Kódy bank – aktuální kód banky – přehled 2024

Novinky

Každý člověk žijící v 21. století má za sebou zkušenost se zasíláním peněz po internetu v podobě internetového bankovnictví nebo příkazu k úhradě. Finanční suma se však nepřesune z jednoho bankovního účtu na druhý sama. Nutné je číslo účtu včetně kódu banky. Jaké kódy využívají banky v ČR?

Internetové bankovnictví je dnes již jednoduchá pomůcka na hospodaření s penězi. K jeho plnému fungování je třeba číslo účtu, které banka každému klientovi přiřadí. Toto unikátní číslo se skládá ze dvou částí.

První část se skládá ze dvou až deseti číslic. Dále následuje číslo banky, které se nachází za lomítkem. Tento kód bank označuje příslušnost zákazníka k bance.

Banky v České republice

Lidé si mohou vybírat mezi různými nabídkami bank v ČR podle svých požadavků – nadstandardní služby, vyšší úroky na spořicím účtu či výběry z bankomatů zdarma. Bankovní instituce se často předbíhají v různých nabídkách tak, aby zaujaly co největší množství klientů.

Před zvolením banky je nutné, aby si klient ujasnil, k čemu přesně bude chtít banku využívat (např. běžný účet, spořicí účet nebo investice). Podle nabízených služeb lidé mohou volit:

 • retailové banky (určené pro spotřebitele)
 • obchodní banky (určené pro podnikatele)
 • hypoteční banky
 • investiční banky
 • stavební banky
 • a další (např. exportní banky, rozvojové banky)

Při výběru je třeba brát v úvahu, jakým způsobem banky fungují:

 • digitální banka (např. Air Bank)
 • hotovostní banka (např. ČSOB)

Dále se musí při výběru zohlednit i možná negativa, jako počet poboček, nedostatek bankomatů či rozvinuté internetové bankovnictví.

Co je to hotovostní banka?

Hotovostní banky jsou tradiční bankovní instituce s osobním přístupem. To znamená, že klienti mohou přijít do široké sítě poboček. Využití bankomatů se různí napříč hotovostními bankami, některé mají k dispozici velké množství, některé zase menší.

Na příklad Česká spořitelna (kód banky 0800) nabízí bankomaty i v menších městech či větších vesnicích, avšak výběr od konkurenční společnosti bude vysoce zpoplatněn. Na druhou stranu společnost Raiffeisen Bank (kód banky 5500) nabízí méně bankomatů, zato si neúčtuje žádné poplatky za výběry z cizích nařízení.

Česká spořitelna nabízí půjčky ve výši až 2 500 000 Kč, avšak online je možné sjednat pouze úvěr v maximální výši 1 000 000 Kč.
Česká spořitelna nabízí půjčky ve výši až 2 500 000 Kč, avšak online je možné sjednat pouze úvěr v maximální výši 1 000 000 Kč.

Negativem hotovostních bank je staromódnost. Přestože má většina bank propracované internetové bankovnictví včetně aplikací, do nichž stále investuje, o některé služby je možné zažádat pouze na pobočce.

Co je to digitální banka?

Především nové, moderní banky jsou zaměřeny digitálně. Na rozdíl od starších institucí nemají tolik kamenných poboček, za to se zaměřují na online prostředí. Jejich internetové bankovnictví a mobilní aplikace jsou o to propracovanější.

U digitálních bank je možné zažádat o nejrůznější produkty (např. vysoké půjčky) v online prostředí.

Nevýhodou je menší síť bankomatů. Na druhou stranu při výběru z cizích zařízení banky účtují menší poplatky či vůbec žádné.

Síť bankomatů Air Bank ve městě Jičín.
Síť bankomatů Air Bank ve městě Jičín.

Digitální banky se snaží stále svoje nabídky vylepšovat. Například společnost Air Bank (banka 3030) od 1. 2. 2023 nabízí výběr z konkurenčních společností – Moneta Money Bank, Komerční banka, UniCredit Bank (kód banky 2700) – zdarma.

Nejsilnější banky v ČR

Některým bankám se v České republice daří více než jiným. Důvodů k tomu je mnoho. Především jimi jsou:

 • historie
 • atraktivní typ banky
 • široká škála služeb

V prvé řadě je to historie. Banka s dlouhou tradicí bude mít mezi lidmi lepší pověst než zbrusu nová (např. Česká spořitelna funguje v Čechách od roku 1825).

Dále je třeba zohlednit výše uvedené typy bank. Především starší zákazníci dávají přednost hotovostním bankám, díky nimž mají možnost se s jakýmkoliv dotazem obrátit na svého bankéře. Mladší lidé zase volí digitální banky, s jejichž službami ušetří svůj čas.

V neposlední řadě jsou tímto důvodem služby. Některé banky nabízejí širokou škálu služeb, které zaujmou různé zákazníky, jiné se soustředí na spotřebitelské či investiční účty.

Nejsilnějšími bankami v ČR, tedy těmi, které mají největší počet klientů, jsou Česká spořitelna (kód banky 0800), ČSOB (kód banky 0300), Komerční banka (kód banky 0100), Moneta Money Bank (kód Moneta 0600) a Fio banka (kód banky 2010).

Méně vlivné banky se snaží dotáhnou své služby na úroveň bankovních gigantů. Půjčka Poštovní spořitelny je srovnatelná s těmi, které nabízejí nejvýdělečnější instituce.

Proč jsou nutné kódy bank?

Kódy bank jsou určeny pro vnitrostátní platební styk. To znamená, že slouží k identifikaci jednotlivých bankovních institucí. Jednotlivé kódy bank si každá země určuje sama.

To však není jediný důvod, proč je nutné mít kódy bank. Díky čtyřem cifrám klient zjistí, u které banky má klient či známý vedený účet. Každá bankovní instituce má přidělen svůj. Je tedy nutné kódy bank znát.

Číslo banky

Banky se identifikují skrze číslo banky. Tato identifikace je důležitá pro zaslání peněz. Bez kódu bank není možné peníze odeslat. Před zasláním finanční sumy je tedy nutné, aby lidé znali nejen číslo účtu, nýbrž i číslo banky.

Aby bylo možné peníze převést, je třeba si kód banky zjistit. V internetovém bankovnictví se jedná o lehkou věc, protože si lze vybrat banku z přehledného seznamu. U příkazu k úhradě nastává problém.

I proto existují stránky, které kódy bank přehledně zobrazí a dle názvu si lze vybrat ten, který je potřeba.

IBAN a banky

IBAN neboli International Bank Account Number je mezinárodní číslo bankovního účtu. Jedná se o standardizovaný formát čísla účtu, jak jej definuje mezinárodní norma ISO 13616. K čemu je důležitý?

IBAN slouží k placení do zahraničí a z něho. Každá banka vytváří sama konkrétní číslo účtu. Takové číslo se skládá z následujících částí:

 • kód země se skládá ze 2 znaků (zkratka pro zemi, např. CZ)
 • kontrolní číslice se skládá ze 2 znaků (ochrana proti chybně zadanému číslu účtu)
 • kód banky a číslo účtu se skládá z 30 znaků

IBAN se využívá pro zahraniční transakce. Proto je vhodné při obchodování či nákupech do cizin rovnou udat číslo účtu ve formátu IBAN.

V České republice je možné také platit přes IBAN, avšak častější je využití čísla účtu. Až ČR zavede euro, pak bude používání formátu IBAN pro platby i v tuzemsku povinné.

SWIFT/BIC kód

SWIFT kód bývá označován také jako BIC neboli Business Identification Code (obchodní identifikační kód). Jedná se o unikátní kód banky, který bude vyžadován pro zahraniční platby. Slouží ke správnému směřování platby příjemci nebo pro přijmutí zahraniční platby.

Díky SWIFT kódu se pozná přesně, odkud peníze přišly (jaká banka a země) nebo kam mají peníze směřovat.

SWIFT je kód složený z 8 až 11 znaků, který se skládá z:

 • kódu banky
 • kódu země
 • kódu místa/regionu
 • volitelného kódu pobočky banky

SWIFT/BIC kód naleznou lidé ve výpisech z bankovního účtu.

Kódy bank v České republice

V České republice funguje řada retailových bank. Jaké jsou jejich kódy včetně čísla IBAN a SWIFT/BIC?

Název bankyKód bankySWIFT/BIC
Komerční banka, a.s.kód banky 0100KOMBCZPP
Československá obchodní banka, a.s.kód banky 0300CEKOCZPP
Moneta Money Bank, a.s.kód banky 0600AGBACZPP
Česká národní bankakód banky 0710CNBACZPP
Česká spořitelna, a.s.kód banky 0800GIBACZPX
Fio banka, a.s.kód banky 2010FIOBCZPP
Ciftin, spořitelní družstvokód banky 2060CITFCZPP
TRINITY BANK a.s.kód banky 2070MPUBCZPP
Hypoteční banka, a.s.kód banky 2100
Peněžní dům, spořitelní družstvokód banky 2200
Artesa, spořitelní družstvokód banky 2220ARTTCZPP
Banka CREDITAS a.s.kód banky 2250CTASCZ22
NEY spořitelní družstvokód banky 2260
Podnikatelská družstevní záložnakód banky 2275
Citibank Europe plc, organizační složkakód banky 2600CITICZPX
UniCredit Bank, a. s.kód banky 2700BACXCZPP
Air Bank a.s.kód banky 3030AIRACZPP
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závodkód banky 3050BPPFCZP1
PKO BP S.A., Czech Branchkód banky 3060BPKOCZPP
ING Bank N.V.kód banky 3500INGBCZPP
Max bank a.s.kód banky 4000EXPNCZPP
Národní rozvojová banka, a.s.kód banky 4300NROZCZPP
Raiffeisenbank, a.s.kód banky 5500RZBCCZPP
Equa Bank a.s. (nyní spadá pod Raiffeisenbank, a.s.)kód banky 6100EQBKCZPP
mBank S.A.kód banky 6210BREXCZPP
BNP Paribas S.A.kód banky 6300GEBACZPP
Všeobecná úvěrová banka a.skód banky 6700SUBACZPP
Tabulka retailových kódů bank

Tyto kódy se odlišují od kódů bank, které se zaměřují na jiné služby, než jsou běžné služby pro spotřebitele.

Vlivné banky v ČR

Proč jsou některé banky oblíbenější? Ukázkou může být Moneta Money Bank (kód banky Moneta 0600). Nabízí Moneta spořicí účet, na kterém lidé mohou hospodařit se svými penězi. Zároveň mohou zažádat i o Moneta půjčku, atraktivní úvěr, který lze získat až do 1 500 000 Kč online.

Přestože i menší banky v ČR mohou konkurovat svými nabídky, zákazníci raději volí vlivné, osvědčené banky, které jsou stálicemi na trhu. Takovým institucím prakticky nehrozí krach či odkoupení jinou společností.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang