Jak vybrat autobaterii

Na úvod několik slov o tom, k čemu autobaterie slouží, z čeho se skládá a jak funguje. Autobaterie (akumulátor) je elektrochemický zdroj elektrické energie, konkrétně stejnosměrného elektrického proudu.  Využívá se v automobilech nebo strojích a je jednou z jejich nejdůležitějších součástí. Slouží ke startování motoru a napájení řídících jednotek, které jsou nutné pro jeho chod.  Energii  autobaterie vydává pouze v době, kdy je motor v klidu. Když je motor v provozu, probíhá její dobíjení a zdrojem elektrické energie je v této fázi alternátor neboli dynamo.

Výběr autobaterie dle vozu

Složení autobaterie

Autobaterie je složena z plastové nádoby, kladných a záporných desek (kladných a záporných elektrod), které jsou spojeny do sad a jsou opatřené můstky a vývody. Odděleny jsou separátory, tj. deskami z nevodivého materiálu, které jsou umístěny mezi elektrodami a elektrolytem. Kladná a záporná sada desek tvoří článek s napětím, přičemž napětí jednotlivých článků je cca 2,1 V. Podle počtu článků se charakterizují typy autobaterií. Díky elektrolytu dochází k chemické reakci, která mění energii chemickou na energii elektrickou. Elektrolyt je nejčastěji tvořen roztokem kyseliny sírové a vody (H2SO4 + H2O), ale může být vázán i v křemičitém gelu (technologie GEL).

Novinkou je technologie AGM (absorbed glass mat), kdy elektrolyt není v tekuté formě, ale je nasáklý v netkané tkanině ze sklených vláken.

Typy a hlavní rozdělení autobaterií

Klasické (standardní) autobaterie

Tyto autobaterie jsou určené především pro starší typy vozidel (osobních i nákladních).  Poznáte je podle toho, že na víku mají otvory se šroubovacími víčky, po jejichž odstranění lze dolévat destilovanou vodu do elektrolytu. Jsou zde znázorněny rysky pro maximum a minimum, mezi kterými by se měla pohybovat hladina elektrolytu, tyto rysky je nutno respektovat. Pokud se hladina elektrolytu pohybuje pod hranicí minima, musíte okamžitě dolít destilovanou vodu. Elektrody se musí nacházet pod hladinou elektrolytu, současně však nesmí být překročena hladina maximální. V takovém případě totiž hrozí, že díky otřesům způsobeným pohybem vozu, elektrolyt vyteče mimo baterii.

Bezúdržbové autobaterie

I tento typ autobaterie je vhodný pro osobní i nákladní automobily. Bezúdržbové baterie na rozdíl od klasických disponují vyšším výkonem při startování vozidla a jejich životnost je delší. Jsou konstruovány tak, že mají minimální spotřebu vody, hladina elektrolytu u nich klesá pod rysku minima přibližně až po deseti letech. Tyto autobaterie bývají uzavřené, což znamená, že chybí možnost kontroly elektrolytu. Prakticky všechny kvalitní autobaterie jsou dnes již bezúdržbové. Kdo nechce trávit čas kontrolou a doléváním destilované vody do klasické autobaterie, je pro něj bezúdržbová baterie ideální volbou.

Trakční autobaterie

Trakční autobaterie jsou speciální baterie, u kterých se předpokládá časté a hluboké vybíjení. Nejčastěji se využívají pro lodě, obytné přívěsy, různé druhy vozíků (golfové, invalidní, vysokozdvižné, atd.), elektrické automobily, karavany, manipulační techniku apod.

Jak postupovat při koupi autobaterie

Aktuální nabídka autobaterií je velmi široká, vybírat můžete z různých typů (klasické, bezúdržbové, trakční), ale i od různých výrobců. Svou pozornost však musíte zaměřit i na celou řadu dalších parametrů.  Velkou roli hraje kapacita baterie, rozmístění pólů, materiál desek, polarita a v neposlední řadě také rozměr autobaterie. Všechny tyto ukazatele volíte v závislosti na vozu, do kterého autobaterii pořizujete. Než tedy začnete vybírat konkrétní autobaterii, pozorně si pročtěte návod k použití vašeho automobilu, protože zde zjistíte všechny základní informace, které potřebujete znát.  Jestliže si pořídíte autobaterii s lepšími parametry, než které udává výrobce, je v podstatě vše v pořádku. Zbytečné předimenzování autobaterie ale smysl nemá. 

Kapacita autobaterie

Kapacita se udává v ampérhodinách (Ah) a udává dobu, po kterou je autobaterie schopna dodávat energii za jednotku času. Pro benzinové motory je za dostatečnou považována kapacita cca 63 Ah, u naftových motorů je požadována kapacita vyšší, 70 Ah a více. V každém manuálu k vozu se uvádí minimální kapacita baterie, která by měla být dodržena. Rozhodně byste si neměli pořizovat baterii s kapacitou nižší, protože v zimě, hlavně v mrazu, autobaterie část své kapacity ztrácí.

Napětí

Všechny současné automobily jsou 12-ti voltové, proto je nutné volit baterie s napětím 12 voltů (V). Existují ale i autobaterie s napětím 6 V, ty jsou ale považovány za nevhodné.

Startovací proud

Startovací proud se udává v ampérech (A). Udává, kolik ampérů je autobaterie schopna krátkodobě dodat při startování automobilu. Jeho hodnota přímo závisí na počtu elektrospotřebičů ve vozidle (rádio, palubní počítač, osvětlení, atd.). Čím více palubních spotřebičů, tím více proudu by měla být autobaterie schopna dodávat. Dieselové (naftové) motory kladou na autobaterii vyšší nároky než ty benzinové. Nejčastější jsou autobaterie se startovacím proudem 510 A. Pro běžný automobil s benzinovým motorem a jedním rádiem je dostatečná autobaterie se startovacím proudem okolo 400 A. Luxusní vozy s dieselovými motory, které mají autorádio, alarm, imobilizér, počítač atd. potřebují vyšší startovací proud, cca 640 A a více. Vztah mezi kapacitou a startovacím proudem není přímo úměrný, tj. baterie s nižší kapacitou mohou mít vyšší startovací proud než ty s vyšší kapacitou. Startovací schopnost autobaterie je důležitější než její kapacita!

Materiál desek

Materiál desek má zásadní vliv na životnost a vlastnosti baterie. Volit můžete mezi autobateriemi s deskami s klasickou konstrukcí, tj. s příměsí antimonu a moderními autobateriemi, které mají desky hybridní konstrukce s příměsí vápníku a jiných prvků. Autobaterie s deskami hybridní konstrukce jsou sice dražší, ale jejich startovací schopnosti jsou lepší, mají vyšší životnost, a proto jsou považovány za výhodnější.

Polarita

Před zakoupením nové baterie obraťte svou pozornost na to, na jaké straně autobaterie se nachází kladný (plusový) pól. Běžně bývá umístěn na pravé straně.  Taková autobaterie se označuje jako pravá. U některých vozů, především se to týká asijských výrobců, bývá i na straně opačné, levé. Jedná se o důležitý faktor, protože vzhledem k délce přívodních kabelů není možné tyto autobaterie zaměňovat.

Rozměr

Rozměr je další údaj, na který byste neměli při výběru autobaterie zapomínat. Autobaterie má ve voze vyhrazený prostor a do toho se musí vejít. Rozměr autobaterie se zvětšuje v závislosti na její kapacitě. Pokud tedy uvažujete o koupi  autobaterie s kapacitou vyšší,  než se uvádí  v manuálu k vašemu vozu, předem pečlivě zkontrolujte, jestli se do automobilu  skutečně vejde.

Provoz a údržba autobaterie

Autobaterii vyhovuje, když je v provozu často. V opačném případě dochází k její sulfataci, což znamená, že na elektrodách vznikají krystaly síranu olovnatého (PbSO4). Jestliže máte možnost nahlédnout dovnitř autobaterie, poznáte sulfataci podle bílých lesklých skvrn, které se na nich tvoří.  Autobaterie se nabíjí prostřednictvím autonabíječky, která je zdrojem stejnosměrného proudu a má stejné napětí jako baterie. U autobaterie, pokud se nejedná o autobaterii bezúdržbovou, je nutné kontrolovat hladinu elektrolytu a v případě potřeby do ní dolít destilovanou vodu. Stále častěji se používají autobaterie gelové, které fungují na podobném principu, jen elektrolyt má podobu gelu.

Životnost autobaterie

Životnost autobaterie závisí na její konstrukci, na způsobu používání a na údržbě. Průměrná životnost autobaterie je přibližně 4 – 6 let. Klasické autobaterie s deskami s příměsí antimonu vydrží cca 4 roky, moderní autobaterie s deskami s příměsí vápníku 6 a více let. Samozřejmě záleží také na výrobci a garanci kvality.

Dobíjení autobaterie

Při běžném provozu, motor i ostatní spotřebiče čerpají energii z alternátoru, ne z autobaterie, která se v této fázi dobíjí. V případě, že vše funguje bez problémů, není nutné autobaterii dobíjet. Problém vzniká v okamžiku, kdy je automobil vystaven krátkým jízdám ve městě a dochází k častému startování, při ponechání zapnutých spotřebičů (světla, rádio,  apod.), v zimním období atd. V takových případech se autobaterie nestihne dostatečně dobíjet.  Vybitou autobaterii je nutné dát na autonabíječku.  Dobití je možné provádět pomocí dvou typů autonabíječek . Volit můžete mezi  klasickou tyristorovou nabíječkou nebo autonabíječkou automatickou. Automatické autonabíječky jsou velmi populární a jejich použití stále stoupá.

Nabíječka baterií Einhell BT-BC 15 Blue

Klasické nabíječky autobaterií

U tohoto typu autonabíječek je nezbytné neustále sledovat maximální nabíjecí proud, který nesmí být vyšší než jedna desetina celkové kapacity autobaterie, tj. autobaterii s kapacitou 55 Ah je možné nabíjet maximálně proudem 5,5 A. Klasické autonabíječky jsou limitováné nedostatkem regulačních prvků. Jejich hlavním nedostatkem je  absence automatického vypnutí. Při použití klasických tyristorových autonabíječek  je nutné pečlivě spočítat dobu nabíjení, která se odvíjí od stupně vybití autobaterie a nabíjecího proudu a celý proces nabíjení včas ukončit, aby nedošlo k „přebití“ autobaterie. Tento typ nabíječek nelze použít pro tzv. gelové autobaterie, které vyžadují mírnější průběh nabíjení.

Automatické autonabíječky

Ceny automatických autonabíječek jsou samozřejmě vyšší, ale manipulace s nimi je  vysoce komfortní. Tyto autonabíječky samy vyhodnotí míru vybití autobaterie a plně ji nabijí. Potom pokračují v tzv. udržovacím režimu, což znamená, že autobaterii nepřetržitě dobíjejí malým udržovacím proudem.

Výměna autobaterie

Při výměně autobaterie dodržujte bezpečnostní zásady. Používejte izolované nářadí, abyste zamezili zkratům, autobaterii vzhledem k jejímu tekutému obsahu příliš nenaklánějte. Před výměnou vypněte motor a všechny spotřebiče. Postupujte přesně podle návodu, jak při demontáži staré autobaterie, tak při montáži nové baterie, popř. zadejte výměnu odbornému servisu. Pamatujte, že při odpojení autobaterie nebude fungovat centrální zamykání a může dojít ke ztrátě paměti některých funkcí elektroniky.

Recyklace autobaterií

Nefunkční autobaterie patří mezi nebezpečný odpad, není možné je vyhodit do běžného komunálního odpadu, protože by došlo k poškození životního prostředí. Je nutná jejich ekologická likvidace. Existují dvě možnosti, jak se nefunkčních autobaterií zbavit. Buď je můžete odevzdat prodejci při koupi nového výrobku, nebo je můžete prodat firmám, které se zabývají jejich recyklací. Autobaterie jsou totiž zdrojem olova.

Autobaterie podle vozu

Pokud si nevíte rady s výběrem správné autobaterie a nemáte k dispozici manuál k vozidlu, který by vám s výběrem vhodné autobaterie pomohl, neváhejte a použijte náš vyhledávač. Práce s ním je velmi jednoduchá.  Stačí totiž zadat pouze typ,  značku a model vašeho vozu  a náš unikátní vyhledávač autobaterií váš problém během krátké chvilky vyřeší.  Za pouhou jednu minutu vybere a nabídne vám několik vyhovujících autobaterií pro váš automobil.

Výrobci

Jak již bylo zmíněno, současný trh nabízí širokou škálu autobaterií, ze kterých můžete vybírat. Kromě technických parametrů byste při výběru měli svou pozornost soustředit i na výrobce a značku autobaterie, kterou se chystáte zakoupit.  My bychom rádi vaši pozornost obrátili na značky dvě, na značku Varta a na značku Woltig. Obě jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti.

VARTA AG

Varta AG je jednou z nejznámějších firem, která se specializuje na výrobu různých typů baterií, včetně autobaterií.  Právem se pyšní vedoucí pozicí v oblasti tradičních olověných baterií s elektrolytem, významné postavení má i ve výrobě nových moderních autobaterií.  Jedná se o německou společnost, která se může pochlubit více než  stoletou  historií.  V 80. letech 19. století založil Adolf Müller ve městečku Hagen firmu Büschel & Müller a položil tím základní kámen veleúspěšné firmy Varta. Koncem minulého století byly aktivity firmy Vatra AG rozděleny mezi více společností. Divize autobaterií byla prodána firmě Johnson Controls, která  je dnes největším světovým producentem autobaterií. Prioritou této firmy jsou inovace zaměřené na snížení spotřeby paliva, např. u technologií Star-Stop. Autobaterie značky Varta používá většina výrobců automobilů a plně jim důvěřují řidiči po celém světě.

Autobaterie Varta Blue Dynamic - 12V, 45Ah P, s.p. 330A - Asia - uzké póly

Woltig

Výrobcem autobaterií značky Woltig je také  firma Johnson Controls. Jejími přednostmi jsou kvalita, spolehlivost, funkčnost a výkon, které nabízí za velmi příznivé ceny. Po celou dobu životnosti autobaterie zaručuje její bezplatnou diagnostiku u všech svých autorizovaných prodejců.

Autobaterie Woltig 12V, 45Ah P, s.p. 400A

Levné autobaterie

Problémům s autobaterií můžete předejít výběrem kvalitního výrobku s moderní technologií a materiály. Šetřit se v tomto případě nevyplatí, protože extrémně levná autobaterie má výrazně nižší životnost a v celkovém provozu vozidla vyjde dráž než kvalitní a dražší autobaterie.

Přejeme příjemný nákup a mnoho spokojenosti s novým výrobkem.

Nakupka.cz - Zahrada, Dílna, Bílé elektro, Audio - Video, Autodoplňkyvše pro vaši domácnost
Nákupní košík
je zatím prázdný

V košíku zatím nemáte žádné produkty.


Rádi vám s výběrem pomůžeme info@nakupka.cz.

Můžete také využít některý z naších vyhledávačů:

↑ Nahoru