Splátková kalkulačka – úroková, půjček, hypotéky a podnikatelské úvěry

Půjčky

V současné době existuje velké množství půjček a zorientovat se v nabídce na trhu se může zdát komplikované. Pro takové situace existuje splátková kalkulačka. Kalkulačka nabízí možnost výpočtu splátek z dlužné částky s různými typy úročení. V jakých situacích je vhodné kalkulačku použít? A jak úroková kalkulačka funguje? O tom pojednává následující článek.

Úvěrová kalkulačka je účinný nástroj, který pomáhá spravovat finance a plánovat budoucnost. Jedná se o kalkulačku, pomocí níž lze určit částku, kterou je třeba zaplatit za určité období. Je to užitečný nástroj pro ty, kteří si chtějí koupit auto, pořídit bydlení nebo zaplatit jiné velké výdaje.

Splátková kalkulačka

Splátková kalkulačka funguje tak, že bere v úvahu celkové náklady na nákup a úrokovou sazbu. Poté vypočítá částku, kterou je třeba každý měsíc zaplatit, a také celkovou částku, jež bude zaplacena do konce splátkového období. Jedná se o skvělý způsob, jak sestavit rozpočet a plánovat budoucnost, protože klient snadno zjistí, kolik peněz musí každý měsíc odložit.

Použití splátkové kalkulačky je jednoduché a rychlé. Stačí zadat celkovou požadovanou výši půjčky, úrokovou sazbu a počet měsíců, po které člověk plánuje úvěr splácet. Kalkulačka poté poskytne výpočet úroků z půjčky, výši měsíční splátky a celkovou částku, kterou klient zaplatí do konce splátkového období.

Úvěrová kalkulačka  

Úvěrová kalkulačka slouží pro výpočet splátek úvěru. V případě, že si klient zvažuje vzít úvěr, je úvěrová kalkulačka ideálním pomocníkem.

Úvěr je formou dočasného poskytnutí peněžních prostředků úvěrovanému, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok.

Funkcí úvěru je přerozdělování volných finančních prostředků a současně jimi banky ovlivňují množství peněz v oběhu. V podniku je to nejčastěji cizí kapitálový zdroj. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa prvního světa.

Úroková míra je procento, jež říká, jaké je navýšení částky, kterou si žadatel půjčil nebo ji vložil na spořicí účet. Udává se za určitý časový úsek, zpravidla za jeden rok. Reálná úroková míra je pak informace o tom, jak se budou klientovi reálně prostředky zhodnocovat. Reálná úroková míra se vypočítá jako rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace.

Úroková kalkulačka online slouží k výpočtu úroků splátky. Dle typu finančního produktu, který má klient sjednaný, se rozdělují jednotlivé kalkulátory splátek:

  • hypoteční kalkulačka
  • kalkulačka stavebního spoření
  • kalkulačka překlenovacího úvěru
  • kalkulačka podnikatelského úvěru

Kromě těchto typů kalkulaček existuje i mnoho dalších, jako je například kalkulačka splátkového kalendáře.

Hypoteční kalkulačka

Jedním z typů splátkových kalkulaček je hypoteční kalkulačka. Jedná se o online kalkulačku, která vypočítá měsíční splátky u hypotečního úvěru. Hypo kalkulačka zobrazí také splátkový kalendář, kde jsou zobrazeny úroky pro jednotlivá splátková období.

Hypotéka je druhem úvěru, který je poskytován výhradně na nákup nové nemovitosti nebo na rekonstrukci nemovitosti. Tento typ úvěru se splácí pravidelnými měsíčními splátkami. V některých případech může být hypotéka splacena i jednorázově.

Pro výpočet splátky hypotéky může sloužit hypoteční kalkulátor. Díky němu si žadatel udělá lepší představu o hypotečních nabídkách na trhu a může možnosti řádně zvážit.

Podrobná hypoteční kalkulačka nabízí možnost výpočtu měsíčních splátek. Kalkulace hypotéky je však pouze orientační a slouží jen pro utvoření představy žadatele. Přesnou částku měsíční splátky si žadatel musí zjistit na pobočce konkrétní bankovní či nebankovní společnosti.

Hypoteční kalkulačka Komerční banky nabízí výpočet hypotéky a dobu splácení dle měsíčního příjmu a měsíčních výdajů.

Kalkulačka stavebního spoření

Stavební spoření je jednou z nejvýhodnějších forem spoření. Jedná se o dlouhodobě oblíbený finanční produkt. Jeho hlavní výhodnou je příspěvek od státu. Stavební spoření je vhodnou volbou pro klienty, kteří by rádi spořili určitou finanční hotovost a nepředpokládají, že by ji v horizontu 6 let potřebovali vybrat.

Podmínkou pro získání státní podpory u stavebního spoření je totiž minimální lhůta 6 let. Stavební spoření je uzavíráno na dobu neurčitou. V případě, že se klient rozhodne vybrat peníze dříve než po šesti letech, zpravidla přijde o státní podporu a častokrát je také nutné uhradit poplatek za předčasný výběr finanční částky.

Kalkulačka stavebního spoření slouží k výpočtu měsíčního příspěvku od státu a výběru nejvýhodnější bankovní či nebankovní společnosti.

Kalkulačka překlenovacího úvěru

Překlenovací úvěr, jinými slovy také meziúvěr, se uzavírá před skončením stavebního spoření v případě, že jsou finanční prostředky potřeba dříve.

Prostřednictvím překlenovacímu úvěru je možné získat úvěr ze stavebního spoření ještě před tím, než stavební spoření dosáhne cílové částky. V případě, že si klient potřebuje peníze vybrat dříve než po šesti letech, tedy může spořitelnu požádat o meziúvěr neboli překlenovací úvěr.

Získání překlenovacího úvěru ovšem není samozřejmostí a pro jeho dosažení musí klient splnit určité podmínky. Obvykle je nutné si na účet vložit určité procento z cílové částky spoření. Dále je nutné prokázat výši příjmů.

Kalkulačka překlenovacího úvěru slouží klientovi k výpočtu výše poskytnuté částky a výši měsíční splátky.

Kalkulačka podnikatelského úvěru

Kromě soukromých osob můžou půjček využit samozřejmě i podnikatelé. Pro ty je určen podnikatelský úvěr. Tento typ úvěru nelze využít pro soukromé účely, slouží pouze firmám a živnostníkům. Existují 4 typy podnikatelského úvěru:

  • investiční úvěr
  • úvěr pro začínající podnikatele
  • provozní úvěr
  • úvěr se zárukou Evropského investičního fondu

Investiční podnikatelský úvěr je určen pro financování rozšíření stávajícího podnikání. Je tedy vhodný v případě, že se podnikatel rozhodne nakoupit nové vybavení nebo rozšířit výrobu. Dalším typem podnikatelského úvěru je úvěr pro začínající podnikatele. Ten slouží výhradně pro financování počátečních výdajů v podnikání.

Provozní podnikatelský úvěr slouží k zajištění bezproblémového provozu firmy. Může být tedy využit k pokrytí pohledávek, financování nákupu materiálu nebo pokrytí výpadku ve výplatě mezd.

Posledním typem podnikatelského úvěru je úvěr se zárukou Evropského investičního fondu. Jedná se o specifický typ úvěru, který je garantován Evropským investičním fondem.

Pro jednodušší orientaci v typech podnikatelských úvěrů nabízí většina bankovních i nebankovních společností na svých webových stránkách úrokovou kalkulačku podnikatelského úvěru. Kalkulátor splátek klientovi pomůže zorientovat se v aktuální nabídce úvěrů, určí výši měsíční splátky a přehledně zobrazí podmínky úvěru.

Splátkový kalendář – kalkulačka

Splátkový kalendář je dokument, který popisuje podrobnosti splátkového plánu. Obsahuje výši poskytnuté finanční částky, úrokovou sazbu, data splátek, výši splátek a případné poplatky spojené s půjčkou. Slouží k zajištění schopnosti klienta splatit půjčku včas.

Splátkový kalendář je důležitým dokumentem jak pro věřitele, tak pro dlužníky. Je v něm uveden plán splácení půjčky a zajišťuje, aby byla půjčka splacena včas.

Při sestavování splátkového kalendáře věřitelé často zohledňují příjem a úvěrové skóre dlužníka, aby určili částku, kterou si může dovolit splácet.

Vyšší kreditní skóre může vést k nižší úrokové sazbě, zatímco nižší kreditní skóre může mít za následek vyšší úrokovou sazbu. Je důležité, aby si dlužníci pečlivě prostudovali smlouvu o půjčce, splátkový kalendář a ujistili se, že rozumí podmínkám půjčky.

Pro jednodušší sestavení splátkového kalendáře a výběr společnosti slouží kalkulačka splátkového kalendáře.

Výpočet splátky úvěru

Jak již bylo uvedeno výše, výši měsíčních splátek je možné určit pomocí kalkulačky půjčky. Úrokových kalkulaček online existuje velké množství. Často je možné kalkulačku půjčky najít na stránkách jednotlivých bankovních společností. Jednou z nich je například kalkulačka KB úvěru, kterou nabízí Komerční banka.

Kalkulačka nejvýhodnější půjčky

Kromě jednotlivých kalkulaček, jako jsou kalkulačka splátkového kalendáře, úroková kalkulačka nebo úvěrová kalkulačka existuje i kalkulačka nejvýhodnější půjčky. Tato kalkulačka slouží k výběru nejlepší půjčky pro danou situaci. Klient zadá požadovaný účel půjčky a její výši, dále bývá uváděna doba splácení. Dle těchto parametrů je klientovi vybrána nejvýhodnější půjčka.

Úroková kalkulačka online

Jak je uvedeno v článku, kalkulaček půjčky existuje velké množství. Velmi často jsou využívány hypoteční kalkulátory, jejichž prostřednictvím lze získat orientační kalkulaci hypotéky.

Některé společnosti nabízejí také bezúročnou půjčku, kterou lze spočítat pomocí online kalkulačky. Většina kalkulaček je dostupná online na stránkách jednotlivých společností a jejich využití není zpoplatněno. Stačí si jen vybrat.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang