Šestý smysl – co znamená a jak funguje

Spotřebiče

U spotřebičů značky Whirlpool se setkáte u praček, myček, chladniček a spotřebičů na vaření s tzv. šestým smyslem, který je na výrobcích označován také originálním logem „6th Sense“. Co vlastně tento šestý smysl znamená? A v čem jsou výrobky s tím to systémem lepší?

Pojďme se podívat na podrobný výklad šestého smyslu tak, jak ho popisuje výrobce a tak, jak ho budeme u produktů Whirlpool chápat my, spotřebitelé.

Šestý smysl

Termín „šestý smysl“ se v kontextu spotřebičů a elektroniky často používá k označení funkcí nebo senzorů, které jsou schopny automaticky reagovat na různé podmínky a provádět úkony bez manuálního zásahu uživatele. Tato technologie umožňuje spotřebičům přizpůsobovat se prostředí nebo situaci a optimalizovat svůj provoz.

Tento termín je používán jako metafora k popisu zdánlivě „intuitivního“ nebo „osobního“ chování spotřebičů, když reagují na různé okolnosti nebo signály.

Celkově řečeno, termín „šestý smysl“ v souvislosti se spotřebiči znamená, že tyto spotřebiče jsou vybaveny senzory a technologiemi, které jim umožňují lépe komunikovat s okolním prostředím a provádět úkony na základě různých podmínek a situací bez nutnosti manuálního zásahu uživatele.. Tím se zvyšuje pohodlí, účinnost a energetická úspornost spotřebičů.

Výraz „šestý smysl“ v kontextu spotřebičů a technologie se nepřipisuje konkrétnímu jednotlivci nebo vynálezci, ale spíše jde o obecný termín používaný k popisu schopnosti některých spotřebičů a zařízení automaticky reagovat na různé podmínky nebo situace.

Tato funkce může být dosažena pomocí různých senzorů, mikročipů a algoritmů, které umožňují spotřebičům optimalizovat svůj provoz na základě sbírání dat a analýzy.

Například, pokud se podíváme na konkrétní výrobce spotřebičů jako Whirlpool, tato společnost používá termín „6th Sense“ pro popis inovativních funkcí, které jsou vybaveny jejich spotřebiče. Tato funkce může zahrnovat detekci úrovně znečištění, teploty, vlhkosti a dalších faktorů pro automatické přizpůsobení provozu spotřebiče.

Praní

Koncept „šestý smysl“ v kontextu praní se obvykle váže k funkcím a technologiím v moderních pračkách. Jedná se o funkce, které umožňují pračce automaticky detekovat a reagovat na různé faktory, jako je množství prádla, typ tkanin, znečištění a další proměnné. Tímto způsobem se pračka dokáže optimalizovat pro každý cyklus praní a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Šestý smysl nastaví délku a způsob praní, teplotu vody a počet otáček, tak aby bylo praní co nejefektivnější a dokáže snížit spotřebu energie dokonce až o 30%. Díky této inteligentní technologii čas praní je v průměru zkrácen až o 50%.

Například, některé pračky mají senzory, které měří hmotnost prádla na začátku cyklu. Na základě tohoto měření a dalších informací, jako je typ tkaniny a znečištění, pračka automaticky přizpůsobí množství vody, teplotu, dobu praní a agitační pohyby bubnu. To zajišťuje úsporu vody a energie a zároveň optimální čistící výsledek.

Další funkcí „šestého smyslu“ u praček může být automatické dávkování pracího prostředku. Pračka může mít zásobník na prací prostředek a během cyklu praní automaticky dávkovat správné množství na základě typu prádla a znečištění.

Takové funkce a technologie využívají senzory, mikroprocesory a algoritmy k analýze dat a adaptaci provozu pračky na aktuální potřeby. To vede k efektivnějšímu a uživatelsky příjemnějšímu praní prádla.

Přestože termín „šestý smysl“ je spíše marketingovým pojmem, skutečností zůstává, že moderní pračky jsou vybaveny inteligentními funkcemi, které zvyšují účinnost, úsporu energie a zlepšují kvalitu praní.

Sušení

Sušičky s šestým smyslem mají senzor který automaticky přizpůsobuje program tak aby bylo dosažno co nejlepšího výsledku sušení a došlo tak k minimální spotřebě energie.  Mikroprocesor 6. smysl automaticky s ohledem na spotřebu energie nastaví čas a teplotu.

Tyto funkce se zaměřují na efektivitu sušení, ochranu tkanin a uživatelskou pohodu. Zde jsou některé příklady:

 1. Automatické sušení: Některé sušičky mají funkci „šestého smyslu“, která dokáže detekovat vlhkost prádla a přizpůsobit dobu sušení na základě aktuálního stavu prádla. To zajišťuje, že prádlo bude suché, aniž by bylo přesušené, což může poškodit tkaniny.
 2. Senzory ochrany tkanin: Moderní sušičky mohou mít senzory, které monitorují teplotu a stav prádla během sušení. Tyto senzory umožňují sušičce snížit teplotu nebo zastavit cyklus, pokud by tkaniny mohly být vystaveny příliš vysokým teplotám.
 3. Funkce pro snižování žehlení: Některé sušičky mají speciální programy, které snižují vrásky na prádle a usnadňují pozdější žehlení.
 4. Kondenzace vlhkosti: Sušičky s funkcí kondenzace vlhkosti sbírají kondenzovanou vodu z prádla do zvláštní nádoby, což umožňuje jednodušší údržbu a výpust vody.
 5. Chytré ovládání a monitorování: Některé moderní sušičky mohou být ovládány pomocí chytrých aplikací, které umožňují vzdálené nastavení a monitorování provozu. To zahrnuje i notifikace, když je cyklus sušení dokončen.
 6. Nastavení podle typu prádla: Některé sušičky mají programy určené pro specifické typy prádla, jako jsou například pletené materiály, bavlna nebo syntetika. Tím se zajišťuje vhodné sušení pro každý druh tkaniny.

Funkce „šestého smyslu“ u sušiček mají za cíl zvýšit účinnost sušení a zároveň chránit vaše tkaniny před přílišným teplem nebo přesušením. Tyto funkce využívají senzory a technologie k analýze podmínek během sušení a optimalizaci cyklu sušení na základě těchto informací.

Chlazení

Chladničky s šestým smyslem jsou vybaveny dvěma senzory v chladničce a jedním v mrazáku. Tyto dva senzory vysílají do hlavního centra informace o změně teploty uvnitř ledničky a ten podle těchto informací vyhodnotí kdy a na jak dlouho sepnout kompresor, a tím máte u šestého smyslu zaručeno že vaše potraviny jsou skladovány v těch nejlepších podmínkách.

V kontextu chladniček se koncept „šestý smysl“ také používá k označení funkcí a technologií, které umožňují chladničkám automaticky reagovat na různé faktory a podmínky a optimalizovat svůj provoz. Tyto funkce mají za cíl udržet potraviny co nejčerstvější a prodloužit jejich trvanlivost. Zde jsou některé příklady:

 1. Detekce vlhkosti: Funkce „šestého smyslu“ může zahrnovat senzory, které detekují úroveň vlhkosti uvnitř chladničky. Na základě toho chladnička může optimalizovat nastavení, aby udržela vhodnou vlhkost pro různé druhy potravin.
 2. Automatické dávkování vzduchu: Některé chladničky mají funkci, která umožňuje optimální proudění vzduchu uvnitř chladicího prostoru, což pomáhá udržet stejnoměrnou teplotu a vlhkost.
 3. Rozpoznávání potravin: Chladničky s tímto typem funkce dokážou rozpoznat, jaké druhy potravin jsou uloženy uvnitř, a automaticky nastavit teplotu a podmínky uložení podle potřeby.
 4. Funkce chlazení a zmrazení: Některé chladničky s funkcí „šestého smyslu“ mají rychlé funkce chlazení a zmrazení, které se aktivují automaticky na základě obsahu a teploty v chladničce.
 5. Chytré ovládání: Moderní chladničky mohou být propojeny s chytrými aplikacemi, což umožňuje ovládání a monitorování z dálky. Můžete například zkontrolovat stav potravin nebo upravit nastavení teploty přes svůj smartphone.

Celkově funkce „šestého smyslu“ u chladniček mají za cíl zajistit optimální podmínky pro uchovávání potravin a minimalizovat plýtvání energií. Tyto funkce využívají senzory a algoritmy k analýze různých faktorů a automatickému přizpůsobení provozu chladničky.

Mytí

Pouhým zmáčknutím jediného tlačítka s nápisem 6th Sense se Vaše myčka uvede do chodu. Duální senzor, kterým je vybavena, celou dobu běhu myčky monitoruje několik faktorů pro vyhodnocení a upravení mycího programu.

Sleduje intenzitu znečištění vody a tvorbu pěny. Podle těchto informací upravuje dobu mytí, počet oplachů a teplotu vody. Tyto informace cestují myčkou každých deset vteřin do řídícího centra které díky získaným údajům přizpůsobuje mytí. Díky tomuto systému Vaše myčka ušetří až 30% energie a vody v porovnání s běžnou myčkou nádobí.

Vaření

Termín „šestý smysl“ v kontextu sporáků a varných desek se obvykle nepoužívá. Nicméně moderní sporáky a varné desky mohou obsahovat různé senzory a technologie, které jim umožňují automaticky reagovat na různé faktory a optimalizovat svůj provoz.

Zde jsou některé příklady, jak moderní technologie mohou fungovat jako „šestý smysl“ u sporáků a varných desek:

 1. Indukční varné desky: Indukční varné desky mají senzory, které detekují, kde je umístěn hrnec nebo pánev. Tímto způsobem dokáží soustředit ohřev na konkrétní místo a účinněji vařit. Pokud hrnec není umístěn na povrchu, varná deska se automaticky vypne.
 2. Automatická regulace teploty: Některé varné desky mají funkce, které umožňují nastavit požadovanou teplotu a udržovat ji konstantní během vaření. Senzory monitorují teplotu nádoby a regulují ohřev podle potřeby.
 3. Časovače a programy: Moderní sporáky a varné desky mají časovače a programy pro různé druhy vaření. Uživatel může vybrat požadovaný program, a spotřebič se automaticky postará o správnou teplotu a dobu vaření.
 4. Detekce přebytečného tepla: Některé varné desky mají senzory, které detekují přebytečné teplo na povrchu. Po vaření se povrch automaticky chladí, což pomáhá předejít popálení.
 5. Chytré ovládání: Některé moderní sporáky a varné desky mohou být ovládány pomocí chytrých aplikací. Uživatel může nastavit parametry vaření a monitorovat stav z dálky.
 6. Energetická účinnost: Některé varné desky mají funkce, které umožňují optimalizovat spotřebu energie podle velikosti a typu nádoby. To pomáhá ušetřit energii a snižovat náklady na provoz.

I když to nemusí být přímo označeno jako „šestý smysl,“ moderní technologie v sporácích a varných deskách skutečně zvyšují jejich funkčnost a uživatelský komfort tím, že umožňují automatizované a inteligentní reakce na různé podmínky a potřeby vaření.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang