Hypotéka na rekonstrukci domu a bytu – kalkulačka

Půjčky

Výměna střechy, nová kuchyň nebo celková oprava domu či bytu. To jsou jen některé práce, se kterými pomůže hypotéka na koupi a rekonstrukci domu nebo bytu. Získá se díky ní dost peněz na potřebné úpravy. Existuje kalkulačka na výpočet rekonstrukce domu nebo bytu?

Pokud se někdo chystá rekonstruovat, koupit či postavit byt nebo dům, jistě ví, že se jedná o značně nákladnou investici. Jen málokdo je natolik zaopatřený, aby byl schopný uhradit celou částku bez cizí pomoci.

Je tedy jasné, že se pravděpodobně neobejde bez finanční injekce ve formě půjčky. Na bydlení se obvykle zřizují hypotéky, které jsou však stejně jako ostatní bankovní produkty mnohým nepřístupné. V takovém případě na řadu přichází nebankovní hypotéka.

Problém nastává v situaci, kdy není finanční situace žadatele zrovna nejlepší nebo pokud měl v minulosti problémy se splácením.

Co je to hypotéka?

Hypotéka neboli hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr zaručený nemovitostí a určený k financování bydlení a nemovitostí. Hypotéku lze použít na koupi, stavbu i rekonstrukci nemovitosti (domu či bytu).

Hypotéka patří mezi základní bankovní produkty. Zřízení hypotéky v bance je však dosti náročné, půjčka není rozhodně vhodná pro každého. V dnešní době je to často nejjednodušší a nejdostupnější způsob, jak získat vlastní bydlení.

Hypotéka se dělí na dva druhy: na účelovou a neúčelovou (tzv. americkou hypotéku). Hlavní rozdíl mezi nimi je jejich účel. U účelové hypotéky banka přesně vymezuje, na co lze peníze použít. Povinností žadatele je pak doložit, že peníze použil v souladu s těmito požadavky.

U neúčelové hypotéky má klient téměř volnou ruku, a proto se to může projevit na úroku.

Jak získat hypotéku na rekonstrukci?

Hypotéka na rekonstrukci funguje stejně jako ostatní hypoteční úvěry. Aby na ni zájemce dosáhl, musí splnit základní podmínky pro získání hypotéky.

A těmi jsou:

 • věk minimálně 18 let
 • dostatečné příjmy
 • dobrá bonita
 • zástava s dostačující hodnotou

U hypotéky na rekonstrukci domu či bytu také platí, že banka půjčí maximálně 90 % z hodnoty zástavy. Čím vyšší je její cena, tím více peněz může klient získat.

Česká národní banka (ČNB) od ledna 2023 zpřísnila pravidla pro získání hypotéky. Kromě základních podmínek výše uvedených se musí splnit několik dalších bodů:

Žadatelé
mladší 36 let
Žadatelé ve věku 36 let a více
Výše hypotéky nesmí překročit „X“ násobek čistého ročního příjmu (DTI).9,58,5
Je nutné doložit, že měsíční splátka všech vašich úvěrů (tedy nejen hypotéky), nepřesáhne „X“ % čistého měsíčního příjmu (DSTI).50 %45 %
Výše úvěru nesmí překročit „X“ % z hodnoty nemovitosti, kterou klient dává bance do zástavy (LTV) 90 %80 %
Pokud klient nemá jinou nemovitost do zástavy, než tu, kterou pořizuje, musí mít vlastní úspory ve výši alespoň „X“ %.10 %20 %
Pravidla ČNB pro získání hypotéky od ledna 2023 (Zdroj: https://www.csas.cz/)

Výši měsíční splátky je potřeba důkladně zvážit. Nastane-li v životě nečekaná situace, kdy se bude muset náhle zafinancovat vyšší částka, tak je potřeba, aby si klient nechal rezervu i v případě splácení hypotéky.

Jakou nemovitostí lze ručit?

Na hypotéku na rekonstrukci lidé obvykle ručí samotnou opravovanou nemovitostí. Kromě této zástavy mohou ručit i jiným domem nebo bytem v jejich osobním vlastnictví. Toto se hodí např. v případě, kdy hodnota opravované nemovitosti je nižší než je kritérium pro získání půjčky na rekonstrukci.

Další možností je přidat k rekonstruované zástavě další byt nebo dům. Její hodnota stoupne a žadatel má větší šanci získat dostatek peněz. Tato zástavní nemovitost musí být v České republice.

Co je potřeba k získání půjčky na rekonstrukci?

K získání půjčky na rekonstrukci domu nebo rekonstrukci bytu je zapotřebí splnit další podmínky. Banka potřebuje následující dokumenty:

 1. list vlastnictví
 2. položkový rozpočet plánovaných úprav
 3. projektovou dokumentaci nebo studii rekonstrukce

Pokud se klient rozhodne pro rekonstrukci ve vlastní režii, musí si připravit položkový rozpočet a harmonogram prací sám. Když se obrátí na dodavatelskou firmu, stačí mu o tyto dokumenty požádat.

Jestli opravy zasáhnou do nosných stěn domu (bytu) nebo se rekonstrukcí zásadně změní vzhled nemovitosti, je potřeba stavebního povolení nebo ohlášení stavebních prací.

Nesmí se zapomenout na projektovou dokumentaci – bez ní by se nemohl v budoucnu připravit odhad ceny nemovitosti.

Jak se hypoteční úvěr na rekonstrukci čerpá?

Půjčka na rekonstrukci domu či bytu se čerpá postupně. Podobné je to i u hypotéky na stavbu domu. Tzn. banka uvolňuje peníze průběžně a na vše dohlíží odhadce.

Po vyčerpání smluvené částky odhadce vše zkontroluje a napíše protokol o stavu stavby. Banka má tak jistotu, že se půjčené peníze opravdu využijí na rekonstrukci. Poté uvolní další část peněz. Každé čerpání bývá zpoplatněné částkou pohybující se v řádu stovek až tisíců korun.

Tady nastupuje hypoteční poradce.

Jaká je úloha hypotečního poradce?

Hypoteční poradce či specialista je fyzická osoba, která pomáhá lidem usnadnit výběr hypotéky a její sjednání. Hypoteční poradce by měl být zkušený a nezávislý specialista ve svém oboru a umět pro svého klienta vyjednat výhodné podmínky, nižší úrok atd.

Klientovi ušetří čas, peníze a starosti. Postará se tak o hladký průběh vyřízení hypotečního úvěru na rekonstrukci.

Jakými důležitými vlastnostmi by měl hypoteční poradce oplývat?

 1. být nezávislý a komplexní
 2. být osobně někým doporučen
 3. mít zkušenosti
 4. být ochotný a trpělivý
 5. být pečlivý

Nejzásadnější je samozřejmě to, aby pracoval v zájmu klienta a stál na jeho straně při jednáních s bankou.

Výhody spolupráce s hypotečním specialistou

Spolupráce by měla vyústit v oboustrannou spokojenost. Nejdůležitější výhody jsou:

 • široká nabídka produktů napříč bankami
 • pomoc 24/7
 • finanční a časová úspora
 • minimum papírování a byrokracie
 • možnost vyjednat lepší podmínky

Hypoteční specialista je schopen sám aktivně hlídat důležité termíny a klienty kontaktovat, když se musí odevzdat nějaká dokumentace.

Nevýhody spolupráce s hypotečním specialistou

V dnešní době je na trhu nespočet hypotečních poradců různých kvalit a člověk by mohl tápat v tom, který z nich je ten pravý. Nevýhod není mnoho, avšak jsou dost zásadní:

 • složitost najít kvalitního a nezávislého hypotečního poradce
 • riziko získání méně výhodného produktu za účelem obdržení vyšších provizí ze strany poradce

Jako jasné vodítko by mohl postačit fakt, že je lepší hledat hypotečního specialistu na osobní doporučení napříč mezi známými, rodinou a kolegy v práci.

Hypotéka na rekonstrukci – další informace

Po schválení hypotéky na rekonstrukci bytu či domu klient obdrží žádané peníze na svůj bankovní účet. Měl by také počítat s tím, že se řemeslné práce mohou zkomplikovat, což se stává docela často.

Toto zdržení může stát více peněz a trvat více času. Doporučuje se vzít si půjčku na rekonstrukci bytu (domu) vyšší než se potřebuje. Klient tak získá potřebnou finanční rezervu, která pomůže s řešením komplikací.

Banky nabízí možnost nevyčerpat až 20 % z půjčky na rekonstrukci bytu nebo domu bez sankcí. K hypotéce na rekonstrukci domu či bytu lze také získat 20-30 % z půjčky jako neúčelovou část, což znamená, že je na klientovi, jak s danými penězi naloží.

Hypotéka na koupi a rekonstrukci bytu (domu)

Opravy nejsou nutné jen u bytu nebo domu, kde lidé bydlí. Často se potřebuje opravit dům nebo byt, který člověk kupuje. Pro tento účel existuje hypotéka na koupi a rekonstrukci bytu či domu. Žadatel tak dostane dostatek peněz na koupi dané nemovitosti a také na její opravu.

Dalo by se říci, že tato půjčka je kombinací hypotéky na koupi nemovitosti a hypotéky na rekonstrukci. Banka pak vyžaduje tyto dokumenty:

 1. kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí
 2. smlouvu o úschově
 3. rozpočet stavebních prací
 4. projektovou dokumentaci

Pro banku je také důležitá hodnota nemovitosti po opravách. Budoucí odhad ceny nemovitosti se skládá z její současné hodnoty a z rozpočtu stavebních prací. Hypotéka se opět čerpá postupně.

Jak si vybrat hypotéku na koupi a rekonstrukci?

Jedním z důležitých parametrů, které chce klient vědět, je to, jak vybrat tu nejvýhodnější hypotéku. Každý si pod pojmem výhodná hypotéka představuje trochu něco jiného. Záleží na možnostech a potřebách daného člověka.

O hypotéku mohou požádat jak fyzické a právnické osoby, tak družstva, společenství vlastníků jednotek a obce.

Pokud chce zájemce o úvěr na rekonstrukci vybrat tu nejvýhodnější hypotéku, měl by využít hypoteční kalkulačku.

Co je hypoteční kalkulačka rekonstrukce bytu nebo domu a jak funguje?

Hypoteční kalkulačka rekonstrukce bytu či domu umožní zjistit orientační výši měsíční splátky hypotečního úvěru. Pomůže se sjednáním hypotečního úvěru na bydlení, americké hypotéky nebo refinancováním hypotéky.

Do hypoteční kalkulačky rekonstrukce domu nebo bytu se zadají potřebné údaje a podle nich daná kalkulačka sestaví přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu. Podle výpočtu rekonstrukce domu nebo bytu stačí už jen vybrat tu nabídku, která bude dotyčnému nejvíce vyhovovat.

Těmi nejnutnějšími údaji, které se musí zadat, jsou:

 • účel hypotéky
 • hodnota nemovitosti
 • potřebná výše hypotéky
 • preferovaná doba splácení
 • doba první fixace

Na uvedené telefonní číslo žadatele je pak zaslána potvrzovací SMS s kódem. Po jejím vložení se klientovi zobrazí přehled aktuálních nabídek na trhu.

Hypoteční kalkulačka rekonstrukce bytu nebo domu ukáže výši splátky, úrokové sazby a pořadí vhodných nabídek bank.

Česká spořitelna – Buřinka

Česká spořitelna patří mezi banky s nejdelší tradicí u nás. Své služby nabízí jednotlivcům i malým a středním podnikům, nevyjímaje města a obce. Mnoho produktů od této banky je na českém trhu jedničkami.

Na školách zlepšuje finanční gramotnost a je partnerem několika VŠ. Mimo nabízení finančních služeb banka usiluje i o zkvalitnění školství, podporu seniorů a lidí s mentálním postižením.

Jednou z finančních nabídek, které má tato banka ve svém portfoliu, je úvěr od Buřinky na rekonstrukci a úvěr od Buřinky pro budoucnost.

Úvěr od Buřinky na rekonstrukci

Úpravy bydlení se už nemusí odkládat, protože úvěr od Buřinky může klientovi poskytnout peníze ještě dnes.

Další výhody:

 • bez nutnosti úspor
 • bez nutnosti stavebního spoření
 • online sjednání
 • bez poplatku za poskytnutí a vedení
 • peníze dopředu
 • doložení použití peněz do 1 roku po jejich obdržení
 • možnost pořízení nábytku a domácích spotřebičů
 • zpětné proplacení zaplacených dokladů
 • odečet zaplacených úroků z daní

Když si navíc klient sjedná pojištění schopnosti splácet úvěr ze stavebního spoření, může si v budoucnu ušetřit starosti.

Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Celým názvem Česká spořitelna – Buřinka pro budoucnost je cesta, jak si klient může zajistit ekologicky šetrné bydlení a také šetřit v dlouhodobém horizontu. Rekonstrukcí se sníží energetická náročnost domu nebo bytu a zároveň má klient přehled o tom, kolik energie spotřebuje.

Další důvody, proč si vybrat úvěr od Buřinky pro budoucnost, jsou následující:

 • bez zástavy nemovitosti
 • pevný úrok na 3 roky
 • ekologické prvky
 • mimořádné splátky zdarma
 • bez nutnosti úspor
 • bez nutnosti stavebního spoření
 • poskytnutí informací na poli dotací
 • odečet zaplacených úroků z daní
 • pojištění nemovitosti a domácnosti

Pokud by měl klient zájem ušetřit ještě o něco víc, nabízí Česká spořitelna možnost státních dotací v rámci programu Nová zelená úsporám.

Česká spořitelna – půjčka

Kromě úvěru od Buřinky si lze u České spořitelny půjčit prostřednictvím klasické půjčky. Klientovi může být odpuštěno až 15 splátek za řádné splácení. Půjčku od České spořitelny lze sjednat online z pohodlí domova. Za poskytnutí a vedení se neplatí žádné poplatky.

Půjčka se může zcela přizpůsobit potřebám žadatele, ať už zvýšením/snížením měsíční splátky, nebo jejím odložením.

Česká spořitelna – půjčka disponuje dalšími výhodami:

 • částka půjčky mezi 2 000 Kč až 2,5 mil. Kč
 • bezúčelová půjčka
 • bez zajištění
 • možnost vrácení půjčky do 30 dnů
 • variabilita splátek
 • pojištění schopnosti splácet
 • poradenství
 • možnost bankovní identity

Otázka konsolidace případných půjček je zcela namístě. Klient tak ušetří další peníze.

ČSOB – půjčka na bydlení

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) je dceřinou firmou KBC Bank NV sídlící v Bruselu v Belgii. ČSOB se jeví jako univerzální banka v České republice a poskytuje své služby všem klientským segmentům (fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům).

ČSOB poskytuje svým klientům širokou škálu bankovních produktů a služeb. Kromě standardních bankovních služeb sem patří:

 1. hypotéky a půjčky ze stavebního spoření
 2. pojištění
 3. penzijní fondy
 4. kolektivní financování
 5. správa aktiv
 6. leasing
 7. factoring
 8. produkty pro obchodování s akciemi na burze

ČSOB se snaží svým klientům naslouchat a nabízet jim nejvhodnější řešení. Půjčka na bydlení nabízí několik výhod:

 • peníze na účtu do 15 minut
 • variabilita splátek
 • možnost rozložení splátek do menších až na 12 let
 • bez poplatků za sjednání a vedení
 • půjčit lze až 1 mil. Kč

Půjčku ČSOB lze použít na řadu věcí, mimo koupi a rekonstrukce domu nebo bytu například i na vybavení do domácnosti, výstavbu nové garáže, bazénu, financování energeticky úsporných technologií aj.

S půjčkou ČSOB klient získá peníze zejména na pořízení fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla nebo zateplení domu – pomocí energeticky úsporné technologie v rámci programu „Nová zelená úsporám“.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang