a výpočet hypotéky

Výpočet hypotéky je proces vypočtu splátek hypotéky. Zahrnuje výpočet úrokové sazby, počtu měsíčních splátek, celkové částky úvěru a jiných nákladů. Výpočet hypotéky umožňuje budoucím majitelům nemovitosti zjistit, zda si mohou dovolit hypotéku a kolik budou platit.

Česká spořitelna a další hypoteční banky při výpočtu hypotéky používají různé ukazatele:

 • věk
 • výši příjmu
 • počet dětí
 • výši úvěru
 • úrokovou sazbu

Kromě toho je třeba zvážit i průměrnou cenu nemovitostí v dané oblasti, aby se zajistilo, že úvěr bude splatný.

Navýšení hypotéky u České spořitelny

Navýšením hypotéky u České spořitelny je možné prodloužit dobu splácení či zvýšit měsíční splátky, případně obojí. K navýšení je nezbytné se obrátit na banku a požádat o nové podmínky.

Banka znovu posuzuje bonitu a schopnost splácet dle nových nastavení. Po schválení navýšení se zástavní právo na nemovitosti obnoví a dlužník začíná splácet novou částku.

Výhody refinancování hypotéky od České spořitelny spočívají v tom, že člověk ušetří. Když už totiž člověk splácí hypotéku, nemá smysl řešit jiné parametry než cenu. Pokud už má celou hypotéku vyčerpanou a pouze řeší velikost splátky, je vše velice jednoduché na spočítání.

Každý si může snadno sám zkontrolovat, zda nabízená nabídka České spořitelny je pro něj výhodná. Za kalkulaci se nic neplatí, tak proč ji nevyužít.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang